Militär granskning

Bortskaffande genom skott: användningen av anti-fartygsmissiler "Basalt", "Vulcano" och "Granit" för att förstöra särskilt viktiga mål på Ukrainas territorium

85
Bortskaffande genom skott: användningen av anti-fartygsmissiler "Basalt", "Vulcano" och "Granit" för att förstöra särskilt viktiga mål på Ukrainas territorium

Möjligheten att ta en ny titt på några problem gavs oss delvis av Ukrainas väpnade styrkor (APU), eftersom det var de som tydligt visade att även föråldrade vapen (som de som tillverkades tillbaka i Sovjetunionen obemannade flygfarkoster (UAV) Tu-141 "Strizh" och Tu-143 "Flight") kan relativt enkelt förvandlas till ett ganska formidabelt vapen. Låt oss se hur vi kan tillfoga Ukrainas väpnade styrkor maximal skada till lägsta möjliga kostnad.UAV Tu-141 "Strizh" (vänster) och Tu-143 "Flight" (höger)

Anti-skeppsmissiler (ASM) har alltid varit grunden för den sovjetiska stridskraften och sedan den ryska flottan flotta (Marin). I avsaknad av hangarfartyg och däck flyg det var möjligt att räkna med förstörelsen av den mäktiga amerikanska flottan endast genom att leverera en massiv attack av anti-skeppsmissiler från ytfartyg, ubåtar och marinflygplan. Det specifika med målen som träffades, som hangarfartyg, tvingade sovjetiska ingenjörer att skapa monstruösa anti-skeppsmissiler med överljudsflyghastigheter och en kraftfull stridsspets - var är den amerikanska harpunen.

Till viss del kan de tunga sovjetiska anti-skeppsmissilerna i projekten P-500 Basalt, P-1000 Vulkan och P-700 Granit kallas sin tids "toppen av näringskedjan".

P-500 "Basalt" / P-1000 "Vulcano"


Anti-skeppsmissiler från P-500 Bazalt-projektet var avsedda för kärnubåtar med kryssningsmissiler (SSGN) av projekt 675MK / 675MU, flygplansbärande kryssare av projekt 1143 Krechet och missilkryssare av projekt 1164 Atlant. P-1000 Vulkan anti-ship missil är en utveckling av P-500 anti-ship missil, som den ersatte på Project 1143 flygplansbärande kryssare och Project 1164 missil kryssare (RKR).


Project 675 SSGN, Project 1143 flygplansbärande kryssare och Project 1164 missilkryssare

För närvarande har ubåtar av projekt 675MK / 675MU och flygplansbärande kryssare av projekt 1143 "Krechet" avvecklats och dragits tillbaka från den ryska flottan. Efter den tragiska döden av flaggskeppet för Svartahavsflottan i Republiken Kazakstan "Moskva" förblev två fartyg av projekt 1164 i tjänst - flaggskeppet för Stillahavsflottan av RRC "Varyag" och RRC "Marshal Ustinov" som del av den norra flottan.

Och om missilkryssaren "Marshal Ustinov" passerade 2011-2016. modernisering med installationen av en radarstation (radar) "Fregat-M2M", som kan upptäcka lågflygande mål, då bör flaggskeppet för Pacific Fleet RRC "Varyag"-kapaciteten när det gäller att upptäcka lågtflygande mål vara jämförbar med RRC "Moskva".

Problemet är att orsaken till Moskva RKR:s död förmodligen kan vara träffen av den ukrainska lätta lågflygande anti-skeppsmissilen Neptunus, vilket väcker frågan om lämpligheten av att dessa fartyg är en del av den ryska flottan i en omoderniserad form. Och den potentiella kostnaden för att modernisera snabbt åldrande fartyg, jämförbar med kostnaden för att bygga nya fartyg av fregattklassen, ifrågasätter genomförbarheten av dess genomförande.

Förmågan hos P-500 Bazalt / P-1000 Vulkan anti-ship missiler att motstå moderna medel för elektronisk krigföring (EW) och luftvärnsmissilsystem (SAM) hos fienden är också tveksam.


RCC P-500 "Basalt"

Således, med hög sannolikhet, kommer moderniseringen av RRC-projektet 1164 inte att genomföras i framtiden. Effektiviteten hos fartygen i detta projekt i genomförandet av fientligheter mot en fiende med moderna sjöstyrkor (marinen) är extremt tveksam och kommer att minska i framtiden, medan driftskostnaderna bara kommer att öka. Mest troligt kommer RRC "Varyag" och RRC "Marshal Ustinov" att tjäna sina liv, utföra "ceremoniella" funktioner och kommer så småningom att avvecklas.

Allt ovanstående betyder att vi inom överskådlig framtid kommer att ha ett visst antal anti-fartygsmissiler P-500 "Basalt" och P-1000 "Volcano" utan arbete.

P-700 "Granit"


Situationen med P-700 Granit anti-ship missiler är på många sätt liknande. Denna missil var avsedd för SSGN för projekt 949 "Granit" / 949A "Antey", tunga nukleära missilkryssare (TARKR) av projekt 1144 "Orlan" och tunga flygplansbärande kryssare (TAVKR) av projekt 1143.5.


SSGN-projekt 949A, TARKR-projekt 1144 "Orlan" och TAVKR-projekt 1143.5

Båda Project 949-ubåtarna har kasserats, två Project 949A SSGN har kasserats, en har ställts i reserv innan deponering, en, K-141 Kursk, sjönk tragiskt, hela besättningen dog, fyra enheter är i tjänst, och Mer fyra uppgraderas under projekt 949AM med ersättning av 24 P-700 Granit anti-skeppsmissiler med 72 Caliber missiler, Onyx anti-ship missiler och de senaste Zircon hypersoniska anti-skeppsmissiler. En annan SSGN av projekt 949A slutfördes enligt ett speciellt projekt 09852 och kommer att bli bärare av Poseidon strategiska torpeder med ett kärnkraftverk och en kärnstridsspets med ökad kraft.

Av de tre Project 1144 TARKRs skickades två för återvinning, en genomgår en storskalig modernisering med en fullständig ersättning av vapenkomplexet, och ödet för en annan TARKR av Project 1144.2 "Peter the Great" är ifrågasatt - för modernisering eller för bortskaffande, och, att döma av den senaste informationen, från -på grund av de enorma kostnaderna för att modernisera samma typ av TARKR "Admiral Nakhimov", lutar beslutet mot det andra alternativet.


RCC P-700 "Granit"

När det gäller vårt enda hangarfartyg, närmare bestämt den tunga flygplansbärande kryssaren i projekt 1143.5, skulle orden från den cyniska anekdoten "begravd en flygvärdinna, grävde upp en flygvärdinna" vara mest passande här. I vilket fall som helst, om detta olyckliga fartyg ändå beslutas att restaureras och moderniseras, så skulle det vara ett mycket rimligt beslut att demontera underdäcksraketerna (PU) till P-700 Granit anti-skeppsmissiler till förmån för utvidga kapaciteten för transportörsbaserad luftfart.

Alltså, från de verkliga bärarna av P-700 Granit anti-ship missiler, kommer vi troligen bara att ha fyra Project 949A SSGN, tills de också uppgraderas enligt Project 949AM eller skickas för bortskaffande, beroende på deras tekniska skick.

