Varför skapade de en myt om den store författaren-sanningssägaren Solsjenitsyn

253
Varför skapade de en myt om den store författaren-sanningssägaren Solsjenitsyn


För 10 år sedan, den 3 augusti 2008, gick den berömde förtalaren av den sovjetiska civilisationen Alexander Solsjenitsyn bort. Intressant nog är den här författaren älskad både i väst och av de ryska myndigheterna och regeringsvänliga medier. Faktum är att Solsjenitsyn framställde Sovjetunionen som ett "ondska imperium", vilket var fördelaktigt både för västvärldens herrar, som för ett tusenårigt krig mot det ryska folket, och för västerländska liberaler som ledde Ryssland på 1990-talet och som behövde att smutskasta och smutskasta på alla möjliga sätt Union. Därför befordrades en ganska medioker författare, hans namn höjdes som fanan för kampen mot den sovjetiska totalitarismen, och allt han skrev förklarades som ren sanning.Alexander Isaevich Solzhenitsyn föddes den 11 december 1918 i Kislovodsk, i en bondefamilj. 1924 flyttade familjen Solzhenitsyn till Rostov-on-Don, där pojken gick i skolan. Han började engagera sig i litteratur på gymnasiet, försökte sig på essäer och poesi. Men efter skolan gick han in på det ryska statsuniversitetet vid fakulteten för fysik och matematik. Men som student lämnade han inte sin skrivarlust och skrev de första kapitlen i augusti den fjortonde.

I början av det stora fosterländska kriget lämnade han för distribution med sin fru till Morozovsk, där han arbetade som lärare (han förklarades olämplig för militärtjänst på grund av hälsoskäl). Men menig Solsjenitsyn, olämplig för militärtjänst, på något mystiskt sätt, om vilket historia är tyst, hamnade på en artilleriskola. Löjtnant Solsjenitsyn kom till fronten våren 1943. Han deltog inte direkt i strider och strider, eftersom han befäl över ett batteri av sund spaning. Längst fram mådde tydligen Alexander Isaevich bra: han läste och skrev mycket, han åt bra. En vacker dag hämtade Alexander Isaevichs ordningsman, med hjälp av falska dokument, kapten Solsjenitsyns fru från evakuering i Kazakstan. Natalya Reshetovskaya minns varmt tiden med sin man längst fram: de gick mycket, läste, tog bilder, han lärde henne att skjuta. Fick utmärkelser: Order of the Patriotic War och Röda stjärnan.

Strax före segern 1945 arresterades Solzhenitsyn för korrespondens - kaptenen var engagerad i att skicka ut brev till bekanta som kritiserade överbefälhavaren och det sovjetiska systemet och erbjöd sig att skapa hemliga "fem". Kapten Solsjenitsyn kunde inte ha varit omedveten om förekomsten av militär censur och kontraspionage. Dessutom talade vänner till Alexander Isaevichs barndom och ungdom, Kirill Simonyan och Lydia Yezherets, om sin väns epistolära verksamhet på följande sätt: "Dessa brev motsvarade inte heller vår väns eviga feghet - och Solzjenitsyn är den fegaste personen som någonsin har varit känd - och inte heller hans försiktighet, inte ens hans världsbild ... "Professor K.S. Simonyan drog en enkel slutsats:" Han såg tydligt, som verkligen var och en av oss, att under förhållanden där segern redan är en självklarhet, det finns fortfarande mycket att gå igenom, och det är inte uteslutet möjligheten att dö vid själva målet. Det enda sättet var att ta sig till baksidan. Men hur? ... Att bli ett moraliskt armborst var i det här fallet för Solsjenitsyn den bästa utvägen. Och därav denna flod av brev, dumma politiska prat.

Från slutet av 1945 till 1953 satt han fängslad. "Blodiga stalinistiska fängelsehålor" för Solsjenitsyn var ganska acceptabelt. Här beskriver Alexander Isaevich själv sin vistelse i det centrala politiska fängelset: ”Åh, ja, vilket ljuvt liv! Schack, böcker, boxspring, fjäderkuddar, rejäla madrasser, glänsande linoleum, rent linne. Ja, jag glömde för länge sedan att jag också sov så här före kriget ... "Alexander Isaevich njöt av det ljuva livet och vittnade villigt mot sina vänner och till och med mot sin fru. Men bara N. D. Vitkevich skadades allvarligt. Senare kunde den rehabiliterade Vitkevich bekanta sig med hans fall och fick samtidigt reda på att hans barndomsvän Alexander Solzjenitsyn hade fängslat honom, som skrev att Vitkevich "planerade att skapa en underjordisk subversiv grupp, förberedde våldsamma förändringar i politiken för partiet och regeringen, svärtade Stalin brutalt...”

Efter Lubjanka fanns det Nya Jerusalem, sedan byggande i Moskva, sedan Rybinsk, Zagorsk och slutligen Marfino, det vill säga återigen Moskva. Och i Marfin - ett halvt kilo vitt bröd om dagen, i Marfin - smör, valfria böcker, volleyboll, musik på radio och arbete i ett akustiskt laboratorium. Sammanfattningsvis blev författaren, enligt ett antal forskare, en informatör och provokatör vid namn Vetrov. Från Marfin hamnade han i lägret Ekibastuz, där han var arbetsledare, arbetade som murare, sedan som bibliotekarie. Hela denna tid komponerade och förvarade han dikter i minnet för att senare kunna sätta dem på papper. Han beskrev lägerlivet i romanen "In the First Circle" och berättelsen "One Day in the Life of Ivan Denisovich".

Efter frigivningen skickades författaren att bo i södra Kazakstan utan rätt att lämna byn Berlik. Där arbetade Solsjenitsyn som lärare i matematik och fysik. 1956 rehabiliterades författaren, han fick återvända från exil. Han bosatte sig i Vladimir-regionen, sedan i Ryazan. För första gången publicerades Solzhenitsyns verk 1962 i tidningen Novy Mir - det var berättelsen "En dag i Ivan Denisovichs liv." Det är viktigt att komma ihåg att för bara några år sedan hölls den berömda XNUMX:e kongressen för SUKP, där N. S. Chrusjtjov avslöjade Stalins personkult. Avslöjandet åtföljdes av en stor lögn: Chrusjtjov, eftersom han visste att det vid tiden för hans föregångares död fanns omkring två miljoner fångar i lägren, talade han offentligt om tio miljoner. Sedan dess har temat förtryck, stort och blodigt, blivit officiellt vapen i händerna på alla anti-sovjeter, och väst fick ett utmärkt informationsvapen mot den sovjetiska civilisationen. Och det var värt att nämna fördelarna med det sovjetiska systemet, om hur mycket Sovjetunionen gav sina medborgare, eftersom klagan om "hundra miljoner människor som sköts" omedelbart började. Chrusjtjov började med tio miljoner fångar, och Solsjenitsyn gick längre och erbjöd hundra miljoner, och inte bara fångar, utan utrotades (även om det helt enkelt inte fanns tillräckligt med människor i Sovjetunionen för att lugnt förstöra 70-100 miljoner, och befolkningen fortsatte att växa ). Således upprepade Chrusjtjov och Solsjenitsyn det propagandamaterial som komponerades av de nazistiska ideologerna.

Temat förtryck, som ingjutit i många sovjetiska människor en motvilja mot sin egen stat och ett skuldkomplex, började användas aktivt under det kalla kriget. De som betraktade Chrusjtjov som en överlöpare och en förrädare (i Kina, Albanien), och de vänstermänniskor i väst som fortfarande stödde det sovjetiska systemet och den kommunistiska idén började vända sig bort från Sovjetunionen. I själva Sovjetunionen blev förkastandet av det sovjetiska systemet också gradvis på modet, särskilt med hänsyn till Chrusjtjovs "excesser" inom området för nationell säkerhet, den nationella ekonomin, kulturen etc. Alexander Isaevich föll in i denna "våg", och han uppmärksammades av den sovjetiska civilisationens fiender inom unionen och västvärlden. Efter det började Solsjenitsyn arbeta på Gulagskärgården. Solsjenitsyn, både i Sovjetunionen och i väst, blir den mest fashionabla, den mest kända författaren.

Men författaren förlorar snart myndigheternas gunst (under Brezhnev, kritiken av den stalinistiska perioden var generellt begränsad), han är förbjuden att publicera. Men dådet är redan gjort, författaren har blivit befordrad, och han får stöd i väst. Så 1970 nominerade en stor grupp franska författare, vetenskapsmän och konstnärer Alexander Isaevich till Nobelpriset. Priset delades snart ut. Romanerna "In the First Circle", "Canceravdelningen", "Gulag Archipelago" gavs ut utomlands. För detta berövades Solsjenitsyn 1974 sovjetiskt medborgarskap och skickades utomlands. Författaren bosatte sig bekvämt först i Schweiz, sedan i Kanada och sedan i USA, i en egendom bakom ett högt staket. Och amerikanerna var så kapabla att främja bilden av Gulag att många människor runt om i världen fortfarande förknippar Ryssland med någon form av blodiga fasor, massarresteringar och massavrättningar av miljoner människor. "Archipelago..." har blivit en av de mest framstående bilderna av Sovjetunionen.

Ryska skolbarn tvingas studera The Gulag Archipelago för att lura dem (även om boken varken har litterära förtjänster eller historisk sanning). I den här boken tillskrivs Stalin fruktansvärda grymheter som överträffar alla de tyska nazisternas grymheter. Solsjenitsyn lanserade myten om tiotals miljoner av de förtryckta under Stalin (så många som 70 eller till och med 100 miljoner människor!). Amerikanerna, som skyddade Solsjenitsyn, ifrågasatte inte denna lögn, eftersom de förde ett kallt krig (information, ideologiskt) mot Sovjetunionen. USA var tvungen att presentera Sovjetunionen som ett "ondska imperium", vilket Solsjenitsyn hjälpte till.

Även om en av det amerikanska imperiets "tankesmedjor" beräknade CIA:s analytiska center "Rand Corporation", baserat på demografiska data och arkivdokument, antalet förtryckta personer under Stalin-eran. Det visade sig att under hela tiden då Stalin stod i spetsen för landet, sköts 700 tusen människor. Samma data ges i andra studier av Stalin-eran, vars författarna inte är intresserade av att förtala Stalin och Sovjetunionen personligen. Samtidigt faller inte mer än en fjärdedel av fallen till andelen av dem som dömts till en artikel enligt den politiska artikel 58. Samma andel observerades bland arbetslägerfångar. Således är antalet förtryckta under Stalinperioden hundra gånger mindre än vad som tillskrevs honom. Detta bekräftas av demografisk statistik, enligt vilken, med undantag för misslyckandet under kriget, befolkningen i Sovjetunionen stadigt ökade under Stalins regeringstid. Som jämförelse: under åren av liberal-demokratiska härskare (Jeltsin, Putin och Medvedev) minskar befolkningen i Ryssland stadigt, för att inte säga dör ut (den så kallade avfolkningen). Situationen med demografi är ännu värre i ett annat "oberoende" fragment av Sovjetunionen (Storryssland) - Ukraina-Lilla Ryssland, som snabbt håller på att dö ut.

Den andra viktiga slutsatsen från verklig statistik är att endast en fjärdedel av de förtryckta och fängslade kan betraktas som offer för politiska förtryck, medan de återstående tre fjärdedelarna fick vad de förtjänade för brott (det är värt att komma ihåg att även nu är de flesta människorna till förmån för dödsstraff mot mördare, våldtäktsmän, droghandlare och andra degenererade). Och beundrarna av Solsjenitsyn och hans gelikar framställer alla som oskyldiga offer.

Allt är inte så enkelt med det "politiska". Bland dem fanns verkliga "fiender till folket" som arbetade för västerländska underrättelsetjänster; att förstöra trotskister som drömmer om att förstöra det sovjetiska projektet; före detta bödlar, anställda vid Cheka-NKVD, vars händer själva var upp till armbågarna i blod och som "rensades" från organen; olika sorters Vlasov, Bandera, Basmachi, "skogsbröder", det vill säga människor som medvetet kämpade mot sovjetregimen. Samtidigt får vi inte glömma den era som var fundamentalt annorlunda, till exempel, från den fredliga och stabila perioden under Brezjnevs styre. En fruktansvärd geopolitisk katastrof har precis tagit slut - det ryska imperiets död, kaos och inbördeskrig. Det sovjetiska projektet hade många fiender både i själva Ryssland och utomlands. Våra yttre fiender försökte förbereda den "femte kolumnen" så att den i det avgörande ögonblicket skulle göra en ny "februari". Således var en av huvudorsakerna till nederlaget för Hitlers tredje rike en fatal missräkning: i Berlin ansågs Sovjetunionen vara en koloss med fötter av lera, som förebild från det ryska imperiet 1914–1917. eller Sovjetryssland på 1920-talet. Kriget var tänkt att leda till Sovjetunionens kollaps - ett militärt myteri, en palatskupp och många uppror i Ukraina, de baltiska staterna, Kaukasus och Centralasien. Men våra fiender räknade fel, i Sovjetunionen lyckades de dra tillbaka det mesta av den heterogena "femte kolumnen". Under åren av "perestrojka" och reformer, registrerades alla de förtryckta i massor (både oskyldiga och verkliga fiender till folket) som "oskyldiga offer" för stalinismen.

1991-1993 kontrarevolutionen vann i Ryssland, motståndare till det sovjetiska projektet, anhängare av den västerländska "matrisen" tog makten - rovkapitalism, kastnyfeodalism, liberal socialdarwinism med uppdelningen av människor i "framgångsrika och valda" och "förlorare". till "tvåbensverktyg". Det sovjetiska projektet, som försökte bygga ett idealiskt framtidssamhälle – ett samhälle av kunskap, service och skapande med dominans av samvetsetiken, förstördes. Det västerländska samhället av "guldkalven", ett samhälle av konsumtion och självförstörelse, fick fullständig dominans.

Det är ingen överraskning att växlare som Solzjenitsyn fick grönt ljus i det nya ryska samhället. Namnet Solsjenitsyn kallas, tvärtemot majoriteten av folkets önskemål, gatorna, de sätter upp monument eller minnestavlor över honom på gatorna; hans verk ingår i grundskolans läroplan och i pressen talar man om honom med ett andetag som en lysande författare, en tänkare av alla tider och folk, en profet och en modig sanningssökande.

Den store provokatören deltog i Sovjetunionens kollaps. Den 18 september 1990 publicerades Solsjenitsyns artikel "Hur man utrustar Ryssland" samtidigt i Literaturnaja Gazeta och Komsomolskaja Pravda. Den innehåller "Ryssland som vi har förlorat", och falsk Russophilia (falsk "återvända till rötterna", falsk storrysk nationalism), och att bli av med "ballasten" i form av Sovjetunionens republiker och bryta banden med det tidigare socialistiska lägret, och försämring av nationella relationer etc. Samma år återställdes Solsjenitsyn till sovjetiskt medborgarskap med efterföljande avslutning av brottmålet, i december tilldelades han RSFSR:s statliga pris för Gulags skärgård.

Författaren kunde återvända till sitt hemland 1994. 2001-2002 publicerades hans stora verk "Tvåhundra år tillsammans". Detta är en litteraturhistorisk studie av författaren av rysk-judiska relationer mellan 1795 och 1995 i två volymer.

Intressant nog, i slutet av livet, börjar författarens ögon öppnas för sanningen. I synnerhet 1998 tilldelades han den helige aposteln Andreas den förste kallade orden, men han vägrade priset: "Jag kan inte acceptera priset från den högsta makten som har fört Ryssland till dess nuvarande katastrofala tillstånd." Samma år publicerade han en omfattande historisk och journalistisk essä "Ryssland i ett sammanbrott", innehållande reflektioner över de förändringar som ägde rum i Ryssland på 1990-talet och om landets tillstånd, där han skarpt fördömde de reformer som genomfördes. ut av regeringen Jeltsin - Gaidar - Tjubais.

I april 2006, svarade på frågor från Moskovskie nyheter”, sade Solsjenitsyn: ”NATO utvecklar metodiskt och ihärdigt sin militära apparat – till Östeuropa och till den kontinentala täckningen av Ryssland från söder. Detta inkluderar öppet materiellt och ideologiskt stöd för "färg"-revolutionerna, och det paradoxala införandet av nordatlantiska intressen i Centralasien. Allt detta lämnar inga tvivel om att en fullständig inringning av Ryssland håller på att förberedas, och sedan förlusten av dess suveränitet.

Alexander Solsjenitsyn dog den 3 augusti 2008 i Moskva.
Våra nyhetskanaler

Prenumerera och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och dagens viktigaste händelser.

253 kommentarer
informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. +35
  3 augusti 2018 05:20
  Varför skapade de myten om den sanningssökande Solsjenitsyn? De ville glorifiera vilken liberalistisk kämpe!!!!!!Och det fanns ingen annan kandidat bland alla förrädare!!!! Ingen annan var lämplig för denna roll. Från de levande.
  1. +56
   3 augusti 2018 05:27
   Det som är intressant är att alla som är bland liberalernas helgon, vid närmare granskning, stinker extremt .... Och detta är ett faktum ... Och Solsjenitsyn är den illaluktande av alla.
   1. +37
    3 augusti 2018 06:13
    Och att denne Solsjenitsyn var unik? Chrusjtjov behövde dem som högt och *utan rädsla för synd* skulle spotta på dem som pekades ut. De betalade bra för det. Så fort de lovade att betala i utländsk valuta blev han genast * antikommunist *.
    Redo att tjäna mot lön till vem som helst, där borta i Ukraina avslöjades det i en så ful form att det inte fanns något annat än avsky.
    Ja, och i RYSSLAND hyllar de antingen Yudenich, sedan Kolchak, sedan Mannerheim, och kommer Vlasovs tur? Och sen då?
    1. +8
     3 augusti 2018 08:30
     Citat: Vasily50
     så turen kommer till Vlasov? Och sen då?

     Har redan provat. För några år sedan var ämnet "Moskvas räddare" och nästan Ryssland mycket populärt ... tills folket började känna sig sjuka av det.
    2. +12
     4 augusti 2018 08:30
     Det har redan gått upp ... Vlasovismen i Ryssland är inte längre en symbol för svek, utan "en social protest mot Stalins tyranni". Kirill Aleksandrov har redan försvarat sin doktorsavhandling om detta ämne!!!
     1. +3
      4 augusti 2018 09:19
      Får jag fråga - hur färska är uppgifterna?Det verkar som jag hört att fullmäktiges beslut upphävts av VAK.
      1. +14
       4 augusti 2018 10:18
       Ja, VAK avbröt senare beslutet att försvara, men själva faktumet att försvara denna doktorsavhandling som vittnar Vlasov-regionen talar sitt tydliga språk. Och ändå, ingen avbröt försvaret av en doktorsavhandling av denna pseudo-historiker, om ett liknande ämne .....
       1. +2
        4 augusti 2018 10:52
        Tack för informationen, jag laddade ner den här, så att säga en doktorand, vi läste den på vår fritid ...
        1. Kommentaren har tagits bort.
        2. +5
         4 augusti 2018 20:43
         Citat från: kitt409
         Tack för informationen, jag laddade ner den här, så att säga en doktorand, vi läste den på vår fritid ...
         det är bra att doktorsexamen inte räknades. Men YouTube är fullt av hans historier, det är nog otäckt!!!!! Ingen tid att titta! Det är bättre att titta på och lyssna på något användbart på din fritid .. och så har jag inte tid.
         1. +1
          4 augusti 2018 21:18
          Du har förmodligen rätt, men det är lite lättare för mig vad som heter på avhandlingar och liknande, min hand är full)) så det finns erfarenhet, och det är osannolikt att det tar mycket tid ...
          Tack för rådet!
     2. +7
      4 augusti 2018 23:41
      Citat: Greg Miller
      Kirill Aleksandrov har redan försvarat sin doktorsavhandling om detta ämne!!!

