Militär granskning

Ubåtar i det nya statliga vapenprogrammet

16
Om bara några månader kommer försvarsministeriet och det militärindustriella komplexet att påbörja implementeringen av ett nytt statligt vapenprogram, beräknat för 2018-2025. Hittills har officiella och inofficiella källor lyckats avslöja några detaljer om detta program och tillkännage en del av planerna för produktion av vapen och utrustning. Dessutom kan vissa slutsatser dras utifrån annan tillgänglig information. Speciellt tidigare publicerad information gör det möjligt för oss att presentera konsekvenserna av det nya statliga programmet i samband med uppdatering av undervattens flotta.


Enligt inhemska pressrapporter skulle bildandet av ett nytt statligt rustningsprogram slutföras förra månaden. Av förklarliga skäl har insamlingen och analysen av militäravdelningens "önskningar" genomförts under de senaste åren och har lett till vissa resultat. Som rapporterats bestämdes huvuddragen i det framtida programmet i början av 2015, och i framtiden var specialister från försvarsministeriet engagerade i att optimera planer i ekonomiska och produktionsmässiga termer. I synnerhet var det möjligt att avsevärt minska det erforderliga finansieringsbeloppet. Enligt de senaste uppgifterna är det nu planerat att spendera 17 biljoner rubel på hela programmet.


SSBN "Alexander Nevsky", Vilyuchinsk, 30 september 2015. Foto av RF:s försvarsministerium / Mil.ru


De befintliga ekonomiska svårigheterna och en begriplig önskan att spara pengar ledde till en viss minskning av den planerade finansieringen, vilket bland annat också borde påverka moderniseringen av marinens ubåtsstyrkor. Det är troligt att militären kommer att behöva överge en del av planerna på att bygga nya ubåtar, samt minska projekt för modernisering av befintliga ubåtar. Ändå kan man, även efter sådana minskningar, förvänta sig att ta emot ett betydande antal nya eller uppdaterade fartyg.

Kanske är huvuddelen av programmet för uppdatering av ubåtsflottan konstruktionen av Project 955A Borei strategiska missilubåtar. Borey-projektet har sedan länge övergått till att bygga seriebåtar, av vilka några redan har överlämnats till kunden och tagits i drift. De första tre Boreas som tjänstgjorde i marinen färdigställdes och överlämnades till kunden som en del av det nuvarande statliga rustningsprogrammet. Alla andra ubåtar, respektive, kommer att överföras redan under perioden för nästa liknande program.

För närvarande finns fem nya ubåtar av typen 955A i verkstäderna i Sevmash-anläggningen, som befinner sig i olika konstruktionsstadier. Alla av dem fastställdes under det nuvarande tillståndsprogrammet och i avsaknad av allvarliga svårigheter kan flera överföras till kunden innan det slutförs. Ubåtarna "Prins Vladimir", "Prins Oleg", "Generalissimo Suvorov", "Kejsar Alexander III" och "Prins Pozharsky" lades ner 2012-16 och bör överföras till flottan före början av nästa decennium. Samtliga ska samtidigt överlämnas tidigast 2018 – strax efter starten av det nya statliga programmet.

Enligt de befintliga godkända planerna ska marinen ta emot totalt åtta Project 955 / 955A ubåtar. Tidigare övervägdes möjligheten att bygga ett större antal sådana fartyg, men som ett resultat av detta ingick åtta enheter i det nuvarande statliga rustningsprogrammet. I samband med den moraliska och fysiska föråldran av de tidigare typerna av SSBN, kan inom överskådlig framtid ett grundläggande beslut fattas om att fortsätta byggandet av Boreev. Med hänsyn till tidpunkten för genomförandet av olika program kan det antas att en sådan konstruktion kommer att starta tidigast 2019-20 och följaktligen kommer att ingå i det nya statliga rustningsprogrammet. Samtidigt kan man bara gissa hur många nya ubåtar militäravdelningen kommer att beställa, och när de kommer i tjänst.


