Militär granskning

Sverige i NATO: i Tula med din egen samovar

157
Sverige i NATO: i Tula med din egen samovar

Det finns ett väldigt unikt land i närheten, Sverige. Med en befolkning som är mindre än Moskvas, men med en helt enkelt fantastisk försvarsindustri, som gör att den nästan helt kan tillgodose behoven hos sina väpnade styrkor när det gäller utrustning och armar.


I juli förra året signalerade vår store diplomatiska granne, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, att han äntligen skulle släppa sina invändningar mot Sveriges inträde i Natos europeiska säkerhetsallians. Ungern, som backade det turkiska blocket, indikerade att det inte skulle hindra Sverige från att gå med om Turkiet gav grönt ljus. I allmänhet brändes Koranen förgäves, politik är starkare än tro.

Det betyder att Sverige efter en proceduromröstning i höst är redo att bli den 32:a medlemmen i Nordatlantiska Fördragsorganisationen.

Sverige och Nato började samarbeta närmare efter det kalla krigets slut, och ytterligare en impuls kom 2014, då händelserna började i Ukraina, varav de flesta beslutades att skylla på Ryssland. Men under mycket lång tid trodde en minoritet av svenskarna att det skulle gynna dem att gå med i alliansen.

Sveriges anslutning till Nato är helt klart förtjänsten av den ryska utrikespolitiska avdelningen och rysk media, som tillsammans genomförde (enligt svenska mediers uppfattning) en politik för alliansfrihet med Nato genom direkta hot, inklusive med kärnvapenstyrkor. Jo, början av Norra militärdistriktet tryckte inte riktigt på, utan gav svenskarna en kick mot Nato.

I slutändan övertygade starten av Rysslands operation i Ukraina, som också drömde om Nato, de flesta svenskar (liksom grannfinländarna) om att de behövde det extra skydd som alliansen gav.

Men till skillnad från Finland, som formellt gick med i Nato den 4 april i år, har Sverige varit föremål för en långvarig blockad av Turkiet och Ungern, där de förra särskilt klagar på att Sverige är för tillmötesgående med både turkiskt födda kurdiska separatister och antiislamiska demonstranter. Jo, brännandet av Koranen spelade roll, även om det i Turkiet inte togs emot så hårt som i Syrien.

Och plötsligt backade Erdogan. Det är svårt att säga varför detta skulle hända helt plötsligt, men de säger att ord från USA lades till garantiorden från Sverige, vilket garanterar en problemfri modernisering av F-16-jaktplanen i tjänst med Turkish Air Tvinga.


Turkiets president Tayyip Erdogan (till vänster) och Sveriges premiärminister Ulf Kristersson skakar hand med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg innan de träffades inför Natos toppmöte i Vilnius den 10 juli 2023.

Oavsett orsaken drog Erdogan plötsligt tillbaka sitt veto baserat på vad svenska och amerikanska tjänstemän hade försäkrat honom om.

Vem kan svenskarna bryta sig in i?


Ja, det här är "Hurra, vi går sönder, svenskarna böjer sig" - det här är långt borta där, i historia. Idag är de väpnade styrkorna i Sverige cirka 15 tusen människor och det är omöjligt att kalla dem ett betydande tillskott till alliansens styrkor, vars totala antal arméer länge har gått över 3 miljoner människor.

Det är dock värt att tänka på här att den svenska armén utrustningsmässigt är överlägsen många europeiska arméer av länder som länge varit NATO-medlemmar. Det finns så konstiga neutrala. Mycket väl beväpnad.


Dessutom ska man inte bortse från att Sverige är geografiskt placerat för att stärka Natos försvar där alliansen nu är som mest sårbar. Det vill säga i Skandinavien. När allt kommer omkring har Finland, två gånger underlägsen i befolkning jämfört med Sverige, en mindre armé. Och som Natos stridsenhet ser det mycket tveksamt ut, även om den finska flottan, även om den är skärpt för minoperationer, är ganska kapabel att lösa många problem.


Sverige ligger mellan Nato-medlemmarna Norge och Danmark i väster och Finland i öster, och har mellan en och två tusen mil kustlinje vid Östersjön. Detta är viktigt, för om Nato i framtiden behöver blockera Kaliningrad-enklaven i Ryssland, där krigsfartygen i Östersjön flotta, detta kommer att vara mycket lätt att göra. Trots förekomsten av fartyg och markbaserade antiskeppssystem i Ryssland.

I och med Sveriges inträde i Nato kommer ryska krigsfartyg, ubåtar och flygplan i och över Östersjön att tvingas passera mellan "krokodilens käftar": Sveriges och Finlands kustlinjer i norr och kustlinjerna i Tyskland, Danmark, Polen och Baltikum i söder. Och i stort sett ligger den svenska ön Gotland mitt i Östersjöns centrum.

Medlemskap i alliansen garanterar Nato-intervention för att skydda Sverige och Sverige åtar sig i sin tur att ge bistånd vid ett angrepp mot Finland eller de baltiska länderna.

Naturligtvis verkar rysk aggression mot NATO-medlemmar ännu mer otänkbar nu när Ryssland är upptaget av en operation i Ukraina, vilket ger många skäl att överskatta dess militära kapacitet. Men ändå är NWO just anledningen till att svenskarna och finnarna tappade tron ​​på Rysslands avsikter och rusade till medlemskap i alliansen.

Vad den svenska militärmaskinen är kapabel till


Försvarsmakten är dedikerad till det territoriella försvaret av Sverige och de omgivande vattnen i Östersjön, även om de har visat viss förmåga att sätta in flygplan och mekaniserade fredsbevarande styrkor utomlands i olika fredsbevarande operationer. Men fredsbevarande operationer ska inte ses på en seriös nivå, se bara var och med vilka kontingenter svenskarna "gjorde fred".

Sammantaget har Sverige en mycket mogen militärindustri för ett land med 10,5 miljoner människor. Man tillverkar sina egna jetjaktplan, flygplan för tidig varning, moderna icke-nukleära ubåtar, infanteristridsfordon, pansarvärnsvapen och tungt artilleri. Svenska flygplan och pansarfordon är anpassade till Natos standarder och används redan i många arméer i alliansen.

Svenska flygvapnets Saab JAS 39 Gripen stridsflygplan deltar i en NATO-övning som en del av Natos flygpolisuppdrag i alliansmedlemmarnas suveräna luftrum den 4 juli 2023.


Det svenska flygvapnet opererar 94 fjärde generationens Saab JAS-39 Gripen C/D flerrollsjaktplan, jämförbara med amerikanska F-16C, men bättre optimerade för riktade operationer. Dessutom har "Griffins" en mycket användbar egenskap: en mycket kort start som gör att de kan lyfta från motorvägar och små flygplatser.

I framtiden kommer flygvapnet att stärkas genom tillägget av 70 generation 4+ Gripen-E-stridsflygplan med förbättrad smygförmåga, längre räckvidd, avancerade radarer med AESA-jammerkapacitet och uppgraderade F414-turbofläktmotorer som tillåter överljudsflygningar. Vad kan jag säga, i SAAB har flygplan alltid gjorts huvud och axlar bättre än bilar.

Andra flygvapentillgångar inkluderar två inhemskt producerade luftburna flygplan för tidig varning, ett KC-130 tankfartyg, fem C-130 transportflygplan och mer än 50 brukshelikoptrar.


Till sjöss opererar svenska marinen fem små smygkorvetter av Visby-klassen med antiubåtsvapen och RBS-15 Mk.2 anti-ship missiler, utvecklade av SAAB Bofors Dynamics tillsammans med det tyska företaget Diehl BGT Defence. Missilen har en räckvidd på upp till 70 km, vilket är mer än tillräckligt i förhållandena i Östersjön, och den kan skjutas upp från vilken bärare som helst: yta, mark och luft.


Flottan är beväpnad med ytterligare sex äldre korvetter av Göteborgstyp, minröjningsfartyg och båtar. En ganska hyfsad anti-ubåtsflotta.

Dessutom har svenskarna tre ubåtar av Gotlandsklass och två ubåtar av Södermanlandsklass i sin flotta, som har ett luftoberoende framdrivningssystem med Stirlingmotorer, vilket gör att de kan simma under vattnet i låg hastighet i flera veckor – mycket längre. traditionella dieselelektriska ubåtar.


Marinens ubåt HSwMS Gotland i San Diego 2005. Gotland "sänkte" som bekant ett kärnvapenhangarfartyg under övningarna tack vare sitt luftoberoende framdrivningssystem.

Naval stödtillgångar inkluderar 11 anti-ubåtspatrullbåtar, 9 minsvepare och cirka 150 manövrerbara jetdrivna CB90 snabba båtar. De kan användas av två aktiva landningsbataljoner från marinens marinkår. Trots att Stockholm avvecklat sina fasta kustförsvarsbatterier använder de svenska marinsoldaterna nu Hellfire-baserade RBS-17 mobila kortdistansmissiler i en skeppsskyddsversion sedan 2016.

När det gäller tung rustning är de svenska markstyrkorna i stort sett lika med den nyligen reducerade brittiska armén, trots att Sverige har en sjättedel av den brittiska befolkningen.


Svenska armén har 120 tankar Stridsvagen 122 (Detta är bara en tysk Leopard 2A5, avsevärt förbättrad för svensk sida), 354 CV9040 bandinfanteristridsfordon (som är ovanligt tungt bepansrade och beväpnade för sin klass med 40 mm kanoner) och mer än 300 lättare finska åttahjuliga Patria pansarvagnar.


CV90 stridsfordon under övning Aurora 23

Den svenska armén är dock fortfarande liten när det gäller arbetskraft, med sex mekaniserade bataljoner (stridsvagnar och IFV), två motoriserade bataljoner (hjulförsedda pansarfartyg), fyra gevärsbataljoner och en luftburen rangerbataljon och en chasseurberginfanteribataljon vardera.


Stridsvagn 122 stridsvagnar under övning Aurora 23 på Rinkaby träningsplats nära Kristianstad, Sverige, 06 maj 2023

Medan Sverige byggde sina egna stridsvagnar, inklusive den tornlösa S-stridsvagnen och den lätta stridsvagnen L-60, är ​​Stridsvagen 122 en kraftigt modifierad tysk Leopard 2A5 stridsvagn med tyngre och mer avancerad kompositrustning, Barracuda infrarött kamouflagesystem, franska rökgranater GALIX , samt lokala radiostationer och brandledningssystem.

Stödenheter inkluderar fyra artilleribataljoner utrustade med Archer självgående kanoner, två ingenjörsbataljoner och två luftvärnsbataljoner med kortdistans RBS-70 och IRIS-T-system, samt HAWK medeldistansmissiler (AKA RBS-97), som kommer att ersättas av American Patriot-system.


Ett artilleriregemente Archer artillerisystem under övning Aurora 23.

Nationalgardet, Sveriges reservstyrka, kan höja ytterligare 40 lätta infanteribataljoner, 22 000 starka.


Trots att den svenska försvarsmakten är få till antalet har de ett visst värde, eftersom de ligger nära Finland och de baltiska staterna, platser som Nato verkligen skulle behöva försvara vid en konflikt med Ryssland.

Det svenska flygvapnet och flottan skulle kunna bidra till det kollektiva försvaret av dessa länder den första dagen av konflikten, medan markstyrkor kunde sättas in snabbare för att hjälpa grannlandet Finland eller, via flyg- och sjövägar, Baltikum. De ytterligare kommunikationslinjer som Sverige öppnar upp för att Nato kan stärka de utsatta baltiska staterna är särskilt värdefulla, eftersom de minskar beroendet av Suwalki Gap, en smal landkorridor mellan pro-ryska Vitryssland och Kaliningrad (enligt amerikanerna).

I själva verket är den så kallade Suwalki-korridoren ett slags Veksler-test, men för militären. Allt prat om denna landremsa är verkligen ett test för mental underlägsenhet. Suwalki-korridoren är ett perfekt skott genom territoriet, obekvämt för truppernas avancemang, lågt liggande och sumpigt. Och bara en general som inte klarat just detta Veksler-test kan sticka in huvudet där.

Det är mycket lättare att bryta Litauen på en dag eller två och göra en normal resa till Kaliningrad. Men det här är ett annat samtalsämne, bara inspirerat av musik.

I allmänhet, även om ingen förbjuder eller förlöjligar svenskarnas önskan att se en rysk ubåt i varje stim med strömming, är utsikterna att bli en sköld för den första dagen sisådär.

Svenskarna gjorde dock själva sitt val. Nato är Nato.

Svenska soldater deltar i NATO-övningen Trident Juncture i Rörosregionen, centrala Norge, 27 oktober 2018. Det var Natos största militärövning sedan slutet av det kalla kriget.

Men det var Rysslands speciella militära insats i Ukraina 2022 som slutligen övertygade majoriteten av svenskarna att stödja ett gå med i Nato. Och den ryska diplomatin kunde inte förändra situationen.

Tidigt försåg Sverige Ukraina med omfattande militärt bistånd, inklusive 15 000 AT4 pansarvärnsmissiler, RBS-70 mark-till-luft missiler, NLAW och BILL pansarvärnsstyrda missiler, maskingevär, Barret prickskyttegevär och mer än 5 000 uppsättningar av kroppsrustning. Det vill säga något som skulle kunna användas direkt och utan ytterligare utbildning.

Därefter kom en mer betydelsefull teknik. 10 Stridsvagen 122 stridsvagnar, mer än 50 CV9040C stridsfordon, luftvärnsutrustning, RBS-17 Hellfire anti-ship missiler och åtta 155 mm Archer haubitser. Den 21:a mekaniserade brigaden var utrustad med svensktillverkade fordon, som även utbildades i Sverige och av svenska instruktörer.

I allmänhet finns det ingen sorgligare historia i världen än sagan om den gamla svenska neutraliteten. Fast den svenska neutraliteten i sig är så märklig. Och under andra världskriget lät han lätt köra ångfartyg med järnmalm till dem som hela den civiliserade världen stred mot. Man kan säga att de hade fel.

Inte heller idag är allt smidigt och smidigt, men det finns inget att göra. Det finns ingen neutralitet, men hur fördelaktigt det blir för svenskarna att gå med i Nato – det får tiden utvisa. Landets armé är verkligen inte dålig, beväpnad ganska anständigt och är av stridsvärde. Ja, vissa "egna" produkter skiljer sig något från alliansens standarder, men här är frågan redan denna: svenskarna kommer med sina egna.