      Allt är inte så sorgligt. Den 29 maj 2017 stödde inte expertrådet vid kommissionen för högre intyg tilldelningen av doktorsexamen till Kirill Alexandrov[12][13]. Den 26 juli 2017 undertecknade Rysslands biträdande utbildnings- och vetenskapsminister G.V. Trubnikov en order om att upphäva beslutet från avhandlingsrådet vid St. Petersburg Institute of Science att tilldela Alexandrov graden av doktor i naturvetenskap. Men sanningen är att en betydande del av den kreativa intelligentian drabbas av russofobisk liberalism.
   2. +33
    3 augusti 2018 08:06
    En dag av Ivan Denisovich ur synvinkel av konstnärligt värde, litteratur - representerar ingenting. Varför Tvardovsky behövde trycka sådant nonsens, sådan obetydlig litteratur, är inte klart. Solsjenitsyns framväxt började med Tvardovskij, som senare plockades upp av Chrusjtjovs hantlangare, som behövde en litterär symbol som bekräftade "den stalinistiska regimens elakhet". I detta, just, Solsjenitsyn lyckades mycket.
    Solsjenitsyns verk hade ett visst värde i den slutna unionen, nu är de utan värde varken ur konstnärlig eller historisk synvinkel: ett dåligt litterärt språk med många uttryck som förvränger det normativa ryska språket, ibland är det till och med svårt att uppfatta vad som läses p.g.a. av den omvända tanken, obetydligheten av texturerat material... Och allt detta är Solsjenitsyn. Historiker, litteraturkritiker, specialister på det ryska språket kunde skriva mer än en avhandling om analysen av Solzhenitsyns verk ... Tyvärr är ingen i sikte ...
    Införandet av Solsjenitsyns litteratur i listan över obligatoriska verk i skollitteraturkursen bör på liberalernas sida ses som en stor seger över traditionell skolundervisning. Var och en av de liberaler som deltog i detta uttalar stolt sitt namn vid liberala möten, i umgängeskretsen, i köket med släktingar och tröstar sig med det pålitliga kvittot på ett sådant trick, ja, åtminstone en liten medalj, och till och med en order i allmänhet skulle vara en bra sak, stolthet, precis som Solsjenitsyn.
    Uppgiften för Rysslands patrioter är att uppnå förstörelsen av sådan litteratur från skolkursen för offentlig utbildning. Sådan litteratur är en plats i historiens soptunna, den bör studeras av specialister för att dra de rätta slutsatserna och bestämma hur en förrädare mot det ryska folket föds från en rysk person.
    Våra barns offentliga utbildning måste rensas från förrädare mot fosterlandet och Ryssland.

    "Folk-Stat-Fäderland" - detta är sloganen för varje patriot i Ryssland. Ett enat folk, en stark stat, ett välmående fädernesland, som inte kan brytas av inre och yttre fiender.
    1. +1
     3 augusti 2018 12:44
     är du redo att undervisa Tvardovsky i litteratur? översittare Vill du dela med dig av dina prestationer på detta område? känna
     1. +21
      3 augusti 2018 15:16
      Tvardovsky Pravdodel undervisade inte. Sanningsmakaren ställde frågan - Varför behövde Tvardovsky skriva ut sådant nonsens?
      Har du ett svar? wink
      Eller så har du visat att du vet hur man knackar på tangentbordet. skrattar
      ps Varför värdade du dig att klottra en mening med en liten bokstav? Protesterar du? lol
      1. 0
       3 augusti 2018 15:43
       1) Jag har ett svar: Tvardovsky uppskattade nivån på berättelsen, både konstnärlig och civil. översittare
       2) Jag är alltid road av önskan att byta till motståndarens personlighet eller läskunnighet, när sinnet inte räcker till för att hitta argument ... översittare
     2. 0
      8 augusti 2018 15:09
      Och vad har Tvardovskys prestationer inom litteraturen att göra med det? Vi pratar om det faktum att han gav en start i livet till grafomanen och förtalaren Solsjenitsyn.
      För efter den 20:e (1956) och 21:e (1962) kongresserna var temat för personlighetskulten PÅ TOPP.
      Och här är en guldklimp till hands, och även från zonen!
      Det är sant att Solzjenitsyn senare "tackade" Tvardovsky ganska bra.
      Han beskrev utförligt i "A Calf Butted an Oak" hur Tvardovsky drack, kräktes, ylade osv.
      Och i allmänhet, säger de, är han dum.
      Sådan är sanningsbäraren.
      Men enligt min åsikt är att omvända sig från andras synder inte en bekännelse, utan en fördömelse.
    2. +14
     3 augusti 2018 13:24
     Det förefaller mig som om Tvardovsky var under press, varför han publicerade den. Chrusjtjov behövde verkligen en liknande typ.
     Jag har länge läst Tvardovskys brev, där han klagade över hur svårt det var för honom, utan att nämna någon särskild.
     1. -1
      8 augusti 2018 15:16
      Varför tryckte de på?
      Solzjenitsyn beskriver i detalj hela intrigen.
      Någon berättade för redaktören av Novy Mir Tvardovsky (den kreativa intelligentsians språkrör) om en briljant matematiker, en militärofficer och ett offer för politiskt förtryck, en författare som inte kunde publicera sin "oförgängliga".
      Tvardovsky tog tag i manuskriptet och rusade till Chrusjtjov.
      Låt mig påminna er om att Tvardovsky var medlem av SUKP:s centralkommitté.
      Och till det ett sådant stänk i Stalins adress - i själva färgen. Det här är inget dumt tal för dig från talarstolen.
      Publiceras i nästa nummer av tidningen.
      ..... "Och han vaknade känd."
    3. 0
     3 augusti 2018 21:23
     Folk-stat-fäderland
     din position är intressant, du spottar på en del av folket och skriver sedan om ett sammansvetsat folk - detta är en diagnos
     1. +2
      4 augusti 2018 15:16
      exakt! en man vill gå i spetsen för linjen ... skrattar
    4. +5
     4 augusti 2018 16:16
     Vad kan jag säga, den här klottraren har ett efternamn som säger: Så (tillsammans) Lzhe (ligger, bär en lögn) och familjeändelsen -nitsyn.
     1. +5
      4 augusti 2018 18:53
      Någonstans runt 86 talade min farfar om Solsjenitsyn som en vidrig förtalare och lögnare. Så han sa - och namnet på detta freak är så exakt - Solsjenitsyn.
      redan 10 år efter detta samtal bekantade jag mig med Solzjenitsyns verk. Men på den tiden förstod jag lite, jag gillade det.
      1. 0
       11 augusti 2018 21:07
       Och någon kunde inte kliva över den här nivån och letar fortfarande efter det som är gömt runt om och överallt.
       och människor som Solsjenitsyn avslöjar sanningen.
       1. +1
        11 augusti 2018 21:14
        Citat från: Red_Baron
        och människor som Solsjenitsyn avslöjar sanningen.

        Går över andras huvuden. Personligen är jag mycket närmare Vladimir Semyonovichs ståndpunkt: "Jag har många frågor till vår regering, men jag kommer inte att diskutera detta med dig."
    5. +1
     5 augusti 2018 00:02
     Citat: Pravdodel
     Varför Tvardovsky behövde trycka sådant nonsens, sådan obetydlig litteratur, är inte klart.

     att utvärdera det konstnärliga värdet av någons skrifter är ingen tacksam och värdelös affär. Talang, särskilt konstnärlig, kan inte tydligt definieras av några tydliga kriterier, och därför finns det många möjligheter till manipulation och spekulation i denna fråga. Men lögner har mer specifika former.Läs "Prussian Nights" så kommer det att bli tydligt varför en illaluktande våg stiger med jämna mellanrum om det våldtagna Tyskland.
   3. +15
    3 augusti 2018 09:25
    Jag håller med dig. Sacharov, trots alla sina egenheter, mot bakgrunden av dessa nits, är en riktig ängel.
   4. +2
    6 augusti 2018 20:37
    Citat från Vard
    Och Solsjenitsyn är den illaluktande av alla


    Om inte den mest, så en av de mest stinkande. Bara äckligt! Bara det faktum att han, på order av de utomeuropeiska mästarna, slog in en kil mellan folken i Sovjetunionen och Ryssland - han sådde interetnisk oenighet för att orsaka samma kaos och krig i hela Eurasien som de gjorde i Kaukasus - bara för detta hans namn borde skämmas. Han är inte bara en antisovjet – han är en fiende till det ryska folket. och alla andra folk i Sovjetunionen
  2. +24
   3 augusti 2018 08:10
   Citat från Reptilian
   Varför skapade de myten om den sanningssökande Solsjenitsyn? De ville glorifiera vilken liberalistisk kämpe!!!!!!Och det fanns ingen annan kandidat bland alla förrädare!!!!

   Varför de skapade myten om sanningssökaren, Chrusjtjov, Jeltsin, väst - det är förståeligt! Men varför stödde Vladimir Vladimirovich denna myt?

   EBN öppnade Jeltsin Center och Solzjenitsyn - flera museer över hela landet, som en "framstående" författare, Nobelpristagare i litteratur.
   1. +12
    3 augusti 2018 08:33
    Citat: Stas157
    Varför de skapade myten om sanningssökaren, Chrusjtjov, Jeltsin, väst - det är förståeligt! Men varför stödde Vladimir Vladimirovich denna myt?

    Varför är det tydligt i förhållande till vissa, och obegripligt i förhållande till V.V.? Vad är skillnaden? Att han är vid makten och lever?!blinkade
   2. +23
    3 augusti 2018 09:26
    Ett företag, tyvärr!
    1. +9
     3 augusti 2018 13:58
     Och om du också minns om klagan, och om alla möjliga andra ställen där man kan gråta och ångra sig....ja, de vill installera en tavla åt Nemtsov! Och varför pratar de mycket mindre om specifika människor, ungdomar, barn, som dog, torterades av nazisterna, de vita gardisterna, japanerna.....
     Tja, Stolypin är en hjälte, eftersom det inte finns några andra att hitta, verkar det som att de också heter något med namnet Witte ... det är nödvändigt att förtydliga ...
   3. 0
    6 augusti 2018 20:40
    Inte alls. BNP är inte med dem. Detta är förståeligt. Han, liksom "Ivan Kalita", var tvungen att manövrera och gömma sig. Innan München försökte han hitta en kompromiss med USA, NATO och FRS (det vill säga med liberalerna) Sedan insåg han att det inte skulle bli någon kompromiss och de skulle trycka på till det sista och gick i defensiven
  3. +2
   3 augusti 2018 22:19
   Citat från Reptilian
   Varför skapade de myten om den sanningssökande Solsjenitsyn? De ville glorifiera vilken liberalistisk kämpe!!!!!!Och det fanns ingen annan kandidat bland alla förrädare!!!! Ingen annan var lämplig för denna roll. Från de levande.

   Nu skapar de en myt av andra sanningssägare.
   Vad är skillnaden?
   Jag har aldrig läst Solzhenitsen. Men på sista vågen laddade jag ner "Gulag". Läsa. För att vara ärlig, kommer jag att säga genom arket - två, lite uppehålls vid de punkter som intresserade mig.
   Om vi ​​utelämnar hans beräkningar om hundratals miljoner döda, så är allt annat helt sant.
   Jag minns berättelserna om mamma, född 1925. Kazakstan. Och Popes, född 1928 Kuban. Och ingen kommer att övertyga mig. Ja, det var en tuff tid.
   Men Solsjenitsyn överdrev hundra gånger.
   Men det var mycket...
   1. +7
    4 augusti 2018 00:34
    Citat från Ecilop
    Om vi ​​utelämnar hans beräkningar om hundratals miljoner döda, så är allt annat helt sant.

    Du förstår, när du läser det får du intrycket att den stalinistiska regimen fängslade nästan hälften av landet för ingenting. Men i verkligheten, under perioden från 36 till 55, fängslades 1,065% av den totala befolkningen.
    1. +3
     4 augusti 2018 13:54
     Citat: Mordvin 3
     när man läser den får man intrycket att den stalinistiska regimen fängslade nästan hälften av landet för ingenting

     Citat från Ecilop
     Solsjenitsyn överdrev hundra gånger.

     Likaså. Jag försökte läsa hans "verk", för att vara ärlig, jag behärskade det inte. Allt är för dystert ... ensidigt så ... och orealistiskt. Det är intrycket – halva landet satt och den andra hälften väntade i rädsla för att de skulle fängslas utan anledning alls. Hopplöshet. Inte den bästa tiden var förstås, men ... för mycket. Å andra sidan tycks hans verk vara konstnärliga, och de ska inte tas som dokumentära bevis. I allmänhet, som de säger - smaken och färgen på alla tuschpennor är olika ...
     1. +5
      4 augusti 2018 15:42
      region58. Från 1917 och, enligt vissa uppgifter, fram till 1922, enligt andra, 1923. Det var en civil. Men jakten på ett klassinslag upphörde inte ens på 30-talet. Under perioden 1914 till 1922 minskade den ryska industrins bruttoproduktion med sju gånger. Lagren av råvaror och material 7 var uttömda. Arbetarstrejker, bonde- och sjömansuppror började. Det var som i slutet av 1920-talet och början av 80-talet. Ännu värre. Sovjetiska fängelser, som vi var övertygade om, att det fanns många av dem. Var överfulla. Men ingen klandrar Jeltsin för detta. från 90-talet till mitten av 20-talet överlevde landet. Åtgärder vidtogs av Europa och Amerika för att strypa Sovjetunionen. Landet var förbjudet att betala med en skyldighet eller pengar. Endast spannmål och kulturella värden. Vilket bara förvärrade situationen i landet och ledde till fördrivande och svält från 30 till 1927. Det var särskilt svårt från 1934 till 1931. Ökningen av brottsligheten har skjutit i höjden. Folk flyttade i massor till städerna från byarna. Vilket bara bidrog till försämringen, eftersom det inte fanns något arbete och, viktigast av allt, mat. Många dömdes enligt politiska artiklar, i realiteten för brott. Och allt detta multipliceras med situationen i landet, och viktigast av allt med påtryckningar utifrån, som det inte talas om. Sovjetunionen kvävdes av underrättelsetjänsterna i ett antal länder. Japan i öster, Tyskland, England och andra i väster. USA spelade också sitt eget spel. Men sorg, historiker tillskrev allt förtryck, vilket naturligtvis var det. hi
      1. +2
       4 augusti 2018 18:03
       Citat från megavolt823
       Men sorg, historiker tillskrev allt förtryck, vilket naturligtvis var det.

       Jag var intresserad av den perioden (tjugo - trettiotalet) - det finns många, många motsägelser i källorna. En sådan här här trasslade sedan ihop sig – mamma gråt inte... kanske mycket värre än i Mellanöstern nu... Och ändå – av någon anledning överför vi ofta våra nuvarande idéer och livsåskådningar direkt till andra tider, bl.a. på den tiden, vilket enligt min mening är fundamentalt felaktigt. Då var humanism och pluralism och andra begrepp, tror jag, väldigt annorlunda än idag. Ibland blinkar tanken: det kanske var omöjligt på annat sätt?
    2. 0
     11 augusti 2018 21:18
     Eller så behöver du inte läsa den - för några år sedan satt tre magnifika personer Gudkov Sr., Tigran Keosayan och någon annan på någon show. Så inför alla på en av de centrala kanalerna sa Keosayan att under Stalin var en tredjedel av landets befolkning fängslad, en tredjedel bevakad och ytterligare en tredjedel var kopplad till den förstnämnda.
     Vladimir Volfovich Zhirinovsky lanserade, före valet till duman, sitt tåg genom städerna, där han bland annat spred sina berättelser om Stalin och offren för hans förtryck. På tv tvekade han inte att ljuga även när historiker pressade honom med fakta och siffror.
     Du kan också ta det välkända fallet på radion när Svanidze och Maxim Shevchenko diskuterade, där Svanidze som svar på varje uttalande och motivering av en lögn anklagade sin motståndare för att vara stalinist och sedan attackerade Shevchenko med knytnävarna i allmänhet.
   2. +4
    4 augusti 2018 08:04
    Så vem säger att det inte hände? Frågan är att allt detta är för uppsvällt ...
   3. +5
    4 augusti 2018 11:16
    Solzjenitsyn är en liten, inbilsk jävel, upphöjd av ödet och onda krafter till förrädares Olympus!
    Ja, det fanns många saker, men som det visade sig, vilket den nuvarande tiden i Ryssland bevisar, är uppenbarligen inte tillräckligt.
  4. i H
   +3
   4 augusti 2018 07:22
   Det fanns en annan sanningssökare .. Sacharov hette han .. denna lögnare gjorde inte mindre skada och fortsatte att utveckla "first strike-vapen" för att ha överlägsenhet över sitt hemland .. Och när han kom tillbaka från Gorkij från semestern . .. han var helt kilad .. anklagare .. från honom .. med sitt pladder vid möten i Högsta rådet visste de inte hur de skulle bli av.
   1. +1
    4 augusti 2018 12:31
    Bästa VN! Jag skrev många kommentarer på ämnet inflytandeagenter osv. Det finns en tv-serie "Sleepers" där man i spelgenren förklarar lite hur och varför. Det finns agenter, låt oss villkorligt kalla dem "GRAMOFONER", deras uppgift är att införa en åsikt, upprepa och uttrycka den. Det finns olika roller i hemligt arbete. Hitta intelligenta och misshandlade av myndigheterna. Ge moraliskt och ekonomiskt stöd. Och ge möjlighet att göra påståenden. Här är din agent. Tidigare i Sovjetunionen var det det enda sättet att lämna och få stöd i värdlandet. Och många har utnyttjat detta. Det är viktigt att ta del av statshemligheter. Men det är mycket viktigare att kunna påverka motståndarens tillstånd. Det är ingen idé att leta efter sanningen här. Logiken är inte uppenbar, eftersom bara ett fragment är synligt. hi
    1. +1
     4 augusti 2018 12:37
     megavolt823 (vladislav) 4 16 juni 2018 11:56 | 47 ronin av vår gård
     Sergei! du förstår inte riktigt vad du tittar på. att rekrytera och använda en person i propaganda är en mycket svår uppgift. och svår att kontrollera. mycket viktigare (crowd of influence), olika människor som vid första anblicken pratar strunt. men de uttrycker teser. som i annonsen. huvudsaken är att en person kommer ihåg bilden. far och son, två älskare. ljus bild, sensuell scen. eller en tydlig slogan. 2-3 ord. och det är som en parasit. sitter någonstans i det undermedvetna. huvudsaken här är vilken publik som påverkas (vem vi ska skaka). det är antingen en kvinnlig publik från 30 till 45. eller manlig. pensionärer eller pionjärer. publikkontroll. men det är inte mycket svårare. befolkningen anklagas för missnöje. steg för steg . avhandling efter avhandling. det är som (mervärde). när en byxa kostar 5 r. och andra 10 r. varumärke, reklam orsakad av association. allt detta (opposition), bara vid första anblicken säger de inte detaljerna. man sjunger med i publiken om verkliga problem. den andra fäster offren för icke frihet. det är så hat, rädsla och andra bildas. om reklam och handel orsakar kärlek och hopp, så orsakar de i ett annat rädsla, depression och desorientering. Hej
     1. +1
      4 augusti 2018 12:39
      megavolt823 (vladislav) 4 16 juni 2018 13:15 | 47 ronin av vår gård
      Sergei! hela poängen är att vi alla är på ett eller annat sätt. förutom ålder, livserfarenhet, kön och religion. propagandaprodukter. detta kan argumenteras. även våra ögon ligger för våra hjärnor. och använda den tjänar magiker pengar. distraktion, spel av ljus och skugga, slarv. vi är så ordnade. den som bär på sanningen å ena sidan, älskar vissa och hatar andra. och vem säger att sakens väsen lyssnar inte. han är inte intresserad. Ja, och att tala om kärnan i frågan är farlig. det kan störa vissa och orsaka gäspningar hos andra. dina nedre extremiteter kommer att slitas av och allt kommer .... på dig. propaganda är annorlunda. hon kan kalka och smutskasta. avleda uppmärksamheten. uppriktigt, kanske till och med på något sätt görs inte en felaktig analys av någon. det finns mycket besvikelse. men den är inte till salu och flyttar ingenstans. Så Malakhovs dansar på TV med sentimental smutstvätt för hemmafruar och pensionärer. och för ungdomar, prata om den förbjudna frukten hemifrån 2 . om relationer före samlag. bödlarna av vårt resonemang dansar som Svanidze, Dorenko, Parfyonov. enligt Goebels sjätte princip. skriva historieböcker. där revolutionen är felaktigt beskriven, men mycket tid ägnas åt den. men kungens abdikation i förbigående. propagandan genomsyrar oss från sjukhuset till bårhuset. bestämma våra preferenser, hobbyer och göra val. hej megavolt823
      1. +2
       4 augusti 2018 12:40
       megavolt823 (vladislav) 4 16 juni 2018 12:31 | 47 ronin av vår gård
       det är en mycket komplex mekanism. Det är inte riktat till någon speciell. den riktar sig till alla på en gång. Jag startar ibland en tvist för att förstå en person. Jag väljer en förlorande position. och lyssna på hur en person kommer att argumentera. så det blir tydligt varifrån informationen kom in i hans huvud. ÅSIKT!!!!! det är ingen upplevelse. Detta är informationen som ligger i huvudet på en person. och om denna information är korrekt placerad kommer det inte att fungera att ersätta den, radera den till 100 %. EXEMPEL. Jag presenterar dig för en tjej. Gillar du henne . efter mötet pratar jag om hennes annorlunda skit. Hon kommer med ursäkter, du tror henne. börja leva med det. men vid olika ögonblick kommer det jag sa till dig att komma upp. i tvister kommer du att argumentera med vad jag har sagt till dig. kanske specifikt med dig kommer ett sådant fokus inte att fungera. men om jag gjorde detta mot hundra personer? alla har olika uppfattning. och kackerlackor i psykologi. även om min propaganda bara är 40% framgångsrik. DET HÄR ÄR RESULTATET!!!! Jag lyckades påverka 40% av befolkningen i landet. Hej
       Första principen
       Det borde finnas mycket propaganda, mycket. Det måste dumpas i massorna kontinuerligt, dag och natt, på alla territoriella punkter samtidigt. Det finns inget överskott av propaganda, eftersom folket bara kan tillgodogöra sig informationen som upprepas för dem tusentals gånger.
       Andra principen
       Den ultimata enkelheten i alla meddelanden. Detta är nödvändigt så att även den mest efterblivna individen kan förstå vad han hörde eller läste: om kämpen i cesspool-teamet klarar av informationen, kommer skolläraren att smälta den ännu mer. Men ju fler människor accepterar något, desto lättare blir det att klara av resten: även den mest avancerade minoriteten kommer att tvingas följa majoriteten.
       Tredje principen
       Den maximala monotonin av tydliga, koncisa, bitande meddelanden. "Vi kan och måste propagandera vår slogan från de mest olika sidor, men resultatet måste bli detsamma, och parollen måste alltid upprepas i slutet av varje tal, varje artikel."
       Fjärde principen
       Ingen differentiering: propaganda bör inte tillåta tvivel, tvekan, övervägande av olika alternativ och möjligheter. Människor ska inte ha något val, eftersom det redan har gjorts för dem, och de ska bara förstå och sedan acceptera informationen, så att de senare kan uppfatta de påtvingade idéerna som sina egna.
       Femte principen
       Inflytande främst på sinnena och endast i minsta utsträckning tilltalar hjärnan. Kom ihåg? Propaganda är inte vetenskap. Men det hjälper till att få en skara på tusentals till känslor – och vrida ut rep ur denna skara. Och sinnet är värdelöst här.
       Sjätte principen
       Chock och lögner är de två pelare som perfekt propaganda vilar på. Om människor förs till den eller den tanken gradvis, långsamt, kommer det inte att bli något riktigt resultat. Om du ligger på de små sakerna - också. Därför bör information vara chockerande, eftersom endast chockerande meddelanden överförs maniskt från mun till mun. Rätt information går obemärkt förbi.
       Sammanfattning
       Var försiktig: Goebbels sak, som historien visar, dör inte. Glöm aldrig huvudprincipen för att motverka manipulation: filtrera allt du ser och hör, så blir du fri. Åtminstone - från farliga fördomar ..
       megavolt 823
       1. +2
        11 augusti 2018 22:12
        Låt mig inte hålla med om allt.
        Citat från megavolt823
        ÅSIKT!!!!! det är ingen upplevelse. Detta är informationen som ligger i huvudet på en person. och om denna information är korrekt placerad kommer det inte att fungera att ersätta den, radera den till 100 %.