Baserat på det föregående kan det antas att som ett medel för att bekämpa fiendens anfallsgrupper på fartyg eller hangarfartyg betraktas P-700 Granit anti-skeppsmissiler snarare utifrån principen om "brist på fisk och cancer."

Återvinning eller högpresterande applikation?


Hur många anti-skeppsmissiler av P-500-, P-1000- och P-700-projekten producerades?

Troligtvis, mycket, baserat på antalet transportörer, borde vi prata om minst hundratals anti-skeppsmissiler av P-500 / P-1000-projekten, och även, möjligen, flera tusen anti-skeppsmissiler av P -700 projekt. Om man grovt uppskattar - 4 TARKR 1144 + 1 TAVKR 1143.5 + 2 SSGN 949 + 12 (max) SSGN 949A = 428 fartygsmissiler i en salva, det vill säga 5 ammunition för dessa fartyg och ubåtar är 2 140 fartygsmissiler.

Naturligtvis går vi in ​​på spekulationernas område, eftersom vi inte har exakt information om antalet dessa anti-fartygsmissiler, och inte heller är deras tekniska tillstånd känt. Å andra sidan, om författaren hade korrekt information om dessa anti-fartygsmissiler, skulle det knappast vara möjligt att avslöja det.

Med tanke på inkuransen av anti-skeppsmissilbärare av projekten P-500 "Basalt", P-1000 "Volcano" och P-700 "Granit", en variant av deras modifiering för användning från markutskjutare, för att skjuta mot stationära, särskilt viktiga och befästa mål i området som genomför den ryska specialmilitära operationen (SVO) i Ukraina, i analogi med modifieringen av de föråldrade Tu-141 Strizh och Tu-143 Reis UAV som utfördes av Ukrainas väpnade styrkor.

Hur många anti-skeppsmissiler från P-500, P-1000 och P-700-projekten kan användas under moderniseringen?

Med tanke på att några av bärarna av P-1000 och P-700 anti-skeppsmissiler fortfarande är i tjänst, kommer i alla fall en del av den ryska flottan att lämna dem som anti-skeppsmissiler, även om det är tillförlitligt känt om deras låg effektivitet mot moderna fartyg, men med speciell stridsdel (SBC) kommer de säkert att vara mycket effektivare. För våra uppgifter räcker åtminstone flera hundra missiler av dessa projekt.

Du kan börja med P-500 Bazalt anti-skeppsmissiler, eftersom denna missil anses vara föråldrad, naturligtvis, om anti-skeppsmissilerna i detta projekt fortfarande finns i lager i ett acceptabelt tekniskt skick, och förläng sedan modifieringsprogrammet till att P-1000 och P-700.

Vilka förbättringar bör anti-fartygsmissiler av P-500, P-1000 och P-700 projekt genomgå när de modifieras till långdistans kryssningsmissiler (KR BD)?

Om möjligt är det nödvändigt att göra med det minsta antalet förbättringar. Först och främst är det nödvändigt installation av en anti-interferenssignalmottagare av det ryska globala satellitnavigationssystemet GLONASS, för att säkerställa korrekt styrning av de modifierade anti-skeppsmissilerna vid ett stationärt markmål i koordinater.

Elektroniska krigföringssystem integrerade i anti-skeppsmissiler av projekt P-500, P-1000 och P-700 (3B89 / 4B-89 "Shmel" på P-500 och P-1000 och 3B47 "Quartz" på P-700), designade för att blockera luftförsvarssystem är det förmodligen bättre att lämna fienden, det är möjligt att de inte kommer att lura moderna luftförsvarssystem, men trots allt har Ukrainas väpnade styrkor fortfarande många relativt föråldrade luftförsvarssystem, det finns inget behov av att göra deras arbete lättare.

Troligtvis kommer det att vara nödvändigt att demontera det aktiva radarmålhuvudet (ARLGSN) för att rymma utrustningen för inmatning av målkoordinater och GLONASS-mottagaren, bara dess antenn kan placeras under en radiotransparent kåpa, och viktminskning kan positivt påverka flygningen räckvidd.

Den högexplosiva-kumulativa stridsspetsen som används i P-500 Bazalt och P-1000 Vulkan anti-ship missiler, som väger cirka 500–1 000 kilogram, kan potentiellt modifieras för att öka den högexplosiva effekten till nackdel för den kumulativa placeringen av ytterligare säkringar, och den halvpansargenomträngande högexplosiv-penetrerande stridsspetsen Anti-ship missiler P-700 "Granite" som väger cirka 500-700 kilo, kommer troligen inte att kräva modifieringar.

Och slutligen är det nödvändigt att säkerställa avfyrningen av modifierade anti-skeppsmissiler från markutskjutare, eftersom det inte är möjligt att dra deras bärare in i Svarta havet. Faktum är att under skjuttesterna producerades de övervägda anti-skeppsmissilerna tidigare från ytan, till exempel lanserades P-500-missilen utan radioutrustning från SM-49 markstativet.

Det kan antas att det finns tre alternativ för att genomföra lanseringen av de modifierade anti-skeppsmissilerna från P-500, P-1000 och P-700-projekten:

- Uppskjutning från bärraketer utvecklade på grundval av markställningar som tidigare använts för testning;

- Uppskjutning från modifierade bärraketer som demonterats från fartyg och ubåtar som tidigare skickats för återvinning, beroende på vilket alternativ som är att föredra, förutsatt att de ännu inte har kapats;

- uppskjutning från modifierade bärraketer som kommer att demonteras från fartyg och ubåtar som just ska gå till återvinning, med hänsyn tagen till förståelsen för behovet av att säkerställa deras säkerhet under utvinning.

Varför är det nödvändigt att använda anti-fartygsmissilerna Basalt, Vulkan och Granit, om vi har Caliber, Daggers, Iskanders, olika Kh-555, Kh-101 och mycket mer?

Jämfört med dem har långdistans tunga kryssningsmissiler baserade på anti-fartygsmissiler från projekten P-500 Bazalt, P-1000 Vulkan och P-700 Granit ett antal fördelar.


Jämförelse av dimensionerna på anti-skeppsmissilerna "Basalt", "Granite" och "Yakhont" (P-800 "Onyx"). Bild paralay, forums.airbase.ru

Massan av de anti-fartygsmissiler som är under övervägande är cirka 7–8 ton, vilket är cirka 1,5–2 gånger massan av de flesta kryssnings- och ballistiska missiler som används av RF Armed Forces. Dessa missiler innehåller en kraftfull stridsspets och utvecklar en flyghastighet på upp till 2,5 M på höjden, vilket är betydligt högre än flyghastigheten för subsoniska missiler från Caliber-komplexet, Iskander-K-missiler, såväl som Kh-555 och Kh-101 missiler. När man levererar strejker på ett avstånd som är mindre än det maximala, kommer effekten av brinnande bränsle att läggas till strejkens destruktiva kraft - många minns effekten det hade på strukturen av de amerikanska tvillingtornen som rammades av passagerarplan.

Kombinationen av en kraftfull stridsspets, massivt skrov och hög hastighet kommer att göra det möjligt att orsaka betydande skada på sådana föremål som är svåra att förstöra, såsom järnvägsbroar och industriföretag.

