Ukrainskt scenario för Kazakstan?

235
Ukrainskt scenario för Kazakstan?


Medan allmänhetens huvudsakliga uppmärksamhet är fäst vid händelserna i Ukraina och runt omkring, äger under tiden intressanta processer rum även i Europa. Som ett exempel publicerade nyligen den tyska dagstidningen Die Welt en artikel av Sven Kellerhoff "Stalins hungersnöd kostade en och en halv miljon kazaker livet."

Artikeln hyllar en tysk specialists avhandling inom historia Östeuropa av Robert Kindler "Stalins nomader". Materialet upprätthålls i den mest brutala antisovjetismens anda.

Frågan kan uppstå: vad är nytt i detta? I allmänhet är ingenting, och något helt annat intressant: det hittills föga kända ämnet för det västerländska ämnet den kazakiska "Holodomor", uppenbarligen, blir en av chockerarna i europeisk politik, vilket återspeglas i media i enlighet därmed.

För några år sedan kunde antalet publikationer om svältens historia i Kazakstan räknas på fingrarna. Detta ämne låg i den avlägsna periferin av historikers och politikers uppmärksamhet och berördes knappast ens inom ramen för de välkända dispyterna om den ukrainska "Holodomor". Nu håller situationen på att förändras, och uppenbarligen inte utan anledning.

Det bör påminnas om att ämnet "Holodomor" orsakade en splittring i det ukrainska samhället, som togs upp under president L. Kutjmas regering och som blev en av huvudriktningarna för inrikes- och utrikespolitiken under president V. Jusjtjenko, öppnade upp möjlighet för nationalister att gå in i storpolitiken och faktiskt också beredde marken för den pågående statskupp.

I många publikationer av "holodomor" kunde man se oviljan att ta itu med de verkliga orsakerna till hungersnöden, alla "pilar" överfördes till Moskva, till Ryssland och till ryssarna - det är så bilden av "människanskapad" hungersnöd" formades.
Vi observerar samma bild i dagens Kazakstan. Den tyske historikern intog ställningen som de mest extrema kazakiska nationalisterna och började också skylla på Moskva, Ryssland och ryssarna. Naturligtvis inte så uppriktigt som de kazakiska "nationalpatrioterna" gör, men trenden ligger, som de säger, på ytan. Är detta en avsikt att upprepa det ukrainska scenariot i Kazakstan?

För några år sedan skrev jag en bok om svälten i Kazakstan. Jag samlade alla publikationer som var tillgängliga för mig och, med särskild uppmärksamhet på rapporterna från dessa fruktansvärda år, analyserade jag orsakerna till svälten ur ekonomisk synvinkel. Jag var intresserad av hur ledarskapet för KazASSR och Kazkraikom lyckades föra folket till en så storskalig tragedi. Den nomadiska kazakiska ekonomin var då ganska stabil, vart 10-12 år övervann den juterna som är skadliga för boskapen - vinteruppvärmningen, när snön är täckt av hård skorpa och djur inte kan gräva ut gräs under snön. I hela den kända skrivna historien om nomaderna i det moderna Kazakstans territorium har det aldrig nämnts en hungersnöd av jämförbar skala.

Slutsatserna stred mot vad de kazakiska "Natspats" sa om svälten. Hungersnöden visade sig vara resultatet av en rad ekonomiska misstag som ledningen för KazASSR gjorde. Inte ens tecken hittades, än mindre fakta, på att svälten var planerad av någon. Dessutom, fram till hösten 1932, var Kazkraikom och dess förste sekreterare Philip (Isai) Golosjtjekin i mörker om den verkliga omfattningen av hungersnöden, och förfrågningar om hjälp från platserna ignorerades, eftersom de ansåg att de var manifestationer av panik.

Det krävdes en splittring av Kazkraykom och en uppsägning av ordföranden för rådet för folkkommissarier i den kazakiska ASSR Uraz Isaev mot Golosjtjekin, personligen överlämnad till Stalin. Isaev beskrev den verkliga situationen, erkände sin egen skuld och erbjöd sig att ta bort Golosjtjekin från sin post. En månad senare, den 17 september 1932, gav Stalin svaret: att tilldela livsmedelsbistånd till befolkningen, befria dem från skatter och upphandlingar i två år och tillåta personligt ägande av boskap i en genomsnittlig nomadekonomi. Snart lämnade Goloshchekin, en välkänd revolutionär, förresten, en av arrangörerna av regiciden, Kazakstan ...

På grund av diskrepansen mellan resultaten av studien och de officiella åsikterna från de kazakiska "nationella patrioterna" vägrades min bok att publiceras i Kazakstan.
Men baserat på det insamlade materialet är det möjligt och, jag är säker på, nödvändigt att kritiskt granska huvudbestämmelserna i Robert Kindlers avhandling som presenteras av tidningen Die Welt. För det första är det absurt att tala om Stalins och någon annans obegränsade makt i Kazakstan av den enkla anledningen att det vid den tiden helt enkelt inte fanns någon konstant förbindelse med landsbygdsområden i enormt självstyre. Lokala representanter var avskurna från den centrala ledningen och varje ledare gjorde det han var bra på.

Dessutom var det ryska språket på 1930-talet i Kazakstan inte så utbrett som det är nu. Den högsta ledningen talade ryska och den lägre ledningen talade kazakiska. Alla instruktioner översattes från ryska till kazakiska med sådana förvrängningar att det var omöjligt att förstå deras innebörd. Dåtidens partijournalist, Gabbas Togzhanov, skrev: "Vi skulle kunna ta hit flera "översättningar" som vi har, men med all vår önskan kan de inte ges här, för trots att dessa "översättningar" gjordes från den ryska texten, vi kan inte översätta dem tillbaka till ryska.” Den faktiska bristen på kontroll och instruktioner som inte går att förstå – vad mer behövs för överdrifter på marken?

För det andra menar den tyska specialisten: "Urbefolkningen i Kazakstan ledde huvudsakligen en nomadisk livsstil och vandrade ständigt genom de ändlösa stäpperna." Tvärtom var den kazakiska nomadekonomin mycket välordnad, med noggrant genomtänkta vägar mellan vinter- och sommarbetesmarker, mellan brunnar och bevattningsplatser, med detaljerade rättigheter, vem och var som har rätt att beta och vattna boskap. Det kazakiska nomadlägret var så välorganiserat att experterna inom detta system när som helst kunde säga var den eller den klanen av den eller den kazakiska stammen var belägen. Bara att ströva omkring på stäppen menade att förstöra boskapen. Av samma anledning migrerade främst nomader från gränsregionerna Ili och Irtysh till Xinjiang eller Kirgizistan, från Syr Darya till Uzbekistan och Turkmenistan, från de norra regionerna till Ural, Sibirien och Kuzbass.

För det tredje är uttalandet "Liksom i Ukraina, i Kazakstan var målet för sovjetisk kollektivisering en radikal förstörelse av de gamla strukturerna och upprättandet av den absoluta makten för kommunistiska funktionärer på deras ruiner" helt osant.
Syftet med kollektiviseringen var skapandet av råvarugårdar som inte bara kunde föda medlemmarna i denna ekonomi, utan också leverera produkter till städerna. Vad som står i alla planer och material om kollektivisering, men den tyska specialisten valde att inte lägga märke till det alls.

För det fjärde motsvarar den tyska forskarens siffror om boskapens tillstånd inte alls uppgifterna från primärkällorna. Således skriver Robert Kindler att det 1929 fanns omkring 36 miljoner nötkreaturshuvuden i Kazakstan, medan Golosjtjekins rapport visar 40,3 miljoner huvuden. "Efter fyra år av kollektivisering i Kazakstan förstördes nästan 90 % av boskapen eller avlägsnades från dess territorium: nu finns det drygt 1,6 miljoner kor och 2,15 miljoner får och getter kvar." I allmänhet uppgick detta enligt tysken till 3,75 miljoner huvuden. Faktum är att 1933 fanns det 4,5 miljoner nötkreatur i Kazakstan. 1934 - 5,9 miljoner huvuden.

Det är välkänt att förvrängning av statistik är ett gammalt knep både av de en gång ivriga antisovjetisterna och idag av alla russofober. Men viktigast av allt, den tyska specialisten kunde inte förklara varför det var en så kraftig minskning av antalet boskap.
Enligt honom är allt enkelt: "Herdar som inte fullgjorde uppgifterna att leverera spannmål arresterades och deras boskap konfiskerades. På kortast tid dök det upp gigantiska flockar över hela Kazakstan, som det inte fanns någon att föda eller underhålla.” Nonsens, och bara!

Av en märklig slump antydde inte den tyske vetenskapsmannen, som följde de kazakiska "nationella patrioterna", att det fanns stora spannmålsregioner i Kazakstan och ett av de viktigaste ögonblicken i kollektiviseringsplanen var just skapandet av stora spannmålsstatliga gårdar. Problemet var att tillväxten av plöjning från 3 miljoner hektar till 26 miljoner var helt bortom kapaciteten för antingen KazASSR eller hela Sovjetunionen. För en sådan storskalig plöjning skulle hela traktorflottan i Sovjetunionen inte räcka. Sådana kapaciteter uppnåddes först efter 20 år. Men Kazakstan plöjer och sår fortfarande enligt kollektiviseringstidens recept - stora spannmålsgårdar som sår cirka 17-18 miljoner hektar om året.

Vidare, i KazASSR, skulle de skapa boskapsgårdar - stora gårdar av europeisk typ, som fick de bästa markerna och betesmarkerna och för vilka boskap samlades in från nomader. Man ville ordna så att det skulle bli mycket kött och mjölk, men det gick inte. Redan nu misslyckas nästan alltid försök att skapa stora djurgårdar i Kazakstan. Klimatet och förhållandena är inte lämpliga för europeisk djurhållning.

Samtidigt gick de kazakiska nomaderna, före kollektiviseringen, gradvis över till en fast livsstil, startade åkermark och slåtterfält. I Altai blev kazakerna, under inflytande av ryssarna, helt stillasittande. Goloshchekin gjorde ett ödesdigert misstag när han tvingade fram denna process utan förberedd infrastruktur: brunnar, foderanläggningar, bostäder och uthus. Det var denna administrativa förankring av kazakiska gårdar vid "bosättningspunkter" som blev den avgörande orsaken till hungersnöden. Slakt från svält stod för 47 % av förlusten av boskap, eller cirka 17 miljoner djur. Som jämförelse stod leveransen av boskap i ordningen för köttanskaffning och försäljning av boskap för 5,2 miljoner djur. Den tyska specialisten vände upp och ner på allt.

Vilka slutsatser kan dras? Kazakstan skulle kunna överleva kollektiviseringen om den genomfördes utan brådska, press och i förhållande till ekonomiska möjligheter. Det faktum att Kazakstan nu är en stor spannmålsproducent bekräftar bara att det fanns ett rationellt innehåll när det gäller kollektivisering. Hungersnöden orsakades av jordbrukets kollaps, som inträffade på grund av ledningens misstag, men det fanns inga spår av någon "organiserad svält" där.

Men nu i Kazakstan görs försök att överföra allt ansvar för den massiva svälten till ryssarna, och att presentera kazakerna som de enda offren. Faktum är att alla folk som då levde i den kazakiska ASSR led påtagliga förluster av hunger. Den ekonomiska katastrofen skonade ingen: varken kazakerna, ryssen, ukrainaren eller uiguren.

Till skillnad från Ukraina, där hungersnöden bara drabbade en del av befolkningen, om än en betydande sådan, i Kazakstan berör hungerfrågan nästan alla kazaker. Detta är ett mycket skarpt, smärtsamt minne, och politiseringen av hungerfrågor kan leda till de mest förödande konsekvenserna.

Till exempel för att förvärra och föra till interna sammanstötningar det redan delade kazakiska samhället - med gränsdragningar till "nagyz" (riktiga) och "shala" (halva) kazaker, till stad och landsbygd, till kazakisktalande och rysktalande.

Temat hunger kan återuppliva tribalism, som i de västra regionerna kommer att bli en brinnande tändsticka som kastas i en tunna bensin. De överlevandes ättlingar kan komma ihåg ättlingar till aktivister - belsens (de var mestadels kazaker) deltagande av vissa förfäder i andras död. Och detta utan att ta hänsyn till de svåra interetniska relationerna.

Svälten måste naturligtvis komma ihåg som en grym läxa i ekonomisk katastrof, för att inte upprepa detta igen. Och politiseringen av detta ämne kan leda till stora chocker.
Våra nyhetskanaler

Prenumerera och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och dagens viktigaste händelser.

235 kommentarer
informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. +25
  27 april 2014 07:00
  Den tyska tidningen "Die Welt" publicerade en artikel av Sven Kellerhof "Stalins svält kostade en och en halv miljon kazaker livet."
  – och de upprepas... Fungerar ungefär.
  1. +27
   27 april 2014 07:40
   Citat från: svp67
   – och de upprepas... Fungerar ungefär.

   Så rörledningen ger inte avvikelser från tekniken, så länge kretsen fungerar kommer ingenting att ändras.
   1. avt
    +7
    27 april 2014 09:35
    Citat från: svp67
    – och de upprepas... Fungerar ungefär.

    Citat från: perepilka
    Så rörledningen ger inte avvikelser från tekniken, så länge kretsen fungerar kommer ingenting att ändras.