        För att göra detta, skapa först en bakgrund. Vad skulle vara på den denna information är allmänt uppfattad. Till exempel är uttryck om mamman till en motståndare nu populära bland unga. Alla tror inte att den här mannen faktiskt låg med sin mamma. Det är faktiskt nästan ingen som tror.
        Citat från megavolt823
        även om min propaganda bara är 40% framgångsrik. DET HÄR ÄR RESULTATET!!!! Jag lyckades påverka 40% av befolkningen i landet

        40% av informationen kommer att fungera på en person - men du använde ett personligt förhållningssätt. Det betyder att på andra, om det fungerar så blir det långt ifrån 40% Men jag förstår vad du menar, om informationen inte är personlig så ja.
        Citat från megavolt823
        Den ultimata enkelheten i alla meddelanden. Detta är nödvändigt så att även den mest efterblivna individen kan förstå vad han hörde eller läste: om kämpen i cesspool-teamet klarar av informationen, kommer skolläraren att smälta den ännu mer.

        Instämmer inte alls. Du känner till dessa ord "Du kan lura några av människorna hela tiden. Du kan lura alla människor ett tag. Men du kan inte lura alla människor hela tiden. »
        Läraren är mest sannolikt att förstå felaktigheten eller bedrägligheten i meddelandena.

        Citat från megavolt823
        Sammanfattning

        Jag läser den flera gånger och förstår vad du pratar om. Detta inflytande är kort. Det är vad som gjordes i Ukraina. I Syrien, och på många andra platser. Men det här kräver ändå en bakgrund och bearbetning under många år, fint och noggrant.
        Men så vitt jag kan se nu är allt något enklare och tunnare.
        Inledningsvis fångas de svagaste och svagaste sinnena. Dessa är barns. Det skapas olika gemenskaper, stora sådana, där ett stort flöde av barn passerar, även bara av tristess. Intresse skapas. I denna gemenskap lägger författarna under sken av användare artiklar, skämt, berättelser, användare ansluter. Och rätt information introduceras alltid. Jag var själv i en sådan community - en sida som var väldigt populär bland ungdomar och hittade mycket användbar information för mig själv där, men jag kan inte stanna länge, jag försöker alltid invända mot vilda uttalanden och publiken springer med minus och rop av Kremlinbot och så vidare. Dessutom är användare ALLTID säkra på att de själva introducerade eller kom ihåg en ny meme eller idé. Jo, det var till exempel välkända händelser när några rackare lockade barn till rallyn. Sedan började konfrontationen mellan barn och föräldrar kraftigt framtvinga. Ord började användas överallt - yazhemat, de är barn, och alla var fyllda med berättelser där essensen var densamma. Du behöver inte lyssna på dina föräldrar. mammor är dumma och så. Och när man läser varje dag ser man hur koncentrationen av detta pumpas upp. Som ett resultat får vi vid utgången en biomassa som har glömt hur man tänker, som informationsmässigt har sjunkit till botten. Hon sänktes gradvis. För varje event kommer auktoritativa bloggare att berätta vad som är sant och vad som inte är det. Då kommer de att förringa de statliga strukturernas agerande. Och i slutändan kommer de att nå det enklaste - "ja, det förstår vi med dig." Systemet är idealiskt - på ett lekfullt sätt kommunicerar de med en ung man, ersätter hans fritid, böcker och träning. De minskar hans hjärnaktivitet och skapar en illusion av att han läser, lär sig nya saker och alltid är i trenden. Och naturligtvis, alla latenta ögonblick är medvetenheten om samhället och inflytandet från folkmassan, och så vidare.
        I en mer vuxen miljö finns det också subtila ögonblick. Människor som får auktoritet och har titlar används. För folk som har glömt hur man tänker räcker detta. Därför kämpar vi mot landet och folket – människorättsaktivister, kända musiker, regissörer, skådespelare, offentliga personer. De som genom sin verksamhet drar till sig människors uppmärksamhet och är en sorts auktoritet. Ännu högre skapas olika offentliga organisationer som ägnar sig åt goda handlingar, samtidigt som de ägnar sig åt propaganda.
        Var uppmärksam - dessa personer är ofta med i TV-program, där de är speciellt inbjudna så att folk kan se vad de är och förstå vad dessa kända personer gör. Och de beter sig precis som du beskrev. Bara i fredstid blir de förlöjligade och de samlar i princip in hat mot sig själva från en frisk del av befolkningen. Men den som redan har bearbetats, de är ganska lämpliga. Och under oroligheterna är de redo att berätta sanningen, att pressa folket. Som Stankevich till rivningen av monumentet till Dzerzhinsky.
        1. 0
         5 september 2018 13:38
         Andrew! du förstod mig delvis. Men jag anser också att detta är min framgång. Många av mina citat är livstidsuttryck av Goebels, Parvus, Soros, etc. Jag vill verkligen att folk här ska visa intresse för politisk psykologi. Detta är en gren av statsvetenskap. Jag vill se kännare av det här vapnet. Men medan jag ser offer. hi
  5. +2
   4 augusti 2018 20:43
   Citat från Reptilian
   Varför skapade de myten om den sanningssökande Solsjenitsyn? De ville glorifiera vilken liberalistisk kämpe!!!!!!Och det fanns ingen annan kandidat bland alla förrädare!!!! Ingen annan var lämplig för denna roll. Från de levande.

   Solzheniyn såg faktiskt inte det riktiga Gulag. Det var därför han befordrades för att mätta allmänheten. Alternativet var till exempel Shalamov, hans text ligger närmare V. Frankls bok "Man in Search of Meaning". Jag tror att Solsjenitsyn inte gjorde någon skada, eftersom han själv såg lite och därför kunde skriva lite som var verkligt.
  6. +2
   5 augusti 2018 19:02
   Ja, detta är ett unikt fenomen i världshistorien, när ens egen makt stödjer, skäller ut ens stat.
 2. Kommentaren har tagits bort.
  1. Kommentaren har tagits bort.
 3. +21
  3 augusti 2018 06:26
  Det är ingen hemlighet att Chrusjtjov var aktivt engagerad i att förtala Stalin och hällde ut sladdar av lögner över Stalin. Och Solzjenitsyn, som skrev elaka saker om den stalinistiska regimen, visade sig vara mycket användbar. Utomlands var Solzjenitsyn med sina åsikter också i efterfrågan.och säljer landet, allt sovjetiskt täcks av lögner från tv-skärmar.Landet behöver nya hjältar, och här visade sig Solsjenitsyn återigen vara på plats.
  1. w70
   +1
   3 augusti 2018 07:03
   Alexei, du är en rimlig person, stödjer du verkligen Stalins tyranni?
   1. +28
    3 augusti 2018 07:40
    Varför gillar du inte Stalin? Han skapade Sovjetunionens land, som hittills inte kan berövas sin rikedom av de nuvarande skitkratterna som Chubais Medvedev, etc.
    1. w70
     -4
     10 augusti 2018 07:09
     Du har förmodligen ett porträtt av Stalin hängande i hörnet istället för en ikonostas
     1. 0
      11 augusti 2018 22:14
      Jag hänger, inte istället, utan bara hänger. Och inte i hörnet.
   2. +15
    3 augusti 2018 08:07
    Ordet "tyrann" skulle jag ersätta. Leader är mer lämplig.
    1. 0
     3 augusti 2018 10:39
     Ännu bättre lämpad "Ledare - tyrann"
     1. +14
      3 augusti 2018 14:18
      Vadim237
      Ännu bättre lämpad "Ledare - tyrann"

      Vadim, han var för mjuk! Du ser hur många skogsbröder och banderstockar som finns kvar i livet. Och varför? Men för att de fick 5-8 år för omskolning. Och sedan hem! Och om han var en tyrann skulle han förstöra alla! Det kanske vore bättre!
      1. 0
       3 augusti 2018 16:08
       ledare i allmänhet bland indianerna i stammarna
       1. 0
        3 augusti 2018 16:52
        I det socialistiska systemet fanns också ledare.
      2. -4
       3 augusti 2018 17:01
       Dessa så kallade "Forest Brothers" dök upp på grund av det faktum att Sovjetunionen började påtvinga de baltiska länderna sitt system, folk ville inte det, men de tvingades påtvinga dem det, och det var vad som hände - ett gerillakrig från 40 till 53.
       1. +1
        10 augusti 2018 19:11
        Citat: Vadim237
        Dessa så kallade "skogsbröder"

        Försvarsmakten och Aizsargi är paramilitära nationalistiska organisationer skapade INNAN kriget på de baltiska staternas territorium. Gå i skolan, okunnig.
        från början av kriget sköt dessa oavslutade i ryggen på våra soldater. Efter det gömde de sig i skogarna och du vågar kalla dessa nazistiska underdogs oskyldiga?
    2. 0
     5 augusti 2018 19:43
     En tyrann är bara en person med oärvd auktoritär makt.
     auktoritärism är inte alls bra, "Men i prövningarnas timme och inför mörkret" fanns det ett mer humant alternativ?
     Vad skulle ha hänt om "den blodige tyrannens armé" inte hade kommit till Polen och Vitryssland?
   3. +6
    3 augusti 2018 09:28
    Du läste inte det, Sergey. Och fortfarande blind.
    1. +20
     3 augusti 2018 11:44
     En dag läste jag den som medlem i Komsomol på sjukhuset. Jag förberedde mig för att komma in på sjöfartsskolan, hästmandlar som en läkare sa, de borde tas bort. Sommaren före 10:e klass gick jag för att ta bort halsmandlarna (jag tog bort adenoiderna ännu tidigare i 8:e klass)
     Och där låg romerska tidningsmagasin på borden, det var 1967. Jag började läsa, vilket slog mig. Jag stötte då för första gången på ett svordomsord, ja, i ett textuttryck ersattes ordet med fuy, ja fuy. Och det irriterade mig (Gud vad naiv jag var) - en absurt ord till platsen och malplacerat i varje fras. Efterföljande utgåvor fuskade inte, kanske ersatte de det eller började till och med skriva på obscent språk. Tja, jag läste den, en tråkig bok, bezishodnaya. Först senare fick jag reda på vad och vem jag läste.Men senare kom jag på samlingen och där läste Maryin Posad den, också från fångarnas liv.Ett tungt deprimerande intryck. Men jag upplevde inte något annat intresse än ett tabubelagt ämne, så jag var nyfiken. Sedan, eftersom mitt liv var förknippat med Norden, föddes jag där, arbetade där, ja, det finns många nordbor i min familj, och det finns säkert någon i Murmansk än i dag.. Jag började läsa vad jag stötte på - från sagorna om Boris Shergin - mycket subtil och snäll, till Kolyma-berättelserna om Varlam Shalamov. Och jag kände skillnaden.Sjalamov skriver sin självbiografi - och du tror honom - det finns praktiskt taget ingen ideologi eller politik i en speciell eller huvudform. Det finns liv, överlevnad, utan på fakta. Ett ögonblick när han sågade av de trasiga tandfragmenten med en fil – han kunde inte äta, han kunde inte tala – var detta upplevt och sant. Och när man läser Solsjenitsyn känner man inte Shalamovs stålsatta karaktär och livsvilja, utan hala när man tittar på andra, denna känsla lämnade mig inte ens innan några läckor om den skäggige profeten... Tiden får utvisa och ättlingarna kommer att veta, men jag bryr mig inte, jag kommer inte att leva. Jag litar på intuition. Det faktum att det var lönsamt för Chrusjtj att vattna Stalin är uppenbart, och inte bara för honom, jag tror att detta beslut var en hemlig konspiration, det är underförstått möjligt. Tja, den kala majsmannens hämnd, för att han förödmjukade sig själv och gjorde sig själv till dum (som många av Stalins följe) – precis som ordspråket säger, för att se dum och modig ut, så Chrusjtj spelade hopak och porträtterade en nära- sinnade kala dåre - där sådana i konspirationer och till myndigheter är idioter. Skydd genom förödmjukelse och servilitet var och är ett av sätten att överleva med en stark ledare.Jaha, när andan släpptes ur flaskan rann sådan smuts här.. Jag rättfärdigar inte Stalin, inte för att jag läste och vet från kungens föräldrar följet gjorde det, och GPU -NKVD-KGB -jobbade och slog sönder alla med en liten cell -det gick att lyfta 10 av en spik som slogs in i ett porträtt, eller en anekdot, etc. Alla vet detta -Jag minns instruktioner från mina föräldrar länge -prata inte för mycket, skämt -om kvinnor, judar och vin ingenting om politik... denna rädsla var inte på en tom plats. kriget förbi straffbataljonen (för att ha druckit och kommit för sent), tyst (med sitt bultande vrål) sade upphetsat till sin far, Seryoga, du läste Lavrenevs "Överhaul" - det var vad flottan förlorade . .. det var vad de förde det till .. Det finns ingenting i boken enligt dagens begrepp nej, eftersom det borde handla negativt om officerarna i tsarflottan, bråkare och exploatörer av batmen, genom en tysk eller baroner, ett vitt ben . .-mot denna bakgrund, de förtryckta modiga bolsjevikerna från cellen och det så kallade proletariatet.. Men tricket är att, som ofta sker mellan Linjerna visar på melankoli och nostalgi efter månghundraåriga sjötraditioner, när hedern betydde mer än livet , när officeren var en högutbildad person, väluppfostrad, en patriot vars mål var att dö för fosterlandet när det behövdes. Och detta hindrade oss inte från att vara så snygga och rena och till och med dandies att man ofrivilligt sympatiserar med dessa människor.Ja, budbärare och batmän... men generalernas dacha byggdes inte av byggare, som jag minns, utan av slavar i militären uniform .. åh, något jag bröt upp. Min världsbild har förändrats lite efter 4-5 års sökande efter släktforskningsmaterial för egen konsumtion, efter familjehärstamning. Japanska 1906, direkt efter frigivningen av 16 år gammal, rusade efter sin man, och senare den vilda pesten .. överlevde, arbetade från revisor till lärare, när det var tillåtet (ärftlig adelsdam, med konsekvenser), en annan Smolyanka, 1913 tog hon examen och i parallell-kurser av sjuksköterskor- 1914, i ett sanitetståg som sjuksköterska (detta är en flicka med en sådan uppväxt! ) .. senare överlevnad i Taganrog, och återigen, gift med en fördriven person, utan rättigheter. farmor räddade grannen (hon gick till Gestapo istället för en granne, hon blev ertappad för att ha kastat mat av fångarna och ringde, hon väntade på lägret), jag hittade allt detta från invånarnas minnesartiklar, jag hittade grannarna, jag tror att mormodern pratade på hochdeutsche, ja, alla var inte Himmler och Guy Tlers, de kanske lyckades förklara något, hon kom och sa till sin granne, gå inte, jag ordnade allt. HUR? Så förlåt, jag skriver om sbeb och jag skriver för mycket, men det var det som förvånade mig - inte en enda jävel från mina släktingar var (av dem jag grävde upp) - som skulle förråda fosterlandet och gå till fienderna , tyskarna. De var patrioter. Så jag försöker, jag älskar mitt fosterland, men jag har sett tillräckligt med administratörer som har styrt under mitt korta århundrade sedan 1952 och jag gillar det inte. Här finns en sådan balans. När det gäller Chrusjtj, ibland skrattar livet åt dem. Jag minns för ungefär 20 år sedan, under Jeltsin, fylleristen, de visade handlingen, sonen till en majsbonde, Sergey, grät av lycka efter att ha fått amerikanskt medborgarskap .. hans far överlämnade i hans grav, förmodligen. Nyligen såg jag den vissna muggen av denna förrädare - skvallrade något om Brezhnev, tvättade sin far .. det finns inget samvete .. de kommer att brinna i helvetet, börjar och slutar med märkta, röda fouls.
     1. +4
      3 augusti 2018 15:55
      Om du inte har något emot - ett litet tillägg, tydligen, skrev du om "översynen" av Leonid Sobolev, och inte Lavrenev ...
      1. +3
       3 augusti 2018 17:46
       tack, förlåt den gamle mannen 66 år gammal, jag började glömma, datorn är förbannad, jag kan inte skriva med en penna längre .. tillbaka till det förflutna :)
       1. 0
        4 augusti 2018 11:24
        Hur kan man vara en gammal man vid 66?
      2. +7
       3 augusti 2018 18:02
       i allmänhet öppnar sig så många intressanta saker i sökandet efter endast tillförlitlig information.
       Jag arbetar med arkiven i St. Petersburg, Krasnodar-regionen, Fjärran Östern, ja, jag sa högt, jag arbetar, jag skriver förfrågningar och jag får utdrag som bekräftas av arkivdokumentet.
       Jag biter mig i armbågarna - ja, varför skrev jag inte på en bandspelare (nåja, det fanns ingen brännare då, och bandspelare var sällsynta) - berättelser när min far, Stepanych och deras tredje vän Igor Skachevsky - alla oroar sig är inte militärer, min far hade ingen gratis utbildning, kriget lärde sig .Och hur de börjar förgifta historier fram till morgonen. de drack, far måttligt, Yuno kunde också ta (vanligtvis drack han inte), Stepanych - den hinken kunde - en mäktig man, Skach - också en seglingskapten, som grät, som gick förbi Kronverksrestaurangen (en ombyggd segelbåt) i St Petersburg - mor och talade De gjorde en krog av ett skepp :). De hade något att komma ihåg - före alla krig 41 hade fadern redan varit radiooperatör på I. Stalin (isbrytare) 1939 - de räddade Sedov (Badigin, författaren senare, var vänner), och pratade med Papanin under hela expeditionen , fångade den finske sjömannen - tillhandahållit lastförnödenheter, Stepanych hade något att säga om straffbataljonen, och även om fredstid - från Tiksi, Dikson och Sovgavani - fanns det ingen plats som han inte skulle veta. Skachevsky kommunicerade mer sällan - han bodde liksom Stepanych i S:t Petersburg - men där fanns en del komplicerade familjeärenden. Jag hittade Skachs barnbarn - av en slump - och skickade ett foto till honom - på hans farfar, han kanske håller sig till sökandet. Jag själv grävde fram mormödrafamiljen - nästan allt, men fortfarande mycket okänt, rötter i Georgien, men det är svårt där nu. Men det finns många intressanta saker i St. Petersburg. varje år, personlighetsegenskaper, vikt och längd , och straff för att han kom i tjänst i orenade stövlar (jag fick det också ibland i armén för detta), midskeppsexamen från sjöförsvarskåren (barn till adelsmän och överstar togs in på en stängd utbildningsinstitution), och vilka efternamn finns i närheten - Volkonsky, och andra bakgrunder och baroner .. så mycket intressant. Farmödrar studerade i lin utmärkt, men det fanns tiggare, de tog pengar, särskilt efter deras fars död 12 i ett banklån på 17 rubel, under garantier från Smolnyjs huvud, de studerade väl och stod där för dem. Jag hittade till och med huset till min farfars överste i byn Novopokrovskaya - mina mormödrar är därifrån (fortfarande Kutaisi), och jag hittade gravarna till min farfar, hans fru Anna Ivanovna och en av farfäderna till piloten som dog i strid med tyskarna - alla ligger där.men det händer något med en person efter en sån sak - rening eller nåt.. eh.. jag babblade..
   4. +3
    5 augusti 2018 19:35
    Alexei, du är en rimlig person, stödjer du verkligen Stalins tyranni?
    Och här för att stödja tyranni. Det var en tragisk tid, inbördeskrig, intervention och vägen ut ur förödelse och kaos under dessa förhållanden, gud förbjude, för att stödja ett inbördeskrig.
    Till och med de gamla grekerna visste att kollegial ledning är effektiv i fredstid, under krig, epidemier, jordbävningar, demokrati fungerar inte, koncentration av makt i ena handen behövs, därför efterlyste grekerna en tyrann.
    Stalin är härskaren över eran av den ryska federationens fruktansvärda katastrof, som kunde leda landet ur kaoset.
    Att hänga lik på en person, utan att ta hänsyn till situationen vid den tiden, är fel.
 4. +4
  3 augusti 2018 06:36
  Ett nytt land behöver sina hjältar...
  1. +10
   3 augusti 2018 07:42
   Nya "hjältar" har funnits länge, med start 1991. Detta är för dig som inte har något minne eller som är kort
   1. +3
    3 augusti 2018 08:37
    Av sig själv..
  2. +21
   3 augusti 2018 09:31
   Vilket land - sådana och hjältar. Mitt fosterland har hjältarna Chkalov och Gagarin. Dessa har avföring och Shuvalovs. Och trubadurerna av deras "prestationer" är typer som Solsjenitsyns nits.
   1. +12
    3 augusti 2018 10:51
    Solsjenitsyn är en mycket bekväm figur, en kämpe mot kommunismen (detta är huvudsaken), och kritiserade till och med den nya regeringen .. Som "samvetet" i det borgerliga Ryssland .. Hela sitt liv höll han näsan mot vinden, sitt sinne lukten var utmärkt...
    1. +4
     3 augusti 2018 14:05
     Citat från parusnik
     Solsjenitsyn ...... kritiserade till och med den nya regeringen .. Som "samvete" ..
     Det var han som ville vara ovanför EBN och puckelryggig. Bara och allt!!!!!
 5. +7
  3 augusti 2018 06:57
  Citat från Yak28
  Det är ingen hemlighet att Chrusjtjov var aktivt engagerad i att förtala Stalin och hällde ut sladdar av lögner över Stalin. Och Solzjenitsyn, som skrev elaka saker om den stalinistiska regimen, visade sig vara mycket användbar. Utomlands var Solzjenitsyn med sina åsikter också i efterfrågan.och säljer landet, allt sovjetiskt täcks av lögner från tv-skärmar.Landet behöver nya hjältar, och här visade sig Solsjenitsyn återigen vara på plats.