Modifiering av fartygsmissiler av projekt P-500, P-1000 och P-700 i KR-databasen är ett enklare, billigare och snabbare alternativ skapande av "flygplansskal" baserade på föråldrade flygplan и interkontinentala ballistiska missiler (ICBM) med en konventionell stridsspets.

Naturligtvis bör detta alternativ inte avbryta, utan bara komplettera och förutse uppkomsten av andra tidigare övervägda typer av långdistansprecisionsvapen med en stridsspets med ökad kraft - det finns fortfarande många föremål i världen som inte bara behöver skadas, men demolerade till marken.

Samtidigt, i samband med bortskaffandet av deras bärare eller deras modernisering för nya vapensystem, kommer Basalt-, Vulkan- och Granit-fartygsmissilerna inom en snar framtid fortfarande att förbli ägarelösa och ruttna i lager.

Det är möjligt att placera bärraketer, förmodligen, på Krim och i Bryansk-regionen. I det här fallet kommer de att vara svåra att nå för fienden, medan med en flygräckvidd på 500 kilometer kommer hela Ukraina på vänstra stranden att skjutas igenom, och med en räckvidd på 1 000 kilometer, hela Ukraina och en betydande del av Polen i allmänhet.


Условное место размещения пусковых установок (обозначено зелёным); (обозначено жёлтым на карте) ориентировочные зоны досягаемости для дальности 500 километров, красный цвет - ориентировочные зоны досягаемости для дальности 1 000 километров

För vilka ändamål kan KR BD baserad på Basalt-, Vulkan- och Granit-fartygsmissilerna användas?

Naturligtvis, först och främst, om kaskaden av transportanläggningar på Dnepr - ja, vi återvänder igen till ämnet som diskuteras i materialet Genom att förstöra transportanläggningar över Dnepr är det möjligt att denazifiera halva Ukraina före slutet av detta år i september 2022.

Naturligtvis i slutet av 2022 kommer det definitivt inte att vara möjligt att denazifiera halva Ukraina, men i slutet av 2023 kan du försöka, förutsatt att broarna över Dnepr fortfarande är förstörda.


Förstörelsen av järnvägsbroar på Dnepr är avgörande för att säkerställa segern i NVO

På andra plats kommer industriföretag, företag i det militärindustriella komplexet i Ukrainaproducera vapen för Ukrainas väpnade styrkor, inklusive obemannade båtar som kan användas mot den ryska flottans Svartahavsflotta eller mot KrimbronOch beslutscentra.

Tja, infrastruktur är på tredje plats - väg- och järnvägsbroar, stora krafttransformatorstationer, bränslelagringsanläggningar, databaser (HLR) och mobila växlar (MSC) för mobiloperatörer.

I slutändan kommer valet av mål direkt att bero på hur mycket anti-skeppsmissiler som kommer att omvandlas till BR DB.

Hur många anti-skeppsmissiler "Basalt", "Vulcano" och "Granit" behöver modifieras i CD DB för användning under NWO?

Självklart, ju fler desto bättre. Du kan lämna en ammunition per aktiv bärare, och en viss mängd för träning/testuppskjutningar, och sätta resten i verket. Det kan antas att till och med ett hundratal KR BD:er baserade på anti-fartygsmissilerna Basalt, Vulkan och Granit kommer att fullständigt förstöra kaskaden av transportanläggningar på Dnepr och säkerställa Rysslands snabba erövring av territoriet på vänsterbanken Ukraina, och en tusen av dessa missiler kommer att uppnå mycket mer.

Resultat


Värdet av anti-skeppsmissiler av projekten P-500 "Basalt", P-1000 "Volcano" och P-700 "Granite" som ett sätt att förstöra fiendens fartyg kommer oundvikligen och snabbt att minska, det är möjligt att deras effektivitet för att lösa detta problem är inte längre tillräckligt högt.

Antalet bärare av dessa anti-fartygsmissiler kommer oundvikligen att minska, det är möjligt att principen "inga missiler - ingen bärare behövs" snarare kommer att gynna den ryska flottan, vilket underlättar antagandet av svåra beslut som "modernisera eller avyttra" , frigöra resurser och, som ett resultat, uppdatera fartygets sammansättning ryska flottan.

Samtidigt kommer modifieringen av fartygsmissiler i projekten P-500 Bazalt, P-1000 Vulkan och P-700 Granit till långdistanskryssningsmissiler utformade för att träffa särskilt viktiga mål att göra det möjligt för den ryska flottan att spela mycket. större roll i NWO:s lopp, och möjligen tillfoga fienden kritiska träffar, nödvändiga för att uppnå seger.

Och slutligen kommer användningen av KR DB baserad på anti-fartygsmissilerna Basalt, Vulkan och Granit att göra det möjligt för den ryska flottan att "komma jämnt" med Ukrainas väpnade styrkor för missilkryssaren Moskva, för fly från ön "Snake", för sabotage på Krimbron och oupphörliga attacker mot Svartahavsflottans fartyg.
Författare:
85 kommentarer
Ad

Prenumerera på vår Telegram-kanal, regelbundet ytterligare information om specialoperationen i Ukraina, en stor mängd information, videor, något som inte faller på webbplatsen: https://t.me/topwar_official

informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. andrewkor
  andrewkor 26 maj 2023 03:47
  +21
  Att döma av hur saker och ting görs i frågor om beväpning av den ryska armén (Armata, Su-57), kommer dina förslag om missiler att övervägas under lång tid!
  1. Farbror Lee
   Farbror Lee 26 maj 2023 04:03
   +21
   Citat från andrewkor
   kommer att övervägas länge!

   Och ännu längre tid att genomföra!
   1. KLASSRUM
    KLASSRUM 26 maj 2023 09:55
    0
    Citat från farbror Lee
    Citat från andrewkor
    kommer att övervägas länge!

    Och ännu längre tid att genomföra!

    Ибо - Где деньги, Зин?(С)
    1. Alex777
     Alex777 26 maj 2023 23:08
     +11
     Дело не в деньгах. При желании, на создание наземной ПУ можно много списать.
     Но автор почему-то упустил из виду, что Гранит разработан для пусков из под воды. Даже Кузнецов и Петр I должны перед пуском заполнять ПУ забортной водой. Поэтому переделка Гранитов то такое.
     А Вулкан вполне тема. Залп из 16 ПУ с учетом алгоритмов групповой атаки и бронезащиты БЧ (облегченной для увеличения дальности полета) штука весьма серьезная. И дальность у него - ого-го.
     Базальт вообще 30 мм снаряды держал спокойно. hi
     1. Atlas
      Atlas 27 maj 2023 22:14
      +1
      подгоните пожарную цистерну и заполните ПУ водой, в чём проблема ??? Я утрирую конечно, но заполнить ПУ водой несложная задача..
      1. Alex777
       Alex777 28 maj 2023 20:46
       +2
       Для крейсера вода не проблема. Ни ее наличие, ни масса.
       Для сухопутной ПУ, это как усложнение, так и удорожание.
       Цистерна будет ехать за ПУ до места пуска? Минус не мой. wink
       1. 9lvariag
        9lvariag 2 juni 2023 13:07
        0
        Вообще-то есть стенды, для отработки пусков, этих КР.
       2. 9lvariag
        9lvariag 3 juni 2023 15:57
        +1
        Citat: Alex777
        Для крейсера вода не проблема. Ни ее наличие, ни масса.
        Для сухопутной ПУ, это как усложнение, так и удорожание.
        Цистерна будет ехать за ПУ до места пуска? Минус не мой. wink

        Вообще-то для начала объясните самому себе, зачем же в АПЛ затапливали тот ТПК? Ответ простой: там пуск ПАД и кавитатором - для того, что бы бустер не повредил стенки ТПК при пуске. На фиг это всё дело в одноразовом наземном ТПК при наземном же давлении среды? Или вы не поняли?
     2. markera
      markera 30 maj 2023 00:44
      +2
      Citat: Alex777
      Но автор почему-то упустил из виду, что Гранит разработан для пусков из под воды. Даже Кузнецов и Петр I должны перед пуском заполнять ПУ забортной водой. Поэтому переделка Гранитов то такое.