    Ganska rätt! Varför skulle de drastiskt ändra manuset? Alla nya nationalstater byggdes till en början på basis av hat mot Sovjetunionen och Ryssland i synnerhet, skillnaden ligger bara i intensiteten av graden av detta hat, men med hänsyn till det faktum att en generation av inte rädda idioter har vuxit upp i andan av det västerländska konsumtionssamhället och "demokratiska värderingar" a la kamrat Bender -,, Utomlands kommer att hjälpa oss, "och i synnerhet anglosaxarna, som Ukraina visar, är det inte ett problem att skaka om detta scenario, huvudsaken är svag, svag viljestyrka, en combo är ett exempel.
    1. +13
     27 april 2014 19:55
     Citat från avt
     Alla nya nationalstater byggdes till en början på basis av hat mot Sovjetunionen och Ryssland i synnerhet
     - du blandar ihop något, kära du, det har bara gått 23 år, och du förvirrar redan och vänder upp och ner på det.Den första nationalstaten som flydde från Sovjetunionen och hatar det är... Ryssland självt! skrattar Kanske minns alla växlingar från den tiden? Hur trötta stackars Ryssland var på att mata alla "parasiter", hur berömt knuffade de Gaidar ut ur rubelzonen med händerna, nästan på sparkar. Om du skriver om ett sådant ämne, posta det på något sätt så att den historiska träffsäkerheten inte lider mycket.
     1. +1
      27 april 2014 21:02
      Citat: äldre
      Den första nationalstaten som flydde från Sovjetunionen och hatar den är... Ryssland självt! skrattande

      vad Det ringer förstås, inte slänger påsar. Så, du säger att när Ryssland lämnade Sovjetunionen, längs Rysslands sydvästra gränser, fanns det en enda stat som heter Sovjetunionen?
      Men hur är det med Litauen, Georgien, Estland, Lettland, Armenien, Moldavien?
      1. +10
       27 april 2014 22:13
       Citat från: perepilka
       Det ringer förstås, inte slänger påsar. Så, du säger att när Ryssland lämnade Sovjetunionen, längs Rysslands sydvästra gränser, fanns det en enda stat som heter Sovjetunionen?
       Men hur är det med Litauen, Georgien, Estland, Lettland, Armenien, Moldavien?
       - en viss herr Jeltsin vaknade upp hyperpopulär just på vågen av "kommer inte RSFSR att räcka för att mata alla dessa länder som har hållit fast vid RSFSR:s kropp inom Sovjetunionen?" Och Jeltsin, som är president för RSFSR, tillsammans med två andra "bröder" i Belovezhskaya Pushcha fördömde Sovjetunionens avtal och uppfyllde därmed sina vallöften. Det var därför jag protesterade, för enligt ditt inlägg: ".
       Citat från avt
       Alla nya nationalstater byggdes till en början på basis av hat mot Sovjetunionen och Ryssland i synnerhet, skillnaden ligger bara i intensiteten av graden av detta hat, men med hänsyn till det faktum att en generation av inte rädda idioter har vuxit upp i det västerländska samhällets anda
       – det visar sig att alla länder "rivs bort" från det stackars RSFSR med våld och sedan uppfostrades de med våld i en anda av hat mot Ryssland. Men det var inte så. Ett politiskt misstag gjordes – i stil med "de tyckte att det var bättre, men det blev som alltid". Vi trodde att vi skulle bli av med parasiter, bli vän med väst och leva normalt. Det visade sig att bli av med parasiter med stor blodsutgjutelse, eftersom de ekonomiska banden skars med blod, amerikanerna trodde inte att vara vänner, men bestämde sig för att de var vinnare på denna grund, de betedde sig helt busigt. De beter sig töntigt på basis av "förlust" även nu, kom ihåg Samantha Powers argument när hon svor på FN - "du glömmer att du är en förlorande makt!" Det var ingen förlust, det var ett misstag av ett naivt folk, som staten skyddade alltför mycket från en grym värld. Efter att ha insett misstaget kommer det ryska folket inte att erkänna förlusten, och det med rätta, eftersom detta hände av okunnighet och inte av impotens. Och när det gäller impotens - jag tror att herrarna från väst kommer att bli övertygade om hur "maktlöst" Ryssland är även efter 23 år av störningar på grund av det där dumma misstaget.
       Det är ur denna synvinkel jag ser på vad som hände och håller därför inte med om din tolkning:
       Citat från avt
       Alla nya nationalstater byggdes till en början på basis av hat mot Sovjetunionen och Ryssland i synnerhet, skillnaden ligger bara i intensiteten i graden av detta hat
       1. +1
        27 april 2014 22:35
        Citat: äldre
        - en viss herr Jeltsin vaknade upp hyperpopulär just på vågen av "kommer inte RSFSR att räcka för att mata alla dessa länder som har hållit fast vid RSFSR:s kropp inom Sovjetunionen?"

        Dessa
        Litauen, Georgien, Estland, Lettland, Armenien, Moldavien
        hoppade ut innan Jeltsin kom till makten.
        Folkomröstning om bevarandet av Sovjetunionen i RSFSR: 71,3 % för USSR, 26,4 % emot.
        Och han blev hyperpopulär inte på vågen av "sluta mata" utan på vågen av "vad fan behövs, en sådan ledare och guide, inför centralkommittén och politbyrån" jag var 28 år gammal då, så Jag minns allt väl.
        De som fick mat, Litauen, Georgien, Estland, Lettland, skruvade för övrigt på det allra första.
        Och Jeltsin, som är president för RSFSR, tillsammans med två andra "bröder" i Belovezhskaya Pushcha fördömde Sovjetunionens avtal och uppfyllde därmed sina vallöften.
        Han gav inga sådana löften. Sedan snurrade de alla, som ormar i en stekpanna, uppfann och rättfärdigade sig själva genom att skapa OSS istället för Sovjetunionen
        eftersom enligt ditt inlägg: ".
        Citat från avt

        Jag, perepilka, har inget med avts inlägg att göra, vi är olika människor, vi står bara under samma flagga soldat . vänliga hälsningar hi
        1. +2
         27 april 2014 23:14
         Folkomröstning om bevarandet av Sovjetunionen i RSFSR:

         Man bör inte blanda ihop folkets åsikter som uttrycktes i folkomröstningen med de republikanska ledarnas, inklusive Jeltsins, napoleonska ambitioner.
         1. +1
          27 april 2014 23:30
          Citat: Aljavad
          Man bör inte blanda ihop folkets åsikter som uttrycktes i folkomröstningen med de republikanska ledarnas, inklusive Jeltsins, napoleonska ambitioner.

          Du ska inte gå in i en konversation utan att gå till botten med det.
          Fråga
          - en viss herr Jeltsin vaknade upp hyperpopulär just på vågen av "kommer inte RSFSR att räcka för att mata alla dessa länder som har hållit fast vid RSFSR:s kropp inom Sovjetunionen?"

          Svar
          Folkomröstning om bevarandet av Sovjetunionen i RSFSR: 71,3 % för USSR, 26,4 % emot.

          Det handlar inte om Napoleons ambitioner. Du måste vara mer försiktig, dra överstelöjtnant. le
       2. optimist
        -1
        27 april 2014 22:43
        Innan Jeltsin vaknade fanns det i varje republik redan mer än en kandidat till presidentskapet i ett nytt land. så du behöver inte gissa!
      2. +1
       28 april 2014 21:31
       Citat från: perepilka
       Men hur är det med Litauen, Georgien, Estland, Lettland, Armenien, Moldavien?

       vad Se hur många experter i Kazakstans moderna historia har ritat. Förresten, kan du påminna mig om i vilken republik, den enda i Sovjetunionen, våren 1990 bildades ett helt parti, som förespråkade utbrytning från Sovjetunionen, organiserade en hel nationell-demokratisk rörelse kallad "Azat" skrattar
       1. +2
        11 maj 2014 22:26
        Citat från: perepilka
        Förresten, kan du påminna mig om i vilken republik, den enda i Sovjetunionen, våren 1990 bildades ett helt parti, som förespråkade utbrytning från Sovjetunionen, organiserade en hel nationell-demokratisk rörelse kallad "Azat" skrattande

        Hjälp:
        Rörelsen tog form i slutet av juni 1990 vid den konstituerande kongressen i Almaty. Officiellt registrerad den 25 december 1991. I den då antagna deklarationen om grundläggande mål och principer, uppnåendet av politiska och ekonomiska republikens suveränitet inom ramen för det nya samväldet av fria stater, utan att sätta sig som mål att bryta sig ur unionen.
       2. Kommentaren har tagits bort.
   2. +6
    27 april 2014 18:33
    I Ukraina misslyckades systemet. Nu ska madrassöverdragen röra sig på ett annat ställe, frågan är vilken. Vem är först? Vitryssland eller Kazakstan? Ja, det är dags att röra på sig i Mexiko skrattar
    1. +14
     27 april 2014 20:15
     Citat: släde
     I Ukraina misslyckades systemet. Nu ska madrassöverdragen röra sig på ett annat ställe, frågan är vilken. Vem är först? Vitryssland eller Kazakstan? Ja, det är dags att röra på sig i Mexiko skrattar
     - men vi kommer inte att lyckas - vi lever bra och det finns ingen lust att byta ut det mot Maidan-hungrig romantik alls. Jag går sällan ut nu - planteringssäsong, jordgubbar, hallon, tomater ... Just nu kommer jag att springa till Maidan på uppmaning från tidningen Welt för att minnas Holodomor skrattar
     Och sedan – allt är sedan länge förlåtet. Alla som återbosattes i Kazakstan, som skickades till ALZHIR och KARLAG, både ryssar och icke-ryssar, alla stäpperna ledda av kazakiska aksakaler, hjälpte till på allt sätt de kunde, behöll inte ondskan. Gertrude Platais skrev om detta i dikten "Kurt är en ädelsten!". Om de behöll det onda skulle de inte hjälpa. Det är en annan sak att dessa tragiska dagar måste utforskas, men bara för att säkerställa att detta aldrig händer igen i framtiden. Ekonomiska misstag var också överlagrade där, och författaren till SABZH, jag vet inte, med någon form av takt, höll tyst - jag är inte taktfull och jag ska säga ärligt att det var ett folkmord av en av de etniska grupper. Dessutom drabbade folkmordet både ryssar och kazaker och ukrainare, och alla i Sovjetunionen. Därför finns det ingen anstöt mot ryssarna, de kommer att ta sig an problem. Och när det gäller den etniska gruppen - ja, titta på namnen på dem som gärna ruttnade alla våra fäder och farfäder i lägren: "Head of the GULAG of the USSR - H. Apert. * Chef för läger på ukrainarens territorium SSR - S.B. Katsnelson, sedan - Balitsky *Leder för lägren i de norra regionerna - Finkelstein. *Leder för lägren i Sverdlovsk-regionen - Pogrebinsky, sedan Shklyar" (http://patriot-imperii.livejournal.com). Och låt dem inte tro att det kommer att kosta, tiden kommer, och vi kommer också att tillkännage vår Förintelse och det kommer att finnas efterfrågan.
     Och så - att Verkhoturov, med sin takt och försök att skylla Holodomors sak på ekonomiska misstag, att tidningen Welt med sitt dumma försök att slå in en kil mellan ryssar och kazaker för den där Holodomor, där "tredje" personer faktiskt ska skylla, som ännu inte har förts till rent vatten - NED!!!!!
     1. 0
      27 april 2014 20:19
      Citat: äldre
      - men vi kommer inte att lyckas - vi lever bra och det finns ingen lust att byta ut det mot Maidan-hungrig romantik alls. Jag går sällan ut nu - planteringssäsong, jordgubbar, hallon, tomater ... Just nu kommer jag att springa till Maidan på uppmaning från tidningen Welt för att minnas Holodomor

      de kommer att samla ett par tusen "missnöjda" människor och säga att alla är missnöjda.
     2. +2
      27 april 2014 23:22
      folkmordet drabbade både ryssar och kazaker och ukrainare, och alla i Sovjetunionen

      Absolut solidariskt! Situationen var i princip inte på nationell nivå: ALLA nationaliteter led, och "barn av olika folk" utförde förtryck. Därför kan jag bara upprepa efter Aksakal:
      dessa tragiska dagar måste utforskas, men bara för att säkerställa att detta aldrig händer igen i framtiden.

      Och att visa klagomål mot det förflutna är en sysselsättning som liknar att vrida spegelns nosparti.
    2. optimist
     +1
     27 april 2014 22:46
     Ja, vi borde återvända till Kuba!!!! Och så något som vår överbefälhavare nu påminner om - han tog ett steg och ... !!??? Vad är nästa att vara rädd för! Väntar!
   3. Kommentaren har tagits bort.
   4. Jet
    +1
    27 april 2014 21:27
    topwar själv förvandlades till en transportör i år, som alla ryska medier, och alla som inte håller med den officiella linjen "fascistiska homosexuella" ..
    1. +1
     27 april 2014 21:30
     Citat från jet
     Topwar själv förvandlades till en transportör i år, som alla ryska medier

     Förklara.
     1. +8
      27 april 2014 22:08
      Citat från Apollo
      Förklara.

      Och vad finns det att förklara Apollo! Alla har rätt att tänka på sitt eget sätt. Alla har sin egen vision. Och bara här, för oliktänkande, kallas folk agenter för utrikesdepartementet, HBT-representanter, den femte kolumnen, Bandera, panturkister, etc.
      Om en ryss ställer upp för en ryss i någon stat är detta ett normalt fenomen. Om en kazak vill komma närmare en azerbajdzjan, en turk, en uzbek anses detta som pan-turkism och ett hot mot Ryssland. Detta har länge gått utanför den här webbplatsens räckvidd. Det är all förklaring.
      1. +2
       27 april 2014 22:27
       Citat: ensam
       Och vad finns det att förklara Apollo!

       Nåväl först och främst hej hi
       För det andra, om mitt minne inte stämmer, var min fråga inte riktad till dig.

       Tredje gången du svarade för besökaren
       Citat från jet
       Jet
       ,
       Citat: ensam
       Och bara här, för oliktänkande, kallas människor agenter för utrikesdepartementet, HBT-representanter, den femte kolumnen, Bandera, pan-turkister, etc.


       Jag kommer att skriva så här.
       Om vi ​​pratar om administrationen av forumet, så har det inget med det att göra. Administrationen av forumet implementerar bara forumets policy och övervakar disciplinen på forumet och upprätthåller ordningen.
       Om vi ​​pratar om kommentarer från besökare så har alla rätt att säga ifrån, men inom VO-forumets regler.
       Citat: ensam
       Detta har länge varit utanför räckvidden på den här webbplatsen. Det är all förklaring.

       Allt annat är från den onde. Ditt svar övertygade mig inte.
       1. +2
        27 april 2014 23:00
        Citat från Apollo
        Allt annat är från den onde. Ditt svar övertygade mig inte.

        Självklart. Och även om jag måste ge 100 argument kommer jag inte att kunna övertyga dig. Ja, och jag försöker inte. Alla har sin egen åsikt. Men jag har inte förolämpat någon här än, till skillnad från vissa .
     2. Jet
      +13
      28 april 2014 11:19
      Jag förklarar: tidigare handlade mer än 50 % av artiklarna på sajten om vapen eller militär taktik, strategier och så vidare. Nu är 80% en bedömning av händelserna i Ukraina i andan av "stå upp landet för en dödlig kamp mot fascismen", eller artiklar om hur "stora Ryssland" kommer att förstöra det "dumma västern". Detsamma gäller på alla kanaler, från Ryssland 24 till Ren TV, där Kisilev och Solovyov, i det liberala demokratiska partiets bästa traditioner, med tydligt synligt skum i munnen och oförställt nöje, lovar att förbränna Amerika och dess allierade, och samtidigt "fascistiska Ukraina". Påminner mycket om Nordkorea. Av denna anledning tittar jag bara på RBC från ryska kanaler, men även där börjar ohälsosamma förändringar. Jag slutade praktiskt taget gå till TopWar, för det är obehagligt att läsa detta nonsens.
      PS Jag varnar dig, även om jag inte är ryss, jag är inte fascist eller gay), och inte en pro-västern och inte en radikal muslim. Jag vill ha åtminstone lite lojalitet mot händelserna och sunt förnuft. Du kan börja nedrösta ;)
      1. +2
       18 maj 2014 20:31
       Exakt samma intryck. Plus.
    2. optimist
     +10
     27 april 2014 23:00
     Så det har alltid varit den här sidan så här. Om du inte stödjer den allmänna linjen och åsikten, så blockeras du helt enkelt genom permanenta modereringsförbud.
     Och raden här: hedra det förflutnas ledare som gudar, Sovjetunionen är heligt !!! Om du föreslår att införa något från Europa eller berömma det, då är du liberal och gay.
     I allmänhet blev det tråkigt här från samma ansikten. Inte mycket har förändrats på ett år! Alla de som inte håller med om sajtens allmänna linje slogs ut!
  2. +17
   27 april 2014 07:49
   Citat från: svp67
   – och de upprepas... Fungerar ungefär.