Naturligtvis är Sveriges inträde i Nato ett obehagligt ögonblick. Sverige är inte Finland, inte de baltiska länderna. Det här är en lite annan nivå, en högre. Och det obehagligaste är att nu ska Östersjön äntligen bli ett Nato-hav, och vi får nya problem som inte kommer att vara lätta att lösa. Men vi ska prata om vad som kan hända i Östersjön nästa gång.

Under tiden är det därför värt att beklaga att Sverige har upphört att vara ett neutralt land och har flyttat in i Natolägret. Det här landet är en riktigt bra kraft på vattnet och i luften, vilket inte lovar oss ljusa framtidsutsikter.
Författare:
157 kommentarer
Ad

Prenumerera på vår Telegram-kanal, regelbundet ytterligare information om specialoperationen i Ukraina, en stor mängd information, videor, något som inte faller på webbplatsen: https://t.me/topwar_official

informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. Temnukhin Anton
  Temnukhin Anton 6 september 2023 04:41
  +23
  Det är oerhört märkligt att se i samma artikel både orden att Sverige är ”en annan nivå, en högre”, ”det är en bra kraft”, och skämt i stil med ”det finns ingen sorgligare historia i världen” , förringar hotet. En annan, mycket bra kraft har anslutit sig till lägret för våra "respekterade partners", tack vare de lysande och avgörande resultaten från det norra militärdistriktet och det professionella agerandet från vårt utrikesministerium, och det här är ingen plats för skämt. Det är osannolikt att vår nordliga riktning täcks av ett så stort antal trupper att vi inte skulle märka 15 tusen välutrustade soldater, plus 22 tusen reservister, som sattes under vapen på kortast möjliga tid. Plus tre fräscha divisioner i norr... Något att tänka på. Och börja vidta åtgärder nu. Åtminstone för att öka överlevnaden för fartygsankarplatser och flygfält.
  1. civila
   civila 6 september 2023 07:26
   +7
   Oavsett orsaken drog Erdogan plötsligt tillbaka sitt veto baserat på vad svenska och amerikanska tjänstemän hade försäkrat honom om.

   "Drug Rajap" sa omedelbart anledningen - förhandlingarna om Turkiets anslutning till EU har återupptagits. Det som slog ut trumfkortet för oppositionen, som hävdade att Republiken Turkiet inte accepterades i EU just på grund av Erdogan.
   Den svenska militärindustrin är precis det som är viktigast för Nato.
   1. cpls22
    cpls22 6 september 2023 09:31
    +3
    Den svenska militärindustrin är precis det som är viktigast för Nato.
    – och om man ser det från en annan vinkel, så är det svenska militärindustriella komplexet just anledningen till att Natos ägare inte är särskilt intresserad av att Sverige går med i detta militärblock. Det svenska militärindustriella komplexet är det amerikanska militärindustriella komplexets ovillkorliga konkurrent.
    Artikeln är informativ, tack. Fast jag missade nyheten om att Sverige gick med i Nato. Det verkar som att det var nödvändigt att vänta på höstens godkännande av det turkiska parlamentet, eller vad heter det där? Har det redan hänt?
    1. GRAN GRAN
     GRAN GRAN 6 september 2023 12:00
     +7
     Citat från cpls22
     Natos mästare är inte särskilt intresserad av att Sverige går med i detta militärblock. Det svenska militärindustriella komplexet är en ovillkorlig konkurrent till det amerikanska militärindustriella komplexet.

     Han är ingen konkurrent. Annars hade Gripens inte fått någon amerikansk motor. De är inga konkurrenter, utan ett tillägg till det som amerikanerna inte kan få tag på. En sak är klar: Nato expanderar, och för Ryssland är detta ytterligare en utmaning som helt enkelt är omöjlig att inte svara på.
     1. cpls22
      cpls22 6 september 2023 16:21
      0
      Han är ingen konkurrent. Annars hade Gripens inte fått någon amerikansk motor.

      Detta argument är inte helt giltigt. Han säger bara att Sverige inte är en potentiell motståndare. Trots allt sålde amerikanerna motorn till svenskarna och inte tvärtom.
  2. Klok kille
   Klok kille 6 september 2023 10:28
   +10
   De flyttade den så långt österut att de fick NATO 100 km från St Petersburg! Lysande!
   1. CAM
    CAM 6 september 2023 17:44
    -3
    Har du precis vaknat? Finland och Sverige har faktiskt varit med i Nato länge, standarder, läror. Nu är det bara fixat av kontraktet.
    1. cpls22
     cpls22 7 september 2023 08:48
     0
     Nu är det bara fixat av kontraktet.

     "Den 10 juli 2023 meddelade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att Turkiets president Erdogan gick med på att stödja Sveriges inträde i Nato, två dagar senare bekräftades detta av Erdogan själv. Den senare sa dock att ett beslut skulle tas i oktober p.g.a. riksdagsuppehåll"
     Låt oss vänta till oktober, proforma.
   2. humör
    humör 7 september 2023 19:33
    +1
    Så det står hela tiden på tv att allt går enligt planerna. Det är uppenbart att eftersom allt är enligt plan, så är Nato-expansion också en del av planen. Visserligen är planen på något sätt för listig, men det är vad den är.
  3. Mikhail Ivanov
   Mikhail Ivanov 6 september 2023 12:13
   -12
   Om mannen från bilden kommer till Tula med den här yxan, kommer de att slå in honom i en samovar och sätta honom på elden...
   Alla dessa uppvisningar från väst slutade aldrig i något bra. Vem slog Sverige senast? De och deras besökare skulle först lösa problem där och sedan tänka på krig...
   1. Escariot
    Escariot 6 september 2023 15:14
    +1
    Citat: Mikhail-Ivanov
    Om mannen från bilden kommer till Tula med den här yxan, kommer de att slå in honom i en samovar och sätta honom på elden...
    Alla dessa uppvisningar från väst slutade aldrig i något bra. Vem slog Sverige senast? De och deras besökare skulle först lösa problem där och sedan tänka på krig...

    Förra gången var i den sjätte koalitionens krig. Där deltog prins Bernadotte (tidigare fransk marskalk!) aktivt i misshandeln av Frankrike och Napoleon personligen av ett team som samlats från hela Europa.
   2. IlgizL
    IlgizL 11 september 2023 23:13
    0
    Så varför slåss på egen hand om du, precis som andra Nato-länder, kan förse ukrainare med pingviner för deras pengar.
  4. Sebastian Aristarkhovich Pereira
   Sebastian Aristarkhovich Pereira 6 september 2023 13:06
   -2
   Det förefaller mig märkligt att vårt UD dagligen tjatar med en djup övertygelse om att det är han som bär skulden för att finnarna och svenskarna lutade sig in i Nato?! På samma sätt är detta överraskande i förhållande till NWO - tack vare henne fick hela världen veta att Ryssland är kapabelt att försvara sina intressen, inklusive med militära medel ?! Varför har detta inte hänt tidigare i vår stats historia?! Har vi kämpat förut? Samtidigt var varken svenskarna eller finnarna ivriga att gå med i Nato, utan bar flitigt på sin neutralitet ... "Men Chubais är skyldig till allt !!!"
   Jag tror att den objektiva orsaken till svenskarnas och finländarnas beslut att ändra sin status var västvärldens öppna önskan att ta itu med det plötsligt stärkta Ryssland och de som stöder det. Det var därför olika påtryckningar på alla och allt började skymmas, det var därför internationella lagar och regler glömdes bort, och att tro att utrikesministeriet inte sa det "magiska ordet" är naivitet, kliché och dumhet!
   Som vanligt gick det att avlägga eder, det fanns land, men det var omöjligt att stoppa något i det här spelet!
   Västerlandet måste förstå och frukta att dess existens är i livsfara, men detta görs inte av vår fridfullhet ensam med ödmjukhet. Våra önskemål om gemensam trygghet är goda när de backas upp av Dolken och Sarmat.... och ve de som inte har dem i rätt tid!
 2. Edward
  Edward 6 september 2023 05:16
  +4
  Även om Sverige och Finland inte hade gått med i Nato så hade de i alla fall vid en konflikt stått på deras sida. Så det är inte så stor skillnad.
  1. Escariot
   Escariot 6 september 2023 05:50
   +11
   Citat från Edward
   Även om Sverige och Finland inte hade gått med i Nato så hade de i alla fall vid en konflikt stått på deras sida. Så det är inte så stor skillnad.

   Inte alls. Före NWO var länder och deras befolkningar till största delen för neutralitet.
   1. Farfar
    Farfar 22 november 2023 10:28
    0
    Да Вы что?! Вот так прямо Вам и сказали? Или Вам новые методички подвезли?
  2. Pipare
   Pipare 6 september 2023 13:11
   +4
   Det finns två punkter här. 1. Både Finland och Sverige var naturligtvis i informationsinteraktionsläge innan detta. Men eftersom de inte är bundna av några skyldigheter kan de agera utifrån sina egna intressen. 2. Närvaro av andra Nato-trupper. Vad tycker du om USA:s baser i Kotka eller Villmanstrand? Och om det behövs är jag säker på att de kommer att dyka upp där.
  3. Farfar
   Farfar 22 november 2023 10:26
   0
   Совершенно верно! И формальное "вступление" действительно ничего не меняет.
 3. amatör
  amatör 6 september 2023 05:28
  +2
  Sverige ligger geografiskt för att stärka Natos försvar där, var är alliansen mest sårbar nu?. Det vill säga i Skandinavien.

  Intressant nog, från vem är Nato "sårbar"? Från "aggressiva Ryssland", som "sover och ser" hur man snabbt kan attackera Sverige och balterna?
  Ostap led...
 4. Aron Zaavi
  Aron Zaavi 6 september 2023 05:31
  +21
  Egentligen finns det i Finland, till skillnad från Sverige, en allmän värnplikt. Och obligatoriska reservavgifter. Den finska armén kan sätta in 300 tusen soldater inom en vecka. Och Finlands flygvapen är mycket mäktigare.
  1. Pipare
   Pipare 6 september 2023 13:13
   +6
   Jag håller med om att många människor kraftigt underskattar Finlands militära potential. Och förgäves. Vid behov kan de mycket effektivt avskräcka en attack just på grund av det stora antalet reservister som regelbundet genomgår utbildning och omskolning.
   1. linux28
    linux28 6 september 2023 16:58
    +4
    Citat: Plover
    många människor underskattar starkt Finlands militära potential

    Och inte för första gången.
 5. Escariot
  Escariot 6 september 2023 05:47
  +9
  Det finns så konstiga neutrala. Mycket väl beväpnad.

  En relativt mäktig armé behövs på grund av neutralitet. En farbror från andra sidan havet hjälper inte till att bekämpa fienden i ett neutralt land. Helt själv. Allt på egen hand.
  I själva verket är den så kallade Suwalki-korridoren ett slags Veksler-test, men för militären. Allt prat om denna landremsa är verkligen ett test för mental underlägsenhet. Suwalki-korridoren är ett perfekt skott genom territoriet, obekvämt för truppernas avancemang, lågt liggande och sumpigt. Och bara en general som inte klarat just detta Veksler-test kan sticka in huvudet där.

  Det är mycket lättare att bryta Litauen på en dag eller två och göra en normal resa till Kaliningrad

  Du kan bryta Litauen på två dagar, eller så kan du fastna i belägringen av Vilnius i ett halvår, varefter du inte längre behöver rusa till Kaliningrad.
  1. Lynx2000
   Lynx2000 6 september 2023 06:29
   +1
   Citat från Escariot
   En relativt mäktig armé behövs på grund av neutralitet. En farbror från andra sidan havet hjälper inte till att bekämpa fienden i ett neutralt land. Helt själv. Allt på egen hand.

   Ett neutralt land kommer inte att få hjälp av en "farbror från utlandet", utan av de stridande parternas handel eller ekonomiska intressen; genom sådana länder sker handel med nödvändiga råvaror och varor, inklusive militära sådana, finansiella uppgörelser och andra överföringar.
   Sverige, Schweiz vet och minns detta, du kan också komma ihåg Portugal, Irland, till och med Spanien, länderna i Latinamerika osv.
   Formeln: "både vår och din" skyddar bättre än sin armé...
   1. realing
    realing 6 september 2023 13:32
    +2
    Låt mig påminna er om att Schweiz under andra världskriget räddades inte bara av ekonomi, utan också av en bra armé belägen i ett avlägset bergsområde
    1. pettabyte
     pettabyte 6 september 2023 14:02
     -1
     Om vi ​​ville hade vi bombat detta mycket bergiga område.
     Och där kommer de antingen att dö ut eller kapitulera.
     Det som räddade dem (från riket) var att "de är liksom tyskar (låt dem sitta nu, då kommer de till oss)."
     1. Escariot
      Escariot 6 september 2023 15:23
      -1
      Citat från pettabyte
      Om vi ​​ville hade vi bombat detta mycket bergiga område.
      Och där kommer de antingen att dö ut eller kapitulera.
      Det som räddade dem (från riket) var att "de är liksom tyskar (låt dem sitta nu, då kommer de till oss)."

      Du har kategoriskt fel. Faktum är att Tyskland i desperat behov behövde Schweiz transportnät, och schweizarna hotade att spränga tunnlarna vid varje bråk. Så trots sitt hat mot Schweiz vågade Hitler inte attackera det, men schweizarna tillät last men inte trupper genom deras territorium
    2. Lynx2000
     Lynx2000 6 september 2023 14:14
     +2
     Citat från realing
     Låt mig påminna er om att Schweiz under andra världskriget räddades inte bara av ekonomi, utan också av en bra armé belägen i ett avlägset bergsområde

     Huruvida en armé är dålig eller bra avgör resultatet av militära operationer. Under andra världskriget hade Schweiz och Nazityskland luftincidenter (flygplan sköts ner på båda sidor). De var förknippade med attacken av Tyskland och genomförandet av militära operationer mot Frankrike. Efter den andra tyska varningen förbjöd den schweiziska försvarsmaktens överbefälhavare avlyssning av Luftwaffe-flygplan, endast eskortering.
     Markstyrkorna från båda sidor (Schweiz och Tyskland), om jag inte har fel, hade inga sammandrabbningar. Den schweiziska försvarsplanen "Redoubt" var inte avsedd att slå tillbaka ett anfall, utan att hålla ut och skapa förutsättningar för förhandlingar. Schweiz behövde råvaror för industri och livsmedel, Tyskland behövde transitkorridorer, tillgång till banktransaktioner.
     Under 1,5 århundraden innan dess fanns garnisoner och den bästa armén i den franska republiken i Europa i Alperna. Tror du att Schweiz skulle ha vunnit, och redan omringat av "Axis"?
  2. tlahuicol
   tlahuicol 6 september 2023 08:22
   0
   Citat från Escariot
   Det finns så konstiga neutrala. Mycket väl beväpnad.