      да хоть в трюм Волгобалта ракетный отсек с пусковыми запихать. Но это надо согласовать проект по линии апешечки на предмет слишком большого вероятного ущерба партнерскому имуществу, дать откусить плотоводцам в тендере, определить главного распиловщика-освоителя... короче куча дел до 2030го
      1. 9lvariag
       9lvariag 3 juni 2023 16:03
       0
       Citat från clou
       Citat: Alex777
       Но автор почему-то упустил из виду, что Гранит разработан для пусков из под воды. Даже Кузнецов и Петр I должны перед пуском заполнять ПУ забортной водой. Поэтому переделка Гранитов то такое.

       да хоть в трюм Волгобалта ракетный отсек с пусковыми запихать. Но это надо согласовать проект по линии апешечки на предмет слишком большого вероятного ущерба партнерскому имуществу, дать откусить плотоводцам в тендере, определить главного распиловщика-освоителя... короче куча дел до 2030го

       С вами согласен. Да хоть пустить с Балтики. У нас в Горьком реакторы ПЛ строят и возят! А тут все-то запихнуть ракету в одноразовый ТПК. И с самой ракеты вынуть ГСН и поставить туда блочёк от того же PD-1 которые прилетели от лохлов в Москву. При том размере туда и блок и телеГСН и ГЛОНАС и TERCOM, DMAC с спутниковой антенной можно ставить! А у нас только звездабол марафон и хайп в СМи от т.н. военкоров. Что Пеговцы опровергли вторжение батальона в Белгород! Нет! Ну вот и видим,кто работает, а кто шекели шенкует на счета.
  2. Oleg Ogorod
   Oleg Ogorod 28 maj 2023 09:43
   0
   Наверное нужно ещё учитывать, что это морские ракеты, которые поражают объекты на море. А море, как известно плоское, как стол. В море нет деревьев. Нет многоэтажек, нет ЛЭП, нет различных вышек и труб. Там она может лететь низенько-низенько. Поэтому над сушей такой ракете нужно будет лететь высоко. В условиях отсутствия ПВО это не проблема, в условиях наличия ПВО маловероятно, что ракета долетит до цели.
   Во вторых, как ниже уже сказали, сначала нужно создать проект модернизации ракеты и проект наземной пусковой, потом построить опытную пусковую, переделать несколько ракет, провести испытания. И только потом приступить к постройке серийных пусковых и серийной переделке ракет. Это даже не два года.
   СВО будет длиться все это время?
   Поэтому всё описанное в статье это фантазии далёкого от оборонки человека, скажем так мягко.
   1. 9lvariag
    9lvariag 3 juni 2023 16:05
    0
    Citat: Oleg Ogorod
    Наверное нужно ещё учитывать, что это морские ракеты, которые поражают объекты на море. А море, как известно плоское, как стол. В море нет деревьев. Нет многоэтажек, нет ЛЭП, нет различных вышек и труб. Там она может лететь низенько-низенько. Поэтому над сушей такой ракете нужно будет лететь высоко. В условиях отсутствия ПВО это не проблема, в условиях наличия ПВО маловероятно, что ракета долетит до цели.
    Во вторых, как ниже уже сказали, сначала нужно создать проект модернизации ракеты и проект наземной пусковой, потом построить опытную пусковую, переделать несколько ракет, провести испытания. И только потом приступить к постройке серийных пусковых и серийной переделке ракет. Это даже не два года.
    СВО будет длиться все это время?
    Поэтому всё описанное в статье это фантазии далёкого от оборонки человека, скажем так мягко.

    Боже, если в Эстонии построить забор высотой 70 метров его ПКР не перелетит? Вы шутите, что ли?
   2. 9lvariag
    9lvariag 3 juni 2023 16:06
    +1
    Эта балайка если туда прилетит даже не сработав от ударной волны повыбивает стёкла в домах! Я насколько понял у П-500\ П-700 скорость больше 2М.
 2. Hesekiel 25-17
  Hesekiel 25-17 26 maj 2023 03:48
  +12
  Låt oss göra det: det finns bara en svårighet; det är nödvändigt att förbereda bärraketen för en massiv volley.
  1. Bingo
   Bingo 26 maj 2023 04:44
   +10
   Логично. Заодно учтем, что иначе их реально надо утилизировать, а это, внезапно - недешево
  2. Glagol1
   Glagol1 26 maj 2023 17:59
   -10
   Эта сложность очень сложная. Надо готовить стартовый комплекс, не очень далеко от границы, тк летят эти ракеты относительно не далеко, мощно прикрывать ПВО, ну и тд. В практическом плане я думаю вряд ли это состоится.
   1. begemot20091
    begemot20091 26 maj 2023 22:54
    +6
    Блин, прочитайте "Учебник русского языка". Стыдно делать в 2-х строчках более пяти ошибок.
 3. vän
  vän 26 maj 2023 05:05
  +10
  Проблема в том, что причиной гибели РКР «Москва» предположительно могло стать попадание украинской лёгкой низколетящей ПКР «Нептун»

  Problemet är а) некритическом восприятии украинской пропаганды и б) отсутствии следов попадания в крейсер, которые должны выглядеть так.
  1. -Paul-
   -Paul- 26 maj 2023 18:18
   +2
   Да, насчёт "Москвы" автор малясь того..., а в остальном "пуркуа бы и не па?"
  2. Burma6
   Burma6 27 maj 2023 03:40
   +3