  Till Kolyma sådana "hjältar" ... låt dem förbättra sina färdigheter som landskapsdesigner "handgjorda", i 25 år, med möjligheten att förlänga detta kontrakt .... åtminstone kommer det att finnas en viss fördel
 6. +11
  3 augusti 2018 07:02
  Det fanns ett behov av projektet, det behövdes en martyr, gärna med tillgång till media. Den högsta ledningen var redan under kontroll ... du kan skratta., men efter Chrusjtjovs tal på kongressen anslogs cirka 40 år för projektet att förstöra Sovjetunionen, de höll tidsfristerna, även före schemat ..., AIS var idealiskt lämpad för rollen som en kämpe med systemet, En idealist, en författare som led av förtryck, en litterär mellanbonde med enorma ambitioner, kastades in i den sovjetiska intelligentsans grogrund, landet ville ha förändring, det blev jäsning marken, och Solzjenitsyns trojanska häst sattes i spel .... Utan stöd från organ skulle han troligen ha varit så framgångsrik. Men efter Stalins död gick allt snett. En klassisk agent för inflytande, dessutom en framgångsrik och aktiv agent, så att säga, föregångaren till Rezun.
  1. +12
   3 augusti 2018 09:34
   Dmitry!
   landet ville ha förändring, det fanns jäsningsmark och Solzjenitsyns trojanska häst sattes i spel....

   Det var inte landet som ville ha förändring, utan partiokratin som var genomruttet, som Stalin inte hann sätta upp en kraftfull motvikt till i form av sovjeter.
   1. +1
    3 augusti 2018 10:26
    Partiokratin ville INTE förändras!
    1. +3
     3 augusti 2018 11:51
     du har rätt. Jag minns hur vagnkapplöpningarna började .. vi kom till den punkten att det redan fanns ingen att förråda makten till Brezhnev, Andropov, Chernenko, Ustinov, alla föll som kärvar efter varandra - och alla var på arbetsplatsen vid deras ålder och sjukdom .Ingen ville dö
 7. +7
  3 augusti 2018 07:05
  Intressant nog, i vilken byggnad vid det ryska statsuniversitetet och var studerade detta djur? Att kalla en präst och driva ut ondskans älsklingar i mänsklig gestalt från kroppen! !!
  1. +4
   3 augusti 2018 16:22
   Då var det fysik- och matematikavdelningen vid Russian State University, den låg på Gorky Street 100, nu finns det någon annan fakultet där.
   Det är inte första gången de försöker uppföra ett monument i staden, men hittills har både administrationen och allmänheten framgångsrikt gjort motstånd, vilket är typiskt - i ett av stadens bostadsområden, Leventsovsky-mikrodistriktet, där är Solzhenitsyn Avenue, men initiativtagarna till installationen vill inte, du förstår, det här är utkanten av staden, där kommer de inte att passa ...
 8. +13
  3 augusti 2018 07:12
  Och Solsjenitsyns arkiv togs ut av W. Odom, assisterande militärattaché i Moskva, framtida direktör för amerikanska NSA, vars namn förevigas i den militära underrättelsehallen. De behövde kamrat Solsjenitsyn.
  1. -1
   3 augusti 2018 12:47
   kamrat Lenin fördes till Ryssland i en förseglad vagn av tysk special. tjänster - det stör dig inte? översittare De gav också pengar till politisk kamp ... översittare
   1. +6
    3 augusti 2018 13:59
    lider du inte av demens? stör det dig inte? här är de frukterna av solsjenitsinerna.
    1. -1
     3 augusti 2018 15:46
     1) "peta" med överstens axelband är bra på paradplatsen och inte på webben översittare
     2) kan du motbevisa Lenins resa genom Tyskland i en förseglad vagn? Slå sedan runt... gråter
     3) Bolsjevikerna "kämpade" inte med tyskarna på länge, och sedan slöt de en "obscen fred", förrådde Rysslands intressen och gjorde det till den förlorande sidan ...
     kort sagt - lär dig historia inte på kortkursen ... översittare
     1. +5
      3 augusti 2018 20:14
      Fanns det ANDRA alternativ?Det är konstigt, det verkar som att du själv bara skriver om historia INTE på en kort kurs, och precis där....
      1. -3
       4 augusti 2018 15:17
       Andra alternativ för vad? översittare Dorvat Lenin till makten och dränka Ryssland i blod?
       1. +2
        4 augusti 2018 19:08
        "... Bolsjevikerna 'kämpade' inte med tyskarna på länge, och sedan slöt de en 'obscen fred', förrådde Rysslands intressen och gjorde det till den förlorande sidan ..." (c) - detta , kunde fred inte slutas?Det handlar bara om överlevnad och att behålla makten diskuterades.
        1. -1
         6 augusti 2018 12:18
         om det inte är en hemlighet, är bolsjevikernas kvarhållande av makten värdefull i sig för Ryssland och dess folk? På något sätt har de inte haft makten på 27 år och vi lever ... översittare
         1. +1
          6 augusti 2018 12:23
          Hur ställer man denna fråga i tid, bara några hundra år senare skrattar
          1. -1
           6 augusti 2018 13:32
           frågan är fortfarande relevant - många tror, ​​efter propagandans inflytande, att utan bolsjevikerna 1917 skulle Ryssland ha dött ... begära
           1. 0
            6 augusti 2018 20:04
            Vi kan nu enbart anta och inte mer - historien om den konjunktiva stämningen har ingen begära
          2. +1
           10 augusti 2018 19:22
           Jag läste kommentarerna från din motståndare-ser56 .. ett allvarligt nederlag för den tänkande apparaten, på grundval av blind tro, till de mest ruttna källorna, inklusive Solsjenitsyns opus.
           Alla dessa ser56 kan inte visa något betydande, mot vad Stalin gjorde, alla dessa ser1 kan inte, det dummaste nonsens kvarstår med antaganden inom området för kvasihistoriska fantasierXNUMX av alla möjliga sorters Solzhenitsy och andra Radzins, något HISTORISKT.
           1. 0
            19 november 2019 14:10
            Citat från: badens1111
            allvarligt nederlag för den tänkande apparaten, på grundval av blind tro, till de mest ruttna källorna

            pratar du om dig själv? märkbart... översittare
            Citat från: badens1111
            e gånger fångad i en direkt lögn, framstår som något HISTORISKT.

            du har precis diagnostiserat dig själv - inget att tillägga... hi
            Citat från: badens1111
            mot vad Stalin gjorde

            ja, det var en blodig bödel av det ryska folket ... hans "prestationer" är tydligt synliga från kollektiviseringen, nederlaget 1941, etc. ... begära
         2. 0
          18 november 2019 08:24
          Och februariisterna var bara änglar, inte läsråd lol
   2. +7
    3 augusti 2018 20:17
    Citat från: ser56
    kamrat Lenin fördes till Ryssland i en förseglad vagn av tysk special. tjänster - det stör dig inte?

    Det är pinsamt, tänk dig.
    Citat från: ser56
    bolsjevikerna "kämpade" inte med tyskarna på länge, och sedan slöt de en "obscent fred", förrådde Rysslands intressen och gjorde det till den förlorande sidan ...

    Vem var där för att slåss? Alla fronter föll som dominobrickor. Och för vem ska man slåss? För bourgeoisin, som skickade Nikolashka till "pension"? Av någon anledning ville de inte. De sprang hem med avsågade hagelgevär i barmen.
    1. -1
     4 augusti 2018 15:21
     1) Jag hoppas att du kommer ihåg. att tyskarna gav Parvus och pengar för att stödja bolsjevikerna, och efter VIL:s ankomst hade de mycket pengar - de började trycka partilitteratur i stora upplagor, för att bilda och underhålla rödgardets avdelningar - inte en billig sak. .. begära
     2) Och varför var det nödvändigt att anta ett dekret om fred? Och för att redan kämpa för den sovjetiska regeringen - de har varit vid makten sedan 7.11.17/XNUMX/XNUMX, om du inte kommer ihåg ... begära Krig är en grym sak, och när det var nödvändigt sköt Trotskij var tionde ... och frankerna gjorde samma sak år 10 - morerna sköt fransmännen ...
 9. +1
  3 augusti 2018 07:45
  Wow, kommer ihåg detta, jävel.
  1. +1
   3 augusti 2018 07:50
   sann anmärkning, men du måste komma ihåg att inte gå på en kratta ...
 10. Kommentaren har tagits bort.
  1. +12
   3 augusti 2018 09:39
   Jag vet inte vad de skriver i memoarer och biografier - som du vet kan du skriva allt och papper kommer att tåla allt !!! Men jag misstänker starkt att Solsjenitsyn är exakt varulven som åt och gick med kvinnor långt från fronten - medan andra dog i tusental i strider !!! Ja - och sedan efter kriget skrev han såklart vackert om sig själv, men vad mer!!!
  2. +11
   3 augusti 2018 09:46
   Citat: Valery Gagarin
   Här finns information om Solsjenitsyns framgångar och mod i frontlinjen. Oktober 194118 - inkallad till armén; tilldelades som ryttare i den bakre delen av 74:e separata transportbataljonen.

   Han inkallades till armén mycket senare än alla hans vänner - ett intyg om begränsad kondition, som, som Reshetovskaya uttrycker det, "försökte få lite" (och fick med hjälp av sin far L. Yezherets, som arbetade som en läkare), hjälpte till att bli lite sen med samtalet och sedan komma till en icke-stridande post.
   Citat: Valery Gagarin
   Order gavs helt enkelt inte till någon i kriget, noterar jag.

   Det ska inte tas för givet. De gav och hur. Ett exempel är en vagn.
   Att döma av samma Reshetovskajas vittnesbörd var Solsjenitsyns främsta välgörare vid fronten hans närmaste överordnade, major Psjetjenko. Han skrev presentationer om utmärkelser, skickade honom på en affärsresa till Moskva och deltog i fallet under jurisdiktion - och levererade Reshetov-uniformer, en soldatbok och semesterpapper.
   Jag vet inte vad som fick majoren att göra allt detta, men historien är helt klart ruttet, den luktar åtminstone av att ha skickats från en mysig division, som står 5-10 km från frontlinjen, till skyttegravarna i första linjen och inte nödvändigtvis med axelband.
   Baserat på dessa fakta, framställda av en direkt deltagare i händelserna, tror man på något sätt knappast på Solsjenitsyns eldiga hjältemod.
 11. Kommentaren har tagits bort.
  1. +12
   3 augusti 2018 12:25
   Citat: Valery Gagarin
   Det är synd att Stalin sköt dina släktingar lite. Han skulle skjuta golvet av ditt slag,

   Han sköt förrädare, förrädare, plundrare!
   Och nu finns det någon att skjuta. Tiotusentals. tjuvar, förskingrare, förrädare, förrädare ... Det är synd att det inte finns någon Stalin
  2. 0
   3 augusti 2018 12:56
   i allmänhet har du rätt, men du bör inte vara som din motståndares nivå och bli personlig ... lol
  3. +2
   3 augusti 2018 14:05
   du läser fortfarande Solsjenitsyn och det visar sig att du är en greve som undvek avrättning Hur många av dina släktingar sköts?
   1. +3
    3 augusti 2018 15:51
    1) Jag kommer att avstå från att ange mina släktingars gods i republiken Ingusjien översittare
    2) en av mina farfar sköts 1937, den andra var i exil sedan 1930 ...
    3) om det inte är en hemlighet, var dina farfar en NKVD-utredare?
 12. Kommentaren har tagits bort.
 13. Kommentaren har tagits bort.
  1. +7
   3 augusti 2018 09:41
   Valery! Och varför är du så exalterad? Du blandade uppenbarligen ihop resursen. Folk som du tror inte riktigt här.
 14. +15
  3 augusti 2018 09:39
  * Varför skapade en myt
  --------------------
  väl ... Judas faller inte långt ifrån Judas ...

 15. Cop
  +2
  3 augusti 2018 09:58
  ...... Solsjenitsyn framställde Sovjetunionen som ett "ondska imperium" .....
  Författaren, men hade han inte rätt?
  Men olämplig för militärtjänst hamnade menig Solsjenitsyn, på något mystiskt sätt, om vilken historien förtigas, i en artilleriskola.
  Så detta är bara ett mysterium för dig ... Du själv tror, ​​1943. Vid den här tiden led Sovjetunionen helt enkelt enorma förluster. Någon var tvungen att fylla på dem, så den blivande nobelpristagaren gick .... till artilleriskolan.
  En vacker dag tog Alexander Isaevichs ordningsman med hjälp av falska dokument kapten Solsjenitsyns fru från evakueringen i Kazakstan.
  Och skulle du föredra att han skaffar sig en gasol? Och nu skulle de tydligen gärna skriva om hans "bild av moral".
  Och det var värt att säga om fördelarna med det sovjetiska systemet, om hur mycket Sovjetunionen gav sina medborgare ....
  Varför avslöjar du inte det mer i detalj, och författaren?
  .... befolkningen i Sovjetunionen under Stalins regeringstid ökade stadigt.
  Och varför höll du blygsamt tyst på bekostnad av vilka republiker i före detta Sovjetunionen befolkningen ökade. Så fort de ramlade av tog ökningen slut.
  Den andra viktiga slutsatsen från verklig statistik är att endast en fjärdedel av de förtryckta och fängslade kan betraktas som offer för politiskt förtryck, medan de återstående tre fjärdedelarna fick vad de förtjänade för brott.
  Ja, du ljuger ännu mer....en nobelpristagare. I statistiken, till exempel, de som sköts, gick brottslingarna var för sig. Här är författaren, de sköt "bonaparchiken" Tukhachevsky och nästan alla hans släktingar. Så var skulle du placera hans släktingar om en kvart eller tre fjärdedelar?
  ... att även nu är de flesta för dödsstraff mot mördare, våldtäktsmän, droghandlare och andra degenererade)
  Så även de ryska myndigheterna för dödsstraff. Bara trots allt, moratoriet på det infördes inte från ett bra liv. Om de lämnade det skulle våra brottslingar från Europa och USA helt enkelt sluta utlämna.
  Det sovjetiska projektet hade många fiender både i själva Ryssland och utomlands.
  Här har du rätt, Sovjetunionen hade en helt enkelt unik förmåga att skapa fiender ur det blå. Glöm inte den berömda frasen: "Om fienden inte kapitulerar ....."
  Under åren av "perestrojka" och reformer, registrerades alla de förtryckta i massor (både oskyldiga och verkliga fiender till folket) som "oskyldiga offer" för stalinismen.
  Tja, vad skulle du göra, Sharansky till det "förlovade landet", och skulle du lämna "mormor Lera" för att sy vantar?
  Ett sovjetiskt projekt som försökte bygga ett idealiskt framtidssamhälle – ett samhälle av kunskap, service och skapande med samvetsetikens dominans....
  Ja, ja, ja, speciellt om du läser, minns Lenins syster och kamrat Kobas verk. Och sedan författaren, hur förenade du ditt samvete med ... en speciell distributör?
  Ja, herr Samsonov, du visade sig uppenbarligen inte vara en manipulator. Denna verksamhet, som en känd person sa, måste läras på ett riktigt sätt ...
  PS Och sedan, herr författare, om de bolsjevikiska kommunisterna var smartare, då skulle det inte finnas något fenomen med Solsjenitsyn. Nåväl, vem hindrade honom från att ta hans ärende till tribunalen efter hans arrestering. Krig faktiskt. Och där, efter domen, eller "mur" eller straffbataljon, som handlar om samma sak. Så författaren lär sig material.
  1. +4
   3 augusti 2018 10:32
   Herr Samsonov, du visade sig uppenbarligen inte vara en manipulator
   Att döma av recensionerna - de flesta av dem är skrivna av människor som fortfarande rakar sig.
   Jag ser fram emot en artikel från Mr. Samsonov med ett kodnamn Varför skapade de myten om den store marskalken av Victory Zhukov.
   1. Cop
    +2
    3 augusti 2018 10:47
    Citat från sxfRipper
    ....recensioner - de flesta av dem är skrivna av människor som fortfarande har rakat sig.