   Men av Ukraina att döma är det väldigt effektivt! Tyvärr.
   1. +20
    27 april 2014 08:20
    Och vad vill du,Amerikaner agerar arrogant, ceremoniellt och, viktigast av allt, håller sig inte tillbaka med några skyldigheter.Tvärtom, de tvingar andra att följa någon sorts överenskommelser och alla möjliga skyldigheter där, någon sorts just där.
    Och Ryssland är ständigt begränsar och begränsar sig själv, nickar åt några undertecknade avtal som alla såg och särskilt om de inte har för avsikt att följa.
    1. +4
     27 april 2014 14:22
     Ryssland att föra sin egen, oberoende, politik! Stärk solen!! Och så fort Ryssland blir starkt (och vi har alltid varit "självförsörjande"!) - kommer inställningen till det ofrivilligt att förändras! För det bättre!
     1. 0
      27 april 2014 23:04
      Det förändras och kommer att förändras, men till det bättre, om vi lyckas. sedan efter 2-3 generationer. Jag är ledsen att jag inte klarar det.
    2. Jet
     +1
     1 maj 2014 21:30
     Föreslår du att, för att hålla jämna steg med USA, också börja beslagta andras resurser och döda människor runt om i världen?)
  3. platitsyn70
   +10
   27 april 2014 07:56
   ett hemligt krig förs mot Ryssland. De vill förstöra Ryssland, eller åtminstone underkuva det.
   1. +18
    27 april 2014 08:23
    Citat från: platitsyn70
    ett hemligt krig förs mot Ryssland. De vill förstöra Ryssland, eller åtminstone underkuva det.

    Dold? Ja, de dras redan öppet in i en väpnad konflikt. Och de behöver inte förstöra Ryssland. De minns hur de gick vidare i två världskrig, särskilt i det andra. Bara de kommer inte att överleva det tredje, de förstår själva, därför provocerar de lokala krig i hela Eurasien, borta från hemmet. Och för dem själva verkar det inte vara farligt, och de kommer inte att göra en svag hävd, handla med vapen och andra saker och driva alla i skulder, eftersom det, som alla krig, kräver tre saker: pengar, pengar och pengar.
    1. Kommentaren har tagits bort.
    2. +9
     27 april 2014 10:26
     Den tyska dagstidningen Die Welt publicerade en artikel

     Det vore bättre att "se loggen i ditt eget öga." Våra tidningar som publiceras i Europa bör återigen påminnas om koncentrationslägren i Tyskland, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Nederländerna, Frankrike och Österrike.
     Lista --- http://lizunchonok.narod.ru/simple.html
     Påminn med foton om hemskheter som inte får plats i huvudet.
     Och i Amerika behöver våra tidningar skriva artiklar om utrotningen av indianer, om skalpering ... varje vecka för att påminna om Vietnam, Korea, Libanon 82-84, Grenada, Panama, Somalia, Haiti, Rwanda, Kosovo, Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Syrien.
     Glöm inte att också fråga varför det i Amerika fortfarande är dödsstraff på den "humana" elektriska stolen? Detta är trots allt den mest "demokratiska" staten i världen.
    3. +7
     27 april 2014 14:23
     Det är dags att "röra upp" nära staterna!
    4. +6
     27 april 2014 22:10
     Citat från: perepilka
     de minns inte hur de svetsade på två världskrig, särskilt det andra. Bara den tredje kommer de inte att överleva,

     Ingen kommer att överleva. Inte bara de, alla. Och du, och jag, hela världen !!
     1. +1
      27 april 2014 22:59
      Citat: ensam
      Ingen kommer att överleva. Inte bara de, alla. Och du, och jag, hela världen !!

      Jag tror att om de hade stannat, och "hela världen är i damm", så hade de inte tänkt så mycket.
   2. 0
    28 april 2014 00:02
    hemligt krig mot Ryssland

    Detta krig började i urminnes tider och slutade aldrig. Och inte bara mot Ryssland. Det är ett krig av alla (vem som har råd) mot alla. Och det faktum att vissa trodde att kriget i det förflutna var resultatet av en informationsstrejk. Krig är inte alltid "hett". Även "kyla" kan avta. "Information" är alltid på. Även när armén är besegrad och landet kapitulerar, även om landet inte längre finns, fortsätter informationskriget.
  4. tokin1959
   -3
   27 april 2014 10:26
   bolsjevikerna trasslade till så mycket att väst - arbeta och arbeta i denna riktning.
   1. +4
    27 april 2014 14:26
    Vilken typ av dumhet?! Vad har bolsjevikerna med det att göra, det är inte klart! De ville "döda" Ryssland långt före bolsjevikerna! Överdriv inte!
    1. tokin1959
     +2
     27 april 2014 16:54
     vad gjorde bolsjevikerna till?
     dela upp imperiet i nationella lägenheter
     medioker ledning, där det rådde hungersnöd i Ukraina, i Ryssland, i Kazakstan
     är det nonsens?
     1. optimist
      +3
      27 april 2014 22:51
      Ja! Bolsjevikerna har mer än tillräckligt med lager!
      Men de var rädda för oss! Eller rättare sagt, våra stalinister tror att de var rädda för oss!
      Prova, var inte rädd för en sån dåre!?
      1. +4
       28 april 2014 14:49
       tja ... här gick du också för långt ...
     2. +3
      28 april 2014 14:49
      det var dumma beslut på plats ... fel personalpolitik, som alltid, det var därför avrättningen var dum ... Stalin och Beria räckte inte till för alla ...
  5. validator
   +3
   27 april 2014 11:42
   Citat från: svp67
   Den tyska tidningen "Die Welt" publicerade en artikel av Sven Kellerhof "Stalins svält kostade en och en halv miljon kazaker livet."
   – och de upprepas... Fungerar ungefär.

   Och sedan ju grövre, desto effektivare. Målgrupp - Kazakiska Natsiks lyser inte med intelligens, de stjäl och kommer att citera. Vi behöver en lika effektiv motpropaganda
   1. +4
    27 april 2014 14:11
    Tycker du att ryska nazister lyser med just denna intelligens? Att döma av de ruttna basarerna om Kazakstans norra, östra territorier, arbetar Goebel-propagandan redan för dig i sin helhet ...
    1. Kommentaren har tagits bort.
    2. +2
     27 april 2014 19:04
     Och vad har de ryska nazisterna med det att göra? De förekommer inte i det här ämnet på något sätt, som .. Detta är antingen paranoia eller en medveten önskan att "fånga" och skandalisera. Lugna dig redan, ingen kommer att förena öst med norr. Tja, Ryssland har inte en sådan uppgift - att utöka sitt livsrum. Jag upprepar - det finns tillräckligt med egna territorier! Kineserna pratar om sina markanspråk – ja .. det är dit man riktar sin ilska. Och förresten, mer än 180 folk bor på Rysslands territorium, och ingen har en fråga - var man ska skylla, medan i Kazakstan är detta ett hett ämne, särskilt bland ryssar. Dra dina egna slutsatser.
     1. +5
      27 april 2014 20:36
      Citat från miasoman
      Jag upprepar - det finns tillräckligt med egna territorier! Kineserna pratar om sina markanspråk – ja .. det är dit man riktar sin ilska. Och förresten, mer än 180 folk bor på Rysslands territorium, och ingen har en fråga - var man ska skylla, medan i Kazakstan är detta ett hett ämne, särskilt bland ryssar. Dra dina egna slutsatser.
      - god Om majoriteten av ryssarna tycker så är detta en brinnande respekt, eftersom bara ett stort folk kan tycka det. Ändå finns det i Rambler en kategori ryska medborgare som du respekterar am Netrocker handlar om dem i allmänhet. Men i Ryssland är de en obetydlig minoritet. Vi har också Natsiks - jag kommer inte att argumentera. Men återigen - de är en ganska minoritet, även om de på grund av sin hyperaktivitet verkar vara många
      Och så har vi inte nationalism, och våra tjejer med samma känslor "sko" både kazakerna och britterna, en engelsman som slog rot i Kazakstan sjöng till och med om detta - skulle han slå rot om vi var nationalister?
      [media=http://http://www.youtube.com/watch?v=xcEs8kQo768]
      1. 0
       27 april 2014 20:38
       Citat: äldre
       nationalister?
       [media=http://http://www.youtube.com/watch?v=xcEs8kQo768]
       - Jag vet inte hur jag ska infoga det här innehållet, dela en hemlighet, låten är cool, om öm skrattar Och Son Pascal är italiensk, inte engelsk
       1. +2
        27 april 2014 20:41
        aksakal (3) KZ  Idag, 20:38


        ,,, hi ,,,
        1. 0
         27 april 2014 20:56
         Tack så mycket, Bubalik -)))
        2. +3
         28 april 2014 14:53
         allt till Amerika ... låt skökorna förstöra "Babylon" ...
       2. Kommentaren har tagits bort.
      2. +1
       27 april 2014 21:05
       Citat: äldre
       Men återigen - de är en ganska minoritet, även om de på grund av sin hyperaktivitet verkar vara många

       huvudsaken är aktivitet, det är de som kommer att blåsa ut på torget och skapa sken av allmänt missnöje, och efter ... har vi "lycka" att observera just detta "efter" i Ukraina
       1. +4
        27 april 2014 21:52
        Citat: Vladimir Vasilenko
        huvudsaken är aktivitet, det är de som kommer att blåsa ut på torget och skapa sken av allmänt missnöje, och efter ... har vi "lycka" att observera just detta "efter" i Ukraina
        - låt dem inte bråka med dem. I Zhana-Ozen bråkade de inte, men ännu mer här. Naturligtvis har Nazarbayev konton utomlands - dessa är alla de berömda "Berkut Limited", "Sokol Limited" och andra "fjädrade" konton, men han håller inte fast vid dem och har bevisat detta mer än en gång, han kommer inte att skaka för byte, i den här åldern är sådana saker oviktiga, det är viktigare att stanna kvar i historien med ett bra namn. Jag idealiserar inte vår president, han är fortfarande en skalbagge, en "Kazakhgate" är värt det, när CIA-bon James Giffen var presidentens rådgivare på hela 90-talet med tillgång till alla hemligheter och med fruktansvärt inflytande, men nu är alla hans steg syftar just till att upprätthålla stabilitet och ekonomisk tillväxt, vilket är det viktigaste. Och det är för stabilitetens skull som Kazakstan gick med i den eurasiska unionen.
        1. 0
         27 april 2014 22:03
         Citat: äldre
         han kommer inte att skaka för byte, i den här åldern är sådana saker oviktiga, det är viktigare att stanna kvar i historien med ett bra namn.

         ja, de väntar, NAS är inte evig
         1. +2
          27 april 2014 22:17
          Citat: Vladimir Vasilenko
          ja, de väntar, NAS är inte evig
          - låt oss hoppas på det bästa
          1. -4
           28 april 2014 09:43
           men förbered dig på det värsta
           1. +3
            28 april 2014 15:00
            som det är i den berömda tecknade filmen ... "Haiti .. Haiti! Vi har inte varit på något Haiti, vi är välnärda här också!" vi behöver inte ett sådant scenario för utvecklingen av händelser .. det är bättre att omedelbart ta itu med provokatörer och alarmister!
           2. -5
            28 april 2014 15:30
            Citat från foxxi
            "Haiti .. Haiti! Vi har inte varit på något Haiti, vi är välnärda här också!"

            det är en "liten" skillnad, jag känner till situationen i Kazakstan inte värre än din, om inte bättre
         2. +3
          28 april 2014 14:58
          en pessimist och till och med en hysterisk ... och väntar. tänk om något hände ... i hemlighet, jag antar att du kommer att glädjas .. eller till och med inte i hemlighet? ...
          1. -4
           28 april 2014 15:28
           Tja, förolämpning är så produktivt.
           för ungefär två månader sedan ropade samma ukrainska optimister på den här sidan glatt - nu ska vi turnera i Yanuca och vi kommer att leva
        2. +2
         28 april 2014 00:29
         Jag kanske inte är välinformerad. Var det i Zhana-Ozen förberett tal? Vilken makt arbetade mot republiken Kazakstan där?
         Jag vill VERKLIGEN att Kazakstan ska vara motståndskraftig mot färgrevolutioner.
        3. +2
         28 april 2014 14:56
         Jag håller absolut med om dessa argument!
       2. 0
        28 april 2014 00:23
        det är de som får det att se ut


        Och detta måste man komma ihåg!
        "tyst majoritet" ingen räknas någonsin!
        I ställningen - bara de som inte är tysta. Och Ukraina är ett vittne om detta.
       3. +1
        28 april 2014 14:55
        sluta redan ... vad för sorts "pessimistisk envishet" du har ... jag är rädd att allt kan hända... men hur många av dem vet vilken typ av exit och aktivitet de kan drabbas av och inte av någon annan, men från sin egen nation.
      3. optimist
       +2
       27 april 2014 23:06
       ja dör inte minoritet! samma skild!!! Särskilt bland unga människor går ofta sund patriotism utöver hälsosamt !!! Och här är det just detta som spelar i händerna på anstiftarna av nästa Maidan.
      4. 0
       28 april 2014 00:17
       tillräckligt med territorium!
      5. 0
       28 april 2014 14:51
       och säg inte ... våra "måsar" till alla "måsar" av måsar ...
     2. 0
      28 april 2014 00:16
      vad har de ryska nazisterna med det att göra?