   Два удара могут выглядеть следующим образом. Боеголовки не всегда взрываются, а корабли могут быть прочными.
 4. Soldater V.
  Soldater V. 26 maj 2023 06:25
  +27
  Москва кстати могла бы (если это было возможно) произвести прощальный залп по бандеровцам перед затоплением, по принципу " мёртвой руки".
  Железнодорожных мостов на Украине не так и много, от силы 30-50 штук.
  Но у нас сейчас главные штабы учатся ходит в штыковые атаки на противника. Они даже не подозревают что есть такие ракеты. А вообще идея с ракетами прекрасная. Может флот так сказать снизу робко предложит их применить. Во ВМВ флотская же авиация первой бомбила Берлин и сейчас флот может отличиться. soldat
  1. ande
   ande 26 maj 2023 20:15
   +7
   Флот по мнению многих является пристанищем самых коррумпированных представителей МО.Сливки Паркетного генералитета,которые живут по принципу "пили максимум" и делай минимум. Думаете этим Паркетным генералам нужен такой геморрой с ракетами?Они были бы рады что бы у нас вообще корабли не плавали(никакой работы ответственности) а бюджет бы выделяли.Так что уверен ,данные представители сделают все что бы у них не появилось таких обременительных задач. hi
 5. EUG
  EUG 26 maj 2023 06:27
  +10
  Если Х-22 "научили" попадать по наземным целям - то проблем с другими ПКР быть не должно.
 6. Horon
  Horon 26 maj 2023 06:33
  -19
  Переделывать старые ракеты под новые цели дороже, чем делать новые. Производство новых ракет - работает на полной загрузке, значит надо открывать новое. Сюда надо будет добавить изготовление носителей, если их нет на короблях чф, в сухопутном варианте. Никто этим сейчас заниматься не будет, а укроп использует то что есть, только по причине отсутствия своей линейки нужных ракет. Они просто делают из того что уж есть. А если использовать ракеты в существующем виде, то пострадать может точность.
  1. Zaurbek
   Zaurbek 26 maj 2023 09:54
   +6
   СУ есть там готовая, наведение, как на Герани сделать. Дешево и сердито. Цели - покрупнее выбирать.
   1. Horon
    Horon 26 maj 2023 11:49
    -3
    Citat från Zaurbek
    СУ есть там готовая, наведение, как на Герани сделать. Дешево и сердито. Цели - покрупнее выбирать.

    Су там надо будет полностью переделывать. Существующие работают не только по другим алгоритмам, но ещё и имеют другую элементную базу. Плюс ракета не самодостаточное оружие, для них нужны пусковые системы и носители. Всё это возможно будет делать только в единичных экземплярах в каких нибудь мастерских с низким "выхлопом" на выходе. Укропы вон, тоже стремятся получать готовые, рабочие, серийные образцы, так как собственных возможностей им хватит только на громкие диверсии или терракты.
    1. Askold65
     Askold65 26 maj 2023 16:47
     0
     Citat: Horon
     Су там надо будет полностью переделывать. Существующие работают не только по другим алгоритмам, но ещё и имеют другую элементную базу. Плюс ракета не самодостаточное оружие, для них нужны пусковые системы и носители

     Есть такие подлежащие утилизации ракеты, где не нужно ничего переделывать, а только заменить специальную БЧ на фугасную. Называются ракета " Тополь - М". По мосту ими, конечно, вряд ли попадёшь, но по крупным объектам промышленности и энергетической инфраструктуры вполне себе. Естественно перед запуском таких МБР придётся предупредить своих западных " партнёров " без указания объекта атаки, который должен быть за пределами действия ЗРК " Патриот ".
     1. Horon
      Horon 27 maj 2023 18:26
      +2
      Есть такие подлежащие утилизации ракеты, где не нужно ничего переделывать, а только заменить специальную БЧ на фугасную. Называются ракета " Тополь - М".

      Обычной фугасной б/ч массой в одну тонну с кво 150-200 метров, трудно будет не только в мост попасть, но даже в промышленное предприятие, но зато можно легко и непринуждённо превратить многоэтажку с людьми в подвале в братскую могилу при случайном попадании. К тому же пуск таких ракет нужно будет производить с предупреждением противника по снв, не то на пуск обычного фугаса начнут запуск уже ядерных фугасов расценив как нападение. varsat
      Устанавливать же маневрирующий блок, с более высокой точностью? А он у нас есть такой? Плюс, останется необходимость предупреждения противника по яо, о неядерном пуске ракеты. В общем минимум эффекта, максимум проблем.
      Если бы зараннее начали разрабатывать су для древних ракет, но там как обычно возникнут вопросы о целесообразности, так как пока разработают, проведут испытания и примут на вооружение, ракеты уже окончательно придут в негодность. По укропским переделкам есть много вопросов и один из них: когда и где они смогли испытать свои поделки под "стриж" и "рейс", что об этом не узнала разведка? Никогда никто не сможет сделать су без испытаний в "железе". Принцип "гладко было на бумаге..." в технике действует безотказно.
      Естественно перед запуском таких МБР придётся предупредить своих западных " партнёров " без указания объекта атаки, который должен быть за пределами действия ЗРК " Патриот ".

      А причём тут "патриот"? Против баллистических ракет типа тополь-м он совершенно бесполезен. Для фиксации пусков используются другие системы. lol
    2. alexoff
     alexoff 26 maj 2023 23:27
     +2
     Все системы управления аналоговыми агрегатами закупаются на алиэкспрессе и называются микроконтроллеры. Их можно не то что дублировать - хоть по пять штук совать в ракету, им места много не надо. Но это ж шевелиться надо именно руководству, гораздо проще Т55 с хранения снимать, сказал - вперёд, и всё, можно дальше ничего не делать
     1. Horon
      Horon 27 maj 2023 18:29
      +1
      Все системы управления аналоговыми агрегатами закупаются на алиэкспрессе

      Сколько вы уже ракет построили? varsat
      1. alexoff
       alexoff 27 maj 2023 22:14
       0
       Нисколько, наблюдал немалое число древнего оборудования из советских времён, которое интегрировали с современными компьютерными системами. Ещё я слышал множество примеров модернизации всего подряд с установкой современной электроники, да вон те же "рейсы" например. Я бы с интересом послушал, как кто-то у нас хотя бы пытался что-то сделать такое, а не разводил руками мол это сложно, делать ничего не будем, это проще гораздо.
       1. 9lvariag
        9lvariag 2 juni 2023 13:55
        0
        Citat från Alexoff
        Нисколько, наблюдал немалое число древнего оборудования из советских времён, которое интегрировали с современными компьютерными системами. Ещё я слышал множество примеров модернизации всего подряд с установкой современной электроники, да вон те же "рейсы" например. Я бы с интересом послушал, как кто-то у нас хотя бы пытался что-то сделать такое, а не разводил руками мол это сложно, делать ничего не будем, это проще гораздо.

        У нас целые КБ работают. А у них за бугром такое делают даже частные лица.
    3. 9lvariag
     9lvariag 2 juni 2023 13:15
     0
     А ну да. Вообще-то если бы в РФ где-то "завалялось" на площадках и складах , до июня 2022 года тех же Ту-123 или вовсе КС-1 и КСЩ( напомню,что их ТРД ВК-7 ещё поставляют в ВВС для машин по очистке ВПП) - то мы бы уже осваивали всё Левобережье, Хуторка 404! А так видим только один звездобол по мас медиа СМИ и на форумах! и систерики ополченцев и Пригожина в эфирах, да ещё PR имени себя от хайпожоров-"военкоров" ( военкор -это военный журналист).
 7. KCA
  KCA 26 maj 2023 06:47
  -11
  Их Нептун это Х-35, потопить крейсер надо с десяток таких ракет, сразу, полста кг БЧ ну нивкак не потопит крейсер, да даже МРК не потопит, снести мачты и прочие навесные системы можно, но вот утопить...
  1. VIK1711
   VIK1711 26 maj 2023 09:28
   +13
   Их Нептун это Х-35, потопить крейсер надо с десяток таких ракет, сразу, полста кг БЧ ну нивкак не потопит крейсер, да даже МРК не потопит, снести мачты и прочие навесные системы можно, но вот утопить...

   "Шеффилд" утопил "Экзосет" с несработавшей БЧ...
   А "Муссон" - вообще мишень утопила...
   1. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 26 maj 2023 13:25
    +6
    Citat: VIK1711
    А "Муссон" - вообще мишень утопила...