    Varför bestämde du dig så? Jag plågas av vaga tvivel om att någonstans på Optikovgatan sitter en snubbe med....en burk kall öl och föreställer människor......
    Citat från sxfRipper
    Jag ser fram emot en artikel från Mr. Samsonov med ett kodnamn Varför skapade de myten om den store marskalken av Victory Zhukov.
    Jag skulle också älska att läsa en sådan artikel, speciellt om författaren avslöjar innehållet i sina vagnar med skräp och en lista över hans gasol.
    1. +1
     3 augusti 2018 13:02
     Gud välsigne dem, troféer ... skrattar skulle berätta hur han avancerade nära Brody eller under Operation Mars
     1. Cop
      +2
      3 augusti 2018 14:05
      Citat från: ser56
      Gud välsigne dem, troféer ... skrattar skulle berätta hur han avancerade nära Brody eller under Operation Mars

      Jo då, för att fullborda bilden vore det inte dåligt att lyfta fram hans beteende under tyskarnas operation "Citadel". Och sedan Mr Suvorov-Rezun upplyst, men jag skulle vilja lyssna och ...... en annan åsikt.
      1. 0
       3 augusti 2018 15:55
       de kommer att berätta för dig att Rezun är en förrädare, och därför ljuger allt ... älskar
       1. Cop
        +1
        4 augusti 2018 09:35
        Citat från: ser56
        de kommer att berätta för dig att Rezun är en förrädare, och därför ljuger allt ... älskar

        Tja, låt dem bevisa det, eller åtminstone hänvisa till "anti-Suvorov" .... le
        1. 0
         4 augusti 2018 10:46
         Så redan 30 år "bevisa". Men de klarar sig inte på något sätt, och därför använder de klassens energiska mamma
         Citat från: ser56
         Rezun är en förrädare, och därför ljuger allt.
         1. 0
          4 augusti 2018 10:48
          PS - för inte så länge sedan fanns det en artikel om Penkovsky på VO. Allt, säger de, är inte så tydligt som vi fick veta. Suvorov om Penkovskij när han skrev – men! Han (rezun) är en förrädare, och därför ljuger allt!
          1. Cop
           +2
           4 augusti 2018 11:56
           Citat från sxfRipper
           PS - för inte så länge sedan fanns det en artikel om Penkovsky på VO.
           Läste inte
           Citat från sxfRipper
           .Allt, säger de, är inte så entydigt som vi fick höra. Suvorov om Penkovskij när han skrev – men! Han (rezun) är en förrädare, och därför ljuger allt!
           Tja, vilka är de för dig?
           1. +1
            4 augusti 2018 16:13
            Och min fråga om artikeln om Zjukov räcker inte för att förstå?
            Jag är Suvorov. Och det blev han långt innan han läste isbrytare. Jag vet något från veteraner från det stora fosterländska kriget från första hand. Jo, jag kan fundera och jämföra lite.
            älskar
         2. Cop
          +2
          4 augusti 2018 11:51
          Citat från sxfRipper
          De klarar sig bara inte...]
          Så varför passar de inte? Mr. Isaev, enligt min mening, lade upp allt väldigt logiskt. Inte?
  2. +13
   3 augusti 2018 10:48
   PS Och sedan, herr författare, om de bolsjevikiska kommunisterna var smartare, då skulle det inte finnas något fenomen med Solsjenitsyn
   Och istället för bubblan från Solsjenitsyn och Sacharov, skulle de ha blåst upp andra propagandabubblor som fördömer systemet - och hela poängen är att samma bubblor blåstes upp för att påstås fördöma generationen av redan döda och faktiskt förstöra det nuvarande tillståndet!!!
   Tror du att miljoner vanliga amerikanska arbetare ville jobba för 3 dollar om dagen??? Var det meningen med deras liv??? Och under det stora språnget i Kina, stod någon speciellt på ceremoni med människor, och ännu mer med den så kallade intelligentsia ??? Det vill säga staten styrde styvt sitt folk, det visar sig inte bara i Sovjetunionen utan också i andra länder i världen under denna historiska tidsperiod !!!
   Och en sådan "hemsk" sovjetregering visade sig vara väl underhållen och matade alla möjliga element där som Solsjenitsyn - som höll på att kyla långt från fronten medan tusentals i Leningrad dog av hunger!!! Och de fortfarande - dessa Solsjenitsyns och Sacharovs vågar förtala sitt eget land ???!!!
   1. Cop
    +2
    3 augusti 2018 14:21
    Citat från Selevc
    Och istället för bubblan från Solsjenitsyn och Sacharov skulle andra propagandabubblor ha blåsts som skulle avslöja systemet ...
    Tja, först och främst skulle det vara en annan historia. Och för det andra är det inte ett faktum att de skulle visa sig vara likadana.....begåvade som du nämnde ovan.
    Citat från Selevc
    Tror du att miljoner vanliga amerikanska arbetare ville jobba för 3 dollar om dagen??? Var det meningen med deras liv??? Och under det stora språnget i Kina, stod någon speciellt på ceremoni med människor, och ännu mer med den så kallade intelligentsia ??? Det vill säga staten styrde styvt sitt folk, det visar sig inte bara i Sovjetunionen utan också i andra länder i världen under denna historiska tidsperiod !!!
    Ett bra exempel, jag gillade det, speciellt när man betänker att de i två fall var kamrater och bara i ett fall var det herrar. Men föreställ dig att du har ett val: odla ris i ett kinesiskt arbetsläger, gräv Belomor-kanalen eller arbeta på en Ford-fabrik för tre dollar. Vilket alternativ skulle du välja?
    Citat från Selevc
    Och en sådan och sådan "hemsk" sovjetregering visar sig vara väl underhållen och matad med alla möjliga element där som Solsjenitsyn.....
    Du var inte alls intresserad. Jag skulle förstå om du inte så tvångsmässigt ledde läsaren till tanken att vi matar våra "Solzhenitsins" med vitt bröd, och att ni är era "Marin Luthers" ...... Lär dig i allmänhet materielen. skrattar
    1. +4
     3 augusti 2018 16:43
     Mycket kortfattat - anser du Solzjenitsyn som mycket begåvad? Detta är din rätt och din åsikt, jag har en lite annan.
     och om det faktum att någon massivt skapar kommentarer här - enligt mig också av ...
     1. Cop
      +2
      4 augusti 2018 09:44
      Citat från: kitt409
      Mycket kortfattat - anser du Solzjenitsyn som mycket begåvad?
      Kort sagt, jag sa inte detta, läs noga.
      Citat från: kitt409
      .... och om att någon massivt skapar kommentarer här - enligt mig också tidigare ...
      Är det? Här säger RBC-tidningen i nummer 11 för 2017 något helt annat ... Eller tror du att en så ansedd publikation kan trycka rent skit?
      1. 0
       4 augusti 2018 11:09
       "... Och istället för bubblan från Solsjenitsyn och Sacharov skulle de ha blåst upp andra propagandabubblor som fördömer systemet...
       Tja, först och främst skulle det vara en annan historia. Och för det andra, det är inte ett faktum att de skulle vara samma.....begåvad som du nämnde ovan ... "(c) det verkar som om du skrev lite tidigare? ...
       Och jag anser inte RBC-produkter inte bara vara solida, utan i allmänhet anser jag dem inte vara en pålitlig källa, jag hade en chans att kommunicera med någon som arbetade där, han berättade precis om det interna köket, men jag är inte längre intresserad av att ta reda på detaljerna.
       det är ungefär som med Novaja Gazeta, det fanns en period, jag ansåg att det var förvirrande, det missade numret var en tragedi, men så småningom började en kritisk massa att vinna - att tacka Gud, de lärde mig väl på en gång) -då träffade en chela på tåget, som jag jobbade där inne länge - det visade sig var veden, alltså pengarna, kom ifrån, efter det slutade jag läsa helt - men det här är MITT VAL ...
       1. Cop
        +2
        4 augusti 2018 11:46
        Citat från: kitt409
        Det verkar som att du skrev det här tidigare...
        Varför kan du inte läsa mellan orden?
        Citat från: kitt409
        .... och jag är inte intresserad av att ta reda på detaljerna
        Det är hela ditt argument....en pålitlig källa, men jag ska inte berätta något om det....
        Citat från: kitt409
        ....... varifrån veden kommer, alltså pengarna .....
        Du påminner mig om en "iPhone älskare", som en annan älskare .... pengar från TV-skärmen, ja, eller iPhone anklagas för stöld och korruption, som den första svarade på. Ja, de säger att han är en brottsling och därför bär på allt möjligt skit ...
        Citat från: kitt409
        ...men det är MITT VAL...
        Ja, för guds skull, alla väljer själv: en kvinna, religion, en väg.....
        1. 0
         4 augusti 2018 19:17
         Tja, du anser att det är möjligt att ta ord ur sitt sammanhang, deras betydelse - och vad frågade du om att läsa mellan raderna?)
         Att ta reda på det huvudsakliga (relativt sett), att personen förrådde, detaljerna är inte längre intressanta för mig - men varför ??)
         Och vad gäller RBC - hur många har just flytt därifrån, och INTE igår?).
         Men om du anser att det är en supersolid publikation - det här är ditt val, jag har min ...
         1. Cop
          +2
          4 augusti 2018 23:21
          Citat från: kitt409
          Tja, du anser att det är möjligt att ta ord ur sitt sammanhang, deras betydelse - och vad frågade du om att läsa mellan raderna?)
          Jag citerar faktiskt. Och vad är meningen med dina ord som jag förvrängde? Och mellan ord brukar de sätta skiljetecken, jag sätter ellips här.
          Citat från: kitt409
          Att ta reda på det huvudsakliga (relativt sett), att personen förrådde, detaljerna är inte längre intressanta för mig - men varför ??)
          Ja, varför? Även den mest humana sovjetiska domstolen gav brottslingen sista ordet. Och du berövar honom till och med detta...
          Citat från: kitt409
          Och vad gäller RBC - hur många har just flytt därifrån, och INTE igår?).
          Så här är livet, folk kommer för att få ett jobb, sedan slutar det att passa dem och de går. Vad är konstigt här. Och sedan, om artikeln är skit, varför gick ingen till domstol?
          Citat från: kitt409
          ..... jag har min...
          Dela inte?
          1. +1
           4 augusti 2018 23:41
           Så det är lättare för mig. Jag är INTE en domstol)
           När det gäller domstolarna som lämnar - oj, vad de INTE alltid vänder sig dit, huvudproblemet, ja, låt oss kalla det artigt - arbetskonflikter, bevisbasen, det är alla förklaringar.
           När det gäller källan - tyvärr, jag planerar inte att göra det ännu, jag är här också nyligen, jag har inte tittat runt och acklimatiserat mig ännu), men i allmänhet försöker jag att inte sprida onödig information om mig själv, kanske lite senare ?)
           1. Cop
            +2
            5 augusti 2018 09:21
            Citat från: kitt409
            Så det är lättare för mig. Jag är INTE en domstol)
            Precis, bara ordföranden för en trojka eller ett speciellt möte.
            Citat från: kitt409
            När det gäller domstolarna som lämnar - oj, vad de INTE alltid vänder sig dit, huvudproblemet, ja, låt oss kalla det artigt - arbetskonflikter, bevisbasen, det är alla förklaringar.
            Du läste noga, jag menade något annat....
            Citat från: kitt409
            När det gäller källan - tyvärr, jag planerar inte att göra det ännu, jag är här också nyligen, jag har inte tittat runt och acklimatiserat mig ännu), men i allmänhet försöker jag att inte sprida onödig information om mig själv, kanske lite senare ?)
            Och, naturligtvis, annars bestämde jag mig genom en syndig gärning att myndigheterna förbjöd dig.....att bränna källorna..... skrattar
   2. +3
    3 augusti 2018 18:58
    Och de fortfarande - dessa Solsjenitsyns och Sacharovs vågar förtala sitt eget land ???!!!

    Jag misstänker att det "onda imperiet" gjorde det möjligt för en bondeson att bli akademiker och den andra en författare, annars skulle de ha dött i sina byar efter tre klasser av TsPSh.
    1. Cop
     +2
     4 augusti 2018 09:48
     Citat från Prosha
     Och de fortfarande - dessa Solsjenitsyns och Sacharovs vågar förtala sitt eget land ???!!!

     Jag misstänker att det "onda imperiet" gjorde det möjligt för en bondeson att bli akademiker och den andra en författare, annars skulle de ha dött i sina byar efter tre klasser av TsPSh.

     Ett annat imperium, som inte är tänkt att kallas ondska, gav också .... till sin son, som kom med en fiskkonvoj, möjligheten att bli en stor person. Kanske är detta en egendom för alla ... imperier? Inte?
  3. 0
   3 augusti 2018 12:58
   Jag håller inte med om detaljerna, men generellt - bravo! wink
   1. 0
    3 augusti 2018 12:59
    detta hänvisar till meddelandet Sor, något motor kraschar ...
    1. +2
     3 augusti 2018 20:41
     Citat från: ser56
     det här syftar på inlägget,


     Citat från: ser56
     Men föreställ dig att du har ett val: odla ris i ett kinesiskt arbetsläger, gräv Belomor-kanalen eller arbeta på en Ford-fabrik för tre dollar.

     Är detta en shtol? Det skulle vara trevligt att visa ett val till - att dö under den stora depressionen.
     1. 0
      4 augusti 2018 15:29
      1) antingen under Holodomor, eller i exil med en knytnäve / tyska / tjetjenska / etc.
      2) Jag bryr mig inte mycket om amerikanernas problem - de själva är stora, men jag ska notera att det fanns kapitalism i USA och ingen förnekar det ett djurflin ... översittare men 32-33 höll folket i Sovjetunionen på att dö av hunger under folkets makt, vilket satte upp sociala experiment - eliminerade kulakerna som klass ... hi
 16. +10
  3 augusti 2018 10:55
  i slutet av livet börjar författarens ögon öppnas för sanningen.
  För alla som har behållit sig med åldern är det svårare och svårare att lura sig själv och ljuga för andra. Jag smälte det inte från min ungdom, det var tråkigt att läsa, språket var inte elegant, handlingarna var dystra och min farfar sa att han ljög, den här klickaren (så kallade han honom), och farfar tvekade aldrig att säga sanningen. Antisovjeten befordrade honom på ett sådant sätt att han själv trodde att han var messias, även hur man utrustar Ryssland, han bestämde sig för att lära oss föräldralösa barn. Gud är trots allt hans domare.
  1. +12
   3 augusti 2018 11:11
   Och ändå - smartare människor borde förstå var benen växer från just dessa skräckhistorier om Sovjetunionen !!! Om USA har snurrat tre lådor med lögner om sina flygningar till månen (även amerikanerna själva – folk på nivå med Trumps rådgivare erkänner detta) – vad kan de då spotta om ett land som de alltid hatat – dvs. om Sovjetunionen ???

   Jag tror att om Stalins styre finns det redan fler berättelser än sanning - det vill säga, denna KREATIVA period i Sovjetunionens-Rysslands historia är grundligt nedsmutsad med lera !!!
 17. 0
  3 augusti 2018 11:17
  Citat: Moore
  Citat: Valery Gagarin
  Här finns information om Solsjenitsyns framgångar och mod i frontlinjen. Oktober 194118 - inkallad till armén; tilldelades som ryttare i den bakre delen av 74:e separata transportbataljonen.

  Han inkallades till armén mycket senare än alla hans vänner - ett intyg om begränsad kondition, som, som Reshetovskaya uttrycker det, "försökte få lite" (och fick med hjälp av sin far L. Yezherets, som arbetade som en läkare), hjälpte till att bli lite sen med samtalet och sedan komma till en icke-stridande post.
  Citat: Valery Gagarin
  Order gavs helt enkelt inte till någon i kriget, noterar jag.

  Det ska inte tas för givet. De gav och hur. Ett exempel är en vagn.
  Att döma av samma Reshetovskajas vittnesbörd var Solsjenitsyns främsta välgörare vid fronten hans närmaste överordnade, major Psjetjenko. Han skrev presentationer om utmärkelser, skickade honom på en affärsresa till Moskva och deltog i fallet under jurisdiktion - och levererade Reshetov-uniformer, en soldatbok och semesterpapper.
  Jag vet inte vad som fick majoren att göra allt detta, men historien är helt klart ruttet, den luktar åtminstone av att ha skickats från en mysig division, som står 5-10 km från frontlinjen, till skyttegravarna i första linjen och inte nödvändigtvis med axelband.
  Baserat på dessa fakta, framställda av en direkt deltagare i händelserna, tror man på något sätt knappast på Solsjenitsyns eldiga hjältemod.

  finns det bevis om orderna? föra
  om inte, ta dig besväret att ta tillbaka dina ord
 18. Kommentaren har tagits bort.
  1. +4
   3 augusti 2018 14:11
   antingen skit-ett helgon på ett helgon. ta Peter I, han utgjutna också blod, Stalin är ingen match för honom. varje omstrukturering av staten betyder mycket blod. din förbannade Jeltsin dödade fler än kommunisterna under hela regeringstiden.
   1. +1
    3 augusti 2018 16:01
    1) Under det tillfälliga interneringscentret dog märkbart fler människor ... förutom inbördeskriget, sedan sköts cirka 30 ton "rebeller" för kollektivisering på 150-talet, cirka 200 ton dog i exil, sedan terrorn i mitten -30-talet - ytterligare 700 ton, terror mot militär personal under andra världskriget - cirka 500 ton mer, minst 4 miljoner dog av svält under kollektiviseringen, efter kriget cirka 1 miljon ...
    2) EBN är långt ifrån en ängel, men eran av övergången till kapitalismen var en konsekvens av att bygga socialism ... Tja, socialismen bestod inte provet, och praktiken är sanningskriteriet enligt marxismen ... hi
  2. +6
   3 augusti 2018 19:10
   Bolsjeviker och kommunister försökte

   Här är han den direkta arvtagaren till V. Novodvorskaya, till och med språket är detsamma !!!
 19. +3
  3 augusti 2018 11:20
  Intressant nog är den här författaren älskad både i väst och av den ryska regeringen och regeringsvänliga medier.