Uppskjutningen av Bulava-missilen av ubåten Vladimir Monomakh, 12 november 2015. Foto av det ryska försvarsministeriet / Mil.ru


Ett annat prioriterat projekt för närvarande är konstruktionen av atomubåtar för flera ändamål av Yasen-typ. Hittills har endast två ubåtar byggts under Project 885 Ash. En av dem, Severodvinsk, har tjänstgjort i marinen sedan 2014, den andra, Kazan, sjösattes i år. Det nuvarande statliga programmet för 2011-2020 föreskriver byggandet av sju sådana båtar. Av dessa är fem kontrakterade och fyra är i olika byggskede.

Enligt rapporter kommer Kazan-atomubåten att slutföra tester och fylla på flottans stridsstyrka först nästa år, strax efter starten av det nya statliga programmet. Novosibirsk, Krasnoyarsk, Archangelsk och Perm planeras att överlämnas till kunden före slutet av decenniet. Inom en snar framtid bör byggandet av det sjunde fartyget under namnet "Ulyanovsk" börja. Dess leverans är planerad till början av nästa decennium och kommer att äga rum efter slutet av det nuvarande statliga programmet.

Liksom i fallet med Borei reviderades det erforderliga antalet nya multi-purpose ubåtar av projekt 885 upprepade gånger. Vid en viss period föreslogs till och med att bygga tre dussin askträd. Därefter reviderades planerna och reducerades successivt. Till slut beslutades det att begränsa oss till endast sju båtar. Det föreslogs att kompensera för ett relativt litet antal med kvalitet: egenskaper och stridsförmåga.

I början av nästa decennium - redan inom ramen för det nya statliga programmet för 2018-25 - kan den ledande atomubåten för det nya projektet, hittills känt under koden "Husky", fastställas. Än så länge finns det väldigt lite information om detta projekt, och vissa meddelanden kan motsäga varandra. Ändå växer redan en viss bild, och dessutom finns det uppskattningar av byggstart av sådana fartyg.

Ubåtar i det nya statliga vapenprogrammet
Utläggningen av ubåten "Prince Vladimir", 30 juli 2012. Foto av Kremlin.ru


Enligt olika data och antaganden innebär Husky-projektet skapandet av en universell undervattensplattform, som föreslås användas för konstruktion av strategiska, multi-purpose och torpedubåtar. Samtidigt kommer enandet att påverka en del av skrovenheterna, kraftverket och andra allmänna fartygssystem. Familjens basmodell kan vara en kärnvapenubåt för flera ändamål med kryssningsmissiler av befintliga och avancerade typer. I framtiden, på grundval av detta, kommer en strategisk missilbärare och en mintorpedbärare att skapas. armar.

Enligt en utbredd prognos kommer den ledande atomubåten "Husky" att läggas ner 2020-21, och dess konstruktion kommer att fortsätta till mitten av decenniet. Därefter påbörjas byggandet av seriefartyg för olika ändamål. På grund av enande och andra sätt att minska kostnaderna för byggandet kommer det att vara möjligt att bygga en serie på minst 10-12 båtar av olika modifieringar. Sådan konstruktion kommer att pågå fram till mitten eller slutet av trettiotalet.

Men för närvarande kan vi bara tala med tillförsikt om existensen av ett nytt projekt och den möjliga byggstarten i början av nästa decennium. Förmodligen kommer det i framtiden att komma ny information om Husky-båtar, men än så länge svarar den tillgängliga informationen inte på de flesta frågor.

Parallellt med atomubåtar kommer den inhemska industrin att bygga fartyg med dieselelektriska kraftverk. Förra året slutfördes byggandet av sex projekt 636.3 Varshavyanka-ubåtar för Svartahavsflottan. Snart tillkännagav militäravdelningen planer på att bygga liknande dieselelektriska ubåtar för Stillahavsflottan. Under de närmaste åren är det planerat att bygga sex "Varshavyanka" som är nödvändiga för en snabb och effektiv upprustning av en av de största flottorna.