    Так в "Муссон" попала РМ-15 - охолощённая ПКР "Термит". Скорость - 320 м/с, масса - более двух тонн (из которых тонна - жидкое топливо: "тонка" + окислитель на базе азотной кислоты).
    Для МРК этого за глаза и за уши, даже без БЧ.
   2. alexoff
    alexoff 26 maj 2023 23:30
    +8
    Любой корабль потонет, если на нем начнется пожар, а команда эвакуируется вместо того, чтоб бороться за живучесть. Насколько я помню там часов в 11 вечера все эвакуировались, а потонул крейсер уже днём во время буксировки. Таким Макаром наверно каждый второй корабль бы в мире был потерян, если чуть что - и команда сваливает
  2. GGV
   GGV 26 maj 2023 17:20
   +1
   Это если выгрузить боезапас.а вот с ним и любой ракеты хватит.А без оружия будет не корабль,а судно
 8. Kommentaren har tagits bort.
 9. Viktor Leningradets
  Viktor Leningradets 26 maj 2023 06:56
  -11
  В связи с предстоящим насыщением Украинского, а следом и Белорусского ТВД авиацией НАТО все пусковые наземные установки устаревших противокорабельных ракет, расположенных на удалении 500 км от фронта станут объектом вражеских атак. Морская, воздушная и космическая блокада России, весьма вероятная в ближайшей перспективе сделает невозможным точное наведение. Так что для увеличения дальности надо осуществлять пуск таких рает с самолетов ТУ-22М3 и ТУ-160 (на внешней подвеске будут создавать дополнительную подъемную силу), а для компенсации промаха - заменить БЧ на спец-БЧ.
  1. alexoff
   alexoff 26 maj 2023 23:32
   0
   Надо просто выдать расчетам расписание пролетов спутников, чтоб знали когда запускать. Хотя по мнению некоторых разведспутники прямо парят над Землёй, не сводя окуляров
  2. Sumotori_380
   Sumotori_380 27 maj 2023 20:34
   +1
   Вам гляжу прям не терпится ядерно повоевать
  3. 9lvariag
   9lvariag 2 juni 2023 13:58
   +1
   Citat: Viktor Leningradets
   В связи с предстоящим насыщением Украинского, а следом и Белорусского ТВД авиацией НАТО все пусковые наземные установки устаревших противокорабельных ракет, расположенных на удалении 500 км от фронта станут объектом вражеских атак. Морская, воздушная и космическая блокада России, весьма вероятная в ближайшей перспективе сделает невозможным точное наведение. Так что для увеличения дальности надо осуществлять пуск таких рает с самолетов ТУ-22М3 и ТУ-160 (на внешней подвеске будут создавать дополнительную подъемную силу), а для компенсации промаха - заменить БЧ на спец-БЧ.

   А может хватит работать на ИПСО и разгонять массовый психоз. Уже и нашим хайпожорам руки чешутся дать в рожу.
 10. mixail sherbakov
  mixail sherbakov 26 maj 2023 07:01
  +9
  Стоп.Автор на святое замахивается - на договорняк!Удары по мостам ему подавай и цехам.А про интересы уважаемых людей он забыл?Никто же не думает,что командование настолько тупое,что не додумалось развалить мосты?Хотя,я уже ни в чем не уверен..
  1. Slon1978
   Slon1978 26 maj 2023 08:19
   -2
   Мосты развалить очень трудно, поймите это наконец. Вспомните Антоновский мост и сколько Хаймарсов в него влетело, причем почти в одну точку. Развалился мост? Нет. Всего лишь стал аварийным, но проехать по нему было возможно. Обвалили пролет его только взрывом. А ведь это был простейший мост с железо-бетонными пролетами. Рамочные жд мосты разрушить еще труднее, это намного более прочная пространственная конструкция. Разрушение мостов требует большого расхода ракет и результат будет не гарантирован. Лить бетон и варить железо для ремонта мостов на Украине может любой ИП из строительной области - да, такой ремонт, будет не по нормам и стандартам, но кого это колышет в такое время? Мосты попросту будут ремонтировать быстрее, чем мы будем их повреждать. Мосты через Днепр можно обваливать только тяжелыми бомбами, или спец-боеприпасом конечно.
   1. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 26 maj 2023 14:09
    +13
    Citat från Slon1978
    Мосты развалить очень трудно, поймите это наконец. Вспомните Антоновский мост и сколько Хаймарсов в него влетело, причем почти в одну точку. Развалился мост? Нет. Всего лишь стал аварийным, но проехать по нему было возможно.

    Классический пример - как янки уничтожали вьетнамский мост "Пасть Дракона".
    Вылеты с чугунием - нулевой результат.
    Вылеты с AGM-12 "Буллпап" - нулевой результат, 110 кг БЧ слишком мало.
    Вылеты с AGM-62A "Уоллай" - нулевой результат, 370 кг БЧ слишком мало.
    Вылеты с AGM-62В "Уоллай II" - успешно, доведённые до 907 кг БЧ в трёх вылетах смогли разрушить мост.
    Citat från Slon1978
    Разрушение мостов требует большого расхода ракет и результат будет не гарантирован. Лить бетон и варить железо для ремонта мостов на Украине может любой ИП из строительной области - да, такой ремонт, будет не по нормам и стандартам, но кого это колышет в такое время?

    Если опоры моста более-менее целы, то и лить ничего не надо. Нужно просто убрать повреждённый пролёт, снять разрушенную часть опоры и поставить стандартный сборно-разборный мост. Эти конструкции разрабатывались и у нас, и на Западе специально для восстановления разрушенных мостов.
    Вот, например, отечественный БАРМ (грузоподъёмность до 60 т) процессе сборки:
 11. Dean
  Dean 26 maj 2023 07:37
  +8
  Проблема не доработать, проблема в решимости их применить.
  1. Zaurbek
   Zaurbek 26 maj 2023 09:55
   +1
   ФАБ 1500-3000 применять можно спокойно. А здесь какие проблемы?
   1. 9lvariag
    9lvariag 2 juni 2023 14:03
    0
    Citat från Zaurbek
    ФАБ 1500-3000 применять можно спокойно. А здесь какие проблемы?