  Ingenting nytt. I väst är de väldigt förtjusta i alla som värdar alla möjliga otäcka saker om sitt hemland, så länge västvärlden inte kritiserar, som Al. Zinovjev, förresten, mycket respekterad av mig, till skillnad från Solsjenitsyn, är författaren.
 20. Kommentaren har tagits bort.
 21. Kommentaren har tagits bort.
  1. +3
   3 augusti 2018 19:15
   och sidan förändras långsamt till det bättre

   Och sajten förändras verkligen i en obegriplig riktning ... och det är inte tydligt att skratta eller gråta? Ändå spirade Solzjenitsyns frön och stormade !!!
 22. 0
  3 augusti 2018 11:59
  Låt litterära experter utvärdera författarens arbete. Och politiska bedömningar ges till politiker utifrån resultaten. Resten behöver läsa mer för att lära sig tillämpa sina kunskaper i praktiken, det är jävligt svårt. Solsjenitsyn förstörde inte staten.
 23. +11
  3 augusti 2018 12:17
  Inför nomenklaturans bastardkaraktär under perestrojkan och efter att ha tagit en klunk på 90-talet insåg jag att Stalin fortfarande var ganska mjuk i sina "förtryck" på ett eller annat sätt (gudfar, matchmaker, bror, bästa vän, älskarinna) , etc.) var bundna till makthavare och vars partiokrati flyttades bort från mataren.Nu är vår opposition (oavsett vad) tydligt uppdelad i tre kategorier: 1-de som sparkades från den statliga mataren 2-de som är ivrig efter mataren, 3-frank galenskap Solzjenitsyn är bara en opportunist (vilket för mig skiljer sig lite från en förrädare) som kom in i strömmen.
 24. +4
  3 augusti 2018 12:21
  Citat: NordUral
  Ett företag, tyvärr!

  ja god god god hi
 25. +5
  3 augusti 2018 12:39
  den här artikeln målar inte upp författaren i kontroversens hetta (med den avlidne varsat ) han tillät explicita överexponeringar som inte färgar honom ... till exempel:
  1) "Men menig Solsjenitsyn, olämplig för militärtjänst, på något mystiskt sätt, om vilken historien är tyst, hamnade i en artilleriskola" - författaren är emot Solsjenitsyns patriotiska ståndpunkt - att gå till fronten?
  2) "Jag deltog inte direkt i strider och strider, eftersom jag beordrade ett sundt spaningsbatteri" - författaren visar uppenbar analfabetism i militära angelägenheter ... översittare
  3) "Fått utmärkelser: Order of the Patriotic War and the Red Star." - enligt författaren gick han till högkvarteret och gav ... översittare faktiskt, militära order tilldelas .... begära
  4) "Och i Marfin - ett halvt kilo vitt bröd om dagen, i Marfin - smör, vilka böcker som helst, volleyboll, musik på radion och arbete i ett akustiskt laboratorium." nyfiken - gjorde Solsjenitsyn en ranson för sig själv, eller var han en ZK och arbetade i en sharashka? Enligt författaren var han på en resort ... begära
  5) "Chrusjtjov, eftersom han visste att det vid tiden för hans föregångares död fanns omkring två miljoner fångar i lägren, sa han offentligt omkring tio miljoner." - Märkligt nog anser författaren alla de som förvisades vid den tiden som fångar eller migranter ?
  6) "Det visade sig att under hela tiden när Stalin stod i spetsen för landet, sköts 700 tusen människor." Små saker för författaren ... Förresten, varför hänvisar författaren inte till sovjetiska källor, men till utländska? översittare
  7) "Således är antalet förtryckta under Stalinperioden hundra gånger mindre än vad han tillskrivs." Om det inte är en hemlighet, tar författaren hänsyn till de fördrivna, fördrivna kulakerna, Volgatyskarna, tjetjenerna och andra i det förträngda? Eller gick han vilse i aritmetiken? Enligt Zemsky fördrevs endast 4,5 miljoner, varav 2 miljoner förvisades ... översittare
  8) "bland fångarna arbetskraftx läger." Fortfarande arbete? Eller kallades de annorlunda? översittare
  9) "Detta bekräftas av demografisk statistik, enligt vilken, med undantag för misslyckandet under kriget, ökade befolkningen i Sovjetunionen stadigt under Stalins regeringstid." även under hungersnöden på 30-talet?
  i allmänhet för lat för att analysera detta opus vidare - författaren försöker ersätta en lögn med en annan, ideologiskt nära honom ... begära
 26. +2
  3 augusti 2018 12:48
  Citat: Pravdodel
  En dag av Ivan Denisovich ur synvinkel av konstnärligt värde, litteratur - representerar ingenting. Varför Tvardovsky behövde trycka sådant nonsens, sådan obetydlig litteratur, är inte klart.

  -------------------------
  Vilken författare som helst är först och främst en banal bablorub, och sedan en "ingenjör av mänskliga själar". Detta gäller alla författare och poeter, inklusive både Pushkin och Vysotsky. Trots allt sitt otvivelaktiga litterära geni tjänade de pengar och Pushkin var mycket orolig när upplagan av hans böcker sjönk. Detsamma gäller Vysotsky, som förstördes av droger och vodka, som han tog av rädsla för OBKhSS, KGB, och helt enkelt oroa sig för oförmågan att tala officiellt, göra vänsterpartister och schack, det vill säga halvlagliga inkomster.
 27. +5
  3 augusti 2018 12:51
  Citat från iouris
  Låt litterära experter utvärdera författarens arbete.

  --------------------------
  När det gäller volymen av hans böcker försökte han närma sig Tolstoj, men när det gäller djupet i hans tankar kunde han inte. Och i allmänhet är vissa delar av hans verk banalt plagiat eller tom spekulation, som sträcker ut obefintliga fakta på duken av verkliga händelser.
  1. +1
   4 augusti 2018 10:56
   Jämför Tolstoj och Solsjenitsyn. Och ... försökte inte jämföra med ett finger?
   Två personer med en helt annan mentalitet – hur kan man jämföra rött med surt?
   Citat från Altona
   vissa delar av hans verk är banalt plagiat eller tom spekulation
   Fakta i studion, va? Eller bara läsa i djupet av Internet?
 28. +8
  3 augusti 2018 12:52
  Citat: Valery Gagarin
  Solsjenitsyn älskade sitt land och kämpade mot kommierna
  och commies och Ryssland är olika saker

  ------------------------
  Han älskade henne så mycket att han bad från skärmen på amerikansk tv att få smälla in henne med en atombomb? Och "kommisarna" är goda, som matade förtalaren med vitt bröd och gav honom en säng med linne och en fjäderbädd, när landet åt quinoa och vände stenar.
  1. +1
   3 augusti 2018 16:05
   Och varför åt landet quinoan? Förmodligen en konsekvens av IVS:s geni och dess kloka politik, både diplomatisk och personal, och särskilt militär konstruktion, rusade Röda armén till Moskva ... begära
 29. Kommentaren har tagits bort.
  1. +5
   3 augusti 2018 14:14
   Var föddes du, Gagarin, och vem matade dig med en svan, vilket tvingade dig att flytta på stenar.
  2. +2
   3 augusti 2018 16:50
   Läs mer noggrant din egen idols litterära verk, han skriver själv allt om atombomber där ...
   P.S. Jag skrev inte om tv...
   P.P.S. Och skriv, pliz, för din egen räkning och din åsikt, du ska INTE försöka svara för HELA landet ...
 30. +3
  3 augusti 2018 13:41
  Tja, det har alltid varit så här, sådana personligheter användes för propaganda ..
  Men med all motvilja mot USA måste vi hylla - att skapa en underrättelsetjänst som kunde genomföra ett stort antal röda kupper och framgångsrikt kontrollerar åsikten från den aktiva majoriteten i olika länder som använder informationsfältet, detta kräver inga rejäla kunskaper och färdigheter.
 31. +2
  3 augusti 2018 13:59
  "Om de döda, det är antingen bra, eller inget annat än sanningen", säger den antika grekiske politikern och poeten Chilo från Sparta (VI-talet f.Kr.), citerat av historikern Diogenes Laertsky (III-talet e.Kr.) "© Only the sanning - Hovget!
 32. +5
  3 augusti 2018 14:18
  Citat: Valery Gagarin
  1 Du såg det här programmet, kan du ge bevis? Eller är det en fälla?

  -----------------------
  Har du blivit bannad från Youtube? Detta är redan välkända fakta. Och jag vet mycket väl vem Solzh är, min vän var så entusiastisk över honom, han läste det i samizdat.

  landet hatade kommierna hela tiden
  ---------------------
  Man likställer sig inte med landet. Det fanns 17 miljoner kommunister i landet, och de allra flesta var meniga.
  1. +1
   3 augusti 2018 16:05
   Ja, var var dessa 17 miljoner 1991? översittare
   1. +2
    3 augusti 2018 18:40
    Om de visste vad allt detta skulle resultera i, skulle det inte vara 17, utan alla 170 ...
    1. +1
     4 augusti 2018 15:35
     och vad resulterade det i? skrattar jämför hur människor levde i RSFSR och hur människor lever i Ryska federationen - himmel och jord ... jämför typerna av bilar, butiker, lönenivåer, yttrandefrihet (en sådan diskussion var a priori omöjlig i Sovjetunionen), resor , etc.
     1. +3
      4 augusti 2018 19:32
      Åh, vad jag inte hörde ett skämt om detta ämne igår - "i samband med demokrati förlängdes Shariks kedja med 3 meter, men skålen flyttades tillbaka med 5 meter" (c)
      samma här - speciellt om de typer av bilar som "gillade", jämfört))) och om butikerna - paradoxalt nog, men på den tiden hur bättre det än var - kommer vi att jämföra kvaliteten på produkterna?))) Prova nu att hitta naturliga produkter, oj det är inte lätt...
      När det gäller att lämna - nu har inte mer än en fjärdedel av befolkningen ett pass, varför förklara?
      så det är faktiskt inte allt som verkar vara ett obestridligt plus.
      Och ändå - du beskriver, så att säga, resultaten av det tillfälliga interneringscentrets aktiviteter, det finns solida minus, nu beskriver du hur livet har förändrats jämfört med Sovjetunionen - du har solida plus))))
      Hur gör du det?)))
      1. 0
       6 augusti 2018 12:36
       1) Föredrar du att köra en VAZ 2105? översittare
       2) Jag levde på den tiden och gick till affären - ljug inte ... potatisen var halvruttet, smöret föll i fraktioner vid upphettning - nu heter det pålägg, kycklingarna var frysta (nu hackade och kylda), köttet var bara fryst och det var nödvändigt att leta efter, normalt bara på marknaderna till ett helt annat pris ... för korv, men som smör hade vi kuponger i Sverdlovsk ...
       3) Nu är kompositionen skriven på etiketterna - läs ...
       4) Kommer du ihåg vad ett utresevisum är? översittare Eller en funktion för att få det? Och nu är det här en ren ekonomi - det finns pengar och en önskan - jag gick ...
       5) Är du redo att motbevisa mina teser om IVS? Är det förresten möjligt att jämföra förtrycken under honom och vissa ekonomiska problem nu?
       6) Motbevisa mig - då inte i allmänna termer, utan specifikt ... svagt? känna
       1. +1
        6 augusti 2018 20:56
        Till att börja med, titta på ditt tal am , lögn tränas inte
        Men du behöver egentligen inte motbevisa dig - jag bodde INTE där du är, men inte heller i Moskva, så berätta dina fabler om ruttnande olja för katten, han kan tro dig, men hemma hos oss min mormor, fastän sällan , är min jag gjorde mina favoritkrutonger - stek dem bara i smör ...
        och stoppa DINA kuponger någonstans - när fick du dem? Jag fångade lite av 60-talet, vilka kort, vilka kuponger ???? am Vi hade dem inte, åtminstone på den tiden...
        Var potatisen ruttet? Tja, här behöver du en färdighet, om du inte har den, har du den, allt är dåligt och det visar sig)
        läs nu kompositionen?Och allt är exakt skrivet där, som det är ???varför skriver du sånt skräp här, ansvaret för kränkningen är löjligt, det är därför alla bryter mot och inte är för lata, så vad finns det i dagens butiker, du äter själv på något sätt, och sedan äter du det de hänger på dig i butikerna - jag har ett lite annorlunda matförsörjningssystem, jag kommer inte att berätta för dig och dina kollegor, du kan tänka på det själv om du vill. skrattar
        Punkt 4 - har pengar - är det många som har det? Här är de som har den procenten och passar med marginal.
        Jag har ett visum för min mamma, hon fick en vanlig uggleingenjör och upprepade gånger - Bulgarien, Rumänien, Jugoslavien ... och inga onödiga gester.
        Förresten, VAZ 2105, som du inte gillar så mycket, har lyckats passera för tredje året där Solaris inte passerar, på väg till byn skrattar Förresten, jag har en annan bil - och inte 2105, och inte Solaris ...
        Och varför bestämde du dig för att jag skulle försöka övertyga en övertygad anti-stalinist? VARFÖR HAR JAG DEN HÄR "LYCKAN"??? - du är övertygad om detta - det här är DINA övertygelser och DINA problem, du måste leva med dem.
        Det är bara inte intressant för mig att kommunicera med dem som förnekar ALLA prestationer och bara ser minus i dessa tider.
        Jag gillar bara inte ensidig och partisk belysning, oavsett vad...
        P.S. Och försök att ta din katt svagt, han kan duka under skrattar
        1. 0
         8 augusti 2018 15:22
         1) Jag brukade kalla en spade för en spade .. hävdar till mig själv ... begära
         2) Jag fick personligen kuponger i Sverdlovsk sedan 1986, jag använde dem för att köpa olja ... innan dess bodde jag i Tomsk - det fanns inga kuponger, ingen olja var ständigt till försäljning ... översittare
         3) din hysteri om kuponger är löjlig... känna
         4) vilken typ av potatis som fanns i affären - de köpte dem ... de körde oss också för att sortera ut dem till grönsakslager ... de odlade dem också själva - de gick direkt från organisationen, gav 2-4 tunnland av plöjning och körde för att plantera, backa och springa iväg ... lagras i en källare gjord på organisationens territorium ... i modern tid - nonsens, men det fanns ingen väg ut hi
         5) om sammansättningen inte är korrekt skriven - du kan skriva ett klagomål och sätta dem på allvarliga böter ... översittare och sojabönsintressen måste skyddas av dig själv ...
         6) Att tjäna pengar är alltid ett problem, men i Sovjetunionen fanns det ett andra problem - att spendera dem klokt .... begära Förresten - även i USA har inte alla ett pass ...
         7) Jag körde 5k i 10 år ... soldat
         8) du har vanföreställningar om storhet - jag övertygar dig inte, jag skämtar om dina nonsens ... hi
         9) Jag tvingar dig inte att skriva gråter
         10) Jag har ingen katt - jag har en skotsk terrier .. begära
         1. +1
          8 augusti 2018 16:34
          1) skrev du inte om att ljuga? Så titta på DITT tal ...
          2) lite tidigare samma år började jag bo i en väldigt stängd stad, så klart, det fanns inte där och det luktade inte ens, MEN på semestern där mina föräldrar bodde och jag gick ofta till butik, och det fanns inga kuponger där - och så ett år gammal fram till 90-91, jag minns inte exakt, det var då de började dyka upp - Rostov-on-Don, föräldrar arbetade INTE i myndigheterna och andra tjuvar.
          Ja, och resor på den tiden till Kaluga, Tula och några städer i närheten - det var bara problem med vodka, ja)
          3) och din hysteri om den allestädes närvarande distributionen av kuponger, är det inte roligt? Det är ganska skamligt för dig, varför - det här är vad du måste förstå strikt på egen hand)
          4) du förstod ingenting, det händer)))
          5) exempel på DIN verksamhet inom detta område är svag att ge? var skrev du, vilka anspråk gjorde du, bötesbeloppet enligt DINA överklaganden...)))
          6) Jag hade inte de här problemen, det är som att du lyckades locka till dig alla problem som fanns på den tiden, ja, det här är frågor till dig)
          7) skrev du inte ett inlägg, vars innebörd är att VAZ 2105 är väldigt dålig?)))
          8) dina skämt, eller snarare försök till dem, och oj, vad misslyckat jag tar inte ett enda gram, dina skämt är dina problem, när en person har stoppat in en sak i hans huvud (jag ska skriva artigt) - och point-blank vill INTE märka något annat - det här är alltid dåligt för en sådan person, så det här är dina problem, du måste lösa dem ...
          9) Jag tvingar dig inte att läsa
          10) i ditt "lag" ersättare - istället för en katt, berätta allt för din terrier skrattar
          1. 0
           8 augusti 2018 18:48
           1) du ljög om sovjetiska butiker, jag noterade detta - är du redo att utmana i huvudsak?
           2) om du inte kan ämnet är det bättre att lyssna på de som vet ... känna
           3) du ljuger igen - jag skrev min erfarenhet - hitta ordet "allomstädes närvarande" från mig översittare
           4) på ​​inget sätt - under socialismen är potatis ruttet, under kapitalismen - nej ... wink
           5) Jag har inga problem med detta - jag köper i vanliga butiker, om jag råkar stöta på en produkt av låg kvalitet - de ändrar mig utan ett ljud ...
           6) om du är så rik, varför korsfäster du då så socialism ... översittare
           7) ja, det här är en dålig bil jämfört med vanliga bilar - jag har kört andra bilar länge och jag förstod detta väl ... begära
           8) verbalt flöde utan mening... översittare
           9) plagiat...
           10) varför, jag gör inte dumma saker begära
           1. +1
            8 augusti 2018 20:48
            1) det var du som ljög och fortsätter detta på de flesta punkter i dina opuser
            2) de som vet - är det du ???))))
            sagor om en grå igelkott - det är det du försöker skruva in här.
            3) se punkt 1 - allt är redan skrivet där, du måste också kunna ljuga, du har fortfarande inte lärt dig.
            4) du förstod ingenting igen, om du inte har tillräckligt med hjärnor eller uppfinningsrikedom för att organisera normal försörjning och näring för din familj - det här är DINA PROBLEM) min familj åt och äter kvalitetsprodukter, inte från affären, och speciella distributörer har inget med det att göra heller ... .
            Du kan fortfarande hitta potatis under kapitalismen, hög kvalitet och utan någon otäckhet, även om du enligt min mening helt enkelt inte bryr dig om sådana finesser, ja, fortsätt så här ...
            5) du tror att du har kvalitetsbutiker och du köper vanliga varor där, fortsätt att tro det, att detta INTE är sant - ja, du vet inte om det, ja, det betyder att det inte är det))))
            Och om ersättningar, böter etc. - säg till punkt 10, där kommer din "information" inte att väcka några frågor - fan, hela företag sysslar med släktingar, inklusive anspråk på varornas sammansättning och kvalitet, det finns en iksperd där, vem berättar hur allt i det här området är bra och det är inga problem))))) fortsätt)))
            6) det var med dig som jag glömde att hålla med om ämnena för mina kommentarer))))
            7) hur är det möjligt, en person vet att den här bilen är dålig, men har kört den i 10 år???? )))
            8) det faktum att du inte förstår innebörden betyder inte att det inte finns någon mening där - så läs det igen, sedan igen - och så vidare tills du förstår meningen med inlägget)
            9) -10) det du inte förstår är ditt problem... skrattar
         2. 0
          18 augusti 2018 11:21
          "... Jag fick personligen kuponger i Sverdlovsk sedan 1986, jag använde dem för att köpa olja ... innan dess bodde jag i Tomsk - det fanns inga kuponger, ingen olja var ständigt till försäljning ..." (c) - för dessa kuponger, säg tack till din egen ledstjärna av perestrojka, det var han som vid aprilplenumet för SUKP:s centralkommitté 1985 utropade kursen för perestrojka och nytänkande - Gorbatjov Mikhail Sergeevich am
   2. +2
    3 augusti 2018 19:20
    Ja, var var dessa 17 miljoner 1991?