      NÅGON nazister lyser inte med sina sinnen och leds till underdrifter som att "våra blir slagna" utan att fördjupa sig i detaljerna. Det betyder att de kan användas för att hetsa till etniskt hat. De vill inte lära sig historia. Det räcker för dem att slänga en slogan.
    3. -2
     27 april 2014 22:01
     Här, kära, förklara, förra året var jag i Semipalatinsk, sprang igenom de platser där jag tidigare arbetat själv och blev förvånad över att inte se en enda ryss i positionen! Till min förvåning förklarade de för mig med patos att de inte godkänt certifiering! och lat?! Analfabet?! Bara det visar sig att endast den titulära nationen är värd detta?!
     1. +2
      27 april 2014 22:24
      Citat: Predator
      Här, kära, förklara, förra året var jag i Semipalatinsk, sprang igenom de platser där jag tidigare arbetat själv och blev förvånad över att inte se en enda ryss i positionen! Till min förvåning förklarade de för mig med patos att de inte godkänt certifiering! och lat?! Analfabet?! Bara det visar sig att endast den titulära nationen är värd detta?!
      – Jag vet inte vilket Kazakstan du var i, men i vårt Kazakstan har vi många ryska ledare och över taket. Om de inte är i akimats (lokala statliga organ), så betalar de en slant där. Jag har en kent som leder avdelningen för ekologi i distriktet akimat, de betalar bara 500 (!) spänn skrattar Jo, det är så han tjänar extra pengar på att ibland plåga butiker för liggande tjurar vid entrén. Och varför ska en ryss åka dit? Om han tjänar på en stor kommersiell struktur, för det första mer, och för det andra kommer han också att sova lugnt.
     2. +3
      28 april 2014 15:02
      Ja, tribalism finns där, inte nationalism ... slappna av!
   2. +2
    11 maj 2014 22:31
    Citat från Validator
    Kazakiska Natsiks lyser inte med intelligens

    Citat från Validator
    motpropaganda

    Vet kommentar.
   3. Kommentaren har tagits bort.
  6. +6
   27 april 2014 12:27
   och de upprepas... Fungerar ungefär.
   Farbror Goebbels lärde dem så. Det är nödvändigt att ljuga fräckt och oförskämt. Infoga ibland verkliga händelser som tagits ur sitt sammanhang i en lögn, för större rimlighet
  7. -1
   29 april 2014 16:28
   Inte oförskämd, mer formellt. En konsekvens av europeiskt mekanistiskt tänkande. De kommer att upprepa tills de slutar fungera.
 2. +11
  27 april 2014 07:00
  Det faktum att amerikanerna kommer att försöka tillämpa det ukrainska scenariot i Kazakstan bör förväntas och förebyggande åtgärder bör vidtas.
  1. -1
   27 april 2014 19:05
   Vad till exempel?
 3. 0
  27 april 2014 07:01
  kratta, regelbunden
 4. +7
  27 april 2014 07:09
  Kazakstan är inte Ukraina .. Folket är mycket adekvata och kloka!
  1. +3
   27 april 2014 08:50
   Och viktigast av allt, utan stora civilisationsfel.
   1. +7
    27 april 2014 10:36
    blizart .... Och viktigast av allt, utan stora civilisationssprickor.

    Därför börjar de med "Holodomor", som gnides in i öronen på ungdomarna i Ukraina.
    Gränsen för cynism - TYSKARNA talar om "offren för Holodomor" i Kazakstan, mot bakgrunden
    26 miljoner som dog genom sin åder i Sovjetunionen. Propaganda förvränger historien -
    en metod för att utbilda unga generationer i rätt riktning. Tyvärr, som Ukraina har visat, är det ett mycket farligt vapen för väst.
  2. +13
   27 april 2014 10:32
   Citat: MIKHAN
   Kazakstan är inte Ukraina .. Folket är mycket adekvata och kloka!

   Nej. det är bara det att efter 90-talets förödelse gick det åtminstone långsamt men framåt, men nu har vi sladdat långsamt i 2-3 år och folk börjar tro att det är så att om vi körde på fel ställe, om föraren är inte densamma, om det bara är en del av vägen och sedan äter vi igen. Ukraina stannade specifikt och de bestämmer sig för att ändra vägen och föraren har redan körts, eller kanske till och med sönder bilen (Ukraina) och anklagar den för alla problem.
  3. Kommentaren har tagits bort.
  4. Kommentaren har tagits bort.
  5. +8
   27 april 2014 13:52
   Citat: MIKHAN
   Kazakstan är inte Ukraina .. Folket är mycket adekvata och kloka!   Är ukrainare "otillräckliga" och dumma?
   1. +2
    27 april 2014 21:33
    Citat: RUSS
    Är ukrainare "otillräckliga" och dumma?

    - människorna där har ingenting att göra med det och ingenting att göra - de arbetar, försöker överleva under de förhållanden som fyra "bröder" gav dem (Kuchma, Kravchenko, Jusjtjenko och Janukovitj) och vrider fingret mot deras tinningar och tittar på "majdanötternas" tricks. Här är "majdanötterna" - precis
    Citat: RUSS
    "otillräcklig" och dum
    . Det verkliga folket i Ukraina kräver att den olagliga regeringen avgår och vill vara vän med Ryssland. Men det finns en mycket aktiv "höger sektor", det finns inte många av dem - under ett dussin eller lite mer än tusen, vilket är en mycket liten andel av Ukrainas 45 miljoner befolkning, men de är utbildade, de är hyperaktiva och därför har de en märkbar inverkan på händelserna i Ukraina.
    1. 0
     28 april 2014 00:46
     - människorna där har ingenting att göra med det och ingenting att göra - de arbetar, försöker överleva under de förhållanden,

     Detta är frågan om den "tysta majoriteten" och sin egen koja på kanten!
    2. +2
     28 april 2014 15:08
     Jag stöder helt denna åsikt.
   2. +1
    28 april 2014 15:06
    Ja, det är inte vad det handlar om ... den problematiska karaktären av ämnet relationer mellan ryssar och ukrainare är ett problem även från Tsar Pea ... därifrån måste du dansa och inte hålla fast vid ord och inte ersätta betydelsen av vad som sades.
  6. -8
   27 april 2014 14:30
   Nåväl, låt oss titta på de "kloka" kazakerna! Och samtidigt - på de "kloka" kirgizerna, uzbekerna! Och sakta...
  7. Wolf Lonely
   -8
   28 april 2014 08:43
   Speciellt i södra Kazakstan .. det finns "tillräcklig! Och full av" kloka ")))
   Detta är i norra Kazakstan, nära Ryssland, fortfarande normalt
   1. +3
    28 april 2014 09:31
    Citat: Wolf Lonely
    Speciellt i södra Kazakstan .. det finns "tillräcklig! Och full av" kloka ")))
    Detta är i norra Kazakstan, nära Ryssland, fortfarande normalt

    Nåväl, kazakerna läser noga och funderar på hur de började dela upp oss i dåliga och bra kazaker i Ukraina (i Ukraina delade de upp det i sydost och väst, vi var uppdelade i nord och söder). Divide and Conquer är mottot.
    1. Wolf Lonely
     -3
     28 april 2014 13:01
     Sev. Kazaker och söder. Kazaker kan inte hitta ett gemensamt språk med varandra)
     De har redan delat sig emellan.
     Om det inte är det, varför inte?
     ----
     De där kazakerna som är i norra Kazakstan, allt var och är bra med ryssarna, och de har aldrig klämt någon. Men de södra kazakerna är ett lite annorlunda folk och de är olika (även deras språk är olika).
     ----
     Jag är själv född och uppvuxen här från Kazakstan, mina föräldrar är födda och uppvuxna här.
     ----
     Jag vill inte kränka eller förödmjuka någon! Jag bor här, född och uppvuxen. För dem bryr sig inte kazakerna vem du är per nation, polack, tysk, vitryss, ukrainsk, rysk. Ändå är vi ryssar för dem! Om en sådan bodyaga börjar som där i Ukraina, var ska vi då springa ?? Och vad ska vi göra?
     Min mormor blir 95 år i år, hon är ukrainska, men hon är född här i Kazakstan!
    2. Wolf Lonely
     -2
     28 april 2014 13:10
     Säg mig, hur ser du på de där kazakiska tjejerna som ger huvuddukar och kjolar till botten?
     1. +2
      29 april 2014 12:36
      Citat: Wolf Lonely
      Säg mig, hur ser du på de där kazakiska tjejerna som ger huvuddukar och kjolar till botten?

      om frågan är till mig, så länge de inte bryter mot lagarna i republiken Kazakstan, och med sin tro gör de inte intrång på mig neutralt (även om Jehovas vittne ibland vill döda malech när de ihärdigt trummar på gate och sedan erbjuda dig att höra de goda nyheterna). Och var, hur mycket och till vem de ber är deras egen sak (detta gäller alla religioner, men ser du muslimska kvinnor som anstränger dig?)
  8. +3
   28 april 2014 15:03
   I kazakisk historia fanns det inga sådana personligheter som Bender och andra som honom ... detta är också en indikator!
 5. -19
  27 april 2014 07:12
  "Den 17 september 1932 gav Stalin svaret: ge befolkningen livsmedelshjälp, befri dem från skatter och upphandling i två år, tillåt personligt ägande av boskap i en genomsnittlig nomadekonomi" ... svara bara på frågan från där hjälpen togs ... rätt, de rensade ut det sista i de angränsande ryska regionerna och lade på ytterligare skatter på dem för att mata nomadparasiterna.
  1. +20
   27 april 2014 07:46
   Citat från Strashila
   "Den 17 september 1932 gav Stalin svaret: ge befolkningen livsmedelshjälp, befri dem från skatter och upphandling i två år, tillåt personligt ägande av boskap i en genomsnittlig nomadekonomi" ... svara bara på frågan från där hjälpen togs ... rätt, de rensade ut det sista i de angränsande ryska regionerna och lade på ytterligare skatter på dem för att mata nomadparasiterna.


   Tänk bara på att dessa, som du säger, "parasiter" tidigare överlämnade till staten en enorm mängd boskap - både för stövlar och för gryta och för ull, och i det ögonblicket höll de helt enkelt på att dö av hunger. Och de dog av lokala kommunisters bråk: både ryssar med judar och kazaker. Därför var hjälp nödvändig, och dess MISSLYCKANDE - ett brott.
   1. -5
    27 april 2014 11:17
    Som de säger, en fråga till studion ... varifrån kan hjälpen komma ... varifrån ???
    Hela landet var i en sådan situation ... bara från de ryska territorierna, från vilka allt rensades och sopades under en visp.
    Varför är parasiter ... varje privat handlare, och sedan segrade han i form av en produktionsarbetare, på den tiden, och till och med nu, anser sig vara den mest listiga ... jag själv har en mustasch, var och en för sig själv .. ... men när de kom ihåg ... oj, för det finns en stat som borde ... är skyldig, ingen på marken hade bråttom att lösa problemet, hur kan jag hjälpa någon ... de kunde, men de har inte täckt alla ännu ... då tjutade de.
    Hela huggormen föddes upp av lokala gräsrotsenheter ... deras egna, och inte ryssarna som de tillskriver alla sina problem ... ryssarna löste dessa problem.
    Med tanke på Kazakstans särdrag... gav klan-teip-formationen... nord-syd sina egna lokala problem.
    Skatten är en del... vart tog resten vägen??? De ruttnade i väntan på höga priser, som de säger varken till sig själva eller till människor.
    1. +4
     27 april 2014 13:02
     Citat från Strashila

     Hela huggormen föddes upp av lokala gräsrotsenheter ... deras egna, och inte ryssarna som de tillskriver alla sina problem ... ryssarna löste dessa problem.
     Med tanke på Kazakstans särdrag... gav klan-teip-formationen... nord-syd sina egna lokala problem.
     Skatten är en del... vart tog resten vägen??? De ruttnade i väntan på höga priser, som de säger varken till sig själva eller till människor.

     allt är rätt, kungen är god, bojarerna är skyldiga till allt skrattar , och det är ännu bättre att skriva härskarna sov inte och åt inte tankar om folket, men de fick taskiga människor på marken, de var alla perversa och skit negativ
     1. +7
      27 april 2014 13:35
      Till exempel kan jag citera ytterligare ett historiskt faktum ... Chrusjtjovs majs ... hur många skämt har skrivits om det.
      Bara för inte så länge sedan Nikitka ... det finns inte längre Sovjetunionen, men när de sådde majs så så de det över hela landet ... det finns inget bättre alternativ som foder för ensilage.
      1. 0
       27 april 2014 14:02
       Citat från Strashila
       Bara för inte så länge sedan Nikitka ... det finns inte längre Sovjetunionen, men när de sådde majs så så de det över hela landet ... det finns inget bättre alternativ som foder för ensilage.


       Det spelar ingen roll längre, Chrusjtjov kommer att gå till historia och folklore med majs i århundraden.
      2. +4
       28 april 2014 01:21
       och hur de sådde majs så de så

       Just det: för silo. Och inte i hela landet, som under Chrusjtjov, utan bara där det är lönsamt.
   2. 0
    27 april 2014 13:30
    "parasiter" överlämnade tidigare till staten en enorm mängd boskap - både för stövlar och för gryta och för ull ... Jag håller nog bara med om ull ... men djuret dör inte av detta.
    Ett stort antal boskap ... vad ... får och hästar ... detta är huvudryggraden i den kazakiska boskapen ... svara nu på frågan ... i vilken utsträckning dessa djur ingår i kosten för en rysk person ... korrekt, faktiskt, inte på något sätt, av detta kan följa att skatten drogs in för inhemsk konsumtion, eftersom de disponerades av lokalhistoriska frågor till dem.
    Stövlar ... för stövlar erhålls skinnet huvudsakligen från nötkreatur, helt enkelt vad vi kallar nötkött, men detta är inte den starka sidan av den tidens kazaker.
    Gryta ... fram till mitten av 30-talet av förra seklet var industriell köttförädling praktiskt taget frånvarande som en typ av industri.
    Efter köpet av Mikoyan i mitten av 30-talet av de relevanta fabrikerna i USA, gjorde det det möjligt för Sovjetunionen att få sin egen gryta och kondenserad mjölk.
    1. +2
     11 maj 2014 23:05
     Citat från Strashila
     Ett stort antal boskap ... vad ... får och hästar ... detta är huvudryggraden i den kazakiska boskapen ... svara nu på frågan ... i vilken utsträckning dessa djur ingår i kosten för en rysk person...

     1) Ursäkta, men ryssarna behövde inte dessa djur? Gjorde du pälsrockar av nötskinn i Ryssland? Red du på smågrisar?
     2) Kött togs i beslag för att ge bearbetade produkter (samtidigt ukrainskt och Volga-spannmål) till väst som betalning för tjänster utförda av amerikanska ingenjörer inom ramen för de två första femårsplanerna. Även om de i Ryssland fortfarande tror att det är det "ryska folket" som byggde DneproGES och bilfabriker.
     3) Exporten av får och hästar från den kazakiska stäppen till den europeiska delen av Ryssland var gigantisk redan före revolutionen. Så var inte smart med det faktum att det "ryska folket" förmodligen inte behövde "kazakisk boskap".
     Citat från Strashila
     Gryta ... fram till mitten av 30-talet av förra seklet var industriell köttförädling praktiskt taget frånvarande som en typ av industri.