    А вы лично готовы отвечать за сопутствующие жертвы? Это вам не помелом мести по инету: процентов с 58% мотов вна, находятся ВНУТРИ этих самых населённых пунктов. Пример: ж/д мост от пгт.Игрень в Днепре или мост в Запорожье. ж.д. мост в Кривом Роге. Вы представляете себе, что будет ВНУТРИ многоэтажной застройки при взрыве бронебойной ФАБ -2500 М52 или ФАБ -3200 М54?
 12. Slon1978
  Slon1978 26 maj 2023 08:14
  +7
  Идея автора безусловно разумная. Только в текущих условиях заниматься модернизацией этих ракет не рационально экономически и нужно их утилизировать запуском "как есть". Выбирать для этого цели, где подавить их РЭБ будет меньше шансов. Более того, модернизация этих ракет может оказаться невозможной, поскольку во времена их выпуска какой-либо "модульности" вряд ли предусматривалось - это наверняка цельные изделие, предусматривающие только замену боевой части.
  После гибели РК Москва ее аналог с Тихоокеанского флота или Северное флота (РК Варяг или РК Устинов) Турция в Черное море не пустит, сославшись на конвенцию Мотре. Поэтому единственный вариант быстрой организации пусков этих ракет - демонтаж нескольких пусковых установок с "доноров" (Варяг, Устинов, Нахимов) и монтаж их на подходящую импровизированную основу, например старый контейнеровоз или транспорт или, действительно, изготовление сухопутной ПУ.
  Остается открытым вопрос целеуказания для этих ракет. При стрельбе на средние и большие дальности им требуется внешнее целеуказание. Готовность системы спутниковой разведки и целеуказания МКРЦ «Лиана» в настоящее время под вопросом. Это гораздо более важный момент, чем привести откуда-то сухопутным маршрутом и смонтировать на каком-нибудь носителе несколько пусковых контейнеров для этих ракет.
 13. Dedok
  Dedok 26 maj 2023 08:49
  0
  автор, когда вы говорите о применении ПКР для уничтожения мостов, то укажите нам, какое "отклонение" имеют эти средства при попадании по цели: в прошлом году было видео атаки ракетой моста, кажется в Запорожье, так вот, информация давалась как "удар по мосту", а фактически ракета попала рядом с мостом - его даже не повредив.
  Также были неоднократные удары по мосту в Затоке, которые не смогли его уничтожить...
  Сравнивать с ударами по Антоновскому мосту нельзя: там точность попадания была очень высока, другое дело, что БЧ хаймарса не достаточно большая для такой цели.
  Поэтому применение ПКР для ударов по мостам - это только пиар для нас и не более, а для противника - это будет подтверждение нашей неспособности...
  1. alexoff
   alexoff 26 maj 2023 17:25
   +1
   Большой мост вроде цель радиоконтрастная, разве его АРЛГСН не должна захватывать?
  2. 26 Ryssland
   26 Ryssland 26 maj 2023 20:21
   +5
   Позвольте поинтересоваться, а как же они попадали по своим прямым целям - по кораблями? Ведь мост через, к примеру, Днепр, значительно крупнее даже авианосца. Причём мост, в отличие от корабля, цель неподвижная, маневрировать не может.
  3. 9lvariag
   9lvariag 2 juni 2023 14:06
   0
   У вас есть ДОСТОВЕРНАЯ инфа о месте пораэжения моста в Заперожье? Ну ну? Надеюсь не от Арестовича с Подоляком или тем паче Ани Безумной( Ганны Маляр).
 14. acetofenon
  acetofenon 26 maj 2023 09:27
  +1
  Naturligtvis i slutet av 2022 kommer det definitivt inte att vara möjligt att denazifiera halva Ukraina, men i slutet av 2023 kan du försöka, förutsatt att broarna över Dnepr fortfarande är förstörda.
  Это после "Артемовского стояния"? Откуда опять такое täckning?
  Ну и наконец, применение КР БД на базе ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» позволит ВМФ РФ «расквитаться» с ВСУ за ракетный крейсер «Москва», за бегство с острова «Змеиный», за диверсию на Крымском мосту и непрекращающиеся атаки на корабли Черноморского флота.
  Может, определиться-таки, воюем или пиписьками меряемся?
 15. rubin
  rubin 26 maj 2023 10:01
  +10
  Даже если просто использовать устаревшие ракеты для разрядки системы ПВО, это уже большой плюс. А если куда то еще и попадет то приятный бонус.
 16. TermiNakhTer
  TermiNakhTer 26 maj 2023 12:17
  +1
  По поводу крейсеров пр. 1164, я с автором категорически не согласен. Они еще вполне могут послужить. Замена РЭО на более современное, замена ПКР и ЗРК, и будет вполне себе годный корабль, на ближайшие годы.
  1. Andrey77
   Andrey77 26 maj 2023 15:25
   -4
   Экономически не выгодно. Если более современное где-то на хранении...
 17. staer-62
  staer-62 26 maj 2023 12:22
  +3
  Хорошая идея. Применить для уничтожения портов в Германии и /Польше, а так же производств оружия в Европе. Не надо зацикливаться на Украине.
 18. pleschakovai
  pleschakovai 26 maj 2023 12:33
  +1
  Надо утилизировать с большей пользой, но и с головой, а не головотяпством! Новое внедряйте быстрее, старое уничтожайте эффективно!
 19. Tikhonov_Alexander
  Tikhonov_Alexander 26 maj 2023 12:35
  0
  Идея замечательная! Какая-то часть этих ракет могла бы быть применена по окраине, но оставшаяся часть, и значительная, запугивала бы до недержания всяких поляков, румын, а, возможно, и была бы испытана на их шкурах... Но, вспоминая отмеченные глубокой мыслью лица наших хитромудрых высших руководителей, возникают обоснованные сомнения в исполнении таких надежд - скорее всего, всё это - наши пустые мечты....
 20. PPD
  PPD 26 maj 2023 14:55
  +5
  потенциальная стоимость модернизации стремительно устаревающих кораблей, сравнимая со стоимостью постройки новых кораблей класса «фрегат»,

  И как, много новых кораблей построили взамен.
  Уууу- сотни, наверно..
  Пока в основеом только списали море.
  На заметку автору- простой 20380 строится по 7- 8 лет.
 21. Andrey77
  Andrey77 26 maj 2023 15:15
  +4
  Проблема П-700 "Гранит" в том, что это ракета проектировалась для подводных лодок! И для запуска с надводного корабля, шахту надо водой заполнить предварительно. Просто так не получится. Это очень хорошая ракета, но с подводным стартом.
  1. TermiNakhTer
   TermiNakhTer 26 maj 2023 21:45
   0
   А подводный старт нельзя заменить воздушным?
   1. 9lvariag
    9lvariag 2 juni 2023 14:11
    0
    Можно. Делали же П-1000"Меторит-А" н о потом решили, что массовость ракетного пуска лучше уникальности и скорости - за дорого.
  2. alexoff
   alexoff 27 maj 2023 22:16
   +1
   Не ну если в шахту надо воды заливать то это конечно ставит крест на таком применении! Мы ж на планете Арракис живём, где мы возьмём столько воды?!
  3. 9lvariag
   9lvariag 2 juni 2023 14:09
   +1
   Citat: Andrey77
   Проблема П-700 "Гранит" в том, что это ракета проектировалась для подводных лодок! И для запуска с надводного корабля, шахту надо водой заполнить предварительно. Просто так не получится. Это очень хорошая ракета, но с подводным стартом.

   Вообще-то для начала объясните самому себе, зачем же в АПЛ затапливали тот ТПК? Ответ простой: там пуск ПАД и кавитатором - для того, что бы бустер не повредил стенки ТПК при пуске. На фиг это всё дело в одноразовом наземном ТПК при наземном же давлении среды? Или вы не поняли?
 22. goblin74
  goblin74 26 maj 2023 16:36
  +1
  " Уничтожив транспортные сооружения через Днепр, можно денацифицировать половину Украины до конца текущего года в сентябре 2022 года.