Flagghissningsceremoni vid atomubåten "Severodvinsk". Foto av Ryska federationens försvarsministerium / Mil.ru


Inom en mycket nära framtid bör läggningen av de två första Varshavyanka-fartygen för Stillahavsflottan äga rum. Enligt rapporter hette dessa fartyg Mozhaisk och Petropavlovsk-Kamchatsky. Snart börjar byggandet av andra ubåtar av den nya ordningen. Tidigare lämnades information om att fyra av de sex nya ubåtarna ska vara färdigställda i början av nästa decennium. De återstående två planeras att introduceras i marinens stridsstyrka redan i början av tjugotalet.

Enligt officiella uppgifter planerar flottan att ta emot 12 Project 636.3 dieselelektriska ubåtar för upprustning av de två huvudformationerna. Samtidigt görs redan antaganden om en möjlig beställning av nästa serie av sådana ubåtar till den norra eller baltiska flottan. Om en sådan order kommer att dyka upp återstår att se. Om motsvarande kontrakt undertecknas, kommer detta att ske tidigast i början av tjugotalet, d.v.s. redan under driften av det nya statliga vapenprogrammet.

Ytterligare utveckling av den icke-nukleära ubåtsflottan var tidigare planerad att genomföras med hjälp av lovande ubåtar av Kalina-typ utrustade med ett nytt luftoberoende kraftverk. Så förra året hävdades det att den första båten av denna typ skulle läggas ned 2018. Därefter ändrades dock försvarsministeriets planer. Under den nyligen genomförda internationella sjömässan i St. Petersburg tillkännagavs att ett kontrakt inom en mycket nära framtid skulle dyka upp för byggandet av två seriella dieselelektriska ubåtar av Project 667 Lada. Samtidigt nämndes inte längre Kalina.

Det bör erinras om att ubåtar av Lada-typ redan har övervägts som ett sätt att uppdatera fordonsflottan, och det var på dem som tyngdpunkten borde ha lagts. Någon gång planerade försvarsdepartementet att bygga upp till 12-14 av dessa båtar. De tekniska problemen med det ledande fartyget "St Petersburg" ledde dock till en revidering av sådana planer. Den byggda båten överfördes till provdrift och byggandet av nya ubåtar avbröts på obestämd tid.


"Novorossiysk" - den ledande dieselelektriska ubåten för projekt 636.3 "Varshavyanka", 2015. Foto av RF:s försvarsministerium / Mil.ru


Enligt de senaste rapporterna ska snart en beställning på två nya Project 677 dieselelektriska ubåtar, som planeras byggas före 2025, dyka upp. Efter denna period kommer bygget av Lad att fortsätta. Det finns alltså anledning att tro att de största problemen med projektet i sin nuvarande form har lösts framgångsrikt och nu är det klart för seriebyggnation. Med tanke på villkoren i kontraktet kan det hävdas att de två nya Ladorna kommer att byggas som en del av det nya statliga upprustningsprogrammet.

Samtidigt med byggandet av nya ubåtar är det planerat att utföra reparationer och modernisering av befintliga fartyg. Några av dessa planer har redan annonserats. I början av juni talade ledningen för försvarsministeriet om sina avsikter att modernisera fyra projekt 949A Antey multi-purpose atomubåtar som för närvarande tjänstgör i Stillahavsflottan. Dessa ubåtar är ganska högpresterande, men deras ålder leder till kända problem. I detta avseende bör ett nytt moderniseringsprojekt dyka upp inom en snar framtid, enligt vilket förnyelsen av båtar snart kommer att börja. Det nödvändiga arbetet kommer att utföras både inom ramen för det nuvarande och under loppet av nästa statliga rustningsprogram.