   En relativt mäktig armé behövs på grund av neutralitet. En farbror från andra sidan havet hjälper inte till att bekämpa fienden i ett neutralt land. Helt själv. Allt på egen hand.
   I själva verket är den så kallade Suwalki-korridoren ett slags Veksler-test, men för militären. Allt prat om denna landremsa är verkligen ett test för mental underlägsenhet. Suwalki-korridoren är ett perfekt skott genom territoriet, obekvämt för truppernas avancemang, lågt liggande och sumpigt. Och bara en general som inte klarat just detta Veksler-test kan sticka in huvudet där.

   Det är mycket lättare att bryta Litauen på en dag eller två och göra en normal resa till Kaliningrad

   Du kan bryta Litauen på två dagar, eller så kan du fastna i belägringen av Vilnius i ett halvår, varefter du inte längre behöver rusa till Kaliningrad.

   detta är i bästa fall. I allmänhet behöver du fortfarande ta dig till Litauen
  3. Sebastian Aristarkhovich Pereira
   Sebastian Aristarkhovich Pereira 6 september 2023 13:11
   -1
   I "belägringen av Vilnius" för vad?! Om en sådan situation börjar om Kaliningrad med "korridorer", kommer det inte att finnas någon där att belägra och det kommer inte att finnas något behov ...
  4. pettabyte
   pettabyte 6 september 2023 14:00
   -7
   5 minuter, och Litauen\Lettland\Estland\Finland\Polen brinner.
   Det är bara det att världen står inför det faktum att de inte finns.
   Det finns helt enkelt en bränd rand som drar en tydlig gräns.

   Tricket är att inte tänka på vad man ska göra härnäst (tror de kommer att svara).
   För om du inte är rädd för att använda vapen kommer de inte att bli för fräcka och kommer inte att störa.
   Ryska federationen var rädd och är rädd - så de klättrar in.
   1. Escariot
    Escariot 6 september 2023 15:32
    +4
    Citat från pettabyte
    5 minuter, och Litauen\Lettland\Estland\Finland\Polen brinner.
    Det är bara det att världen står inför det faktum att de inte finns.
    Det finns helt enkelt en bränd rand som drar en tydlig gräns.

    Tricket är att inte tänka på vad man ska göra härnäst (tror de kommer att svara).
    För om du inte är rädd för att använda vapen kommer de inte att bli för fräcka och kommer inte att störa.
    Ryska federationen var rädd och är rädd - så de klättrar in.

    Och om de inte pissar, kommer det mesta av den europeiska delen av Ryssland att brinna under den kommande halvtimmen. Ska vi ta en risk?
    1. pettabyte
     pettabyte 6 september 2023 17:24
     -6
     Varför inte.
     Med tanke på att större delen av USA/EU kommer att brinna ytterligare, låt de strategiska missilstyrkorna roa sig.
     1. Någon_Kakoevich
      Någon_Kakoevich 6 september 2023 18:31
      +4
      Citat från pettabyte
      Varför inte.
      Med tanke på att större delen av USA/EU kommer att brinna ytterligare, låt de strategiska missilstyrkorna roa sig.

      Och sedan, när Ryssland, USA och Europa förbrukar sina arsenaler på varandra, kommer Kina att dyka upp på scenen. Och vem han kommer att vända blicken mot är en mycket stor fråga.
     2. Escariot
      Escariot 6 september 2023 18:38
      +3
      Citat från pettabyte
      Varför inte.
      Med tanke på att större delen av USA/EU kommer att brinna ytterligare, låt de strategiska missilstyrkorna roa sig.

      Om du har så bråttom kan du gå till himlen på egen hand, du ska inte släpa resten med dig
    2. Viktor Leningradets
     Viktor Leningradets 7 september 2023 07:00
     0
     Och om de inte pissar, kommer det mesta av den europeiska delen av Ryssland att brinna under den kommande halvtimmen. Ska vi ta en risk?

     För all del!
     Endast i ett strategiskt utbyte. Vi slog från havet, bättre - två. Det är då ledaren med en pipa i ljumsken inte kommer att rycka. Annars ett begränsat kärnvapenkrig i Europa med avlägsnande av våra strategiska kärnvapen med taktiska kärnvapen från fienden. Detta scenario utarbetades många gånger både med dem och med oss ​​med samma resultat.
     Tja, faktiskt är Europa en ruttet affär. Den huvudsakliga operationsplatsen är Stilla havet.
   2. soptipp22
    soptipp22 6 september 2023 17:11
    +3
    Tricket är att inte tänka på vad man ska göra härnäst (tror de kommer att svara).


    Tänk inte på det senare - det här är verkligen användbara råd. lol
    Det enda tricket är att de blir förbannade för att INTE svara.
    Om du inte svarar på kärnkraftsutpressning, om du "ger upp" minst en gång, kan alla dina kärnvapen sedan slängas i papperskorgen, det kommer inte längre att ha någon avskräckande effekt.

    Detta är väl förstått av oss och västvärlden.
 6. Forskare
  Forskare 6 september 2023 06:03
  +11
  Tyvärr saknar Ryssland en strategi. Som i diplomatin, och i ekonomin och militära angelägenheter. Under de senaste decennierna har vi bara "svarat på utmaningar", det vill säga vi försöker helt enkelt minska skadorna från våra fienders handlingar. Istället för att föregripa dessa utmaningar och sätta "agendan" själva.
  1. BlackMokona
   BlackMokona 6 september 2023 07:44
   +4
   Istället för att föregripa dessa utmaningar och sätta "agendan" själva.

   Ännu bättre, vi själva skapar dessa utmaningar och skapar nya möjligheter för nya utmaningar av fiender. Jag tror redan att ingen har några tvivel om vilket stort och mångfacetterat misstag CBO visade sig vara?
   1. Skärmläsaren
    Skärmläsaren 6 september 2023 08:42
    +6
    Här håller jag med. Om vi ​​tittar på samma problem med Ukraina kommer vi att se att hela den nuvarande situationen skapas av oss, av vår diplomati. En rad felaktiga beslut som orsakade konsekvenser, som vi beslutade felaktigt, vilket orsakade ännu större negativa konsekvenser. Till exempel visar opinionsundersökningar att invånarna i Ukraina fram till 2014 inte ville gå med i Nato, den neutrala statusen var fixerad i Ukrainas konstitution. Vad vi kräver under NWO.

    Vi gör misstag, de kommer att nedrösta mig, men jag tror att Krim var ett misstag. Många gillar att prata om dess strategiska betydelse och allt det där. Men som svar fick vi en aggressiv granne, vilket är mycket värre. Och samma ukrainare skulle ha gjort mål på Krim och väst i allmänhet om vi inte hade börjat bråka med DPR och LPR. Och allt detta ledde till NWO ... och så vidare.
    1. Akim
     Akim 6 september 2023 10:24
     0
     Citat från Berättare
     men jag tror att Krim var ett misstag

     var det nödvändigt att sitta och lugnt titta på hur händelserna kommer att utvecklas efter Maidan inspirerad av staterna? Efter honom verkade diplomatin inte längre fungera. Tja, okej, de skulle sitta och titta i tysthet... som ett resultat skulle de få allt likadant, samma amerikanska skyddslingar i ledningen för Ukraina (kuppen startade av någon anledning), samma hysteri (trots allt, det fanns till 2014 i europeiska länder). Bara Ukraina skulle redan vara med i Nato (vem skulle fråga befolkningens önskan?), Nato-fartyg skulle redan vara på Krim på "lagliga grunder", och någonstans i Donbas skulle en annan enhet av Natos missilförsvar redan byggas. IMHO, det fanns en chans att lämna allt, men det var som bortblåst - Janukovitj var tvungen att vädja till Ryska federationen och bestämt undertrycka Maidan i knoppen.
     1. BlackMokona
      BlackMokona 6 september 2023 10:33
      +4
      borde jag ha suttit och lugnt sett hur händelserna skulle utvecklas efter den USA-inspirerade Maidan?

      Arrangera din egen Maidan och störta regeringen var inte längre ett alternativ? Eller misslyckades specialtjänsterna och diplomaterna så illa att de inte ens kunde räkna med hämnd?
      1. Akim
       Akim 6 september 2023 12:07
       -2
       Citat från BlackMokona
       Organisera din egen Maidan

       tyvärr, staterna har utvecklat denna teknik i decennier (låt oss bara komma ihåg Ungern). Ryssland måste fortfarande lära sig och lära sig
       1. BlackMokona
        BlackMokona 6 september 2023 12:41
        +5
        Citat från Akim
        var det nödvändigt att sitta och lugnt titta på hur händelserna kommer att utvecklas efter Maidan inspirerad av staterna? Efter honom verkade diplomatin inte längre fungera. Tja, okej, de skulle sitta och titta i tysthet... som ett resultat skulle de få allt likadant, samma amerikanska skyddslingar i ledningen för Ukraina (kuppen startade av någon anledning), samma hysteri (trots allt, det fanns till 2014 i europeiska länder). Bara Ukraina skulle redan vara med i Nato (vem skulle fråga befolkningens önskan?), Nato-fartyg skulle redan vara på Krim på "lagliga grunder", och någonstans i Donbas skulle en annan enhet av Natos missilförsvar redan byggas. IMHO, det fanns en chans att lämna allt, men det var som bortblåst - Janukovitj var tvungen att vädja till Ryska federationen och bestämt undertrycka Maidan i knoppen.

        I nästan ett sekel arrangerade Sovjetunionen revolutioner och finansierade prokommunistiska kupper. Därför är allting utarbetat där ute. Där borta i Afrika vänder Wagner lugnt på saker och ting och vänder dem mot Ryssland.
        1. Akim
         Akim 6 september 2023 15:16
         +4
         Ryska federationen (och Sovjetunionen hade inte) ett sådant systematiskt tillvägagångssätt utformat för lång sikt, när samma nödvändiga politiska figurer "leds" nästan från skol- eller studenttid, och oönskade slumpmässiga uppkomlingar "begravs", vilket skapar falska anklagelser och skandaler, när olika utbildningsprogram är inblandade, bearbetning av ungdomar, skapandet av en viss ideologi baserad på nationell, religiös och annan bakgrund (beroende på inflytanderegion) och dess efterföljande propaganda och utveckling. Är det bara så att religiösa motiv används i Mellanöstern och Centralasien, medan nationalism (med vilken Sovjetunionen kollapsade) och kollaboratörer från andra världskriget höjdes till banderollen? Staterna letar noggrant efter stresspunkter och pumpar upp dem. Vad är Wagner i Afrika? Detta är helt enkelt militärt stöd, ett kraftverktyg som Sovjetunionen är van vid att använda och som Ryska federationen försöker använda. Och staterna har ett omfattande flexibelt tillvägagångssätt, som involverar diplomater, militär, media, finansiärer, underrättelsetjänst, legosoldater, utbildningsinstitutioner, olika typer av stiftelser, etc. och så vidare. "Ukraina"-projektet började med österrikarna, fortsatte med polackerna och tyskarna och slutfördes av amerikanerna (ett kvarts sekel). Och åtminstone under dessa kvarts sekel var det nödvändigt att arbeta hårt mot det, för när han "skjuter" kommer varken specialtjänster, diplomater, Wagner eller djävulen med rökelse att hjälpa... vilket i princip , är vad som händer - att släcka nästa brand med den mötande metoden föll, ett annat "svar på utmaningar". Krim och Donbass är exakt samma version av "sin egen Maidan" som Ryska federationen hade skickligheten och styrkan för.
         1. BlackMokona
          BlackMokona 6 september 2023 17:14
          +2
          Det var, kommunistiska partier runt om i världen användes aktivt för detta
         2. Någon_Kakoevich
          Någon_Kakoevich 6 september 2023 18:55
          +5
          Krim och Donbass är exakt samma version av "sin egen Maidan", för vilken Ryska federationen hade tillräckligt med skicklighet och styrka.

          Du kanske har rätt, men det här alternativet har inte implementerats till slutet. Det var nödvändigt att pressa ut allt ur projektet "legitima president Janukovitj". Det är:
          1. Acceptera inte Krim som en del av Ryssland (i det ögonblicket).
          2. Förena Krim, LPR och DPR till ett land med namnet Ukraina med president Janukovitj.
          3. Utse resten av Ukraina som den del av Ukraina som fångas av terrorister.
          4. Agera i Janukovitjs och hans del av Ukrainas intresse.
          Faktum är att det visade sig att varken Ryssland, Ukraina, DPR, LPR eller Krim behövde Janukovitj. Det togs helt enkelt bort av de nya myndigheterna till glädje för alla, och särskilt de som inte formellt hade ett finger med i detta.
          1. Akim
           Akim 7 september 2023 06:21
           0
           Ja, alternativet är inte riktigt implementerat fullt ut. Det visade sig bara vad som hände, för vilket det fanns tillräckligt med tid, ansträngning och kompetens. Här kan folket inte på något sätt förstå att Sovjetunionen (och, som ett resultat, Ryska federationen) och USA har helt olika tillvägagångssätt. Sovjetunionen (och Ryska federationen) gjorde / gör allt på statlig nivå - humanitärt bistånd, byggde något där (hus, skolor, fabriker, kraftverk), någon form av gas-/oljerabatter, skuldefterlåtelse, etc. Detta är allt, så att säga, "i allmänhet", inom ramen för "stat-stat"-relationen, inte personligen, det tillhör ingen och få människor är intresserade av att landet spuddas. Ryska federationen har samma strategi i utrikespolitiken. USA arbetar med människor – utbildar ledare, finansierar media, bearbetar opinionen, utbildar osv. Den är personlig och spelar på individens egenintresse. Vi gick igenom allt detta - alla möjliga Soros-fonder, USAID, NGOs, etc. Grovt sett bygger och utrustar Sovjetunionen (och Ryska federationen) skolan - en underbar, vacker gest, plikttacksamhet, som snabbt glöms bort. Förenta staterna tar, genom personliga intressen från tjänstemän vid landets utbildningsministerium, sina lärare till den här skolan, släpar deras läromedel och den nödvändiga läroplanen. Som ett resultat bildar eleverna sina åsikter på rätt sätt. Till slut spenderade den som byggde skolan helt enkelt pengarna, läraren investerade i projektet med efterföljande avkastning.
           1. Skärmläsaren
            Skärmläsaren 8 september 2023 12:31
            0
            För vi agerar situationsmässigt, inte strategiskt. Detta är ett misstag. Lyssnar man på UD och andra regeringstjänstemän får man intrycket att planeringshorisonten är 3 månader, och den enda framtid de tänker på är valet av president.