  Разумеется, до конца 2022 года денацифицировать половину Украины уже точно не получится, а вот до конца 2023 попробовать можно, при условии, что мосты через Днепр всё-таки будут уничтожены."- как это понимать?
 23. TANKSTONE
  TANKSTONE 26 maj 2023 17:08
  +1
  Для принятия решений нужна воля руководства страны, не воля бизнеса, охраняющего свои интересы на территории СВО...
 24. Roman Efremov
  Roman Efremov 26 maj 2023 18:42
  +1
  Citat: Kamrat
  Проблема в том, что причиной гибели РКР «Москва» предположительно могло стать попадание украинской лёгкой низколетящей ПКР «Нептун»

  отсутствии следов попадания в крейсер, которые должны выглядеть так.

  Поэтому придумана версия с невзорвавшейся ракетой (объясняет отсутствие огромной дыры в корпусе), которая всё равно вызвала пожар за счёт остатков топлива. Недавно Шурыгин озвучил эту версию в годовщину гибели Москвы.
 25. Pavel57
  Pavel57 26 maj 2023 20:00
  +1
  Идея утилизации старых и устаревающих ракет выглядит заманчивой, но
  1. Кто и в какие сроки проведет доработку и внесение изменений в конструкцию. Причем это надо делать по ТЗ, согласованному с военными.
  2. Кто и в какие сроки проведет испытания?
  3. Необходимо по сути создать новые части , обучить персонал.

  Все это можно сделать быстро только усилием воли и при наличии финансовых и производственных ресурсов только , нарушая установленные правила приема на вооружения образцов новой техники.
  Если иметь ввиду , что СВО надолго и возможно ее перерастание в более крупный конфликт , тогда овчинка стоит выделки.
  1. alexoff
   alexoff 26 maj 2023 23:39
   +1
   Ну вон герани и модули планирования приняли быстро, и те и другие постоянно дорабатывают и совершенствуют. Было бы желание
  2. Wladimir Burnos
   Wladimir Burnos 1 juni 2023 23:16
   +1
   Берия бы выполнил за месяц и людей нашел, которые это сделать могут
 26. MaKeNa
  MaKeNa 26 maj 2023 20:21
  +2
  Про мосты. Вот спорят попадем не попадем, разрушим , не разрушим, а я вот бы разхреначил все подъездные пути километров на 5-8 , и каждую неделю заряжал бы туда ракетку , в помощь ремонтным бригадам. Но, наше руководство ведет Странную военную операцию и военная логика, стратегия им по барабану. Для них главное бабло!!!!
 27. radikalt
  radikalt 26 maj 2023 21:37
  0
  Citat: Dedok
  автор, когда вы говорите о применении ПКР для уничтожения мостов, то укажите нам, какое "отклонение" имеют эти средства при попадании по цели: в прошлом году было видео атаки ракетой моста, кажется в Запорожье, так вот, информация давалась как "удар по мосту", а фактически ракета попала рядом с мостом - его даже не повредив.
  Также были неоднократные удары по мосту в Затоке, которые не смогли его уничтожить...
  Сравнивать с ударами по Антоновскому мосту нельзя: там точность попадания была очень высока, другое дело, что БЧ хаймарса не достаточно большая для такой цели.
  Поэтому применение ПКР для ударов по мостам - это только пиар для нас и не более, а для противника - это будет подтверждение нашей неспособности...

  Ну почему же? Определённую задачу эти ракеты выполнить могут, если их выпустить в большом количестве в виде "роя", с целью вскрытия, и истощения ПВО противника, ну а следом комплексный налет с воздушных, наземных, и морских носителей высокоточного оружия. sorgligt
 28. NeBezMenya
  NeBezMenya 27 maj 2023 00:01
  -1
  Всё это было бы хорошо и правильно, за исключением одного маленького "но". А существуют ли на данном этапе свободные производства твенные мощности? Как я понимаю, всё, что хоть как-то связано с выпуском оборонной продукции, уже работает с полной загрузкой и максимальной отдачей. А провести подобную конверсию в условиях сапожной мастерской не реально, ибо тут процесс только на первый взгляд простой, а технологически он наисложнейший!
 29. NeBezMenya
  NeBezMenya 27 maj 2023 00:12
  -1
  Citat från MaKeNa
  каждую неделю заряжал бы туда ракетку , в помощь ремонтным бригадам

  Да там можно особого ничего и не разрушать, достаточно регулярно и постоянно насовывать туда чем угодно, хоть гераньками, хоть ракетами, чтобы парализовать работу мостов! Увлекательная лотерея "прилетит или нет" сильно сократит пропускную способность магистралей. И кроме того, в случае более удачного попадания по инфраструктуре моста, на период оценки состояния и ремонтно-восстановительных работ мост фактически не будет использоваться, от суток и более. Пока оценка конструкции, калибровка ж/д пути, восстановление сигнализации и электропитания. Это не час-два... Но увы и ах, "мы не такие" и прочие отмазки в угоду "дорогих партнёров" всех мастей в данном случае превалируют.
 30. Petrov-Alexander_1Sergeevich
  Petrov-Alexander_1Sergeevich 27 maj 2023 02:20
  +1
  Я всеми руками за. Хоть какая-то польза от всего этого будет.
 31. Mazunga
  Mazunga 27 maj 2023 10:46
  +1
  Все хорошо в этой статье одно плохо похоже в Генштабе ВО не читают
 32. Pavel57
  Pavel57 27 maj 2023 15:27
  0
  Вопрос по теме статьи? А ракетами П-35 с объекта 100 под Балаклавой по целям на Украине стреляли?
 33. A2AD
  A2AD 27 maj 2023 20:32
  -1
  Эко автор размахнулся. Утилизация выстрелом. Для МО в этом нет ни каких плюсов, одни только минусы. Во первых, на обычной утилизации можно хорошо попилить. А во вторых, при утилизации выстрелом, вдруг партнеры обидятся и отожмут чего у жен и детишек за границей?
  1. ser580
   ser580 28 maj 2023 17:58
   0
   кидай свою почту- я скину как на КСФ утилизировали выстрелами МБР с АПЛ
 34. ser580
  ser580 28 maj 2023 17:57
  +1
  вот и я сколь говорил- зачем на Окольной хранят чертову прорву этих самых Гранитов и Базальтов. Но как то подвижек не видно. Наверно никому победа не нужна.
 35. Sasha Koblov
  Sasha Koblov 31 maj 2023 23:20
  0
  Все эти старые ракеты можно установить на береговые пусковые установки.
  Ведь их скорость достигает 3 М.
 36. Wladimir Burnos
  Wladimir Burnos 1 juni 2023 23:12
  0
  А может кто то донесет эту информацию до Генштаба и Верховного и хорошее предложение можно внедрить в жизнь.
 37. theseus
  theseus 3 juni 2023 00:52
  +1
  С технической точки зрения модернизация указанных ПКР в КрБд для поражения наземных целей не представляет особой проблемы. Тем более подобный опыт у нас есть и вполне успешный. В СВО применялись ракеты воздушного базирования Х-32 которые являются не какой то совершено новой разработкой,а модернизацией еще Советской Х-22. Ракета Х-32 выполнена в корпусе Х-22 идентичного геометрического размера, но с более мощным двигателем. В новой ракете был увеличен объем баков за счет уменьшения боевой части, установлена новая помехо защищенная радиолокационно-инерциальная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности, а вместо автопилота установлена система автоматического управления. Ничего не мешает технически сделать то же и на этих ракетах. Есть ,на мой взгляд,проблема времени и необходимости затрат в настоящее время,если существующие системы поражения выполняют возложенные задачи.