Enligt den aviserade informationen ger den föreslagna moderniseringen av Anteev möjlighet att ersätta ett antal allmänna fartygssystem, vilket kommer att förbättra de viktigaste tekniska egenskaperna. Dessutom kommer ubåtarna att förlora sitt befintliga Granit-missilsystem. De befintliga uppskjutningssilorna kommer att rymma medel för att transportera och avfyra missiler från Kalibr-familjen. Tack vare detta kommer ubåtarna att få nya stridsförmåga, samt avsevärt öka deras ammunitionsbelastning. Den första av fyra båtar som planeras för modernisering, Irkutsk, genomgår redan reparationer. De kommande tre fartygen ska byggas om senare.

Sedan 2014 har ett projekt pågått för att modernisera multi-purpose atomubåtar av projekt 971 "Pike-B". Som en del av detta program är det planerat att reparera och uppgradera sex ubåtar i flottan. Projektet innebär byte av ett antal system ombord och en betydande uppgradering av vapensystemet. I sin ursprungliga form bär "Pike-B" min- och torpedbeväpning och missilsystem RK-55 "Granat". Förra året tillkännagavs att beväpningskomplexet för sådana atomubåtar under moderniseringen kommer att förstärkas med nya Kalibr-missiler, som föreslås skjutas upp genom vanliga torpedrör.

Tidigare hävdades det att moderniseringen av Shchuk-B var av särskild betydelse för flottans ubåtsstyrkor. Förbättrade gamla ubåtar av denna typ och byggda nya "Aska" var tänkta att bli grunden för grupperingen av multifunktionella kärnubåtar från den ryska flottan. På grund av vissa tekniska, ekonomiska och organisatoriska problem försenades moderniseringen av Project 971-båtar märkbart. På grund av detta kommer allt nödvändigt arbete att slutföras först i mitten av nästa decennium. Således kommer tre eller fyra "Pike-B" att byggas om och förbättras som en del av det nya statliga rustningsprogrammet.


Kärnvapenubåten "Leopard" (projekt 971) strax innan den skickades för modernisering. Foto från Wikimedia Commons


Det bör noteras att det nya statliga programmet för 2018-25 uppenbarligen inte ger någon modernisering av alla tillgängliga ubåtar av projekt 949A och 971. Flottan kommer således att behålla ett visst antal sådana fartyg i den befintliga konfigurationen och med befintliga stridsförmåga. Samma sak kommer troligen att göras med atomubåtarna för flera ändamål i projekt 945 Barracuda och 945A Condor. Tidigare nämndes möjligheten till en djupgående modernisering av dessa fartyg upprepade gånger, men det nödvändiga arbetet påbörjades aldrig. Det kan antas att befälet beslutat att klara sig utan en större uppgradering av sådana ubåtar.

Helt förväntat är det nya statliga rustningsprogrammet som planeras för 2018-2025 en fortsättning på det nuvarande som genomförs från 2011 till 2020. I samband med uppdateringen av marinens ubåtsstyrkor leder detta i synnerhet till det faktum att konstruktionen av ett nytt fartyg eller förnyelsen av ett gammalt börjar under genomförandet av ett program och slutförs redan under perioden för nästa. Precis så är situationen med ett antal byggnadsprojekt på en gång, både inom området strategiska missilbärare och inom området för atomubåtar för flera ändamål.

Låt oss sammanfatta. Under genomförandet av nästa statliga rustningsprogram av industrin kommer den ryska marinen att behöva ta emot fem strategiska missilubåtar Project 955A Borei. Kanske början på byggandet av lead cruisern av Husky-typ. Grupperingen av atomubåtar för flera ändamål kommer att fyllas på med sex fartyg av Project 885M Yasen. Den icke-nukleära ubåtsflottan kommer att ta emot sex Project 636.3 Varshavyanka dieselelektriska båtar och två Project 677 Lada-fartyg. Fyra Project 949A Antey kärnubåtar och sex Project 971 Schuka-B ubåtar kommer att moderniseras. Naturligtvis innehåller denna lista inte ubåtar av olika slag, vars planer för konstruktion eller modernisering ännu inte har tillkännagivits av tjänstemän. Information om detta ämne kan dock dyka upp inom en mycket snar framtid.