     Boskapen lämnade "levande vikt". Det är svårt för dig, som inte har någon aning om vad en kazakisk häst och ett kazakstiskt får är, och hur kazakiska raser skiljer sig från europeiska, men boskapen jagade lugnt från södra Kazakstan till "yttersta utkanten" av Ryssland. Så var det på tsartiden, så var det på sovjettiden.
  2. -6
   27 april 2014 13:08
   Citat från Strashila
   rätt, de rensade ut det sista i de angränsande ryska regionerna och lade på ytterligare skatter på dem för att mata nomadparasiterna.


   Solidaritet!
   1. ekzorsist
    -9
    27 april 2014 22:38
    Citat: RUSS
    Citat från Strashila
    rätt, de rensade ut det sista i de angränsande ryska regionerna och lade på ytterligare skatter på dem för att mata nomadparasiterna.


    Solidaritet!

    100 procent för!!! Så var det! Bevittna min mormor, himmelriket för henne, berätta hur det var.
   2. +5
    28 april 2014 01:23
    rensat ut det sista

    minns fortfarande Horde raids översittare
  3. ekzorsist
   -5
   27 april 2014 22:32
   Tja, att döma av Kazakstans moderna historia, togs hjälp från citatet: "... danik (3) KZ 25 april 2014 19:52 ↑
   VILL DU LEKA MED ORD MINNS HISTORIA SÅ JAG VILL SÄGA OCH HAR REDAN SAGT MÅNGA GANGER RYSSLAND SKA OSS 1 MILJON MÄNNISKOR FÖR BLOD, I MITT BLOD MÅSTE DU BETALA FÖR BLOD, FÖR DÖD MED SPOT ÄR INTE DÖD, FÖR FÖR DIG ATT MINNA HISTORIA ... "det vill säga bland ryssarnas fiender.
   Aksakal!!! Här är du (kan jag adressera så här ??? efter ålder ser det ut som någonstans bredvid dig) du anger allt korrekt, men det finns ett stort men ... från vilket det började i Ukraina, nämligen fiendebilden är ryska, b, inte erkännande rätten för någon nation att bevara sitt språk för kommunikation och kultur, ömsesidig respekt. Utan detta, tyvärr ... Titta själv hur du redan har lyckats skriva om och förvränga den sovjetiska verkligheten, du är helt enkelt förvånad !!! Och hur kunde de överleva i den där "hemska" tiden?!? Och trots allt tror unga människor heligt på alla dessa dumheter och bevisar med skum i munnen att det var så fruktansvärt dåligt då: de fick inte lära ut språket, det fanns inga kazakiska skolor (även om i varje stad i den kazakiska SSR Det fanns nödvändigtvis flera specialiserade skolor med undervisning i det kazakiska språket, och i gymnasieskolor var undervisning i det kazakiska språket obligatoriskt!!! En annan sak är hur! det lärdes ut, men även nu har det varit mer än 20 år av självständighet .. ., och saker är fortfarande kvar) och fiendens bild är fortfarande indikerad, även om den är beslöjad.
   Med vänlig hälsning, RYSSAN.
   1. +2
    11 maj 2014 23:35
    Citat från ekzorsist
    Och hur kunde de överleva i den där "hemska" tiden?!?

    Russifierad. Med våld. Och kazakerna gillar det inte. Även russifierade kazaker. Vi har helt ändrat språket, kulturen till "sovjetiska", som faktiskt bara var ryska. För dig verkar det normalt, för oss är det inte det.

    Citat från ekzorsist
    det fanns inga kazakiska skolor (även om det i varje stad i den kazakiska SSR nödvändigtvis fanns flera specialiserade skolor med undervisning i det kazakiska språket, och i gymnasieskolor var undervisning i det kazakiska språket obligatoriskt !!!

    Kazakiska skolor var bara i auls. och även då, inte alls. i städer, i allmänhet, hade zh_pa utbildning på sitt modersmål. så ryssningen ägde rum. Till och med i huvudstaden i den kazakiska SSR, i Alma-Ata, med en befolkning på en och en halv miljon, fanns det BARA EN skola med det kazakiska undervisningsspråket. Den andra dök upp före Sovjetunionens kollaps efter händelserna i december, när Moskva insåg att de hade gått för långt.
    När det gäller högre utbildning på modersmålet brydde sig de sovjetiska myndigheterna inte alls om att organisera den. Och alla försök undertrycktes allvarligt. Det enda universitet i den kazakiska SSR där kazakerna kunde få högre utbildning på sitt modersmål var Almaty Women's Pedagogical Institute, där de utbildade lärare för landsbygdsskolor.
    Det fanns få fakulteter, men de var fiktion, eftersom. undervisningen byggde på läroböcker på ryska. Försök att etablera utbildning på det kazakiska språket uppfattades av Moskva med fientlighet.
    När det gäller den "obligatoriska undervisningen" i det kazakiska språket i gymnasieskolor (med ryska som undervisningsspråk) var detta också en fiktion. Tunna läroböcker som inte kunde ge eleven ett enda gram språkkunskaper. Detsamma gäller "läroböcker om den kazakiska SSR:s historia." Det finns ännu mer papper i en toalettpappersrulle än vad som tilldelades för en lärobok i historia som godkänts av USSR:s utbildningsministerium.
    Och om skillnaden i antalet timmar som ägnas åt studier av det kazakiska språket och Kazakstans historia, jämfört med lärdomarna i det ryska språket och Sovjetunionens historia (som bestod av 90% av Rysslands historia), man kan inte ens prata.
    Om vi ​​talar om republikens statliga administration, så "tilläts" kazakerna att styra sin republik endast tre gånger under alla sovjetåren. Vanligtvis utsåg de alla möjliga Mikoyans-Goloshchekins-Kolbins, som innan dess inte hade någon aning om var Kazakstan låg.
    Och generellt sett har det omtalade "sovjetiska rättvissystemet" aldrig tillåtit kazakerna att få någon mer eller mindre position i landets statsförvaltning. Några slaver, några få judar, ännu färre balter och kaukasier. Frågan är - är det en medveten politik, eller var kazakerna så dumma att de inte var lämpliga för tjänsten som chef för en avdelning i någon tråd av det fackliga ministeriet, eller var det sovjetiska utbildningssystemet oförmöget att utbilda nationell personal?
    Och sho är överraskande - så snart kazakerna själva började förvalta sitt land och utse kazakerna, visade det sig att kazakerna har utmärkta ledningsförmåga.
   2. +2
    11 maj 2014 23:35
    Citat från ekzorsist
    Och hur kunde de överleva i den där "hemska" tiden?!?

    Russifierad. Med våld. Och kazakerna gillar det inte. Även russifierade kazaker. Vi har helt ändrat språket, kulturen till "sovjetiska", som faktiskt bara var ryska. För dig verkar det normalt, för oss är det inte det.

    Citat från ekzorsist
    det fanns inga kazakiska skolor (även om det i varje stad i den kazakiska SSR nödvändigtvis fanns flera specialiserade skolor med undervisning i det kazakiska språket, och i gymnasieskolor var undervisning i det kazakiska språket obligatoriskt !!!

    Kazakiska skolor var bara i auls. och även då, inte alls. i städer, i allmänhet, hade zh_pa utbildning på sitt modersmål. så ryssningen ägde rum. Till och med i huvudstaden i den kazakiska SSR, i Alma-Ata, med en befolkning på en och en halv miljon, fanns det BARA EN skola med det kazakiska undervisningsspråket. Den andra dök upp före Sovjetunionens kollaps efter händelserna i december, när Moskva insåg att de hade gått för långt.
    När det gäller högre utbildning på modersmålet brydde sig de sovjetiska myndigheterna inte alls om att organisera den. Och alla försök undertrycktes allvarligt. Det enda universitet i den kazakiska SSR där kazakerna kunde få högre utbildning på sitt modersmål var Almaty Women's Pedagogical Institute, där de utbildade lärare för landsbygdsskolor.
    Det fanns få fakulteter, men de var fiktion, eftersom. undervisningen byggde på läroböcker på ryska. Försök att etablera utbildning på det kazakiska språket uppfattades av Moskva med fientlighet.
    När det gäller den "obligatoriska undervisningen" i det kazakiska språket i gymnasieskolor (med ryska som undervisningsspråk) var detta också en fiktion. Tunna läroböcker som inte kunde ge eleven ett enda gram språkkunskaper. Detsamma gäller "läroböcker om den kazakiska SSR:s historia." Det finns ännu mer papper i en toalettpappersrulle än vad som tilldelades för en lärobok i historia som godkänts av USSR:s utbildningsministerium.
    Och om skillnaden i antalet timmar som ägnas åt studier av det kazakiska språket och Kazakstans historia, jämfört med lärdomarna i det ryska språket och Sovjetunionens historia (som bestod av 90% av Rysslands historia), man kan inte ens prata.
    Om vi ​​talar om republikens statliga administration, så "tilläts" kazakerna att styra sin republik endast tre gånger under alla sovjetåren. Vanligtvis utsåg de alla möjliga Mikoyans-Goloshchekins-Kolbins, som innan dess inte hade någon aning om var Kazakstan låg.
    Och generellt sett har det omtalade "sovjetiska rättvissystemet" aldrig tillåtit kazakerna att få någon mer eller mindre position i landets statsförvaltning. Några slaver, några få judar, ännu färre balter och kaukasier. Frågan är - är det en medveten politik, eller var kazakerna så dumma att de inte var lämpliga för tjänsten som chef för en avdelning i någon tråd av det fackliga ministeriet, eller var det sovjetiska utbildningssystemet oförmöget att utbilda nationell personal?
    Och sho är överraskande - så snart kazakerna själva började förvalta sitt land och utse kazakerna, visade det sig att kazakerna har utmärkta ledningsförmåga.
    1. -2
     12 maj 2014 00:07
     Smörjandet av snor med en knytnäve i ansiktet började. Den sovjetiska kulturen skars först av allt av sovjeterna, och den sovjetiska kulturen hänge sig åt av ALLA, det ryska språket gjordes om under sovjeterna och i denna form överläts som språket för interetnisk kommunikation, kampen mot storryska chauvinismen fortsatte ALLA åren av sovjetmakten.
     Jag undrar vilken högkultur du hade innan sovjetregimen?! Jag frågar inte om industri och så vidare. le
     1. +3
      13 maj 2014 19:01
      Citat: Orik
      Smörjandet av snor med en knytnäve i ansiktet började.

      Har du blivit förkyld? Krya på dig.
      Citat: Orik
      Ryska kulturråd skär i första hand

      Och vad skars ut ur den ryska kulturen under sovjettiden? Från dagis, i hela unionen, drevs sovjetiska barn i huvudsakligen uteslutande ryska sagor (med ett litet "valfritt" tillägg av "sagor om folken i Sovjetunionen"), i första klass kunde barn ryska folksånger ( med absolut ignorering av nationella sånger), i skolan huvudspråket - ryska (antalet timmar som tilldelats för studier av det ryska språket översteg många gånger antalet timmar för studier av modersmålet), Sovjetunionens historia bestod av 90 % av Rysslands historia. Två glesa stycken gavs till Kazakstan och länderna i Centralasien, och redan då skrevs de i linje med "före Rysslands ankomst levde de i mörker under ok av bastards-bais, och när ryssarna störtade tsaren , då i allmänhet hamnade dessa asiater i paradiset."
      På TV främjades rysk kultur dagligen - danser, sånger, epos och så vidare. Och så vidare. "Sovjetisk kultur" är en lätt estetisk skiss av vanlig rysk kultur.
      Det fanns ingen kamp mot storrysk chauvinism. Om detta fenomen på 20-talet i Turkestan fördömdes i sovjetiska tidningar, har detta ämne sedan Golosjtjekins tid tystats ner, även om det inte har försvunnit, utan bara förstärkts.
      Förvånansvärt nog, före revolutionen hade den stora majoriteten av ryssarna (vanligtvis representerade av kosacker) i Kazakstan utmärkta kunskaper i det kazakiska språket. Ibland talade han bättre än ryska. Under sovjetstyret försvann inte bara kazakisktalande ryssar, utan den stora majoriteten av kazakerna berövades sitt modersmål. Och detta gjordes väldigt enkelt - kazakiska skolor stängdes i massor. Apogee var i 60-70 år. Alla dessa dekret om stängning av kazakiska skolor i den kazakiska SSR var inte och är inte hemliga.
      Citat: Orik
      Jag undrar vilken högkultur du hade innan sovjetregimen?! Jag frågar inte om industri och så vidare.

      Det är svårt för en person som är övertygad om att han inte lider av "stor rysk chauvinism" att förstå att grannfolken hade och fortfarande har en kultur som inte på något sätt är sämre än den ryska.
      När det gäller industrin fanns det inte riktigt i Ryssland under tsarens tid. Industrialiseringen började under Stalin. Vad finns i Kazakstan, vad finns i Ukraina, vad finns i Ryssland. Och kazakerna betalade det högsta priset för det - hälften av befolkningens storlek. Allt för att betala för tjänsterna från västerländska ingenjörer som lärde den ryska bonden hur man konstruerar fabriker. Om du inte är medveten om vem som faktiskt var den huvudsakliga verkställaren av de två första stalinistiska femårsplanerna, skriv "Albert Kahn" i Google. Och samtidigt ta dig besväret att ta reda på vad Sovjetunionen betalade västvärlden för under förkrigsåren. Och inte i rubel, utan i naturprodukter, råvaror och guld.
  4. +3
   28 april 2014 01:11
   rensade ut det sista i angränsande ryssar

   De kejserliga myndigheterna handlade ofta enligt principen om "Trishkas kaftan". Här är ett exempel från förr:
   Före den första annekteringen av Krim organiserade kejsarinnan Catherine vidarebosättningen av armenier till Don. För armenier - att bli av med nationellt och religiöst förtryck. För det ryska imperiet - den ekonomiska försvagningen av Krim-khanatet. Och för invånarna i byn Poludenka nära fästningen St. Dmitry Rostovsky (Armenier bosattes där, bland annat) - vräkning från sina hyddor till ett öppet fält (på vintern).
   Men idag lever armenier och ryssar i Rostov-on-Don fredligt.
 6. +16
  27 april 2014 07:21
  Men varför skriver de inte hur många tyskar som dödade människor i första världskriget och andra??? Vi måste svara på en artikel med en artikel ...
 7. +9
  27 april 2014 07:21
  Det författaren skriver är förnuftets röst, som ingen behöver. Vad som behövs nu är uppriktiga nonsens, som kommer att tros snabbare och som kommer att finnas på allas läppar, som amerikanerna planerar att gräva ner sitt radioaktiva avfall i de stora stäpperna, och den första omgången väntar redan på sin tur. Du kan hyra ett par vagnar.
 8. 11111mail.ru
  -1
  27 april 2014 07:47
  Slutsats på artikeln: berätta vem din sponsor är så ska jag berätta vem du är, det här handlar om Kindlere (gitlere). Därför är tipsen lämpliga.
 9. +7
  27 april 2014 07:49
  Den här artikeln ... en artikel om Kaukasus ... det som förenar dem är presentationen av bilden av det ryska folket som en fiende för allt och alla ... människorna tack vare vilka dessa etniska grupper själva har bevarats som original kulturer.
 10. sus
  sus
  +10
  27 april 2014 07:56
  Väst vill ansöka och tillämpar redan det ukrainska scenariot i Kazakstan. De träffade de mest smärtsamma ställena, sedan februari har de sänkt tenge med 20%. I hopp om att orsaka missnöje bland folket och massdemonstrationer, som omedelbart initieras av den 5:e kolumnen. Fungerade inte. Skrämda körde myndigheterna militär utrustning till Almaty under sken av övningar.