    På samma ställe där Vlasovarméns ärliga soldater hamnade blev de förrådda. Eller visste du inte?
  2. 0
   4 augusti 2018 10:59
   Och vad sades i USSR:s konstitution om det ledande och vägledande ETS??? Och varför slets de in i det - kommer inte ihåg? Skriv bara inte det på grund av önskan om ljusa ideal.
 33. Kommentaren har tagits bort.
  1. +1
   3 augusti 2018 21:35
   Citat: Valery Gagarin
   Jag ser inga länkar, jag ser prat

   Faktum är att han skrek att Sovjetunionen snart skulle ha fler vapen, och borde USA vänta?
 34. Kommentaren har tagits bort.
  1. +1
   3 augusti 2018 16:53
   De (medborgare) tillät dig på något sätt att uttrycka allas åsikter, en länk till studion) ...
  2. +4
   3 augusti 2018 20:21
   Jag likställer mig med alla andra medborgare i landet som hade commies runt halsen

   Som medborgare i landet försäkrar jag dig att detta är något som försöker tala för oss, inte på något sätt uttrycker folkets åsikt
   Här är alla 17 miljoner av dem och landet hatat
   Nej, landet hatar människor som du och släpper dig gärna vid första tillfälle.
 35. BAI
  +4
  3 augusti 2018 15:52
  Varför skapa en myt

  Ja, av samma anledning som Nikolai helgonförklarades – allt för kampen mot det sovjetiska förflutna.
  1. 0
   4 augusti 2018 15:36
   Nicholas helgonförklarades för det rituella mordet på sin familj...
 36. Kommentaren har tagits bort.
  1. +3
   3 augusti 2018 18:34
   Alla ser vad de vill se, jag skäms över att fråga - mäter du allt enbart för ätbarhet?)
 37. 0
  3 augusti 2018 18:13
  Citat från: kitt409
  Läs mer noggrant din egen idols litterära verk, han skriver själv allt om atombomber där ...
  P.S. Jag skrev inte om tv...
  P.P.S. Och skriv, pliz, för din egen räkning och din åsikt, du ska INTE försöka svara för HELA landet ...

  lära sig materiel -
  skilja på konstverk och tal med uttalanden – om du så klart kan
  var fick du tanken att han är min idol då?
  1. +1
   3 augusti 2018 18:38
   Börja med materielen hemma, eftersom du inte kunde förvänta dig ett svar på försök att representera HELA landet från dig))
   Var fick du tag i det - enligt den iver du försvarar det med.
   Och han har varken mer eller mindre, men hans försök är nästan dokumentära, eller är det möjligt att ljuga i fiktion?)
 38. Kommentaren har tagits bort.
  1. +4
   3 augusti 2018 20:06
   Dokument finns vanligtvis i arkiven, jag läser dem där, men jag vet inte var du gör det, och jag är inte heller intresserad.
   Det är INTE intressant att kommunicera med en person som har en tydligt definierad linje "vakt, commies" eller "beat the commies"), det är tråkigt ...
   Jag är långt ifrån att idealisera och upphöja Sovjetunionens tider, MEN jag kommer inte att förneka det goda som fanns där, du väntar inte).
   Och ditt ställningstagande till skönlitteratur påminner starkt om ropen från enskilda ... - "rör den inte, han är en talang, han är inte sån, han är en superregissör" - och då handlade det om banalt slöseri, vad gör talang eller inte talang har att göra med det, eller är regissören i allmänhet? ???)))
   P.S. När det gäller idoler - det är värt att räkna det totala antalet av dina kommentarer och bestämma procentandelen i ämnen om Solzhenitsyn, och det blir omedelbart klart att du är listig med idoler)))
 39. 0
  3 augusti 2018 18:47
  Citat från: kitt409
  Om de visste vad allt detta skulle resultera i, skulle det inte vara 17, utan alla 170 ...

  vad blev det till? varsat
  1. +1
   3 augusti 2018 20:26
   I den nuvarande röran och dårhuset, men med inslag av demokrati)
   1. +1
    4 augusti 2018 15:38
    om det inte är en hemlighet, bodde du i Sovjetunionen? översittare det var här det var ett galenhus på politisk information, en enda politisk dag, eller när man antog individuella övergripande planer ... skrattar
    1. +2
     4 augusti 2018 20:06
     Jag levde, och i mer än ett decennium, så jag vet hur det var där - detaljerna kunde förändras, men inte mycket, jag personligen hade praktiskt taget tur i detta avseende, jag stötte inte på fanatism någonstans, allt är ganska inom rimliga gränser, särskilt eftersom vi i skolan hade en lärare som försökte diversifiera den, på olika sätt, som att rapportera, så att säga, för att förbereda allt detta var ganska nyfiken, nya saker lärdes, särskilt under utländska evenemang ...
     1. 0
      6 augusti 2018 12:38
      kanske det vore bättre för "läraren" att lära dig mer användbara saker vid den här tiden? begära
      1. 0
       6 augusti 2018 21:05
       Tja, om du personligen inte hade tur med lärarna så betyder det inte alls att det var lika för alla, jag kunde välja det som var intressant för mig, och oroa dig inte för min utbildning, det är tack vare honom att jag nu i officiell ställning lägger till några bokstäver framför mitt fullständiga namn skrattar
       1. 0
        8 augusti 2018 15:24
        boom ändra något? skrattar Jag kommer att försäkra dig i förväg, dina brev mot mina kommer att vara roliga ... begära men jag kommer att avstå från att ge dem... översittare
        1. 0
         8 augusti 2018 16:42
         Är du på Internet? skrattar Än så länge, utan framgång, är jag inte intresserad av dina små brev, av dina kommentarer att döma, i alla fall, i ett personligt möte, skulle jag inte kommunicera med dig, oavsett rang, officiell position etc. - Jag har råd med detta och har fått göra det mer än en gång, naturligtvis i elementär artighet och anständighet skrattar hi fortsätt ignorera dem skrattar 008 du är vår.
         1. 0
          8 augusti 2018 18:50
          1) på intet sätt - du tog upp ämnet - så i spegeln hi
          2) dina mindervärdeskomplex är djupt violetta för mig ... översittare
          1. 0
           8 augusti 2018 20:50
           Först och främst, var uppmärksam på DINA komplex, än en gång - om du har sådana lärare, är det bara dem ???
    2. +1
     11 augusti 2018 22:24
     Citat från: ser56
     det var där det fanns ett dårhus på politisk information, en enda politisk dag

     Hee hee ... jag fick på något sätt ett jobb på ett kontor. Så där varje dag, på morgonen, fick man sjunga hossana. Som: "Vi är ett lag, vår chef är farbror Vasya ..." Dessutom, på samma gång, bli en cirkel. När han tittade, tog han sina händer i benen och gav en tår från dessa p.ridurkov.
 40. +1
  3 augusti 2018 18:48
  Citat från: kitt409
  Alla ser vad de vill se, jag skäms över att fråga - mäter du allt enbart för ätbarhet?)

  Självklart inte
  Jag behöver även skor, kläder och hushållsapparater
  1. +3
   3 augusti 2018 20:08
   Som förväntat finns det inga andliga värden för dig) - det händer)))
 41. -2
  3 augusti 2018 20:14
  Han dog och dog, varför skriva om honom. Det sägs med rätta att de som lever i det förflutna inte har någon framtid.
 42. +1
  3 augusti 2018 20:54
  Citat: Pravdodel
  ...
  Införandet av Solsjenitsyns litteratur i listan över obligatoriska verk i skollitteraturkursen bör på liberalernas sida ses som en stor seger över traditionell skolundervisning.
  ...
  Uppgiften för Rysslands patrioter är att uppnå förstörelsen av sådan litteratur från skolkursen för offentlig utbildning.
  ...

  Jag kan försäkra dig och de som delar din åsikt - införandet av något arbete i skolans läroplan kommer praktiskt taget inte att påverka introduktionen av de idéer som författaren främjar till massorna. De läser dem inte bara. De förbereder sig för lektionerna enligt sammanfattningen från Internet, utan att fördjupa sig mycket i författarens idéer. Tja, du vet nog allt detta utan mig. Efter att ha mognat väljer de böcker att läsa efter sin smak och det är oftast inte samma klassiker. Och det faktum att dessa klassiker studeras i skolan gör inte Dostojevskij superpopulär.
  Men när staten kommer till spel. propaganda, du kan flytta berg.
  1. +1
   4 augusti 2018 11:03
   En gång såldes vi Chernyshevsky istället för Dostojevskij. Så här - Vad man ska göra Jag har inte läst den än. Inte då, och absolut inte nu. Och ingenting, jag lider inte av detta))).
   Citat från ALSur
   Men när staten kommer till spel. propaganda, du kan flytta berg
   Exakt!
   1. 0
    4 augusti 2018 15:39
    ja, förgäves ... böcker bör läsas, särskilt drömmarna om Vera Pavlovna ... översittare
 43. 0
  3 augusti 2018 21:30
  Citat från: kitt409
  Dokument finns vanligtvis i arkiven, jag läser dem där, men jag vet inte var du gör det, och jag är inte heller intresserad.
  Det är INTE intressant att kommunicera med en person som har en tydligt definierad linje "vakt, commies" eller "beat the commies"), det är tråkigt ...
  Jag är långt ifrån att idealisera och upphöja Sovjetunionens tider, MEN jag kommer inte att förneka det goda som fanns där, du väntar inte).
  Och ditt ställningstagande till skönlitteratur påminner starkt om ropen från enskilda ... - "rör den inte, han är en talang, han är inte sån, han är en superregissör" - och då handlade det om banalt slöseri, vad gör talang eller inte talang har att göra med det, eller är regissören i allmänhet? ???)))
  P.S. När det gäller idoler - det är värt att räkna det totala antalet av dina kommentarer och bestämma procentandelen i ämnen om Solzhenitsyn, och det blir omedelbart klart att du är listig med idoler)))

  Det handlar om konstnärlig litteratur som du korrekt identifierat. Och där en person förtalas, försvarar jag honom. Annars är Solsjenitsyn inte mer kär för mig än andra författare)
  Jag har nog av mina egna tankar så att jag kan vägledas av någon annan (till idoler).
  1. +3
   3 augusti 2018 21:45
   Jag har redan skrivit tillräckligt om det, siffror är en väldigt envis sak)
   När det gäller det konstnärliga - fortsätt att fortsätta att betrakta vissa människor som speciella, för vilka "monya mustache", detta är din rätt, MEN också dina problem.)
   Och vad gäller förtal - jag har haft en hel del olika verk i mina händer, inklusive att läsa avhandlingar, och långt ifrån allt står skrivet i artikeln, både i plus och minus, men det är inte förvånande - volymen är inte densamma . ..
   och dina försök till försvar är ganska ensidiga och icke-objektiva, IMHO ...
   1. 0
    4 augusti 2018 15:40
    artikeln som diskuteras är generellt antivetenskaplig ... översittare
 44. +4
  3 augusti 2018 21:30
  Citat från nz
  Jag biter mig i armbågarna - ja, varför skrev jag inte på en bandspelare (nåja, det fanns ingen brännare då, och bandspelare var en sällsynthet) - berättelser när pappa, Stepanych och deras tredje vän

  Ack, jag är också ledsen. Farmor och farfar var i ockupationen, man kunde skriva ner minnen från att leva i ockupationen, och 20-talet och tidigare, men tyvärr. Gått till en annan värld. bara ångra. Något kommer jag förstås ihåg. Åtog sig att spela in åtminstone dessa fragment. Ibland pratar vi med min pappa om kriget, han har varit vid fronten sedan 43. Om frontlinjelivet.
  Dottern säger ibland: "Pappa, ibland pratar du om så intressanta saker, inte bara om ditt tidigare arbete, utan också om livet, du tog det och skrev åtminstone anteckningar." Jag vågar inte alls. Men för våra barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnsbarn kommer våra minnen också att vara en uppenbarelse. Vi levde vid en vändpunkt. Ett land kvar, ett helt annat kom. Nu ångrar vi att vi inte frågade våra farfäder om tiderna för revolutionen och inbördeskriget, våra fäder om det stora fosterländska kriget ... Men då kommer våra ättlingar också att ångra att de inte frågade oss ....

  Nu om "hjälte"-anteckningarna. "En dag" lästes i början av 70-talet. Det här är en liten pocketbok. Jag minns inte ens hur. Det var intressant eftersom det var en annan värld för oss. Jag lyssnade på några saker på GA eller Svoboda, och möjligen på BBC. Något var helt ointressant, något uppfattades med intresse, eftersom samma första världskriget i vårt land alltid uppfattades endast genom ideologins prisma. Men när det blev möjligt att läsa den fritt, helt enkelt genom att köpa en bok i flera volymer i butik, försvann intresset. Antingen var hans uppfattning om mitt land satt på spetsen, eller så tappade han helt enkelt intresset för detta klotter. Det är som med samma Viktor Suvorov eller Maxim Kalashnikov. Den första eller andra boken svaldes i en klunk. Sedan började det krångla, en intern protest dök upp, man började fördjupa sig i uppslagsböcker och uppslagsverk. Nåväl, nu med Internet i allmänhet lafa. Historien om många formationer, och Röda armén, och våra motståndare kan spåras i etapper. Det gjorde Solsjenitsyn också. Jag tog inte hans ankomst från utlandet alls. Nåväl, han kom och fikon med sig. Sedan började hans tal att reta, med deras läror om hur vi skulle leva och för vem vi skulle omvända oss.

  Sammanfattning. Som författare, inget speciellt. Personligen för mig. Vissa verk är inte dåliga och intressanta, andra är bara skräp.
  1. +1
   3 augusti 2018 22:07
   Huvudsaken är att åtminstone berätta för barnen, jag lyckades en gång försöka förklara för ynglen om Prokhorovka, vad som egentligen hände där, dessutom, på lekplatsen, ja, det löste sig kort, sedan frågade jag min son, men hur kom jag ihåg allt detta, men jag kom ihåg då jag, ja, den mest grundläggande typen av efternamn för befälhavare, befälhavare, inte mer ...
   ja, och en liten) "erkände" sedan att hans sidekick på gatan sa något i stil med - ja, din pappa är professor)))
 45. -1
  3 augusti 2018 21:31
  Låt oss hylla den store författaren Solsjenitsyn. Han var den förste som skrev sanningen om det mest avskyvärda ögonblicket i vår historia. Ingen före eller efter honom brydde sig om att studera denna fråga och lägga till eller rätta till den. Och alla gnällare som tror att Ryssland kommer att bli förödmjukat om de får reda på sanningen om denna period - gå till skogen! Ryssland är en så stormakt att inte ens den 70:e perioden kommer att överskugga den!
  1. +4
   3 augusti 2018 21:57
   Hur ser våra anhängare av demokrati ut - om någon inte håller med, då omedelbart skogen)))
   Och efter att ha fått priset, i stort sett, trots Sovjetunionen, men fortfarande en stor författare, Nobelpristagare) - bredvid Shalamov - IMHO, och stod inte nära, men han gick inte över kullen, så A.I.
   och om skogarna - nej, robyaty. vi skickar dig dit)
   1. 0
    4 augusti 2018 15:42
    är det värt att jämföra författare - tiden får utvisa ... begära enligt min mening är Shalamov moraliskt svår att läsa ...
    1. +1
     4 augusti 2018 19:34
     Jag sa min åsikt, för mig är det hur svårare det än är att läsa AIS ...
 46. Kommentaren har tagits bort.
  1. 0
   3 augusti 2018 22:33
   Tja, enligt din åsikt visar det sig att du behöver göra mål på dina föräldrar, och fokusera enbart på skolan?)) Jag borde göra dig upprörd, eller överraska dig, men de har en lite annan algoritm) - tills en viss upplysning i deras hjärnor fokuserar de i allmänhet på sitt företag, sina vänner, och först då, om det fungerar, börjar förberedelserna för demokratins krona i utbildningen - examen (
 47. +5
  3 augusti 2018 21:36
  Citat: Valery Gagarin
  Här är alla 17 miljoner av dem och landet hatat
  Jag likställer mig med alla andra medborgare i landet som hade commies runt halsen

  Några av dem, dessa commies, som du föraktfullt kallar dem, förresten, på förslag av sådana författare som samma AIS, försvarade vårt land från fascismen. Ska de också hatas? Du måste hata din far, hans medsoldater, bara för att de, som officerare, var med medlemmar av SUKP:s (b) parti - SUKP ???? Jaja
 48. +2
  3 augusti 2018 21:36
  Citat från: kitt409
  I den nuvarande röran och dårhuset, men med inslag av demokrati)

  Nu tvärtom en välorganiserad nedskärning av landet av sjökooperativet
  1. +2
   3 augusti 2018 22:35
   Tja, det här är bättre än "kommiserna" brukade vara - enligt din åsikt, så smält frukterna av DIN politik ...
 49. 0
  3 augusti 2018 21:37
  Citat från: kitt409
  Som förväntat finns det inga andliga värden för dig) - det händer)))

  Det finns bara ett andligt värde - rättvisa, men det kommer ändå aldrig att finnas någonstans)
  1. 0
   3 augusti 2018 22:39
   Med dina värderingar är det klart, då kan du inte fortsätta ...
 50. Kommentaren har tagits bort.
  1. +2
   3 augusti 2018 23:50
   Och inte ens engelska behövs för att veta att Sovjetunionen nådde kärnkraftsparitet först i mitten av 80-talet, så vilken fördel har Sovjetunionen?
   VAD TALAS DET OM, SÅ SNÄLLA?
 51. Kommentaren har tagits bort.
  1. +1
   3 augusti 2018 23:44
   то есть исключительно из -под палки? ню ню....
 52. 0
  3 augusti 2018 22:50
  Citat från: kitt409
  Tja, det här är bättre än "kommiserna" brukade vara - enligt din åsikt, så smält frukterna av DIN politik ...

  с чего это вы взяли. за меня не надо говорить. и те и другие на шее у народа- всех ближе к осинам высоким am
  а политика скорее наверное ваша- никогда ни за путина и партию власти не голосовал
  1. +3
   3 augusti 2018 23:42
   Интересно у вас получается - коммуняк на нюх не переносите, "....никогда ни за путина и партию власти не голосовал..." -так за кого будете?
   а то коммуняки не нравятся, но дэмократы тоже не нравятся, КТО нравится тогда, анархия -мать порядка?
 53. +3
  3 augusti 2018 23:53
  Citat från: ser56
  давайте рассмотри результаты деятельности ИВС... только без штампов...
  1) разгром сельского хозяйства при коллективизации - результат голод начала 30х, несколько млн. умерших (от 4х до 7)...
  2) бездарно проведенные первые пятилетки - для прикрытия бесхозяйственности разгромлены инженерные кадры - Промпартия...
  3) для захвата неограниченной власти устроены репрессии...
  4) бездарной внешней политиков привел к тому, что СССР остался 1 на 1 с объединенной Гитлером Европой, бездарно вступил в войну - результат жуткие потери ....
  etc. etc.
  В общем на уровень жизни РИ народ вышел только после его смерти, где то в конце 50х, тогда же не стало и откровенного недоедания....

  Неужто ещё остались люди, верящие в этот бред о Сталине?
 54. +1
  4 augusti 2018 00:37
  Александр Исаевич не писатель. Все его творчество характеризуется термином-графомания.
 55. 0
  4 augusti 2018 01:47
  Varför skapade de en myt om den store författaren-sanningssägaren Solsjenitsyn
  Как говорила моя дочь в детстве - "...чтобы нужно..." varsat
 56. +2
  4 augusti 2018 06:15
  Каждая новая идеология пытается закопать старую и создать своих "хероев". Если адекватных не находят, то берут по принципу "что есть"... Потому и удивляемся потом героизации всяких Солжениценых, Бандер, Ельциных, Романовых и прочих спорных и противоречивые фигур.
  1. +1
   5 augusti 2018 20:16
   Лениных, Сталиных, Берий ....
 57. +3
  4 augusti 2018 13:43
  Когда этого клоуна высылали за границу, он пришёл в аэропорт в кирзачах и ватнике. Пришлось его переодевать. Читал я и "Один день.." и "Гулаг". До Шаламова ему как до Пекина раком.... skrattar tunga varsat
 58. +1
  4 augusti 2018 13:45
  Citat: Valery Gagarin
  Citat: Old26
  Citat: Valery Gagarin
  Här är alla 17 miljoner av dem och landet hatat
  Jag likställer mig med alla andra medborgare i landet som hade commies runt halsen

  Några av dem, dessa commies, som du föraktfullt kallar dem, förresten, på förslag av sådana författare som samma AIS, försvarade vårt land från fascismen. Ska de också hatas? Du måste hata din far, hans medsoldater, bara för att de, som officerare, var med medlemmar av SUKP:s (b) parti - SUKP ???? Jaja

  слава богу не одного коммуняки в родне не было в тот период
  родня воевала- но не потому что они советы защитить хотели, а потому что выбора не было- не пойдешь на войну- расстреляют
  нормальные мужики в партию не вступали- только карьеристы и проходимцы  Что-то не похоже на палочный подход. Люди добровольно шли защищать Родину..
  1. +1
   4 augusti 2018 19:08
   Citat från Dzafdet
   Люди добровольно шли защищать Родину..