            Vi har inga seriösa planer, vart vi är på väg, vad vi vill. Och varför kastas "mjuk kraft" i allmänhet åt sidan? Helt enkelt genom att utvecklas ekonomiskt, bli centrum för det postsovjetiska rymden... vi skulle kunna dra in alla i vår omloppsbana. Verkligheten är Solovyov som hotar Kazakstan i luften. Om 5 år kommer vi att undra varför kazaker kysser amerikaner på tandköttet.
       2. Skärmläsaren
        Skärmläsaren 8 september 2023 12:24
        0
        Det här är allt för konspirationsteoretiker. Det faktum att vi satsade på Janukovitj, som öppet var engagerad i rån. Han var ingen auktoritet och såg ut som en dum clown. Vårt misstag.
        Berättelser om att USA skapar revolutioner är lika vanföreställningar som att skylla Tyskland för oktoberrevolutionen. Revolution är en följd av ackumuleringen av misstag från myndigheterna i landet.
        Och om vi inte förstår detta, utan letar efter hemliga konspirationer från de djupa staterna och frimurarna, då kommer vi att gå på en kratta.
     2. soptipp22
      soptipp22 6 september 2023 18:59
      +5
      i slutändan skulle de få allt likadant, samma amerikanska skyddslingar i Ukrainas ledning


      Det finns erfarenhet.
      Ukrainarnas sympatier är mycket föränderliga.
      Efter 1:a Maidan kom Jusjtjenko till makten.
      I 5 år förlorade han helt popularitet och blev så hatad av alla i Ukraina, vilket till och med är förvånande. Och 2010 vann Janukovitj valet lätt.

      Janukovitj var tvungen att vädja till Ryska federationen och bestämt undertrycka Maidan i knoppen.


      Tja, låt oss säga att Maidan skulle bli allvarligt förtryckt.
      Och hur skulle Janukovitj bli omvald i nästa val 2015?
      Han hade inte haft någon chans om han hade suttit 2014 bara med hjälp av utländska trupper.
      1. Akim
       Akim 7 september 2023 06:26
       0
       Citat från: dump22
       Och 2010 vann Janukovitj valet lätt

       eftersom USA förberedde sig så väl för nästa Maidan att en organiserad styrka skapades som svepte bort Janukovitj. Och de som var för den nuvarande regeringen var absolut oorganiserade – ingen tog hand om dem.

       Citat från: dump22
       Han skulle inte ha en chans

       så han hade inte en chans ändå, han togs bort ändå. Och till exempel kan du titta på Vitryssland, där alternativet med Maidan inte fungerade, inte minst på grund av den gamla mannens hårda reaktion.
     3. Viktor Leningradets
      Viktor Leningradets 7 september 2023 07:05
      0
      Men hur är det med OS 2014, Mundial 2018 och den eftertraktade SP-2?
      Alla försökte manövrera, men de fick inte tag på det.
    2. Avlägsen
     Avlägsen 6 september 2023 12:31
     -1
     Berättare (Oleg)
     Jag tror att Krim var ett misstag. Många gillar att prata om dess strategiska betydelse och allt det där.

     hur är det med den strategiska betydelsen? Har du granskat några kanaler?
     Krim är människorna som bor där. och sedan 1992 har nationalister redan rullat "vänskapståg" till Krim.
     .
     hört deras slogans?
     "Krim kommer att vara ukrainskt eller öde"

     .
     2014 vände det sista tåget på egen hand, efter att de sköt en konvoj av anti-Maidan-bussar med invånare på Krim den 20 februari 2014.

     .
     vad hände i Rada?
     - Vad ska vi göra med 8 miljoner ryssar?
     - skjut med atomvapen)
     1. Escariot
      Escariot 6 september 2023 16:38
      +2
      Citat från Disant
      Berättare (Oleg)
      Jag tror att Krim var ett misstag. Många gillar att prata om dess strategiska betydelse och allt det där.

      hur är det med den strategiska betydelsen? Har du granskat några kanaler?
      Krim är människorna som bor där. och sedan 1992 har nationalister redan rullat "vänskapståg" till Krim.
      .
      hört deras slogans?
      "Krim kommer att vara ukrainskt eller öde"

      .
      2014 vände det sista tåget på egen hand, efter att de sköt en konvoj av anti-Maidan-bussar med invånare på Krim den 20 februari 2014.

      .
      vad hände i Rada?
      - Vad ska vi göra med 8 miljoner ryssar?
      - skjut med atomvapen)

      Om du är så orolig för människor kan de lätt flyttas till Ryssland. Detta skulle naturligtvis kosta pengar, men Ryssland är ett rikt land och vi har mycket utrymme
      1. Avlägsen
       Avlägsen 7 september 2023 09:00
       -2
       Jag tänker inte övertyga dig, men det du föreslår är en galning.
       8 miljoner ryssar och andra nationaliteter borde också flyttas från Ukraina?
       Indianer och Bushmen att ge Amerika och Australien, resten - att bosätta sig runt om i världen? och så vidare?
       1. from_Czechoslovakia
        from_Czechoslovakia 7 september 2023 12:42
        +1
        För att vara ärlig, om 8 miljoner ryssar ville flytta till Ryssland, då skulle det inte finnas en enda rysktalande soldat i Army 404. Alla skulle redan vara i Ryssland.
       2. Yaroslav Tekkel
        Yaroslav Tekkel 7 september 2023 20:26
        -1
        Vi vidarebosätter miljontals tadzjiker, uzbeker, kaukasier och andra. Vi stirrar redan på de svarta. Och om någon freak från Europa eller USA uttrycker en önskan att åka till Ryssland "från dominansen av BLM och HBT", kommer han omedelbart att få en röd matta, hedersmedborgarskap och nycklar till en lägenhet. I och med SVO:s början intensifierades processen bara. Men att acceptera 8 miljoner ryska människor är inte värt det, det skulle vara bättre att kämpa tills den sista soldaten.
        1. Avlägsen
         Avlägsen 7 september 2023 22:42
         0
         Yaroslav Tekkel
         Vi vidarebosätter miljontals tadzjiker, uzbeker, kaukasier och andra
         Jag förstår inte vad de gör. migrantarbetare - okej, var med dem, men när de får pass - är det överdrivet. Jo, de själva visar oss Frankrike och Tyskland - 1 januari 2016 Köln, i Frankrike brinner gatorna ständigt..
         .

         Men att acceptera 8 miljoner ryska människor är inte värt det, det skulle vara bättre att kämpa tills den sista soldaten.
         hur tar du emot dem? – nu är de som är kvar där gisslan – gränserna är stängda. Kvinnor i militär ålder förbjöds också att lämna häromdagen.
         .
         för närvarande är utgången endast genom frontlinjen - anropssignal och frekvens på vilken baofeng som helst - Volga, frekvens 149.200
    3. Sebastian Aristarkhovich Pereira
     Sebastian Aristarkhovich Pereira 6 september 2023 13:22
     +1
     Du läser och förstår att hela vår historia var en kontinuerlig rad misstag! Skulle de sitta nu i Moskvafurstendömet och vara glada att de lever?! Höger ?!
     Alla handlingar från den ryska staten är nu fördömda, omskrivna, nedvärderade ... oavsett om det är polackerna i Moskva, korsfararna i öst, Napoleon i Ryssland, spanjorerna i Amerika och det skulle vara trevligt att fråga indianerna i Nordamerika hur det är, om de godkänner deras utrotning av förfäderna till den nuvarande befolkningen USA!
     Kan du inte förstå att det inte har funnits någon kär ukrainsk granne vid horisonten sedan Sovjetunionens kollaps?!
     Inse att "icke-bröderna" var redo att sälja USA vad de vill för att trycka in Ryssland i samma "furstendöme" - kan du inte?!
     Det är denna inställning till vår historia och idag som har lett oss till att vi idag tvingas bevisa med vapen vår rätt att bo där vi bor och att leva som vi tycker är lämpligt, och inte som vår västerländska farbror beordrar oss.
    4. from_Czechoslovakia
     from_Czechoslovakia 6 september 2023 22:37
     0
     Rysslands mål bör inte vara att bara stärka sitt eget territorium. Ryssland måste fortsätta att expandera det ryska imperiet för alla slavers skull. Rysslands ärorika historia tvingar henne till detta. Här i Tjeckien ser vi fram emot att bli en del av det stora slaviska imperiet (även om vi bara är några få än).
     1. Alexander Emris
      Alexander Emris 6 september 2023 23:46
      +1
      Citat: from_Czechoslovakia
      Rysslands mål bör inte vara att bara stärka sitt eget territorium. Ryssland måste fortsätta att expandera det ryska imperiet för alla slavers skull. Rysslands ärorika historia tvingar henne till detta. Här i Tjeckien ser vi fram emot att bli en del av det stora slaviska imperiet (även om vi bara är några få än).


      Ursäkta mig, varför behöver du Ryssland? Varför skulle ryssarna återigen bygga ett slaviskt multinationellt företag som kommer att förråda oss, som fallet var i sammetsrevolutionerna?
      Historien tvingar Ryssland att inte upprepa gamla misstag och att inte vända ryggen åt sina "bröder" slaverna - kniven kommer definitivt att sticka in. Ryssland borde vara ett ryskt imperium, inte ett slaviskt. Och tänk bara på ryssarna. Om du vill vara med Ryssland, bli rysk och flytta till Ryssland. Och ingenting annat.
      1. from_Czechoslovakia
       from_Czechoslovakia 7 september 2023 00:53
       0
       Varför 404 - ja, men Tjeckoslovakien - nej? Idén om ett stort Ryssland är inte heller särskilt populär i de nya ryska territorierna.

       Det kan inte sägas att tjeckerna och slovakerna "förrådde" Ryssland eller Sovjetunionen. Stödet för Sovjetunionen var aldrig tillräckligt högt, mina medborgare uppfattade för det mesta det sovjetiska folket inte som befriare, utan som ockupanter. Tyvärr. Men fel sovjetisk politik är i första hand skyldig till detta.

       Om du inte vill ha ett stort imperium, varför underkastade du dig inte USA 1991 som tyskarna gjorde 1945? Det tog tyskarna bara 30 år att bli ett mycket rikt land där en arbetare kan köpa en ny Mercedes för en halv årslön.
       Det är vad jag beundrar med ryssarna: de vet att de inte kommer att ta sin rikedom i graven, och Rysslands härlighet kommer att leva vidare efter deras död.
       1. Ivan Ivanovich Ivanov
        Ivan Ivanovich Ivanov 7 september 2023 08:32
        0
        Det kan inte sägas att tjeckerna och slovakerna "förrådde" Ryssland eller Sovjetunionen. Stödet för Sovjetunionen var aldrig tillräckligt högt, mina medborgare uppfattade för det mesta det sovjetiska folket inte som befriare, utan som ockupanter. Tyvärr. Men fel sovjetisk politik är i första hand skyldig till detta.

        Naturligtvis - i första världskriget kämpade de mot Ryssland, sedan stal de tsarguld, i andra världskriget slickade de Hitlers rumpa - och "fel sovjetisk politik" är skyldig till allt.
        Samma "bröder" bara i profil.
       2. Alexander Emris
        Alexander Emris 7 september 2023 08:38
        +3
        Citat: from_Czechoslovakia
        Varför 404 - ja, men Tjeckoslovakien - nej? Idén om ett stort Ryssland är inte heller särskilt populär i de nya ryska territorierna.

        Det kan inte sägas att tjeckerna och slovakerna "förrådde" Ryssland eller Sovjetunionen. Stödet för Sovjetunionen var aldrig tillräckligt högt, mina medborgare uppfattade för det mesta det sovjetiska folket inte som befriare, utan som ockupanter. Tyvärr. Men fel sovjetisk politik är i första hand skyldig till detta.

        Om du inte vill ha ett stort imperium, varför underkastade du dig inte USA 1991 som tyskarna gjorde 1945? Det tog tyskarna bara 30 år att bli ett mycket rikt land där en arbetare kan köpa en ny Mercedes för en halv årslön.
        Det är vad jag beundrar med ryssarna: de vet att de inte kommer att ta sin rikedom i graven, och Rysslands härlighet kommer att leva vidare efter deras död.


        404 är också onödigt för oss om jag ska vara ärlig. Våra myndigheter gjorde ett misstag - vi borde ha tagit alla ryssar ur 404 och drivit igenom Europeiska unionen idén om att befolka svarta och araber på dess avfolkade länder som ett villkor för dess acceptans i västerländska strukturer. Bandera själva skulle ha dött ut av en sådan vändning.

        Rysslands ära bör inte ligga i värdelösa erövringar av land – vi har många av dem – utan i vetenskapliga landvinningar, kulturell utveckling, ekonomisk tillväxt och militär styrka. Då kommer alla bröder och icke-bröder själva att buga sig för den ryska flaggan.
        1. from_Czechoslovakia
         from_Czechoslovakia 7 september 2023 12:22
         0
         Citat: Alexander Emrys

         Rysslands ära bör inte ligga i värdelösa erövringar av land – vi har många av dem – utan i vetenskapliga landvinningar, kulturell utveckling, ekonomisk tillväxt och militär styrka. Då kommer alla bröder och icke-bröder själva att buga sig för den ryska flaggan.

         Och varför händer inte detta? Om vi ​​jämför Ryssland 1991 och Tyskland 1945, då sköts Tyskland, och Ryssland har enorma reserver av naturresurser.
         1. Alexander Emris
          Alexander Emris 7 september 2023 15:45
          0
          Citat: from_Czechoslovakia
          Citat: Alexander Emrys

          Rysslands ära bör inte ligga i värdelösa erövringar av land – vi har många av dem – utan i vetenskapliga landvinningar, kulturell utveckling, ekonomisk tillväxt och militär styrka. Då kommer alla bröder och icke-bröder själva att buga sig för den ryska flaggan.