Det nya statliga rustningsprogrammet, utformat för slutet av innevarande årtionde och första halvan av nästa, är en direkt fortsättning på det program som redan implementeras och avslutas 2020. Kontinuiteten i programmen manifesteras tydligt i samband med utvecklingen av ubåtsflottan - ett område som kännetecknas av ganska långa perioder av konstruktion av nya stridsenheter. Trots alla karakteristiska egenskaper hos ubåtsskeppsbyggnad och eventuella svårigheter att uppfylla nya order, kan det redan sägas att i mitten av nästa decennium kommer den ryska flottans ubåtsstyrkor att märkbart öka sin potential i alla större områden.


Enligt webbplatserna:
http://mil.ru/
http://ria.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/
http://flotprom.ru/
Författare:
16 kommentarer
Ad

Prenumerera på vår Telegram-kanal, regelbundet ytterligare information om specialoperationen i Ukraina, en stor mängd information, videor, något som inte faller på webbplatsen: https://t.me/topwar_official

informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. ava09
  ava09 20 juli 2017 07:30
  +7
  (c) De existerande ekonomiska svårigheterna och en förståelig önskan att spara pengar ledde till en viss minskning av den planerade finansieringen, vilket bland annat också borde påverka moderniseringen av marinens ubåtsstyrkor.
  "Den här musiken kommer att vara för evigt om jag byter batterier." Och en sak till: "Det handlar inte om att vi inte har tillräckligt med pengar, vi har inte tillräckligt med hjärnor." Så länge som det finansiella systemet för "RF" ägs av bankirerna från Fed, kommer lokala kapitalister att "förskjuta tidsfristerna", skrämma dem med "ekonomiska svårigheter" och tala om den "förståeliga önskan att spara" på landets försvarsförmåga genom att överföra resurser till havs. Huckstern förstår önskan att greppa obegränsat (c) den förståeliga önskan att spara pengar (c), men lekmannen förstår inte.
  1. utyutyulkin
   utyutyulkin 20 juli 2017 21:00
   +1
   du vet på sistone väldigt ofta i politikertal att jag hör liknande motiv om Fed osv. och i allmänhet verkar det som att de har rätt, och allt som den ryska regeringen gör i ekonomiska termer är fullständigt nonsens, dessutom är detta så att säga uppenbart. men för att vara ärlig så tror jag inte att de sitter där och är flitigt dumma. därför är slutsatsen - om du inte har åtminstone en doktorsexamen i nationalekonomi, så är det bättre att du inte skriver om det du inte förstår. För jag upprepar än en gång bilden är att alla runt omkring är dum (speciellt i regeringen) och du är smart. och som praktiken visar är bilden i själva verket oftast precis den motsatta.
   1. ava09
    ava09 21 juli 2017 02:14
    +2
    Citat: utyutyulkin
    om du inte har minst en doktorsexamen i nationalekonomi, så är det bättre att du inte skriver om det du inte förstår

    Förlåt, det finns ingen doktorsexamen i ekonomi, så jag förstår ingenting om det. Jag ska försöka att inte störa fler smarta människor som du ...)))
    1. utyutyulkin
     utyutyulkin 21 juli 2017 08:36
     +1
     Citat från: ava09
     Förlåt, det finns ingen doktorsexamen i ekonomi, så jag förstår ingenting om det. Jag ska försöka att inte störa fler smarta människor som du ...)))