  Endast väst kommer att finna det problematiskt att göra ett sådant scenario i Kazakstan. De kommer helt enkelt att skjuta alla där om de agerar enligt Maidans manual. Ett utmärkt exempel på Zhanaozen 2011, de slog ned upploppet på en timme. Undantagstillstånd infördes, allt blockerades; internet, mobiltelefon, telefon. De sköt alla upprorsmakarna, satte arrangörerna i fängelse.
  1. +6
   27 april 2014 08:53
   Här i öst är obeslutsamhet ett tecken på svaghet, och de svaga behandlas inte med ceremoni, vilket är värt de attacker som har börjat mot familjen Karimov.
  2. -1
   27 april 2014 19:13
   Ja, de gjorde ett bra jobb där.. men det här är inte huvudstaden. I Astana skulle det vara svårare ..
  3. ekzorsist
   -4
   27 april 2014 22:40
   Citat från sus
   Väst vill ansöka och tillämpar redan det ukrainska scenariot i Kazakstan. De träffade de mest smärtsamma ställena, sedan februari har de sänkt tenge med 20%. I hopp om att orsaka missnöje bland folket och massdemonstrationer, som omedelbart initieras av den 5:e kolumnen. Fungerade inte. Skrämda körde myndigheterna militär utrustning till Almaty under sken av övningar.
   Endast väst kommer att finna det problematiskt att göra ett sådant scenario i Kazakstan. De kommer helt enkelt att skjuta alla där om de agerar enligt Maidans manual. Ett utmärkt exempel på Zhanaozen 2011, de slog ned upploppet på en timme. Undantagstillstånd infördes, allt blockerades; internet, mobiltelefon, telefon. De sköt alla upprorsmakarna, satte arrangörerna i fängelse.

   Och arrangörerna?? Det är samma sak som i fallet med den skjutna utposten, de hittade "syndabockar".
 11. +7
  27 april 2014 08:00
  kanske kan vi rocka Japan på ämnet kärnkraftsmord eller den tyska "natten med långa knivar" eller återigen "uttrycka oro" över deras plan "Barbarossa", etc. Vår historia är lång, till skillnad från "ovs", även om dessa finns i så kort tid ganska jävla över hela världen
 12. +2
  27 april 2014 08:15
  Men ja. Låt oss prata om processerna för "zombie" i Ukraina och Kazakstan. Och vad händer, i Ryssland händer inte samma sak? Allt på ett stycke.
 13. +8
  27 april 2014 08:16
  Och vi måste komma ihåg och överösa allmänheten med en pest av indianerna i Nordamerika med priserna på hårbotten och utrotningen av ursprungsbefolkningar under utvecklingen av nya territorier i det nuvarande USA! Liksom massinkvisitionerna i Europa av bröllopsnattens rättigheter att bränna på bål med en absurd anklagelse om häxkonst! Och så är de vita och fluffiga, och vi är ett fullständigt folkmord! Än att döma skvaller för att klä ut sig, det är inte bättre att vända på sig själv! Vi får inte vara blyga för att tillämpa fiendens teknik på honom! Så att säga - ditt fett och din musal!
 14. +23
  27 april 2014 08:17
  Många led på den tiden. Att dela upp efter nationalitet, vem som led mer, vem som led mindre, är brottsligt. Jag har redan ställt ut bilder från det regionala arkivet för mina mors förfäder. Farfars farfars far, efter att ha fördrivits, dog i en gruva i staden Krasnogorsk, uzbekiska SSR. Under fotografiet finns en inskription "Temirlanovka. Bybon Chernyavskys gods, som har 400 kirgiziska fårhuvuden."
  1. +14
   27 april 2014 09:30
   Citat från novobranets
   Det återstår att tacka. Allt är klart, begripligt och kort - utan vatten. För en topvar är det i regel okaraktäristiskt. Respekt för detta hi
   Citat: Siberalt
   Att bolsjevikerna iscensatte ett folkmord är fullständigt nonsens!
   "Med goda avsikter..."
   Naturligtvis ville de inte, men enligt resultaten ...
   Citat: Andrey KZ
   Många led på den tiden. Att dela upp efter nationalitet, vem som led mer, vem som led mindre, är brottsligt.
   Här är nyansen att det kazakiska och ryska folket har utvecklat en sk. "hungerkultur" - anpassning till kritiska ögonblick, i det här fallet till svält, särskilt eftersom kazakerna redan hade en förståelse för negativa cykler och utvecklade mekanismer för att mildra konsekvenserna.
   Men, hungersnöden på 30-talet. var ett helt nytt fenomen för kazakerna, därför drabbade det kazakerna så hårt, eftersom de visade sig vara helt oförberedda på detta.. Därav omfattningen av katastrofen för kazakerna, som påverkade nästan hela folket här och följaktligen. , en extremt smärtsam inställning till dessa händelser ..
   Om något är fel, vänligen korrigera och lägg till. hi
 15. +11
  27 april 2014 08:24
  Är detta en avsikt att upprepa det ukrainska scenariot i Kazakstan?


  Khan åldras, mottagaren har inte fått något namn, ett brett fält för "aktivitet" öppnar sig. "Die Welt" är ingen tabloid, så det är en provokation som kommer från toppen av den tyska, europeiska politiska och ekonomiska beau monde. "Drang nach Osten"-policyn fortsätter.
  1. +7
   27 april 2014 10:49
   Det finns redan en efterträdare - hans brorson med sin första fru ... Men hur kommer folket att uppfatta detta? Vänta och se...
   1. +20
    27 april 2014 14:01
    Citat från Netrocker
    Det finns redan en efterträdare - hans brorson av sin första fru ...


    Tja, det är inte ett faktum än.

    Och enligt artikeln - vi skiljer väldigt tydligt på vem som är skyldig till en fruktansvärd hungersnöd, där vi förlorade en tredjedel av befolkningen.
    De ryssar som bodde i Kazakstan led av detta på samma sätt som kazakerna.
    Och vårt folk kommer inte att gå till åtal specifikt mot det ryska folket, som i Ukraina.
    Låt oss ta ut marginalnazisterna på båda sidor.
    1. 0
     27 april 2014 19:18
     Dina ord - ja i Guds öron! hi
    2. -5
     27 april 2014 20:09
     Citat från hommer
     Låt oss ta ut marginalnazisterna på båda sidor.

     om en person får höra 99 gånger att han är en gris, då grymtar han 100 gånger.
     om du regelbundet skriver om de fruktansvärda konsekvenserna av "kolonisering", att alla ryska grisar, kommer den yngre generationen så småningom att hata ryssar
     1. ekzorsist
      -5
      27 april 2014 22:50
      Citat: Vladimir Vasilenko
      Citat från hommer
      Låt oss ta ut marginalnazisterna på båda sidor.

      om en person får höra 99 gånger att han är en gris, då grymtar han 100 gånger.
      om du regelbundet skriver om de fruktansvärda konsekvenserna av "kolonisering", att alla ryska grisar, kommer den yngre generationen så småningom att hata ryssar

      Och det är det verkligen redan! Även om de "försöker" "mycket" att visa att det inte är så, men! så fort något inte är enligt deras layout kommer de att sätta på det ...
    3. ekzorsist
     -5
     27 april 2014 22:47
     Ja!!! Dina ord skulle vara ja till Gud i öronen!!!
     Och ännu bättre någonstans med versaler, men skriv på alla språk ... och glöm inte att göra det.
 16. +14
  27 april 2014 08:35
  Vidare, i KazASSR, skulle de skapa boskapsgårdar - stora gårdar av europeisk typ, som fick de bästa markerna och betesmarkerna och för vilka boskap samlades in från nomader. Man ville ordna så att det skulle bli mycket kött och mjölk, men det gick inte. Redan nu misslyckas nästan alltid försök att skapa stora djurgårdar i Kazakstan. Klimatet och förhållandena är inte lämpliga för europeisk djurhållning.
  Kazaker från urminnes tider var nomader. Hur, var och när man ska driva hjordarna är jag inte rädd för ordet, en konst som har gått i arv från generation till generation. Beroende på hur torr eller regnig sommaren var bestämde de gamla vilka boskap som skulle gå till i början och vilka i slutet av vintern. Varje klan hade sitt eget land, och betesmarkerna hedrades av grannar. Ingen visste bättre än de hur man gör det rätt. Felaktiga och felaktiga organisatoriska beslut, utan att ta hänsyn till lokala förhållanden, undergrävde boskapsuppfödningen i Kazakstan. Det är som att under flygningen gå in i cockpit och börja berätta för honom hur han ska flyga planet, resultatet kommer att bli en, en katastrof. Om inte detta hade kazakerna matat hälften av landet med kött, åtminstone.
  1. +8
   27 april 2014 08:57
   När de pratar om "Holodomor" glömmer de att minnas den extremt svåra torkan över hela Ukrainas breddgrad - Volga-regionen - Kazakstan. 2 år av total torka! Och ingen kommer ihåg att alla människor gav sina sista besparingar för att hjälpa dem som drabbats av torkan. Eller var det inte det? Vill du ha ett certifikat? Min far, född 1903, i hemlighet från sin farfar, en riddare av St. George, stal den enda guldbiten från hans bröst och tog den till byrådet för de svältande människorna i Volga-regionen. Fram till slutet av sitt liv förebrådde han sig själv att han inte erkände detta för sin far. Att bolsjevikerna iscensatte ett folkmord är fullständigt nonsens!
   1. -1
    27 april 2014 09:08
    Titta på sovjetiska affischer och kasta dig in i den tiden, och inte in i jävla propaganda!
    http://topwar.ru/uploads/images/2014/897/ogww800.jpg
    1. +2
     27 april 2014 09:09
     Eller så.http://topwar.ru/uploads/images/2014/639/tcpt728.jpg
    2. Kommentaren har tagits bort.
   2. Kommentaren har tagits bort.
   3. +13
    27 april 2014 10:53
    Men artikeln är inte hela sanningen. Det verkar som att de försöker vittja Golosjtjekin genom att flytta över skulden från honom till några lokala bungrar. Den största skillnaden mellan hungersnöden i Kazakstan och Volga-regionen är dess artificiella ursprung! Om det i Volga-regionen var torka i flera år, så var det helt enkelt en avvänjning av boskap i Kazakstan, och det är allt! Och detta var huvudprodukten av kazakerna ...
 17. +5
  27 april 2014 08:49
  Metoden är räfflad, varför ändra den, Ukraina, Kazakstan och sedan Sibirien, där det också rådde hungersnöd på 30-talet. Så de kommer hamra i kilar, kanske brister den någon annanstans. organiserad svält kostade miljoner människors liv amerikaner, "låter demokratin förmodligen inte det?
 18. +5
  27 april 2014 09:02
  Det är som att under en flygning gå in i cockpit och börja berätta för honom hur han ska flyga planet, resultatet blir detsamma, en katastrof
  Och den där "Psheprash Panov" har redan kommit in, så vad? Hela landets regering "hotade", men vem är skyldig igen? Självklart ryssarna! Generellt förefaller det mig som om världens "extrema"s bogey gradvis går från mjuka judiska händer till starka, överarbetade händer av ryssar.
 19. Asan Ata
  +32
  27 april 2014 09:16
  Vårt förflutna är med oss, det går ingenstans. Självständighetsspel är spännande, men med bristande samvete är de dödliga. Min fars lärare, professor Vozdvizhensky, som fick mandat att studera Kazakstans geologi från Lenins händer, sa att när han körde längs Turksib låg tusentals kazaker, dog, sträckte ut sina händer för att få hjälp, men det var inte möjligt att hjälpa alla. I moderns by, i norra Kazakstan, finns en lund "Adamolgen", där tusentals hungriga människor från stäppen hittade sitt slut, där det inte fanns något att äta förutom utvalda boskap. Hur många människor dog vid sjön Balkhash, förlitade sig på fisk som kazakerna inte visste hur de skulle fånga? Allt detta hände, gärningsmännen dog. Det fanns allt, även kannibalism. Nyligen publicerades boken "Unsyz Dala" om dessa händelser, skriven av ett ögonvittne. De skyldiga är de nominerade från goli, de själva är ingenting, och lämnade ingenting efter sig. Och kazaker, och judar och ryssar, alla var där. Jag är övertygad om att i våra stäpper för djurhållning är vete, ris, bomull kostnaderna för Sovjetunionen, när det inte fanns någon valuta för att täppa till klyftorna. Men inte om det. Kommunismens seger kunde inte vara utan misstag, ingen hade erfarenhet. Miljontals döda är priset för utbildning. Efter att ha begravt Sovjetunionen begravde vi också minnet av dem och lämnade inga höga ord om samhället av heder och samvete i historien. Kapitalismen, som den sociala manifestationen av människans värsta passioner, har vunnit. Ack. Men historien har inte tagit slut, kapitalismens anti-mänskliga väsen är uppenbar för människor, och människor kommer att leta efter ett sätt att leva som gör alla lyckliga.
  1. +7
   27 april 2014 09:51
   Citat: Asan Ata
   Kommunismens seger kunde inte vara utan misstag, ingen hade erfarenhet.


   Så det fanns ingen seger för kommunismen, inte heller för kommunismen själv. skrattar
   1. +8
    27 april 2014 10:20
    Citat från Zimran
    Så det fanns ingen seger för kommunismen, inte heller för kommunismen själv.

    skrattar
    1. +2
     28 april 2014 15:14
     det återstod ett par steg innan segern, men sedan dök en ödesdiger markerad typ upp och, efter att ha sålt ut för en premie, förstörde allt ... men detta land var byggt på ben, lödda med blod, och denna typ hade ingen rätt att ta ner det bara sådär ... men orden från låten slängs inte bort ...
   2. ekzorsist
    -7
    27 april 2014 22:56
    Citat från Zimran
    Citat: Asan Ata
    Kommunismens seger kunde inte vara utan misstag, ingen hade erfarenhet.