          Och varför händer inte detta? Om vi ​​jämför Ryssland 1991 och Tyskland 1945, då sköts Tyskland, och Ryssland har enorma reserver av naturresurser.


          Vi hade inte vår egen Adenauer, istället fick vi nöja oss med Jeltsin. Därför är detta inte det mest framgångsrika resultatet hittills.
          men vi måste sträva efter att rätta till detta och inte bli inblandade i onödiga och skadliga äventyr.
  2. Akim
   Akim 6 september 2023 10:31
   +2
   Citat: W. Cheny
   Under de senaste decennierna har vi bara "svarat på utmaningar", det vill säga vi försöker helt enkelt minska skadorna från våra fienders handlingar

   när var det annorlunda? och Sovjetunionen hela vägen bara "svarade på utmaningarna". Minns samma karibiska kris, som inte började på grund av tyrannen Nikita, som vissa tror, ​​utan på grund av USA:s utplacering av missiler i Turkiet. Av någon anledning minns alla om missiler på Kuba, men inte om missiler i Turkiet.
   1. Forskare
    Forskare 6 september 2023 14:18
    +2
    Bara som ett resultat tog inte bara vi från Kuba, utan också USA bort missilerna från Turkiet. Eftersom vårt svar var tillräckligt. Och det blev möjligt eftersom Fidel fick stöd i tid.
    Förresten, Kuba var en mycket bra irritation för staterna och de såg alltid tillbaka på denna kris när de hade att göra med unionen.
    1. Akim
     Akim 6 september 2023 14:55
     +1
     Det stämmer, men återigen var detta ett "svar på en utmaning" och på gränsen till ett fult och kärnvapenkrig. Sedan gick det igenom "till allas belåtenhet", tack och lov..
    2. soptipp22
     soptipp22 6 september 2023 19:15
     -1
     men staterna tog också bort missilerna från Turkiet.


     Stater skilde sig skickligt från oss då.
     Jupitermissiler togs bort från Turkiet eftersom de var föråldrade (oxidationsmedlet var flytande syre) och de togs helt ur drift 1963. Och istället för flytande Jupiters började Polaris med fast bränsle användas.
    3. Yaroslav Tekkel
     Yaroslav Tekkel 7 september 2023 20:33
     0
     Förresten, detta är ett kolossalt misslyckande för USA:s diplomati. Till en början ville Fidel inte ha någon konfrontation med USA och var generellt sett en ganska moderat socialist, och ingen röd fanatiker. Men amerikanerna uppträdde från en arrogant gentlemans position. Tja, vi har hemorrojder till hands under de kommande decennierna.
  3. soptipp22
   soptipp22 6 september 2023 17:14
   +1
   skapa din egen agenda.


   Vi har själva format världsagendan det senaste och ett halvt året!
 7. Vladimir_2U
  Vladimir_2U 6 september 2023 06:06
  -7
  Tja, de gjorde snålskjuts. Har vår diplomati sagt till någon att i händelse av ett krig med Nato blir alla Nato-medlemmar ett mål för ryska kärnvapen? Nej, inte till någon. Annars hade de nu inte bränt koranerna, utan riksdagens byggnader eller något annat ...
  1. BlackMokona
   BlackMokona 6 september 2023 07:44
   +3
   Citat: Vladimir_2U
   Tja, de gjorde snålskjuts. Har vår diplomati sagt till någon att i händelse av ett krig med Nato blir alla Nato-medlemmar ett mål för ryska kärnvapen? Nej, inte till någon. Annars hade de nu inte bränt koranerna, utan riksdagens byggnader eller något annat ...

   Tog fram det och hur. En av de viktiga anledningarna till att de gick med i Nato. Kärnkraftsutpressning har bara en utväg, att ingå en allians med kärnkraftsländer
   1. Vladimir_2U
    Vladimir_2U 6 september 2023 09:16
    0
    Citat från BlackMokona
    Tog fram det och hur. En av de viktiga anledningarna till att de gick med i Nato. Kärnkraftsutpressning har bara en utväg, att ingå en allians med kärnkraftsländer

    Du behöver inte trynde. Den alliansfria rörelsen bygger just på tillbakadragandet av hotet om användning av kärnvapen, eftersom kärnvapen inte kommer att användas mot ett icke-kärnvapenland, använd logik.
    1. BlackMokona
     BlackMokona 6 september 2023 10:32
     +5
     Du behöver inte trynde. Den alliansfria rörelsen bygger just på tillbakadragandet av hotet om användning av kärnvapen, eftersom kärnvapen inte kommer att användas mot ett icke-kärnvapenland, använd logik.

     Var Japan kärnvapen när kärnvapenbomber anlände?

     Plus, kom ihåg att även suppleanter nu föreslår att använda kärnor i Ukraina. Det vill säga, skrik hörs redan över toppen. Och Ukraina är inte alls ett kärnvapenland.
     1. Vladimir_2U
      Vladimir_2U 6 september 2023 11:17
      -2
      Citat från BlackMokona
      Var Japan kärnvapen när kärnvapenbomber anlände?

      Vilken dumhet det är att minnas andra världskriget i förhållande till nutiden. När det inte fanns något Nato visste de ingenting om kärnvapen, och kriget utkämpades med lika krafter. Utan att ens komma ihåg att kärnvapen användes av USA, och användes för teständamål... Och garanterat utan vedergällning. Men hotet från de allierade att använda kemiska vapen mot Tyskland, i händelse av en kemisk attack mot Sovjetunionen, hindrade nazisterna från att ta detta steg.

      Citat från BlackMokona
      Plus, kom ihåg att även suppleanter nu föreslår att använda kärnor i Ukraina. Det vill säga, skrik hörs redan över toppen. Och Ukraina är inte alls ett kärnvapenland.
      Ännu större dumhet är att föreställa sig INDIVIDUELLA ställföreträdare i kroppen, som många kallar statens dåre, som uttrycker den militära och politiska ledningens synvinkel.
      Och hotet om att använda kärnvapen mot icke-kärnvapen NATO-länder avskräckte Sovjetunionen och alla möjliga finländare och ledde till allvarliga antikrigsprotester i alla möjliga Italien och till och med England.
      Kort sagt, du behöver inte prata om du inte kan ämnet.
     2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova 6 september 2023 12:20
      -7
      Ukraina som land finns inte längre!!!!!!!!!!
    2. soptipp22
     soptipp22 6 september 2023 17:20
     +5
     eftersom kärnvapen inte kommer att appliceras på ett icke-kärnvapenland, använd logik.


     Vem använder logik här?
     Förslaget om att använda taktiska kärnvapen i Ukraina (och detta är trots allt ett icke-kärnvapenland, och till och med inte inkluderat i något militärblock, som till exempel Finland!) uttrycks ständigt av oss.
     På nivån som vice ordförande i säkerhetsrådet:
     https://www.rbc.ru/politics/30/07/2023/64c60bdf9a794798132f2d78
     Medvedev varnade för hotet om användning av kärnvapen om Ukrainas väpnade styrkor lyckas

     ...Moskva skulle behöva använda kärnvapen, varnade säkerhetsrådets vice ordförande Dmitrij Medvedev.
 8. HaByxoDaBHocep
  HaByxoDaBHocep 6 september 2023 06:27
  +1
  Och vad hindrar våra centrala kanaler från att göra en stor rapport från någon kontrollcentral av våra strategiska kärnvapenstyrkor efter att Sverige gått med i Nato, säger de, i samband med att Sverige och Finland gick med i Nato, omriktades stridsspetsar i ballistiska missiler och visar trotsigt inspelet från koordinater för Helsingfors och Stockholm in i missilers hjärnor, jag tror att befolkningen i dessa städer kommer att vara mycket nöjda
  1. Escariot
   Escariot 6 september 2023 07:12
   +9
   Citat från HaByxoDaBHocep
   Och vad hindrar våra centrala kanaler från att göra en stor rapport från någon kontrollcentral av våra strategiska kärnvapenstyrkor efter att Sverige gått med i Nato, säger de, i samband med att Sverige och Finland gick med i Nato, omriktades stridsspetsar i ballistiska missiler och visar trotsigt inspelet från koordinater för Helsingfors och Stockholm in i missilers hjärnor, jag tror att befolkningen i dessa städer kommer att vara mycket nöjda

   De kommer definitivt att göra det. Men förutom en erektion för den patriotiska allmänheten i Ryska federationen kommer detta inte att ge någonting.
   1. BlackMokona
    BlackMokona 6 september 2023 07:45
    +4
    Citat från Escariot
    De kommer definitivt att göra det. Men förutom en erektion för den patriotiska allmänheten i Ryska federationen kommer detta inte att ge någonting.

    Det kommer också att ge ett enormt uppsving i stödet till det militärindustriella komplexet och stödet till Ukraina i dessa länder bland befolkningen
   2. Shtrek
    Shtrek 6 september 2023 08:52
    +5
    Och vad hindrar våra centrala kanaler från att göra en stor rapport från någon kontrollcentral av våra strategiska kärnvapenstyrkor efter att Sverige gått med i Nato, säger de, i samband med att Sverige och Finland gick med i Nato, omriktades stridsspetsar i ballistiska missiler och visar trotsigt inspelet från koordinater för Helsingfors och Stockholm in i missilers hjärnor, jag tror att befolkningen i dessa städer kommer att vara mycket nöjda

    De kommer definitivt att göra det. Men förutom en erektion för den patriotiska allmänheten i Ryska federationen kommer detta inte att ge någonting.


    Det är osannolikt att befolkningen i dessa länder tittar på ryska TV-kanaler. Och ja, i nästan varje program bestämmer Solovyov och Skabeeva vilket land de ska släppa en vätebomb över.... Men propaganda fungerar tydligen bara för den ryska publiken..
    1. linux28
     linux28 6 september 2023 17:02
     0
     Citat: Streck
     .Men propaganda fungerar tydligen bara för den ryska publiken ..


     Strängt taget är detta propaganda, inte propaganda.
  2. SVD68
   SVD68 6 september 2023 07:25
   -1
   Ingen kommer att tro. Det är klart mer lönsamt att neutralisera Finland och Sverige med Iskander eller Dolkar med speciella stridsspetsar.
   1. Escariot
    Escariot 6 september 2023 08:18
    +10
    Citat: SVD68
    Ingen kommer att tro. Det är klart mer lönsamt att neutralisera Finland och Sverige med Iskander eller Dolkar med speciella stridsspetsar.

    Då kan Moskva och St Petersburg neutraliseras med missiler med speciella stridsspetsar.
    1. SVD68
     SVD68 6 september 2023 16:15
     -3
     Citat från Escariot
     Då kan Moskva och St Petersburg neutraliseras med missiler med speciella stridsspetsar.

     Dom kan. Men de pissar.
     1. Escariot
      Escariot 6 september 2023 18:40
      +3
      Citat: SVD68
      Citat från Escariot
      Då kan Moskva och St Petersburg neutraliseras med missiler med speciella stridsspetsar.

      Dom kan. Men de pissar.

      Naturligtvis piss. Och vem pissar inte? Det är därför kärnvapen inte används.
   2. tlahuicol
    tlahuicol 6 september 2023 08:28
    +2
    Citat: SVD68
    Ingen kommer att tro. Det är klart mer lönsamt att neutralisera Finland och Sverige med Iskander eller Dolkar med speciella stridsspetsar.

    Det är klart mer lönsamt att göra tvärtom - att spränga kärnvapen över St Petersburg, för att inte lida, och låta finnarna dö av strålning. Annars, döda snabbt finnarna och balterna och böja dig sedan i vånda och hosta upp blod - inte comme il faut
  3. realing
   realing 6 september 2023 13:38
   +4
   Det är på grund av sådana förslag som Ryssland lämnades nästan utan allierade och kunde förlora de senare. Kina, som alla ser så på, har upprepade gånger uttalat att det inte kommer att tolerera användningen av kärnvapen, inte ens taktiska.
   1. Ivan Ivanovich Ivanov
    Ivan Ivanovich Ivanov 7 september 2023 08:38
    -3
    Kina, som alla ser så på, har upprepade gånger uttalat att det inte kommer att tolerera användningen av kärnvapen, inte ens taktiska.

    Kommer inte att tolerera vad???
    Hittills har Kina inte tillräckligt med avgifter, när de ackumulerar dem kommer de att säga annorlunda.
  4. Viktor Leningradets
   Viktor Leningradets 7 september 2023 07:19
   +2
   Agitation (ett slags röda linjer) påverkar ingen längre.
   Tja, och viktigast av allt - de använde kärnvapen - och vad då? Fiendens armé är inte besegrad (tvärtom, befolkningen är motiverad att hämnas på angriparen), den industriella potentialen (finns kvar i Europa, USA, Kanada, Indien, Japan, Sydkorea) påverkas inte. Logistik (frakt) - tillhandahålls av US Navy och dess allierade. Så användningen av kärnvapen bör:
   1. Förlama ledarens vilja (KNSh i USA:s väpnade styrkor)
   2. Säkerställa nederlaget för den utvalda fienden med en fullständig rensning av territoriet och upprättandet av en hård ockupation
   3. Förebyggande av en land-, sjö-, luft- och rymdblockad av Ryssland genom hot om ojämförlig skada på potentiella deltagare i en sådan blockad.
   Ryssland har inte tillräckligt med styrka för allt detta, men om inget görs kommer en bred koalition, med eller utan förevändning, att lösa problemet med kärnvapenavrustning och demilitarisering av Ryssland, med dess efterföljande likvidation och uppdelning av territorium mellan förmånstagarna.
 9. Galeon
  Galeon 6 september 2023 07:12
  +3
  Det är mycket lättare att bryta Litauen på en dag eller två och göra en normal resa till Kaliningrad.

  Det verkar som att de som kunde ha utfört en sådan operation inte längre tjänstgör i armén. Antingen i det civila livet eller i en PMC. Det finns bara de befälhavare kvar som kan stå nära Avdeevka i ett och ett halvt år.
  1. ave0123
   ave0123 6 september 2023 07:28
   +1
   klagan från vissa om Sveriges och Finlands "otidiga" inträde i Nato på grund av det "aggressiva Ryssland" är bullshit.