     ja det har jag inte heller. det är bara det att jag tar på mig att säga att så fort de börjar skälla på något i ryssland (polymerer skruvade osv) så måste man vara beredd på att ryssland kommer att ta ett steg i den här riktningen :) och för ekonomin det har länge blivit utskälld :)
 2. kugelblitz
  kugelblitz 20 juli 2017 11:14
  0
  Officiellt sades det nyligen om fortsättningen av bygget av Lada.
 3. Sergey-svs
  Sergey-svs 20 juli 2017 12:26
  0
  Tack för en intressant och informativ artikel om den ryska ubåtsflottans tillstånd och utveckling! ja
 4. silver_roman
  silver_roman 20 juli 2017 15:19
  +3
  Min åsikt är uteslutande subjektiv: det visar sig dumt kombinerat hodgepodge.
  Det finns 3 projekt i planerna för vissa dieselelektriska ubåtar: 636, 677 och Kalina. Det är skitsnack. Varför bygga Frets om de är problematiska? Allt som behöver göras är att sy VNEU på Varshavyanka.
  Enligt Yaseny: varför behövs inte denna Husky när vårt huvud Severodvinsk byggdes i 15 år. Poängen är att skjuta upp projektet i 20 år för att bygga AJ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !) 7 atomubåtar 885 projekt???? Det är nödvändigt att bygga ytterligare askträd, bara redan moderniserade. Och sedan, baserat på planerna, visar det sig att vi i (!!!!) MITTEN av 30-talet kommer att få en Husky-serie igen från 7-10 nukleära ubåtar. det är bättre att låta det vara spenderade askträd, på vilka de stoppade kottar. Men på 30-talet kommer vi att kunna ha ett 20-tal atomubåtar i flottan. Och då är det vi har inte ett skepp, det har inga analoger i världen och huvudet. Om vi ​​hade en budget som staterna, då för guds skull, men jag ser ingen kostnadsoptimering här. En annan fråga handlar om utformningen av dessa atomubåtar. Om det finns problem, låt dem elimineras i den befintliga plattformen och inte byta till en ny.
  Även med strateger som reglerna, men samma Boreas, enligt promenadinformation från Internet, kostar 2 gånger billigare än samma Ash, och detta är logiskt.
  Och att vi kommer att lyckas i ubåtsflottans arsenal:
  projekt 636 "Varshavyanka"
  projekt 677 "Lada"
  "Kalina"
  projekt 885 "aska"
  Projekt 949 "Antey"
  projekt 971 "Gädda-B"
  projekt 949 "Delfin" och "bläckfisk"
  Projekt 955 "Borey"
  + kondorer och andra atomubåtar med "specifika" funktioner.
  även Donskoy pr.941 flyter, vilket höjer nivån på världshavet)).
  Jag har säkert glömt något annat.
  I allmänhet är detta tenn!
  1. RÖD PARTISAN
   RÖD PARTISAN 21 juli 2017 15:47
   0
   "Dolphin" och "Squid" tillhör projektet 667. Och så, inget annat glömdes.
   1. silver_roman
    silver_roman 25 juli 2017 16:52
    +1
    det här är freudianskt, som man säger. 949 Antei inte långt från bläckfisken 667BDR och Dolphins 677BDRM fanns på listan, så jag skrev det på maskinen).
  2. alexmach
   alexmach 23 juli 2017 02:04
   +2
   Så vad ska man göra? En stor serie nya kan inte byggas, alla gamla ubåtar kan inte ersättas – vilket gör att det är nödvändigt att modernisera det som är möjligt. Det är också omöjligt att inte designa något nytt - du kommer att släpa efter utvecklingen. Det är därför det behövs band - en bra fråga. Och så - ja, den kombinerade hodgepodgen visar sig.
   1. silver_roman
    silver_roman 25 juli 2017 16:57
    +1
    Citat från alexmach
    En stor serie nya kan inte byggas

    Varför? låt det vara längre i tiden, men varför bygga Huskies utan att utrusta flottan med samma ask?
    Jag skulle förstå om kroppen av en ask i grunden inte kan rymma något. Men det verkar som att det här är ett ganska innovativt fall. detta är vad som inte är klart för mig. samma sak med band. Varför kan du inte slå på 636 VNEU? Jag har en förklaring från flygvapnet: att stödja olika varv. Inte bakom vår rygg kommer Su-30cm, Su-30m2 och Su-35 att tas i bruk.
 5. Vladimir Postnikov
  Vladimir Postnikov 20 juli 2017 17:40
  +2
  Om bara några månader kommer försvarsministeriet och det militärindustriella komplexet att påbörja implementeringen av ett nytt statligt vapenprogram, beräknat för 2018-2025.
  Enligt de senaste uppgifterna är det nu planerat att spendera 17 biljoner rubel på hela programmet.