    Så det fanns ingen seger för kommunismen, inte heller för kommunismen själv. skrattar

    Om det inte vore för kommunismens seger, så skulle det inte finnas något du ... som kamrat Sukhov sa - "... det är säkert!".
    1. +5
     28 april 2014 00:01
     Påminn mig, i vilket land byggdes kommunismen? Som i ingen. Kommunism är så, du vet, du kan bygga den, men du kan inte bygga den.
  2. tokin1959
   +3
   27 april 2014 10:36
   detta är resultatet av det faktum att varje kock kommer att kunna styra staten.
   det var nödvändigt att sätta läskunniga, kompetenta människor vid makten, och de satte in - dumma, men hängivna idén om bolsjevismen.
   till slut lärde de sig att klara sig, men de "skruvade till" ganska mycket.
   och folk kommer inte tillbaka.
   1. 0
    27 april 2014 13:38
    "det här är resultatet av det faktum att varje kock kommer att kunna styra staten."... bara det fanns kvar att studera, studera och åter studera ... av någon anledning glömmer de blygsamt detta.
    1. tokin1959
     +1
     27 april 2014 16:58
     som argumenterar - har lärt sig.
     och innan dess skylldes alla deras "jambs" på intrigerna från folkets fiender och engelska spioner.
   2. ekzorsist
    -4
    27 april 2014 22:59
    Tja, om de "läskunniga, kompetenta människorna" ... som det hände för inte så länge sedan - Gaidar, Berezovsky, och det finns fortfarande ett gäng av de mest läskunniga och kompetenta "folket" slutade bara ännu värre.
   3. ekzorsist
    -3
    29 april 2014 19:46
    Nej, allt som händer nu är resultatet av fingerböjning och fingersättning - vilken nation är coolare, vilken är mer titulär.
    Under unionen var alla på något sätt mer blygsamma ... och det fanns mindre tid att mala språket - de arbetade, studerade och konstigt nog skapade de, och nu är de mer upptagna med hjärn-näbb-boltologi och istället för att studera , köper diplom ... men det finns ingen tid att jobba. Här mejas dumma nyfunna uppdrag från farbror Sem runt i Sovjetunionens städer och byar och folket leds som papuanerna på sin tid efter pärlor och speglar , och återigen till samma amerikaner, för att se en gåva från dem, bland Amers, att föda upp sådana sugare för pärlor och speglar.
  3. +2
   27 april 2014 12:34
   "Och kazakerna, och judarna och ryssarna. Alla var där."... nyckeln.
  4. 11111mail.ru
   +3
   27 april 2014 13:56
   Citat: Asan Ata
   Efter att ha begravt Sovjetunionen begravde vi också minnet av dem och lämnade inga höga ord om samhället av heder och samvete i historien.

   Tack för dina omtänksamma tankar och väl valda ord! M.B. de kommer till sina sinnen ett visst antal "frantiska" som sliter varandras halsar för gröna godisförpackningar. "Sponsorer" kommer att nyktras bara av ett block, eftersom de är mankurts. Solidaritet med dig!
 20. +5
  27 april 2014 09:18
  Det är dags att börja skriva om fascistiska utrensningar i Europa och Asien, om indianer och negrer. Det finns inte ens ett behov av att försköna, bara blåsa upp ämnet och mata våra "barmvänner" i geyropa och yusei ...
 21. +2
  27 april 2014 09:33
  Men nu i Kazakstan görs försök att överföra allt ansvar för den massiva svälten till ryssarna, och att presentera kazakerna som de enda offren.


  På kommierna, faktiskt, och inte på ryssarna. Men i allmänhet är Sovjetunionen i kazakernas sinnen oskiljaktig från det ryska imperiet.
  1. vovan1949
   +8
   27 april 2014 09:51
   Återigen "kommisar" är skyldiga? Du jämför "commies" Kunaev D.A., vad han gjorde för utvecklingen av landet och den nuvarande "commies"-skiftaren, som har berikat sin familj och en handfull nära medarbetare i ett kvarts sekel.
   1. +9
    27 april 2014 09:55
    Citat från: vovan1949
    Återigen "kommisar" är skyldiga?


    WHO? Återigen judiska frimurare och anglosaxare?

    Citat från: vovan1949
    Du jämför "commies" Kunaev D.A., vad han gjorde för utvecklingen av landet och den nuvarande "commies"-skiftaren, som har berikat sin familj och en handfull nära medarbetare i ett kvarts sekel.


    Kom det inte upp för dig att hela den nuvarande regeringen består av före detta kommier och partinomenklatura och de gör vad de är vana vid?
    1. +5
     27 april 2014 10:21
     Citat från Zimran
     WHO? Återigen judiska frimurare och anglosaxare?

     Nej, Obama och Saudiarabien)) varsat
     1. +2
      27 april 2014 10:36
      Nej, de har inte glömts bort. De går bara som standard.
     2. +1
      27 april 2014 16:34
      Nej, du personligen. skrattar Med vänliga hälsningar hi
      1. +5
       27 april 2014 21:55
       Citat från tanit
       Nej, du personligen. vänliga hälsningar

       skrattar försäkra sig Vilken ära!! Jag är smickrad känna Om respekt ömsesidigt)) hi
    2. 11111mail.ru
     -4
     27 april 2014 13:59
     Citat från Zimran
     Men det föll dig inte in att hela den nuvarande regeringen består av före detta kommier och partinomenklatura och de gör vad de är vana vid att göra

     Tycker en sådan sak som Jeltsin-uppsättningen något för dig?
     1. +4
      27 april 2014 16:38
      Och vad, fanns det en sådan person i Kazakstan? Kan du berätta mer om denna uppsättning i ett visst land? - I Kazakstan? Jag tvivlar på det, förlåt.
      1. 11111mail.ru
       -1
       27 april 2014 21:29
       Citat från tanit
       Jag tvivlar på det, förlåt.

       "Kazakiens president Nursultan Nazarbayev sa att han kunde förlänga sin längsta regeringstid av någon före detta sovjetisk ledare genom att kandidera för en femte mandatperiod 2016", källa: http://www.diapazon.kz/
  2. ekzorsist
   -5
   27 april 2014 23:02
   Citat från Zimran
   Men nu i Kazakstan görs försök att överföra allt ansvar för den massiva svälten till ryssarna, och att presentera kazakerna som de enda offren.


   På kommierna, faktiskt, och inte på ryssarna. Men i allmänhet är Sovjetunionen i kazakernas sinnen oskiljaktig från det ryska imperiet.

   Varför är du här en slags Novodvorskaya påminna väldigt cool !!! Detta är den som inte skulle hända - "jävla commies !!!" och ruinen kommer att rulla tillbaka mer.
   1. ekzorsist
    -4
    29 april 2014 19:57
    Citat från Zimran
    På kommierna, faktiskt, och inte på ryssarna. Men i allmänhet är Sovjetunionen i kazakernas sinnen oskiljaktig från det ryska imperiet.

    M-ja, mänskligt minne är kort, och viktigast av allt - skamlöst ...
    Men dessa citat: "... en kommie, faktiskt ...", kommunister, Komsomol-medlemmar, pionjärer, oktoberister ... kostade och kostade mycket mer än någon nu befordrad Babapan- eller Balashok-medlem, och de var smartare. Och de försvarade sitt fosterland inte med prat och fingerpetande på tangentbordet, utan med verkliga handlingar - det stora fosterländska kriget, Vietnam, Kuba, Mellanöstern ... och hela jordens geografi.
    Vem hjälpte du personligen? Var stod du upp för de svaga? .... och som svar kommer nu ytterligare ett tjut och diarré att höras, detta är skillnaden! Leta efter roten till allt ont i dig själv först, och först sedan peta och lär andra.
 22. +1
  27 april 2014 09:36
  Russofober finns överallt, inklusive i Kazakstan.
  1. +7
   27 april 2014 09:53
   Citat: Tankens jätte
   Russofober finns överallt, inklusive i Kazakstan.

   Varför uppfattas någon åsikt som skiljer sig från din som russofob eller fascistisk eller något annat. Jag förstår att detta är en sådan teknik i en tvist att motståndaren bör göras till den initialt motiverande sidan (han ska inte prata om sin synpunkt, utan om det faktum att han inte är en russofob eller fascist). I analogi kan du omedelbart skriva att kazakiska eller turkofober finns överallt i Ryska federationen, och de markerade sig själva med sina inlägg i den här tråden.
   1. +8
    27 april 2014 09:56
    Nej, strängt taget har han rätt. Russofober / turkofober / anglofober och andra fober finns överallt. skrattar
    1. +4
     27 april 2014 10:03
     Citat från Zimran
     Nej, strängt taget har han rätt. Russofober / turkofober / anglofober och andra fober finns överallt. skrattar

     fobier och fobier finns överallt som bråkar. Men varför omedelbart skriva ner dina motståndare i en tvist som russofober begära.
     1. +6
      27 april 2014 10:22
      Citat: semurg
      fobier och fobier finns överallt som bråkar. Men varför omedelbart skriva ner dina motståndare i en tvist som russofober


      För det finns inga argument och argument för det som har sagts, det är därför! Om du tänker lite annorlunda så är du den femte kolumnen, en förrädare och jobbar för utrikesdepartementets pengar. Det är hela argumentet !!
      1. 11111mail.ru
       -7
       27 april 2014 14:20
       Citat: ensam
       Det är hela argumentet!

       Lär dig varför du behöver luckor i att skriva meningar, använd ett mjukt tecken efter väsande, argumentera sedan med din motståndare och slå inte honom på den virtuella fysionomi med handtaget på en virtuell revolver på virtuella tänder.
       1. +5
        27 april 2014 16:30
        Bra råd – har du provat själv? skrattar
        1. 11111mail.ru
         0
         27 april 2014 20:50
         Citat från tanit
         Har du testat att använda dem själv?

         Påpeka mina misstag, och jag kommer inte att vara lat, och kommer inte att tveka att be om ursäkt och rätta mig själv. Men ur min synvinkel är uttrycket "min tunga = min fiende" mer lämpligt för /användare/ensam/.
       2. +6
        27 april 2014 18:05
        Citat: 11111mail.ru
        Lär dig varför du behöver luckor i att skriva meningar, använd ett mjukt tecken efter väsande, argumentera sedan med din motståndare och slå inte honom på den virtuella fysionomi med handtaget på en virtuell revolver på virtuella tänder.

        Spara det här rådet till dina landsmän. Jag studerade i den nationella sektorn, men jag skriver på ryska mycket bättre än de som är födda och uppvuxna ryssar. Och om min kommentar har du inget mer att säga? För det jag skrev är SANT.
        1. 11111mail.ru
         0
         27 april 2014 20:57
         Citat: ensam
         Har du inget att säga?

         Nya testamentet (Matteusevangeliet, kap. 13, verserna 24-30) berättar hur en viss man sådde bra vetefrön på sin åker, och hans fiende strödde ogräsfrön på samma åker på natten. När åkern blev grön sa slavarna att ogräs, ogräs, också spirade tillsammans med vetet och erbjöd sig att dra ut det. Ägaren bestämde annorlunda: ”Men han sa: nej, så att när du tar upp ogräset, drar du inte upp vetet med dem; låt båda växa tillsammans tills skörden; och vid skördetid skall jag säga till skördemännen: Samla först ogräset och bind det i buntar för att bränna det, men samla vetet i min ladugård.
         1. +4
          27 april 2014 22:00
          Och hur är det med Nya testamentet? Med den här historien vill du säga att vi alla är de som inte har den ryska flaggan och inte stödjer dig mentalt - är vi alla fiender till dig?Fiender ska inte letas upp där de inte är.- tjänstemän. Och sökandet efter yttre fiender är ett bra sätt att dölja interna fienders handlingar. Ett smart knep för att avleda ögonen. Ett enkelt sätt att kontraspionage.
   2. +8
    27 april 2014 10:17
    Nyligen, när jag läser den ryska pressen, har jag en ihärdig känsla av att vissa människor medvetet börjar ingjuta många olika typer av mani och fobi hos ryssarna. Här är ett tydligt exempel på detta. A priori blir varje åsikt som strider mot eller åtminstone på något sätt skiljer sig från "partiets" allmänna linje automatiskt liberal, anti-rysk och i allmänhet rent ut sagt ryssofobisk. Kort sagt, uppfostran av tanklösa horder av hamstrar går enligt plan. Det är bara, detta har redan hänt en gång i Europa, och allt detta slutade väldigt illa.
    1. +3
     27 april 2014 11:33
     romb, det verkar som att du inte är likgiltig för ryssarna, de orsakar dig ganska tvetydiga känslor. Vad är anledningen?
     1. +16
      27 april 2014 12:23
      Jag kan försäkra er att detta är en mycket missuppfattning. Jag behandlar det ryska folket väldigt bra! Det gäller inte bara mig, utan också de flesta kazakerna, som anser att det ryska folket står väldigt nära i sin inre världsbild. Kazakerna har flera folk (de turkiska inte medräknade), på vilka utan någon ironi används epitetet "baurym" - bror. Ryssar är bara ett av dessa folk. Det verkliga förhållandet mellan våra folk kan åtminstone bedömas av det faktum att det under de senaste tjugo åren sedan utropandet av det självständiga Kazakstan praktiskt taget inte har inträffat några incidenter av interetnisk karaktär mellan de två angivna folken. Och detta, under förhållanden av allmänt kaos, säger mycket. hi

      Och samtidigt skulle det inte vara ärligt från min sida om jag inte sa följande: personligen respekterar jag inte envisa nazister (inte att förväxla med nationalister) och fascister bland det ryska folkets representanter, eftersom Jag tror att de med deras förtal och stank förvärrar relationen mellan våra två folk och undergräver nivån på bilateralt förtroende.
      Det är vad de behöver för att trolla wink
      1. -4
       27 april 2014 22:51
       Jag har läst flera av dina opus om olika ämnen och tyvärr har jag en viss åsikt om dig. Att du lider av russofobi till viss del och din stil liknar amers stil inom informationsbehandling, kan du berätta vilken läroanstalt du tog examen från? Och stilen hos amers är att försäkra sig om stor vänskap och omedelbart be om något (eller till och med kräva) för att bekräfta denna vänskap från en annan.
    2. +4
     27 april 2014 13:13
     Citat från: romb
     att gå emot eller åtminstone något annorlunda än "partiets allmänna linje", blir automatiskt - liberalt, antiryskt och i allmänhet - öppet russofobiskt.