   Så vi behöver dessa Chukhons och deras fattiga länder. För att behålla din. Och de är väl medvetna om detta. Letar du efter - vem drar nytta av det? Och detta är fördelaktigt för det lokala militär-industriella komplexet, som inte är emot att dra nytta av denna hysteri, och att gå med i NATO är en anledning inte bara att utrusta sina arméer på nytt, utan också att sälja sina vapen till andra länder. Och det är därför deras vapen dyker upp i Ukraina: inkörning och reklam. Annars, vem köper vem vet vad?

   I Finlands fall är detta ett typiskt exempel på hur de ansåg att fördelarna med att sälja sina vapen på Nato-marknaden överväger fördelarna med relationerna med Ryssland. Så "inget personligt": bara affärer!
   1. Escariot
    Escariot 6 september 2023 08:26
    +5
    Citat från: ave0123
    klagan från vissa om Sveriges och Finlands "otidiga" inträde i Nato på grund av det "aggressiva Ryssland" är bullshit.

    Så vi behöver dessa Chukhons och deras fattiga länder. För att behålla din. Och de är väl medvetna om detta.

    Nåväl, det är förståeligt, men det är inte klart var dessa "att behålla sitt eget" slutar. Redan 2002 var Rysslands gräns tydligt definierad och det var tydligt att det var nödvändigt att "behålla vår egen", och 2014 utvidgades denna "egna" något till våra grannars förtret. Förra året ökade "eget" ännu mer. Vem vet vad gränserna för "enas" blir imorgon.
 10. kenpachi
  kenpachi 6 september 2023 07:30
  0
  Citat från HaByxoDaBHocep
  att skriva in koordinaterna för Helsingfors och Stockholm i raketernas hjärnor

  Karakteristiskt är att de mest turboladdade turbopatrioterna vet minst om militär utrustning. Inga koordinater är inmatade i raketen. Det finns ett flyguppdrag. Hur och var det skrivs är en strikt hemlighet. Men generellt sett finns det något som liknar en svart låda från ett flygplan.
  1. BlackMokona
   BlackMokona 6 september 2023 07:46
   +4
   Citat från kenpachi
   Citat från HaByxoDaBHocep
   att skriva in koordinaterna för Helsingfors och Stockholm i raketernas hjärnor

   Karakteristiskt är att de mest turboladdade turbopatrioterna vet minst om militär utrustning. Inga koordinater är inmatade i raketen. Det finns ett flyguppdrag. Hur och var det skrivs är en strikt hemlighet. Men generellt sett finns det något som liknar en svart låda från ett flygplan.

   Och USA har fler städer än vi har bomber. Därför är varje svensk stad för ändamålen minus en förstörd amerikansk stad
   1. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 6 september 2023 11:56
    -1
    Citat från BlackMokona
    Och USA har fler städer än vi har bomber. Därför är varje svensk stad för ändamålen minus en förstörd amerikansk stad

    Det finns en väg ut - RSD.
    IRBM med en räckvidd på 1500 XNUMX km löser problemet med olämplig konsumtion av ICBM i Sverige, Norge... och även i länderna i det östeuropeiska cordon sanitaire.
    1. PYTTELITEN
     PYTTELITEN 6 september 2023 21:58
     +7
     Citat: Alexey R.A.
     IRBM med en räckvidd på 1500 XNUMX km löser problemet med olämplig konsumtion av ICBM i Sverige, Norge... och även i länderna i det östeuropeiska cordon sanitaire.

     En kapprustning med Nato? Bra plan, pålitlig som en schweizisk klocka.

     Jag kommer att stödja.
   2. alexoff
    alexoff 6 september 2023 13:14
    +1
    Amerikanerna säger det direkt - att öka försvarets djup. Och svenskarna är nog glada
   3. Viktor Leningradets
    Viktor Leningradets 7 september 2023 07:24
    +1
    Än en gång – kärnvapen är vapen mot strategiska mål, och inte för terror mot befolkningen. Förstör det som utgör ett hot – och framåt. Och att slå städer - detta kan också göras med konventionella vapen, om det inte finns någonstans att ta vägen - detta är den anglosaxiska tekniken.
 11. ave0123
  ave0123 6 september 2023 07:38
  +2
  Citat från kenpachi
  Citat från HaByxoDaBHocep
  att skriva in koordinaterna för Helsingfors och Stockholm i raketernas hjärnor

  Karakteristiskt är att de mest turboladdade turbopatrioterna vet minst om militär utrustning. Inga koordinater är inmatade i raketen. Det finns ett flyguppdrag. Hur och var det skrivs är en strikt hemlighet. Men generellt sett finns det något som liknar en svart låda från ett flygplan.


  du skriver strunt. Utan någon "tophemlig" vet man att raketen har en egen inbyggd dator, i vilken flyguppdraget laddas. Och vad BTsVM består av är välkänt.

  Även sekvensen av stridsspetsar och lockbeten efter avel är inte en "militär hemlighet", eftersom. utförs slumpmässigt
 12. Vadim S
  Vadim S 6 september 2023 07:53
  -1
  Jag förstår inte vad det finns att ångra då? Alla som inte talar ryska i Europa är våra fiender eller kommer att bli dem vid ett lämpligt tillfälle! De hatade och fruktade Ryssland i århundraden, bara naiva pacifister ser alla vänner och allierade. Det är värdelöst att vänta på något och hoppas, de behöver bara våra resurser, de behöver inte oss!
  1. BlackMokona
   BlackMokona 6 september 2023 08:11
   +7
   Citat: Vadim S
   Jag förstår inte vad det finns att ångra då? Alla som inte talar ryska i Europa är våra fiender eller kommer att bli dem vid ett lämpligt tillfälle! De hatade och fruktade Ryssland i århundraden, bara naiva pacifister ser alla vänner och allierade. Det är värdelöst att vänta på något och hoppas, de behöver bara våra resurser, de behöver inte oss!

   Under hela sin historia har Ryssland framgångsrikt samlat militära koalitioner i Europa och hittat allierade för sig själv. Brittiska pengar finansierade aktivt våra trupper mot Napoleon, medan spanjorerna partisanerade mot hans trupper, och i Leipzig deltog en helt enkelt underbar koalition av länder. Här och Preussen, Sverige, Österrike. Vi stod axel vid axel med våra soldater, och utan deras arméer hade det inte varit möjligt att helt besegra Napoleon. Under första världskriget fanns ententen, i andra världskriget Anti-Hitler-koalitionen, i det kalla kriget ATS. Därför döljer ni helt enkelt det fullständiga misslyckandet i vår diplomati, som målar hela Europa med en fiendefärg med sina odugliga handlingar.
  2. sol-
   sol- 7 september 2023 00:18
   +2
   Alla som inte talar ryska i Europa är våra fiender eller kommer att bli dem vid ett lämpligt tillfälle!

   Minst hälften av dem som kämpar i den ukrainska armén talar ryska. :(
  3. Mustasch Kok
   Mustasch Kok 7 september 2023 00:41
   +2
   Du, Vadim, ersätter "... talar inte ryska" med "... talar inte tyska." Och byt även ut "... de var rädda för Ryssland, ..." med "... de var rädda för Tyskland, ...". Sedan, med dessa två redigeringar, läs din egen text igen och berätta för mig vilka idéer du främjar?
   1. Dali
    Dali 12 september 2023 14:34
    0
    Citat: Mustasch Kok
    Du, Vadim, ersätter "... talar inte ryska" med "... talar inte tyska." Och byt även ut "... de var rädda för Ryssland, ..." med "... de var rädda för Tyskland, ...". Sedan, med dessa två redigeringar, läs din egen text igen och berätta för mig vilka idéer du främjar?

    Anspelningen på Nazityskland är förstås förståeligt, men det är inte alls lämpligt (som ordet säger, inte alls!!!).
    Förresten, jag kan inte gissa varför själv... Jag ska ge dig en ledtråd... men eftersom Vadim specifikt beskrev historien om vad som kallas tidens början (åtminstone Ryssland). Och inget Tyskland står ens nära i denna fråga. Så länge Rysslands historia varar kommer så många att åtrå Ryssland, så många kommer att vilja förstöra det!!!
    Cook, har du ens studerat historia lite?!
 13. snickare
  snickare 6 september 2023 08:11
  -2
  Men vi ska prata om vad som kan hända i Östersjön nästa gång.
  Återigen kommer det att bli nödvändigt - "att skära ett fönster mot Europa", som under Peter den store.
  1. Shtrek
   Shtrek 6 september 2023 12:41
   +4

   snickare

   Återigen måste vi "klippa ett fönster mot Europa", som under Peter den store


   Uppenbarligen är detta oundvikligt. Ryssland kommer att behöva upprätta utrikespolitiska förbindelser och ömsesidigt fördelaktiga handels- och ekonomiska band med "ovänliga" västländer, men detta kommer att vara synligt redan under "post-Putin"-tiden.....
 14. kenpachi
  kenpachi 6 september 2023 08:37
  +1
  Citat från: ave0123
  Och vad BTsVM består av är välkänt.

  Ja? Så, vad är processorn? Hur många? Vad är flyguppdraget skrivet på?
  Jag tror inte att du kommer att uttrycka det nu, även om allt är "väl känt".
  1. Alexey R.A.
   Alexey R.A. 6 september 2023 12:05
   +2
   Du kan också fråga om 106:e serien och ferriter. wink
 15. Apasus
  Apasus 6 september 2023 09:36
  0
  starten av Rysslands operation i Ukraina, som också drömde om Nato, övertygade slutligen de flesta svenskar (och grannfinländare) om att de behövde ytterligare skydd från alliansen.

  På morgonen vaknade finländarna och befann sig i NATO (i grova drag) Ingen frågade finnarna, det finns mycket material på nätet. Av den anledningen gav de Sanna Marin skjuts i valet förresten. Men hon fullföljde sin roll, en tomhövdad trettioårig tjej skrev på alla dokument för landets räkning.Och SVO hade inget med det att göra, hon var speciellt förberedd på detta steg
  1. Någon_Kakoevich
   Någon_Kakoevich 6 september 2023 22:45
   +8
   Precis som ett gäng ryssar vaknade på morgonen och hamnade i NWO. Och lite tidigare vaknade vi med Krim som en del av Ryssland. Och ingen frågade vanliga människor något. Se ovan!
   1. Apasus
    Apasus 7 september 2023 08:22
    -2
    Citat: Nekto_Kakoevich
    Precis som ett gäng ryssar vaknade på morgonen och hamnade i NWO.

    Tycker synd om nazisterna. Och varför blev du inte så indignerad den 2 maj i Odessa?
    Citat: Nekto_Kakoevich
    Och lite tidigare vaknade vi med Krim som en del av Ryssland.

    Rysk mark, som inte har något med Ukraina att göra i allmänhet och såldes för en av apokalypsen Jeltsin.Vad är fel här
 16. Läsare 47
  Läsare 47 6 september 2023 09:45
  +1
  Östersjöflottan är bara ett mål. Ögonblicket har kommit för att besluta om lämpligheten av dess existens. Dessa fartyg bör dras tillbaka så länge som möjligt till andra flottor, där de kommer att ge verkliga fördelar och inte kommer att låsas in och skjutas i händelse av allvarliga händelser.
 17. ande
  ande 6 september 2023 11:04
  +1
  Och bara en general som inte klarat just detta Veksler-test kan sticka in huvudet där.

  Åh, vi har många sådana lampor. Författaren kan inte tvivla. Ju bättre det skjuts igenom, desto bättre kämparanda. Jag tror att den villkorliga "Muradov" gärna skulle leda denna operation hi
 18. Yuras_Vitryssland
  Yuras_Vitryssland 6 september 2023 11:29
  -4
  Artikeln är falsk propaganda. Det var inte Ryssland, utan USA som tryckte in Sverige och Finland i Nato. Hajpen om ett "aggressivt" Ryssland användes som en propagandabock. Om författaren inte märkte (eller inte ville märka), tystades orsakerna till det norra militärdistriktet högljutt i hela väst - folkmordet på Kyiv-putschisterna mot befolkningen i en del av deras eget land. Och Sverige och Finland behövs i Nato bara för att spendera sina pengar, teknik och människor i ett proxykrig i Ukraina, och samtidigt locka sinnen, produktion och teknik utomlands. USA fortsätter att råna alla – både fiender och allierade. De kan inte göra något annat, för annars kommer deras ekonomi inte att stå emot global konkurrens.
  1. soptipp22
   soptipp22 6 september 2023 17:33
   +4
   i hela västvärlden tystades orsakerna till NWO högljutt - folkmordet på Kyiv-putschisterna mot befolkningen i en del av deras eget land.


   Tvärtom, de uttrycktes ganska högt - men bara tillsammans med statistik för att visa deras "lätt ologiska" och "vissa oproportionalitet".

   År 2021, som ett resultat av folkmordet på Kievregimen under hela året, dog 77 personer i Donbass (DPR-data).
   Och hur många TUSEN människor har dött sedan starten av NWO?
   Så det visar sig att en hand skars av för att behandla ett sjukt finger.

   https://regnum.ru/news/3467017
   I DPR avslöjade antalet döda och skadade 2021

   Under det senaste 2021, som ett resultat av ukrainska terroristers agerande i Donbass, dog 77 människor, 129 skadades och skadades, rapporterar presstjänsten vid kontoret för kommissionären för mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Donetsk (DPR) om 30 december.
   1. Escariot
    Escariot 6 september 2023 18:43
    0
    Citat från: dump22
    i hela västvärlden tystades orsakerna till NWO högljutt - folkmordet på Kyiv-putschisterna mot befolkningen i en del av deras eget land.


    Tvärtom, de uttrycktes ganska högt - men bara tillsammans med statistik för att visa deras "lätt ologiska" och "vissa oproportionalitet".

    År 2021, som ett resultat av folkmordet på Kievregimen under hela året, dog 77 personer i Donbass (DPR-data).
    Och hur många TUSEN människor har dött sedan starten av NWO?
    Så det visar sig att en hand skars av för att behandla ett sjukt finger.

    https://regnum.ru/news/3467017
    I DPR avslöjade antalet döda och skadade 2021

    Under det senaste 2021, som ett resultat av ukrainska terroristers agerande i Donbass, dog 77 människor, 129 skadades och skadades, rapporterar presstjänsten vid kontoret för kommissionären för mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Donetsk (DPR) om 30 december.