  Totalt räknar vi med: 2,1 biljoner rubel per år.
  Vi återkommer till rapporten från redovisningskammaren i statsduman för en månad sedan.
  Det totala beloppet av identifierade överträdelser och brister i mottagandet och användningen av medel från budgetsystemet för 2016 uppgick till 965,8 miljarder rubel

  Tillväxten var 87 % jämfört med 2015. Mindre än 1% (8,8 miljarder rubel) återfördes till budgeten
  Informationskälla: Ryska federationens statsduma.
  http://pikabu.ru/story/schetnaya_palata_v_dume_uk
  rali_pochti_trillion_duma_myi_primem_k_svedeniyu_
  5154518
  Sammanfattning:
  Från statsbudgeten för försvaret kommer att spenderas 2 biljoner. rubel per år.
  Cirka 1 biljon stals från statsbudgeten. rubel per år. Samtidigt var tillväxten 2016 87 % jämfört med 2015. Om denna trend fortsätter...
  På denna sorgliga jämförelse skulle jag vilja säga hejdå till läsarna av Military Review som läser mina kommentarer här. Bland kommentatorerna för denna resurs finns mycket, mycket intressanta människor och bra specialister. Jag kommer att fortsätta titta här när media plötsligt diskuterar någon fråga som rör militära ämnen, eftersom jag är intresserad av några kommentatorers åsikt.
  "Military Review" är "ett främmande kloster, med sin egen stadga", med alla dess fördelar och nackdelar. Två av mina artiklar publicerades här i avsnittet "Opinion", som nu har blivit historiens egendom. För uppfattningens fullständighet räckte inte bara publiceringen av själva affärsplanen, men för de som är intresserade av de två tidigare artiklarna ger jag en länk till affärsplanen, som också blev en del av historien.
  https://yadi.sk/i/QmWKLieT36QJ7c
  Allt jag ville säga har jag redan sagt på den här resursen, så jag ser inte behovet av att någon bevisar eller förklarar någonting. Detta gäller både kommentatorer och anställda av denna resurs.
  Om någon vill meddela mig om något kan de använda min bifogade e-postadress:
  [e-postskyddad]
  Lycka till alla!
 6. vladimir1155
  vladimir1155 20 juli 2017 22:06
  +1
  det är omöjligt att spara på ubåtar, det är nödvändigt att bygga dem kontinuerligt och modernisera de som är möjliga, och få antalet endast strategiska till 33 stycken och 66 taktiska
  1. Olaf Uksimae
   Olaf Uksimae 23 juli 2017 15:13
   +1
   Ja, du är en perfektionist, tveka inte att fortsätta: det borde finnas 99 ytfartyg, 1111 flygplan, 3333 helikoptrar, 9999 stridsvagnar och 999999 militär personal, och hur många coffeeshops?
   1. vladimir1155
    vladimir1155 24 juli 2017 19:54
    0
    Jag dricker inte kaffe, Pushkin uppfann 33 hjältar och 66 två för varje strateg, även om tre är bättre
 7. Anchonsha
  Anchonsha 21 juli 2017 12:21
  0
  Как все не просто складывается для нас. Когда были значительные доходы от той проклятой нефте-газовой иглы в МВФ мало что попадало, а в большинстве шло в карманы чертовой элиты и в малых долях на социалку. А теперь почти та же ситуация, но уже без бешеных доходов от чертовой "иглы". И ведь Путина то ведь обвинять не в чем поскольку у нас капиталистическая система, при которой нахрапом много не потребуешь от капиталистов иначе все убегут за бугор, равно как и само общество у нас разнородное, с разным-контрастным уровнем доходов с десятком миллионов бедноты, особенно пенсионеров. Поэтому так и жди социальных взрывов с низов да еще при разных под-цах навальных