   Так ведь выбор то действительно не сильно большой - либо пойдешь и остановишь фашиста, либо не пойдёшь, тогда фашист сам придет, и уж тогда ни тебя, ни твою семью - никого, фашист точно не пожалеет. И уж наверняка оставлять на свободе мужчин призывного возраста в количествах фашисты не собирались - не дураки они себе проблем наживать, и все это понимали. Так что хочешь - не хочешь, а пойдёшь, и кто там у власти - дело десятое. Не, ну можно, конечно, полицаем, были и такие...
 59. Cop
  +2
  4 augusti 2018 23:32
  Citat från sxfRipper
  Och min fråga om artikeln om Zjukov räcker inte för att förstå?
  Разумеется недостаточно. Надо же различать Суворова и Резуна. Или для вас это одно и то же?
  Citat från sxfRipper
  Jag är Suvorov. Och det blev han långt innan han läste isbrytare.....
  И чем же вас так Ледокол то потряс....Суворовец?
 60. Kommentaren har tagits bort.
 61. +1
  5 augusti 2018 06:18
  Солженицину одна цена - петля, ибо пулю на него тратить жалко !!!
 62. +1
  5 augusti 2018 11:44
  Считаю, что Солженицын противоречивый писатель - прозаик-публицист и его уважать стоит только за последние издания, в которых описывает настоящую сущность НАТО и Запада в целом и, в частности, по отношению к России. Хотя советская власть, неразличимая с КПСС, постепенно хряснула с такой оглушающей силой, что к сожалению похоронила и хорошее о самой советской власти благодаря разожравшемуся чиновничеству и их золотой молодежи. что до сих пор аукается в виде мерзавчиков Мары Багдасарян и разных Ходорковских
 63. 0
  5 augusti 2018 11:53
  Cop,
  Мне немного проще, ну нет у меня начальства как такового skrattar и скорее всего уже и не будет...
  Насчет судов трибуналов и троек - да, я председатель лично av hans особого совещания, впрочем как и трибунала - у Вас такого разве нет???) А ТАК ЛИ ЭТО?)))
  1. Cop
   +2
   6 augusti 2018 21:01
   Citat från: kitt409
   Cop,Мне немного проще, ну нет у меня начальства как такового skrattar и скорее всего уже и не будет...
   Ну да бог с ним с начальством то, будете "агентом хаоса"-одиночкой..... skrattar
   Citat från: kitt409
   Насчет судов трибуналов и троек - да, я председатель лично av hans особого совещания, впрочем как и трибунала - у Вас такого разве нет???) А ТАК ЛИ ЭТО?)))
   У меня не так, я предпочитаю суд присяжных, это когда 12-ть оболтусов с умным видом пытаются понять то-ли прокурор "гонит", то-ли адвокат "лечит".......
   1. 0
    6 augusti 2018 21:10
    И я даже знаю, чем заканчивается вот это "пытаются понять" skrattar
    "Агент хаоса -одиночка" приступил в выполнению задания по Вашему приказанию skrattar
    1. Cop
     +2
     6 augusti 2018 23:02
     Citat från: kitt409
     И я даже знаю, чем заканчивается вот это "пытаются понять" skrattar
     Ну вот в фильме "12-ть" показали чем. А как по-вашему, чем бы закончилось в этом случае ваше личное.....особое совещание? blinkade
     Citat från: kitt409
     "Агент хаоса -одиночка" приступил в выполнению задания по Вашему приказанию skrattar
     Ну тогда слушайте боевой приказ! 1.Перечитать все произведения лауреата, особенно его "Архипелаг". 2. Проштудировать работу Земского "Все жертвы Сталина". 3. Ознакомиться приказом Николая Ежова №00447 и Указом "семь-восемь-тридцать два" 4. Прочитать материалы комиссии по оценке потерь понесённых СССР в ВОВ. Об исполнении доложить.... skrattar
     1. 0
      6 augusti 2018 23:52
      Ну одно почти утешает - опыта в отдаче БОЕВЫХ приказов у вас немного, иначе срок был БЫ указан, а сейчас уже поезд ушел, однако skrattar
      Punkt ett выполнен уже и ой как НЕ вчера...более того, материалы минимум двух диссеров по творчеству и жизни АИС ну не то чтобы выучены, но прочитаны достаточно детально lol
      пункт третий еще во времена перестройки был прочитан, первоначально на Пушке
      Вот Земского пролистывал, но не более того, доберемся и до него...
      Так что усе будет выполнено - но не сразу... skrattar
      1. Cop
       +2
       7 augusti 2018 22:59
       Citat från: kitt409
       Ну одно почти утешает - опыта в отдаче БОЕВЫХ приказов у вас немного, иначе срок был БЫ указан...
       Ну меня тоже утешает, что похоже опыта выполнения боевых приказов у Вас тоже не много, иначе бы знали, что приказ сначала уясняют, потом выполняют и лишь потом высказывают своё....особое мнение. Вам ведь приказали ПЕРЕчитать....
       Citat från: kitt409
       Так что усе будет выполнено - но не сразу... skrattar
       Ну что же, удачи агент.., хотела написать kitt409, а потом подумала, какой то он у вас..., как буд-то его скрипт придумал....:). Вот то-ли дело: Ветров, Суворов, да даже алекс с юстасом тоже ничего...:). Представляете, я вам: Алекс Юстасу и бла-бла-бла, а Вы в ответ Юстас Алексу и бла-бла-бла..:). Да местный "смотрящий" просто поседеет. А уж, если мы ещё и телеграмм начнём исползовать..... skrattar
       1. 0
        8 augusti 2018 12:05
        Насчет перечитать - больше 5 раз я перечитываю только то, что мне нравится или чем-то зацепило, или запомнилось - ну такой небольшой примерчик - вообще то даже во времена перестройки про Суворова-Резуна я уже слышал,от более старших, опытных и информированных коллег по увлечениям, но когда в мой абонентский ящик попал чей то неизвестный журнал, по моему Аврора, хотя уже могу ошибиться, за давностью лет, я хотел спросить у тети внутри, но был перерыв, сел рядом на лавочке и начал перелистывать - наткнулся на то, как Суворов-ротный воюет - по тревоге, в парке, и дальше- и меня это так "зацепило", что я сделал не очень хорошее дело - я взял этот чужой журнал почитать, дальше, правда, все было уже не так захватывающе, но это совсем другой вопрос...
        а АИС уже перечитывал в общей сложности и больше- частично по работе, уже выше про диссеры писал, скоко можно??? skrattar
        П.С. Журнал немного позже я все-таки вернул skrattar skrattar
 64. +1
  5 augusti 2018 12:37
  Интересно, а автор статьи кто, безымянный, или главный редактор?
  Кому неймется, кого так "достает" слава писателя. И что за манеры травить уже ушедших. Откуда эта информация, что не воевал, а прохлаждался в батареи звуковой разведки, что автор тоже из артиллеристов?
  А по моему Солженицин талантливый писатель и настоящий человек, не трус и не подлец. А вот кто автор статьи?
 65. 0
  6 augusti 2018 00:10
  Кому интересно узнать реальную правду о "правдорубе" Солженицыне и откуда этот "светочь" брал информацию , то смотрите вот это видео (оно длинное)
 66. 0
  7 augusti 2018 08:35
  """"""........Если уж мы вспомнили про лагеря и про минимальные сроки тех лет, то надо ответить на вопрос: почему Сталин считал, что наказание для материализованных и склонных к предательству должно составлять именно 8 лет?
  На этот вопрос можно ответить, если вспомнить, что кроме всего прочего И. Сталин был великолепным эзотериком и психологом. Он отлично знал, что человека может изменить только стресс и его осознанный выбор. Со стрессом в системе ГУЛАГа было всё так, как надо. Его организовали в лагерях на самом высоком уровне. Хуже было с осознанным выбором. Захочет человек изменить свои психические установки, точнее коды, или нет? Однако Иосиф Виссарионович надеялся, что люди, в конце концов, должны понять, за что их посадили, и попробовать изменить себя для безоблачно-нормальной жизни после срока.
  Но для полного изменения сознания требуется ровно семь лет. За этот срок, если человек над собой работает, меняются даже гены. Это доказано современной наукой. Но почему Иосиф Виссарионович определил срок 8 лет? Всё просто: восьмой год давался осуждённым для полного, наиболее стойкого закрепления новой программы.
  """"....... Кстати, многие люди, отсидевшие в сталинском ГУЛАГе за своё отношение к ценностям и к самой жизни, уверяли, что никаких обид у них ни на Иосифа Виссарионовича, ни на его окружения не было. Когда актёра Г. Жжёнова спросили, обижается ли он на советскую власть за то, что сидел несколько лет в лагере, он ответил, что тюрьма научила его понимать жизнь. И претензий к советской власти у него нет, потому что сидел он за дело. Но это к слову о пользе трудотерапии......""""""
  1. 0
   8 augusti 2018 15:28
   а Г.Жженова при какой власти спрашивали? begära Может ему уже хватили сроков?
 67. Kommentaren har tagits bort.
 68. 0
  9 augusti 2018 01:28
  самое мерзкое что враньем этого ка засоряют головы детям в школе. Вообще нужно кончать с литературщиной в школе. Нужно давать грамматику. Нужно учить детей излагать свои мысли, писать документы и вообще мыслить. Нужно разобрать для примера какие либо художественные произведения, объяснив детям что такое художественная литература. Но навязывать какие либо произведения и траить на их изучения время, это уже прошлое. Литература это развлечение и человек может читать что ему самому захочется и соответствует его настроениям и мироощущению. До революции русскую словесность проходили вместе с логикой а не с изучением художественных произведений.
 69. -1
  9 augusti 2018 10:56
  Статья понравилась. Солжиницына много читал. В момент прочтения стали закрадываться мысли о том, что многое приукрашено и не стыкуется с логикой, цифрами и возможностями человеческого организма. Для себя сделал вывод, что всё это сборник лагерных баек.
 70. 0
  9 augusti 2018 13:55
  Citat från: kitt409
  по большинству пунктов ваших опусов

  огласите список - я про ваше вранье более конкретно! översittare
  1) det var du som ljög och fortsätter detta på de flesta punkter i dina opuser
  "2) знающих - это вас" - конечно - я жил тогда и кормил семью, а вас родители - доступна разница? översittare
  "3)смотрите пункт 1 - там уже все у меня написано, врать нужно тоже уметь, вы так и не научились."
  а я правду пишу begära
  "4) вы опять ничего НЕ поняли, если у вас НЕ хватает мозгов или сообразительности, чтобы организовать своей семье нормальное снабжение и питание - это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ) моя семья питалась и питается качественными продуктами , не из магазина, и спецраспределители тут тоже НЕ причем..."
  мда, логика доставал из совка... в нормальных странах люди покупают в магазинах за деньги, а не "организовывают" begära
  "5) это вы считает, что у вас качественные магазины и вы там нормальные товары покупаете, считайте так и дальше, то, что это НЕ соответствует действительности – ну вы же про это не знаете, ну значит этого нет))))"
  поток сознания обиженного жизнью... översittare
  "7) как так можно, человек знает , что эта машина плохая, но 10 лет на ней ездит???? )))"
  а не было в продаже других... begära вам, по-малолетству в СССР об этом было не известно... översittare
  1. 0
   9 augusti 2018 15:44
   Вдобавок ко всему еще и смысл написанного вы как то разучились понимать - кто там кого кормил, прочитать "в отпуске" и понять, что это такое вам что мешает??? skrattar
   Еще и потуги на типа я старше - узбагойтесь, младше, говоря армейским языком -"салабон" вы еще, сам же и написал в каком году, что и где, я в это время уже много чем руководил и погоны уже не один раз успел поменять)))
   семью, он тут кормил, ну КАК вы ее кормили, уже понятно - что из остатков пищи в магазине нашлось, вот тем и кормили - ну эти вопросы вам ваша семья пусть задает, мне это НЕинтересно,как своих кормил и кормлю уже писал, если у вас не хватает знаний чтобы понять отличия - это ваши проблемы, какой "доставал", какой "совок" ???))) штампами только мыслить и умеете,
   то же и к машинам относится - ну это тоже проблемы вас и вашей семьи...
   И свои сказочки про то, что еду в других странах можно просто пойти и купить - ну это вы своему п.10 расскажите skrattar
   И там ее нормальную еще найти нужно, но когда такие мелочи вас и вам подобных занимали, да?)
   1. +1
    9 augusti 2018 16:52
    1) Дискутировать с вами о жизни в СССР- смешно, вы там не жили и витаете в идиллиях... översittare
    2) Ваша попытка оскорблять оппонента понятна - аргументов у вас нет översittare
    3) Уровень моих знаний таков, что вы малограмотный клоун на моем фоне, но я вежливо пытаюсь это показать аргументами, но они до вас не доходят... gråter
    4) Что до кормить семью - просто представите - заходите в магазин, а там только консервы, не пропеченный внутри хлеб, маргарин и яйца...Еще лапша/вермишель 2го сорта, которую надо промывать при варке... И это действительность, я рад, что вы ее не застали... hi
    1. 0
     9 augusti 2018 20:22
     Иллюзии - это у вас, и вы просто НЕ способны понять, что даже в те времена семью можно было кормить другими продуктами и другими способами, но это уже проблемы вашей семьи, если ну не дано вам этого, вот такой ей кормилец попался...
     И ваши басни, про то, что в магазине было только это - оставьте кому -другому, еще раз повторяю - пожил, и поболее чем вы, но мне такие иксперды как вы пытаются рассказать, как я жил)))
     Ну пытайтесь, мне от ваших попыток ни тепло, ни холодно, и ваши попытки тут своими познаниями "козырять" - оставьте их для своих домашних, им это нужнее, мне моих регалий и остального вполне хватает skrattar
     Вы пока тут даже на клоуна не похожи, пока для вас это недостижимый уровень, совершенствуйте ваши познания и вдруг у вас чудо свершится... skrattar lol
     1. 0
      10 augusti 2018 11:56
      " но мне такие иксперды как вы пытаются рассказать, как я жил"
      да живите вы в СССР, если так нравиться, все в детство хотите вернуться översittare
      "мне моих регалий " не похоже - раз постоянно о них говорите... рекомендую основы психологии прочитать... для тех, кто в теме, ваши опусу это клоунада känna
      1. 0
       10 augusti 2018 18:49
       Только вам рассказывать как ну отвратительно было жить в СССР, просто так пытаться распространять свою"информацию" уже не выйдет
    2. +1
     12 augusti 2018 09:55
     ...вы откель такого набрались, да ,очереди были - люди *затаривались* опосля работы , а работа заканчивалась у всех в одно время - это и причина очередей ...
 71. 0
  9 augusti 2018 15:24
  ser56,
  А с кем тут дискутировать то?С вами?даже не смешно, достаточно хотя бы в вики заглянуть, чтобы понять на каком уровне было образование в РИ, НО вам даже этот источник видимо не подвластен, ну бывает skrattar изучайте матчасть далее...
  Но вы и вам подобные считаете ж нормальным выбросить из истории кусочек в несколько десятилетий skrattar
  И то, что только лишь задумывали при царе, вы уже выдаете почти как свершившееся, да, свершившееся, при СВ, а все остальные домысливатели идут в сад...
  Еще немного и ЯО тоже в РИ будет задумано - у вас skrattar
  1. 0
   9 augusti 2018 17:00
   1) Ваш источник знаний - Вики? översittare
   2) Уровень образования в РИ был очень высокий - даже выпускники среднего образования знали 2 современных языка, а гимназисты еще и классические. Я вам предложил сравнить царских учебных заведений и советских - вы отмолчались.... Отмечу, что и СССР строили иногда не плохо - МГУ или УПИ, но это редкость, тогда как все царские ВУЗы до сих пор внушают уважения, а здания гимназий красивы и удобны ... översittare
   3) далось вам это ЯО... hi Это достаточно банально сделать -просто вспомните имена царских физиков, многие из которых стали советскими... begära
   3) Историю России изменить нельзя, РСФСР это краткий и достаточно мрачный и кровавый ее период begära Отмечу, что вы и вам подобные готовы забыть историю России ради этого периода... känna
   4)
   1. 0
    9 augusti 2018 20:08
    Странно некоторые, вроде вас, комменты вообще читают, или смысл" хотя бы" по отношению к вики вам тоже пояснять нужно?)
    увы, все вы будете делать сами, счазз вот все брошу и начну тут номера архивных дел выкладывать, ждите...
    и речь шла про МАССОВОЕ, сиречь всеобщее образование, при чем тут качество ВУЗОв???)))
    Вот именно вы и вам подобные по непонятным причинам и с упорством, достойным много лучшего применения, все пытаетесь доказать, что СССР это только плохо и лучше БЫ этот период вообще исключить - ну мечтать вам никто и не запрещает, мячтайте и дальше, то, что со знаниями у вашей братии не слишком хорошо, так это вас и не смущало никогда skrattar
    Меня интересует ВСЯ история нашей страны, без исключения, как бы вам не хотелось обратного
    1. 0
     10 augusti 2018 12:02
     "МАССОВОЕ, сиречь всеобщее образование, при чем тут качество ВУЗОв?"
     мда, вы просто удивляете своей беспомощность.... begära ВУЗы выпускают тех, кто учит в средней школе и ниже...
     "что СССР это только плохо " в отличии от вас я конкретен...
     " лучше БЫ этот период вообще исключить " - увы, это не возможно... begära Но без СССР не было и сегодняшних событий на Украине - зараза национализма была привнесена большевиками! И они присоединили к ней Донбасс, а потом и Крым begära
     "что со знаниями у вашей братии не слишком хорошо, " именно поэтому вы и уходите от конкретики и бросаетесь лозунгами... översittare
     "как бы вам не хотелось обратного" лично вы мне фиолетывы - в наше время , после открытия всех ужасов реального социализма, как в СССР, так и мире, его сторонником может быть либо глупец, либо подлец... begära
     1. 0
      10 augusti 2018 18:54
      А вы удивляете своей неспособностью, реальной или показной, ну абсолютно НЕ понимать смысл того, о чем вам пишут, вам написали про то, что именно при СВ реально состоялось всеобщее образование - вы отвечаете про качество ВУЗов(ваш вариант , что это все было задумано при батюшке -царе, предлагать не стоит, там много чего было задумано, вот реализовано - намного меньше) skrattar - в переводе на более популярный язык, для лучшего понимания вами - "жужжать - не мешки ворочать" skrattar
     2. 0
      12 augusti 2018 21:17
      Как вам сложно понять, хотя это уже было написано ранее, и не один раз, что я вижу в тех временах не только минусы, но и плюсы - у вас практически сто процентов идет в минус, исключения ваши только подтверждают правило)
      И СКАЗОЧКИ СВОИ РАССКАЗЫВАЙТЕ КОМУ ДРУГОМУ, ЧТО ВСЕ БЫЛО ТОЛЬКО ПЛОХО)) - если вы и только вы НЕ приспособлены к реалиям жизни, то это уже проблемы ваши и ваших родственников...
      Вам с ними и оставаться.
 72. +1
  9 augusti 2018 15:29
  В отличие от литературно-художественного вымысла раннего Солженицына , его "200 лет вместе" претендует на качественный и убедительный исторический обзор с уклоном в русофильство (причем "лжерусофильства", как заметил кто-то из комментаторов, там не заметил). Похоже на попытку развернуть паровоз в другую сторону, в сторону России. Для человека "в возрасте" такой поступок много стоит. Не надо также забывать, что Солженицын не сам по себе, а за ним стоят определенные (откровенно русофобские) силы и в их игре против России он был значимой фигурой. Поэтому разворот его в нашу сторону, конечно, надо было поддержать. Тем более, что в тяжелое "постперестроечное" время он прибыл в Россию и, в конце концов, умер на этой земле. В отличие, например, от Евтушенко. В информационных и идеологических войнах не стоит пренебрегать ничьей помощью, не в том мы сейчас положении. А что касается возвеличивания ..., begära , то да, малость перегнули палку ...
 73. Kommentaren har tagits bort.
 74. 0
  7 december 2018 07:46
  Читаю вот комментарии и диву даюсь сей невеликий господин (Солженицын) мразь порядочная и ясно это даже без глубокого анализа его творчества. А споров вокруг этой мрази - словно он выдвинул себя в кандидаты в президенты... Про мертвых или хорошо или ничего конечно, но про ЭТО не могу сказать ничего хорошего, а молчать из-за него не считаю необходимым....
 75. 0
  14 december 2018 08:05
  Вот ! А Путин ему памятник открывал

"Höger sektor" (förbjuden i Ryssland), "Ukrainska upprorsarmén" (UPA) (förbjuden i Ryssland), ISIS (förbjuden i Ryssland), "Jabhat Fatah al-Sham" tidigare "Jabhat al-Nusra" (förbjuden i Ryssland) , Talibaner (förbjudna i Ryssland), Al-Qaida (förbjudna i Ryssland), Anti-Corruption Foundation (förbjudna i Ryssland), Navalnyjs högkvarter (förbjudna i Ryssland), Facebook (förbjudna i Ryssland), Instagram (förbjudna i Ryssland), Meta (förbjuden i Ryssland), Misanthropic Division (förbjuden i Ryssland), Azov (förbjuden i Ryssland), Muslimska brödraskapet (förbjuden i Ryssland), Aum Shinrikyo (förbjuden i Ryssland), AUE (förbjuden i Ryssland), UNA-UNSO (förbjuden i Ryssland). Ryssland), Mejlis från Krim-tatarerna (förbjuden i Ryssland), Legion "Freedom of Russia" (väpnad formation, erkänd som terrorist i Ryska federationen och förbjuden)

"Ideella organisationer, oregistrerade offentliga föreningar eller individer som utför en utländsk agents funktioner", samt media som utför en utländsk agents funktioner: "Medusa"; "Voice of America"; "Realities"; "Nutid"; "Radio Freedom"; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevich; Dud; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Uggla"; "Alliance of Doctors"; "RKK" "Levada Center"; "Minnesmärke"; "Röst"; "Person och lag"; "Regn"; "Mediazon"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukasisk knut"; "Insider"; "Ny tidning"