    Och där verkar det som att de flesta incidenterna är förknippade med vårdslös hantering av oexploderad ammunition.
  2. Yaroslav Tekkel
   Yaroslav Tekkel 7 september 2023 20:47
   0
   Folkmord är inget förbannelseord, men ändå en väldigt bestämd term.
   År 1948 definierade FN:s folkmordskonvention folkmord som något av fem "handlingar begångna med avsikt att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp." De fem handlingarna var: att döda gruppmedlemmar, orsaka dem allvarliga fysiska eller psykiska skador, införa levnadsvillkor för att förstöra gruppen, förhindra födslar och tvångsföra barn från gruppen. Offren är måltavla på grund av deras verkliga eller upplevda gruppmedlemskap, inte av en slump.
  3. realing
   realing 8 september 2023 08:44
   0
   Finnarna är dårar, ingenting hotar dem, för Ryssland samlar bara på de ursprungliga ryska landområdena som tillhörde det. Och Finland har som ni vet aldrig varit en del av Ryssland...
 19. Alexey R.A.
  Alexey R.A. 6 september 2023 11:51
  0
  Sveriges anslutning till Nato är helt klart förtjänsten av den ryska utrikespolitiska avdelningen och rysk media, som tillsammans genomförde (enligt svenska mediers uppfattning) en politik för alliansfrihet med Nato genom direkta hot, inklusive med kärnvapenstyrkor. Jo, början av Norra militärdistriktet tryckte inte riktigt på, utan gav svenskarna en kick mot Nato.

  Åh, innan dess var svenskarna vita och fluffiga neutrala. le
  I och med sin anslutning till Nato formaliserade Sverige endast juridiskt sitt faktiska medlemskap i alliansen, som man arbetat för sedan blockets tillkomst. Till exempel på 50-talet samarbetade Sverige aktivt med USA:s och Storbritanniens underrättelsetjänster för att stödja skogsbröderna i Baltikum.
  1. alexoff
   alexoff 6 september 2023 13:17
   0
   Av någon anledning är det inte brukligt att minnas de så kallade neutrala länderna under det kalla kriget. Även om Israel och Japan inte är med i Nato är de inte mindre neutrala.
   1. pettabyte
    pettabyte 6 september 2023 13:56
    0
    Det finns neutralitet på nivån "det här är något annat som måste förstås" (de glömde bara att sätta på Nato-flaggan).
   2. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 6 september 2023 14:57
    0
    Citat från Alexoff
    Även om Israel och Japan inte är med i Nato är de inte mindre neutrala.

    Japan är kvintessensen det här är en vän. Ett land som är förbjudet att ha väpnade styrkor har i själva verket förvandlats till ett osänkbart amerikanskt hangarfartyg i Stillahavsområdet med en mäktig armé, flygvapen och flotta, blygt kallade "självförsvarsstyrkorna". Även om deras förvandling till fullfjädrade väpnade styrkor bara kommer att gå ut på att ersätta förkortningarna JGSDF och JMSDF med IJA och IJN. le
    1. sol-
     sol- 7 september 2023 00:21
     0
     Ett land som är förbjudet att ha en militär...

     Detta är en vanlig missuppfattning. Ingen är förbjuden.
  2. Någon_Kakoevich
   Någon_Kakoevich 6 september 2023 22:56
   +1
   Tja, bra redan om neutrala. Det är politik. Kom ihåg, förmodligen, hur okända små gröna män på Krim, efter en tid visade sig vara vårt artiga folk. Det är bara det att politikerna inte säger allt, eller inte direkt, eller aldrig. Till gagn för sitt folk...
   Tja, helst borde det vara det.
 20. Vildkatt
  Vildkatt 6 september 2023 12:20
  +1
  Sveriges anslutning till Nato är helt klart förtjänsten av den ryska utrikespolitiska avdelningen och rysk media, som tillsammans genomförde (enligt svenska mediers uppfattning) en politik för alliansfrihet med Nato genom direkta hot, inklusive med kärnvapenstyrkor. Jo, början av Norra militärdistriktet tryckte inte riktigt på, utan gav svenskarna en kick mot Nato.


  Hmm, ja... okej med dem, med svenskarna.
  Det är mycket mer intressant om UD är ansvarigt för vad som händer med bensin i landet: "... Den 6 september gjorde generaldirektören för KNP JSC Boris Zolotarev ett vederläggande. Han uppgav att han besökt flera bensinstationer. Det finns ingen brist på bränsle någonstans, sa han.
  Även om en dag tidigare förutspådde Krasnoyarsknefteprodukt en akut brist. Men en dag senare blev allt bättre. Enligt Zolotarev sker bränsleleveranserna till bensinstationer i tid och i tillräcklig volym. Det finns problem även på andra bensinstationer. Krasnoyarsk-invånarna skrev att det inte fanns tillräckligt med bränsle vid Gazprom Neft bensinstationer.
  Folk säger att det händer att de mest populära märkena av bensin inte är tillgängliga - AI-92 och AI-95.
  Bränsle i vår region är det dyraste i Sibirien. Analytiker från RIA Rating-portalen delade sådana uppgifter redan i början av augusti. Och sedan dess har kostnaderna för bensin och diesel bara ökat.
  Nu hålls prislappen för AI-92 på cirka 48 till 53 rubel och för AI-95 från 54 till 60 rubel.
  Kostnaden för bränsle upprörde inte bara stadsborna. Åklagarmyndigheten och OFAS sa att de skulle kolla. Dess mål är att kontrollera regionens största bensinstationer för prissamverkan. Resultaten har ännu inte rapporterats.
  " https://www.krsk.kp.ru/daily/27552/4819373/
 21. Knell Wardenheart
  Knell Wardenheart 6 september 2023 12:30
  +2
  Hade vår diplomati en chans att torpedera inträdet eller minska den svenska sidans oro? Tänk inte.
  Vårt inflytande på Skandinavien var generellt sett obetydligt i bästa fall, men särskilt svenskarna har ordnat så att vi behöver handel med dem mer än de gör. Vi hade ingen stark initial diplomati. ståndpunkter, inget betydande handelsstöd, inga traditioner av gott grannskap. Vi har aldrig respekterat Sverige, Sverige har aldrig haft någon sympati eller vördnad för oss.
  Alternativet "skrämma en hel del" skulle också fungera dåligt - vår kärntekniska doktrin antyder på något sätt till våra grannar att vi inte kommer att vara de första att använda det mot icke-kärnvapenstater, så svenskarna kunde ganska lugnt titta på fyllningen av KO:er med "skräck", att förstå vad som finns på listan takeaway, i vilket fall de skulle ligga någonstans bakom 10:e positionen i värsta fall. Det vill säga, dessa traditionella okända rörelser av "skräck" skulle inte ha fungerat i det här fallet.

  Egentligen var Sverige under XNUMX-talet "villkorsneutralt", inte så mycket av rädsla för Sovjetunionen, utan för att det var FÖRDELAGT för det. Facket + slappt allierat kött i det här fallet skulle kunna göra affärer med henne mycket mer villigt, och den tillgivna kalven suger som ni vet två drottningar. Vilket är vad svenskarna i allmänhet gjorde, även om det alltid var tydligt på vems sida deras sympatier och främsta nytta fanns. Men logik med två eller flera korgar är ganska populärt där, och de lyckades utnyttja detta system utan att täcka upp butiken.

  Nu visar Sveriges övergång till Nato tydligt att FÖRDELARNA AV GOD RELATION TILL RYSSLAND INTE FINNS MER FÖR SVERIGE. Det vill säga, med andra ord, mängden homeopatiska fördelar från den slutliga formella vändningen mot Nato är mycket högre än den "andra korgen", som har krossats totalt.

  För tillfället kan vi RIKTIGT inte påverka detta, förutom kanske genom något sofistikerat inflytande på Ungern-Turkiet genom direkta politiska förhandlingar eller inspirerande antisvenska känslor (i Turkiet). Detta, förutom att det är en hal backe, kan kosta oss förluster och viktigast av allt, det finns inga garantier för att det håller länge.

  Fram till det ögonblick då vår ekonomiska, industriella och tekniska makt kommer att vara mångdubbelt större än den är nu – förmodligen på ett sådant sätt att vi måste komma överens med detta tillstånd.
  Efter (och om) kommer vi att ha hävstångseffekt, men det kommer att vara mycket känslig hävstång, för tillfället är det bortom naivitet att tro att vi är kapabla till något sådant och generellt sett ser så långt bort.
  1. pettabyte
   pettabyte 6 september 2023 13:54
   +1
   Av någon anledning skriker de alla om sin oro.
   Men Ryska federationens oro anses generellt vara något obetydligt.
   Kanske bara göra vad Ryska federationen behöver och låta dem skrika ytterligare?
   1. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart 6 september 2023 14:33
    +2
    Vi lägger traditionellt överdrivet stor vikt vid retorik och extrapolerar våra egna defekta vanor till resten av världen. Där är retoriken (i synnerhet i det här fallet) inget annat än en bakgrund mot vilken man kan göra vad man vill med minimala interna politiska kostnader.

    Det är helt klart att Ryska federationen inte har några anspråk på det skandinaviska territoriet, och ännu mer på Sveriges territorium. Dessutom, vår verksamhet i Östersjön nu, jag skulle säga homeopatiska, hotar inte heller några av våra regionala projekt vare sig den svenska ekonomin eller suveräniteten. Förekomsten av trupper och vapen i regionen uppstod inte heller igår, och därför är all denna retorik från svenskarna om "omtanke" inget annat än att smiska med en vante förgäves.
    Vid något tillfälle, för deras politiker, upphörde frågan om förmåner från deras "multi-basket"-system, vilket innebär "formell neutralitet", att vara relevant - uppenbarligen uppväger fördelarna från en korg potentiellt den andra, och kanske alla de andra. Men eftersom de har något som mer eller mindre närmar sig demokrati där, och befolkningen är till skillnad från mer utbildade och politiskt mer kunniga och mindre toleranta än vår, måste de skjuta detta fall (i själva verket inte öka, utan minska den verkliga säkerheten i Sverige i i händelse av en större konflikt) under såsen av demagogi och bogey. I en volym och kvalitet tillräcklig för att förlama protesten och negativa attityden hos en mer kunnig minoritet - en mer amorf och allätande minoritet. Att svenskarna, till skillnad från oss, är mer kunniga i inrikespolitiken och hedrar demokratiska förfaranden betyder inte att de är bättre insatta i utrikespolitik, faktiskt, med tanke på den långa traditionen av neutralitet, tror jag att de är "allätare" här, och därför övertyga deras befolkning om att statens säkerhet kommer att öka från inträde, eller att säkerheten är hotad - i allmänhet inte en så svår politisk teknisk uppgift.

    Här, jag upprepar, bryr sig ingen riktigt om frågan om någon form av verklig säkerhet. Förra gången en verklig fara för Sverige kom från oss på 19-talet, om jag inte misstar mig. Sedan dess har mycket förändrats i konfigurationen, vilket är mycket mer fördelaktigt för Sverige självt, så jag skulle säga att det borde vara helt andra stämningar där logiskt. Så "riktig politik" är i det här fallet enbart en fråga om fördelar inom den så kallade "västerländska modellen" för denna stat, och det faktum att USA något framtvingat liknande händelser med Finland och Sverige är en demonstration av förmågan och konsolideringen , som vi, och deras egna "flabbiga inälvor", som för inte så länge sedan gurglade om EU-armén eller "NATO:s hjärndöd".

    Kort sagt - en fördel, den andra patos. Till verklig säkerhet har allt detta och. avlägsen attityd, även om det naturligtvis finns lite som är trevligt här, och jag håller med författaren om detta.

    När det gäller vår oro – vem bryr sig om det? Vår alternativa modell upphörde att existera 1991, vi kunde inte röra upp något ens på vraket, vi förde hela ekonomin som helhet i handtaget och en komplett röra, med apelsin, sammet och andra revolutioner.
    De där, i främmande länder, ser inte styrka i oss - men när vi säger "styrka", menar vi män i kirzachs, stridsvagnar och #kärnvapen - och där menar vi med styrka ekonomin, industriell makt, ordning i inrikes politik och tillväxten av välstånd och stabilitet. Det var möjligheten att förstöra något Sverige med sina varor på neutrala marknader som skulle skrämma dem mest av allt, eftersom det skulle förstöra deras välnärda och lugna liv. Men här kan vi inte skrämma dem och de förstår detta.
    Och då - varför skulle de iaktta någon anständighet? De verkar inom sitt ansvarsområde, och vi, även om de är obehagliga, har inget att svara på.

    Så går det)
 22. Max1995
  Max1995 6 september 2023 13:38
  +2
  Försvarsmakten är väl beskriven.
  Men resten är helt klart HPP. Det var klart att något sådant här skulle hända. Och Lavrov och hans kollegor visade uppenbar maktlöshet. Man kan minnas oändliga "bekymmer", men jag minns inte åtminstone några tydliga förhandlingar med Sverige om detta..
  1. Knell Wardenheart
   Knell Wardenheart 6 september 2023 14:43
   +1
   Det är nödvändigt att tydligt skilja mellan OSS-diplomati, där det är traditionellt att göra pretentiösa kommentarer och prata länge, länge och sedan hårt krossa krabban, följt av det tomma patos av högljudda uttalanden, och verklig diplomati, som har praktiska fördelar med de stater där handeln "inte tar ut".
   År 2020 var omsättningen mellan Ryska federationen och Sverige 3 miljarder dollar, ett år tidigare var den 4.5 miljarder dollar.
   Som jämförelse, 2020 med USA hade Ryssland 24 miljarder dollar.
   Total volym importera från Sverige 2020 var cirka 260 miljarder dollar - det vill säga handelsvolymen med Ryska federationen där är försumbar, dels, och dels utgör den en obetydlig andel (~1.3%) av Sveriges handelsomsättning (och importen är ännu mindre ).

   Under sådana förhållanden har vi dumt nog ingen hävstångseffekt, och vi har aldrig haft någon. Jag noterar också att vi har en kultur som generellt är främmande för skandinaver på grund av en annan tro, politiska traditioner, andra värderingar, vardagsfilosofi, ekonomisk och utbildningsnivå hos befolkningen och politikerna.
   1. Max1995
    Max1995 6 september 2023 15:54
    +5
    Vi har med all sådan handel från liten till eländig.
    Och diplomatin misslyckas överallt, även där relationerna en gång var goda.
    Tyvärr är Lavrov inte på något sätt känd för sina diplomatiska segrar ...
 23. Luenkov
  Luenkov 6 september 2023 13:40
  -2
  Svenskarna blev knuffade... nej, SVO sparkade! Är detta NVO inte resultatet av Natos agerande? Och hur länge ska vi ge anledning att tro att vi inte kommer att använda kärnvapen, även om en del av ryskt territorium är blockerat? Jag pratar om Kaliningrad.
 24. pettabyte
  pettabyte 6 september 2023 13:52
  -1
  Ryska operationen inleddes в Ukraina

  Не в а .
  am
 25. exakt
  exakt 6 september 2023 14:30
  -2
  Citat: Temnukhin Anton
  börja vidta åtgärder nu. Åtminstone för att öka överlevnaden för fartygsparkering och flygfält.

  Täck med däck?
  Alla åtgärder är meningslösa, eftersom Ryssland inte kommer att slå ut mot Nato-länderna utan kärnvapen. Om det innan Ukraina fortfarande var möjligt att tänka på något, nu är det definitivt klart.
  Därför är den enda lösningen att genomföra atomtester och otvetydiga indikationer på att varje provokation från Nato kommer att framkalla ett svar med atombomber.
  1. pettabyte
   pettabyte 6 september 2023 14:39
   0
   Varför exportera UTAN om Ryska federationen har det?
   Det är synd att inte använda det som är.
   1. Escariot
    Escariot 6 september 2023 16:46
    +1
    Citat från pettabyte
    Varför exportera UTAN om Ryska federationen har det?
    Det är synd att inte använda det som är.

    Och om "C", kommer de flesta av landets befolkning att "gå till paradiset"
    1. pettabyte
     pettabyte 6 september 2023 17:40
     +1
     Om du blir attackerad måste du svara med allt du har. Utan villkor, oink-mu, förhandlingar, uppmaningar och annan svagsinnad.
     Och då kommer du inte i tid först - du måste svara (eller så kanske du inte kommer i tid alls).

     Men när du sticker in huvudet och ett par hundra eller till och med tusentals stridsspetsar skjuts ut mot dig - det får dig att tänka på det i termer av "är det värt det att klättra."
     Det är upp till maskinen att avgöra. Det sker en attack – han svarar, nej – låt dem leva, tills vidare.

     När det gäller "att gå till himlen", vilket inte är så illa.
     Alla vill inte att deras barn, säg, ska säljas på bordeller, som i vissa afrikanska länder "icke-kolonier" i Frankrike eller Thailand (och länder nära det (ja, jag glömde namnen)).
     Alla vill inte att något ska plundras igen.
     Alla vill inte ge upp till slut.
     Ibland är det bättre att "gå iväg fint" och dra med alla. Den mycket sannolika andra delen, med viss hänsynslöshet (full beredskap) i förhållande till den första delen, är en garanti för att du inte behöver göra det (de kommer att klättra in i en sådan jävla).

     Om du är rädd att "alla ska dö", så blir det så här:
     % förstörde Novosibirsk %
     RF: Sluta annars svarar vi!
     NATO: Vad ska du göra med oss?
     % förstörde Saratov %
     RF: Om du inte slutar slår vi tillbaka!
     % Petersburg förstörde %
     Och så vidare...
     1. Escariot
      Escariot 6 september 2023 18:48
      +1
      Citat från pettabyte
      Om du blir attackerad måste du svara med allt du har. Utan villkor, oink-mu, förhandlingar, uppmaningar och annan svagsinnad.
      Och då kommer du inte i tid först - du måste svara (eller så kanske du inte kommer i tid alls).

      Men när du sticker in huvudet och ett par hundra eller till och med tusentals stridsspetsar skjuts ut mot dig - det får dig att tänka på det i termer av "är det värt det att klättra."
      Det är upp till maskinen att avgöra. Det sker en attack – han svarar, nej – låt dem leva, tills vidare.

      När det gäller "att gå till himlen", vilket inte är så illa.
      Alla vill inte att deras barn, säg, ska säljas på bordeller, som i vissa afrikanska länder "icke-kolonier" i Frankrike eller Thailand (och länder nära det (ja, jag glömde namnen)).
      Alla vill inte att något ska plundras igen.
      Alla vill inte ge upp till slut.
      Ibland är det bättre att "gå iväg fint" och dra med alla. Den mycket sannolika andra delen, med viss hänsynslöshet (full beredskap) i förhållande till den första delen, är en garanti för att du inte behöver göra det (de kommer att klättra in i en sådan jävla).

      Om du är rädd att "alla ska dö", så blir det så här:
      % förstörde Novosibirsk %
      RF: Sluta annars svarar vi!
      NATO: Vad ska du göra med oss?
      % förstörde Saratov %
      RF: Om du inte slutar slår vi tillbaka!
      % Petersburg förstörde %
      Och så vidare...

      För att inte ägna sig åt sådant nonsens kom Sovjetunionen och USA överens om vad som exakt skulle betraktas som aggression följt av krig. Listan är ganska kort. Och väst kommer inte ens i närheten av denna linje. Jämför de halvårslånga reflektionerna kring leveransen av flygplan till Ukraina och hur de sovjetiska rävarna sköt ner amerikanerna. Och dessa LiSiTsyner var inte en anledning att kasta kärnvapen, eftersom de inte föll under definitionen av aggression, som världsmakterna enades om
     2. Någon_Kakoevich
      Någon_Kakoevich 6 september 2023 23:13
      -1
      Tja, titta. De sa på TV att det i Ukraina finns ett gäng laboratorier med kemiska och biovapen. Om vi ​​slår dem med åtminstone taktiska kärnvapen, med vilken sannolikhet kommer då inte deras förbjudna utvecklingar att flyga över oss?
      Med tanke på det faktum att deras UAV:er flög till huvudstaden och till och med till Kreml? Och att det i stort sett inte spelar någon roll om denna UAV kraschar mot sitt eget mål, eller om den skjuts ner någonstans över Moskva City ... Infektion kommer fortfarande att finnas. Och då kommer det hela att vara utspritt över hela landet och få kommer att synas för någon
    2. Viktor Leningradets
     Viktor Leningradets 7 september 2023 07:41
     0
     de flesta av befolkningen i landet "kommer att gå till paradiset"

     Ännu en agitushny myt!
     Ett sådant värdefullt och dödligt vapen, och till och med mycket sällsynt på grund av eventuella minskningar och restriktioner, tjänar till att besegra fienden och inte för att utrota befolkningen i stora städer (främst parasitära yrken). Så: Votkinsk, Severodvinsk, Vilyuchinsk, etc.
  2. Viktor Leningradets
   Viktor Leningradets 7 september 2023 07:33
   0
   Därför är den enda lösningen att genomföra atomtester och otvetydiga indikationer på att varje provokation från Nato kommer att framkalla ett svar med atombomber.

   Som erfarenheten visar fungerar NÅGON röda linjer inte längre, inklusive "bomb Voronezh".
 26. pettabyte
  pettabyte 6 september 2023 14:39
  -4
  Varför behöver den här clownen en tveeggad yxa?
  1. linux28
   linux28 6 september 2023 17:07
   +5
   Är du redo att kalla honom en clown på ett personligt möte?
 27. Reklastik
  Reklastik 6 september 2023 19:17
  -4
  Men det var Rysslands speciella militära insats i Ukraina 2022 som slutligen övertygade majoriteten av svenskarna att stödja ett gå med i Nato. Och den ryska diplomatin kunde inte förändra situationen.
  - men du behöver veta, författaren, vars långa agerande tvingade Ryssland att göra detta - åtminstone, till skillnad från affektorn, talar det ryska utrikesdepartementet öppet om detta. Och mot bakgrund av dessa någons långa handlingar är betydelsen av alla ansträngningar för rysk diplomati noll, men det kunde inte vara annorlunda. Tonen i artikeln är som den hos vår tids hjälte, Garbuzov.
 28. K-50
  K-50 6 september 2023 19:39
  -3
  Och plötsligt backade Erdogan. Det är svårt att säga varför helt plötsligt

  Vad som är så komplicerat, de köpte en "sultan". Allt där, från historisk tid, är korrupt.
  Bara innan de köpte Frankrike och arrogans, nu pin dos detta. Det är hela skillnaden.
  Försäljnings-s. Kompis
  1. Mustasch Kok
   Mustasch Kok 7 september 2023 01:12
   +5
   Jag är rädd att vi så att säga på grund av sådana idéer har problem i utrikespolitiken. Om du inte har märkt det så för Erdogan en politik som är fördelaktig för Turkiet. Inte Ryssland, inte Europa, utan du själv. Han är politiker. Slug och arrogant – men en politiker. Och han lyckades använda nästan alla politiska händelser på världsscenen under de senaste 10 åren för sig själv. Han hanterade på ett listigt sätt stämningarna och motsättningarna hos medborgarna i grannländerna. Han spelade på handels- och politiska tvister, inklusive tvister i andra länder, avledde skickligt uppmärksamheten från sina militära operationer och täckte kompetent andras militära operationer.
   Och under sådana förhållanden, tror du att det kan köpas på grund av stereotypen baserad på den politiska och ekonomiska krisen i det osmanska riket för 100 år sedan?
   Det är som att erbjuda en vuxen man att ta en napp i munnen och tänka "han tar den, för för många år sedan tog han den, så det blir likadant nu."
   Du kan inte köpa Turkiet nu. Mest för att allt vi kunde erbjuda henne - vi har redan gett henne. Vi gav henne vapen (och vi pratar inte om maskingevär som hon själv kan producera, utan om de mest komplexa luftvärnssystemen i världsklass), vi byggde energi för dem (vi byggde något, men något är på väg att byggas ), sponsrade deras företag och förlät dem några av dem politiska brott (även om det förefaller mig som att de sköt ner våra Piloter eftersom den turkiska ledningen redan förstod att vårt inte skulle kunna kräva ett anständigt svar för brottet). Det vi fick var bara pengar. Pengar, varav de flesta fanns kvar i fickorna på tjänstemän och toppchefer i våra statligt ägda företag (desutom i en "laglig" form i form av löner och bonusar)
 29. Alexey G
  Alexey G 7 september 2023 01:27
  +2
  SAU "Archer"
  Räckvidden är 30, 40 och 60 med en excalibur, det är därför de har alla självgående vapen som slår längre än vår MSTUKh, det var därför de förberedde sig för strid, och vem sov där och snarkade nu?
  Och för detta får han ingen omrörare? Stalin skulle ha skjutit för detta!
  Vem bromsade SV-koalitionen? Folkets fiende? Naturlikh. Så vad drar vi?
  1. Dmitrij Rigov
   Dmitrij Rigov 7 september 2023 13:41
   0
   Jag antar att problemet ligger i eftersläpningen i tekniken. Till exempel finns det helt enkelt ingen produktion av höghållfast stål i den volym som krävs. Innan CBO köpte de den i samma Sverige. För dess produktion är det nödvändigt att bygga en ny kvarn, men nu kommer det inte att vara möjligt att köpa utrustning. I Ryssland bemästrade man inte sådan produktion av uppenbara skäl.
  2. Yaroslav Tekkel
   Yaroslav Tekkel 7 september 2023 21:00
   0
   Kamrat Stalin hade också inte bara bra saker med artilleri (och vilket vapen som helst i allmänhet), utan också mycket dåliga saker. Enligt era strikta kriterier, för tillståndet för pansarvärnsartilleriet under andra världskriget, borde alla ha blivit skjutna, till att börja med kamrat Stalin själv. Eftersom "fyrtiofem" (och det är bra om det är modell 42, men i de flesta fall är det inte) eller till och med ZiS-3 mot PaK 40 är mycket värre än Msta mot Archer.
 30. Cheerrock
  Cheerrock 7 september 2023 02:05
  -1
  Sveriges anslutning till Nato är helt klart en förtjänst av det ryska utrikesdepartementet och rysk media, som tillsammans (enligt svenska medier) genomförde en politik för alliansfrihet med Nato genom direkta hot, inklusive av kärnvapenstyrkor.
  Herregud, vilket förtrollande delirium! Vill du verkligen berätta för oss att på grund av att Solovyov eller Skabeeva fryser något på TV, så fattas sådana globala beslut? Är du inte klok? Eller tror du att vi är ursinniga? Att, seriöst, en sådan svensk kung sitter i Sverige, han bytte tv, och det finns en rysk talkshow. Han tittar och säger: – Vi behöver akut gå med i Nato, Solovyov sa att han skulle bomba oss alla! , - Ringer genast NATO, skickar en medlemsavgift till Stoltenbergs kort och går in varsat god lol
  1. Yaroslav Tekkel
   Yaroslav Tekkel 7 september 2023 21:15
   -1
   Citat från Cheerock
   Vill du verkligen berätta för oss att på grund av att Solovyov eller Skabeeva fryser något på TV, så fattas sådana globala beslut?

   Du och jag kan frysa något där utan konsekvenser. Men vi gör det här eller i köket. Och Solovyov och Skabeeva är suveränens folk, och de gör detta på statlig television. Och om de inte får sparken eller håller käften betyder det att deras glass har kommit överens med staten ner till kommatecken. Låt mig påminna er om att när Krasovsky på eget initiativ bröt ut dumhet, flög han av TV:n inom 24 timmar. När Strelkov-Girkin frös länge, inte ens emot, utan bara parallellt med partilinjen, satt han i allmänhet fängslad. Så svenskarna vet helt säkert att Soloviev och Skabeeva bär spelet inte för sina egna, utan för deras räkning. Naturligtvis är de (svenskarna) inte dårar och tror inte att om Soloviev på kvällen krävde att en atombomb skulle släppas över alla Eurogays, så kommer detta säkert att ske på morgonen. Men de förstår att Solovyov förbereder sin publik för att acceptera och godkänna ett sådant scenario i framtiden.
 31. Sista PS
  Sista PS 10 september 2023 23:42
  0
  Vad kan jag säga, SAAB har alltid gjort flygplan mycket bättre än bilar.


  SAAB verkade göra bra bilar, så vad var poängen med den här frasen?
 32. bror_1100
  bror_1100 12 september 2023 14:36
  0
  Finland och Sverige & Nato

  När jag vaknade på morgonen den 24.2.2020 såg jag nyheterna i TV:n.
  Jag gick till mina vänner och pratade med dem. Jag insåg att alla mina vänner som varit emot Nato nu var för Nato (utom en).
  Hurså?

  Bror Lenander
  Finland