     Det finns en sådan sak, jag talade också om detta - "den som inte är med oss ​​är den där liberalisten." Personligen delar jag inte socialismens och kommunismens idéer, och jag behandlar inte Stalin entydigt, så vad? det visar sig att jag är en liberal eller russofob, en förrädare?
     1. +2
      28 april 2014 15:18
      Tja, du måste själv bestämma ... vem du är ..
    3. 11111mail.ru
     +1
     27 april 2014 14:23
     Citat från: romb
     redan det var en gång i Europa och allt slutade väldigt illa.

     Ingenting, mina herrar, kamrater, ni är ett dugligt folk, du har fortfarande allt framför dig.
    4. ekzorsist
     -4
     27 april 2014 23:09
     diamant!!! En liknande fråga - varför, när de uttrycker sin åsikt i någon fråga, reser kazakerna helt enkelt upp unisont ???
     Vad har det att göra med att glömma vad de skryter om så mycket och överallt - respekt för äldre och så vidare och så vidare ...
     Det blir på något sätt konstigt och ganska ensidigt – tycker du inte?
     1. +1
      29 april 2014 19:03
      Vad har det att göra med att glömma vad de skryter om så mycket och överallt - respekt för äldre och så vidare och så vidare

      Och hur förhåller sig denna "ström av medvetande" till det jag skrev? wink
      1. ekzorsist
       -4
       29 april 2014 20:06
       Citat från: romb
       Och hur förhåller sig denna "ström av medvetande" till det jag skrev?

       Gud rädda?!?!
       Var är vi föräldralösa före dig, o klokaste, mest rättvisa, ljus och stöd för världen och mörkret !!!
       Det finns inga hinder för dig.
       Bara här är din egen fråga och ändrade den och ... som du kan se sover inte titeln!!!
       1. +2
        29 april 2014 20:14
        Läs noga vad han själv klottrade och tänk sedan: "vad ville jag säga?"
        Och här: "respekt för äldre"? Vad är det du inte förstår? skrattar
        Vad gäller att "höja sig på bakbenen" - men hur ska man bete sig om motståndaren framför allt bara dumt mobbar? Jag ser ingen anledning att strö pärlor dit en person kan skickas längre.
        Är det klart nu wink
        1. ekzorsist
         -2
         30 april 2014 21:23
         Tja, jag läser lugnt och noggrant ALLA dina nonsens ... jag skickar det inte.
         Jag försöker visa att världen inte är svart och vit, men det finns också en massa andra färger och åsikter, och du är envis bara klippt.
         Tiden får utvisa vem som har rätt.
         1. +1
          30 april 2014 23:43
          Du vet, det är en betydande skillnad mellan oss. Ja, jag håller med, faktiskt, jag utesluter inte möjligheten att jag i vissa fall pratar rent nonsens. Men du förstår, inte ens i det här fallet tillåter jag mig själv friheten att skriva någon känslomässig elakhet i förhållande till hela folket.
          Därför, på ditt påstående, kommer jag att svara så här: vad ville du? Oavsett om du gillar det eller inte, måste du bara läsa dina kommentarer, eftersom slutsatserna i sig är raka fram: erkänn det, det slår dig verkligen, vänder dig ut och in, bara från att bara nämna existensen på världskartan av sådana en stat som Kazakstan, och kazaker, ni, räknas uppenbarligen inte som människor. Du är redan redo att skita med tegelstenar, bara för att skriva en till, en annan otäck sak om landet du bor i, och om människorna som omger dig - eländigt. Kanske istället för att presentera det för kazakerna, tar du det bara, tittar på dig själv från sidan och ärligt (på ålderdomen) säger till dig själv: vad är du här i livet - ingen ringer dig på något sätt.
          Och om detta på något sätt lugnar dig, så, enligt min mening: det finns inget svart och vitt, men det finns olika nyanser av grått. wink
          1. ekzorsist
           -3
           1 maj 2014 23:12
           Citat från: romb
           Ja, och kazaker, du tar uppenbarligen inte hänsyn till människor.

           Det är här du har djupt fel! Jag har många riktiga vänner - kazaker, som, låt oss säga, skulle vilja se dig med dina National Patriot-slogans långt borta, ja, låt oss säga - med dina värdar - med amers.
           Ja, och helt normalt och lugnt kan vi diskutera vilken galen idé som helst om den stora bildandet av Kazakstan i den nuvarande verkligheten.
           Citat från: romb
           Du är redan redo att skita med tegelstenar, bara för att skriva en till, en annan otäck sak om landet du bor i, och om människorna som omger dig - eländigt.

           Du ser dig själv helt enkelt, vilket bara kan vara oförskämt ...
           Ja, gudskelov finns det många olika människor runt omkring och det är väldigt dåligt att det finns sådana som du bland dem.
           Citat från: romb
           (i ålderdom) kommer du att säga till dig själv: att du är i det här livet - ingen och ditt namn är ingenting.

           Och var är redan äldre ??? Är du verkligen schizofren??? Jag verkar ha uttryckt det tydligt - jag föddes i den kazakiska SSR, när den nuvarande presidenten i Kazakstan fortfarande var
           var arbetare på byggavdelningen (åtminstone enligt hans biografi).
           Tja, när det gäller "presentera för kazakerna" ... detta är ohelig maximalism för dig och kakor från det amerikanska utrikesdepartementet är uppblåsta, men det här kommer att gå över.
           Jämför bara Maidans paroller och idéer och parollerna och idéerna som omedelbart rörde hela kagalen på uppdrag av Kazakstan ... läs, läs - de ser ut som om de skrivit en ritning, till och med äckligt.
           Okej, att förklara något för nazisterna är meningslöst, eftersom det inte finns någon hjärna.
           1. Kommentaren har tagits bort.
           2. ekzorsist
            -3
            2 maj 2014 20:39
            Inte respekterad "romb" ... jag förstod varför du är "romb", tänk på det, kanske du kommer på det och kommer upp som - "crug".
            Och ditt verbala nonsens har helt enkelt blivit ointressant för alla - adieu.
           3. Kommentaren har tagits bort.
   3. -3
    28 april 2014 07:28
    semurg KZ Igår, 09:53 ↑

    Citat: Tankens jätte
    Russofober finns överallt, inklusive i Kazakstan.

    Varför uppfattas någon åsikt som skiljer sig från din som russofob eller fascistisk eller något annat. Jag förstår att detta är en sådan teknik i en tvist att motståndaren bör göras till den initialt motiverande sidan (han ska inte prata om sin synpunkt, utan om det faktum att han inte är en russofob eller fascist). I analogi kan du omedelbart skriva att kazakiska eller turkofober finns överallt i Ryska federationen, och de markerade sig själva med sina inlägg i den här tråden.


    Kära, jag hör inte riktigt en sådan theremin bland folket som kazakofobi och turkofobi. Jag tror att det inte är nödvändigt att använda termen kazakofobi, eftersom det faktiskt inte finns i naturen. Av följande skäl:

    1) För olika demografiska (antal befolkning) viktkategorier - detta är för att jämföra en elefant och en mops

    2) Historiska händelser - i allmänhet var Ryssland ett imperium, och följaktligen var de små folken i de nuvarande OSS-länderna "rädda" för det ryska imperiet ... Jag skrev specifikt inom citattecken.

    3) Konfrontationen var i ansiktet av väst och Ryssland .. men inte som inför kazakerna och väst, eller turkarna och väst ... Asien har alltid varit underdånigt och i själva verket politiken för multivektorpolitik har varit orsaken till detta, sedan tiden för "King Pea"

    Låt oss därför inte komma på nya termer och nonsens, som kazakofobi och turkofobi....
    1. ekzorsist
     -2
     1 maj 2014 23:16
     Citat: Skandinavisk
     Kära, jag hör inte riktigt en sådan theremin bland folket som kazakofobi och turkofobi. Jag tror att det inte är nödvändigt att använda termen kazakofobi, eftersom det faktiskt inte finns i naturen. Av följande skäl:

     1) För olika demografiska (antal befolkning) viktkategorier - detta är för att jämföra en elefant och en mops

     2) Historiska händelser - i allmänhet var Ryssland ett imperium, och följaktligen var de små folken i de nuvarande OSS-länderna "rädda" för det ryska imperiet ... Jag skrev specifikt inom citattecken.

     3) Konfrontationen var i ansiktet av väst och Ryssland .. men inte som inför kazakerna och väst, eller turkarna och väst ... Asien har alltid varit underdånigt och i själva verket politiken för multivektorpolitik har varit orsaken till detta, sedan tiden för "King Pea"

     Låt oss därför inte komma på nya termer och nonsens, som kazakofobi och turkofobi....

     Hålla med ! Nåväl, natspatterna har "svalt" dig också ... de gillar inte sanningen, de gillar den inte !!! De blir bara trötta på henne.
  2. Kommentaren har tagits bort.
  3. 11111mail.ru
   -1
   27 april 2014 14:12
   Citat: Tankens jätte
   Russofober finns överallt

   Märkligt nog, men du är förvånansvärt framsynt: Gorbatjov, Jeltsin, Shushkevich, Kutjma, Gaidar, Shakhrai, Burbulis, Sobchak, Chubais ... Kokh, Urinson, Serdjukov, två gånger premiärminister. Det är bara fantastiskt att allt detta riff-raff fetter (-ovaler) i de övre maktskikten av ErF, och inte (ekonomiskt) eliminerar konsekvenserna av deras aktiviteter på platser där deras aktiviteter kontrolleras av relevanta strukturer?
  4. +7
   27 april 2014 14:12
   Citat: Tankens jätte
   Russofober finns överallt, inklusive i Kazakstan.


   Jag ska berätta mer - det finns tillräckligt många russofober även i Ryssland!
   1. Argyn-Suindyk
    +7
    27 april 2014 17:56
    Det finns kazakofober i Ryssland och Kazakstan, och russofober lever över hela världen! Är det någon skillnad va? Därför kan ibland i ryska bröders bedömningar och kommentarer spåras sådana anteckningar av förbittring, som om hela världen, inklusive kazakerna, är emot dem! Därför behöver du inte reagera skarpt på en del olämpliga kommentarer! Jag vet själv!
   2. ekzorsist
    -6
    27 april 2014 23:11
    Kan Adda ? Och i Kazakstan är de - mörker - mörker !!!
    1. ekzorsist
     -3
     29 april 2014 20:09
     Citat från ekzorsist
     Kan Adda ? Och i Kazakstan är de - mörker - mörker !!!

     Vad sticker i ögonen egentligen???
 23. 0
  27 april 2014 09:48
  Kazakstan är en stabil stat med ett enormt territorium (effektiv natur och naturresurser) Norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) De som vill ha mycket för denna godbit.. Så kazakiska bröder slappnar inte av!
  1. +7
   27 april 2014 10:43
   Norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) Det finns många som vill ha den här godbiten.

   Norra Kazakstan – är det många sökande? Och vem är vår granne i norr? De var själva rädda, och de svarade själva - vem borde fruktas. Häftigt varsat
   1. +10
    27 april 2014 13:18
    Citat från: romb
    Norra Kazakstan – är det många sökande? Och vem är vår granne i norr? De var själva rädda, och de svarade själva - vem borde fruktas. Häftigt

    antingen somnade han eller antydde subtilt))))
    1. +7
     27 april 2014 22:13
     Citat från Yeraz
     antingen somnade han eller antydde subtilt))))

     "Min tunga är min fiende" fungerade här!! skrattar Han glömde bara att i norra Kazakstan bara gränsar till Ryssland))
     1. ekzorsist
      -7
      27 april 2014 23:13
      Citat: ensam
      Citat från Yeraz
      antingen somnade han eller antydde subtilt))))

      "Min tunga är min fiende" fungerade här!! skrattar Han glömde bara att i norra Kazakstan bara gränsar till Ryssland))

      Nej, han visade bara sitt ansikte... av en slump.
  2. ler till dig
   +1
   27 april 2014 12:33
   effektiv natur


   Natur-oskuld... hi
   1. +6
    27 april 2014 12:38
    I det här fallet är klausulen korrekt. Hon - naturen är tyvärr inte längre oskuld. hi
 24. +4
  27 april 2014 09:49
  Citat: MIKHAN
  norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) De som vill ha mycket för denna godbit..


  Det finns bara en person för detta stycke. skrattar
  1. +7
   27 april 2014 09:58
   Citat från Zimran
   Citat: MIKHAN
   norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) De som vill ha mycket för denna godbit..


   Det finns bara en person för detta stycke. skrattar

   medan jag hörde tre namn Zhirinovsky, Limonov, Shtygashev, ja, ett par personer till, även om de inte uttryckte sina krav särskilt välartikulerat.
   1. ekzorsist
    -4
    27 april 2014 23:15
    Citat: semurg
    Citat från Zimran
    Citat: MIKHAN
    norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) De som vill ha mycket för denna godbit..


    Det finns bara en person för detta stycke. skrattar

    medan jag hörde tre namn Zhirinovsky, Limonov, Shtygashev, ja, ett par personer till, även om de inte uttryckte sina krav särskilt välartikulerat.

    Tja, tja ... men ägaren är annorlunda och också densamma - NAS och hans familj.
    1. ekzorsist
     -3
     29 april 2014 20:15
     Citat från ekzorsist
     Citat: semurg
     Citat från Zimran
     Citat: MIKHAN
     norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) De som vill ha mycket för denna godbit..


     Det finns bara en person för detta stycke. skrattar

     medan jag hörde tre namn Zhirinovsky, Limonov, Shtygashev, ja, ett par personer till, även om de inte uttryckte sina krav särskilt välartikulerat.

     Tja, tja ... men ägaren är annorlunda och också densamma - NAS och hans familj.

     Åh, säg inte att det inte är sant!!! Detta är den "stora" öppna hemligheten i Kazakstan.
  2. 11111mail.ru
   -3
   27 april 2014 14:27
   Citat från Zimran
   Det finns bara en person för detta stycke.

   Lär dig kinesiska om du inte vill prata ryska. ja
   1. Argyn-Suindyk
    +7
    27 april 2014 17:57
    Dumt vi pratar ryska om något, men vi glömmer inte våra egna!
    1. 11111mail.ru
     -1
     27 april 2014 21:36
     Citat: Argyn-Suindyk
     Därför behöver du inte reagera skarpt på en del olämpliga kommentarer! Jag vet själv!

     Citat: Argyn-Suindyk
     Dunce säger vi

     Men artig du... Sundyk.
     1. ekzorsist
      -5
      27 april 2014 23:17
      Citat: 11111mail.ru
      Citat: Argyn-Suindyk
      Därför behöver du inte reagera skarpt på en del olämpliga kommentarer! Jag vet själv!

      Citat: Argyn-Suindyk
      Dunce säger vi

      Men artig du... Sundyk.

      Ja!!! Så vad, vad kan man inte ta ifrån dem! Artigheten rusar bara!!!
      Och viktigast av allt - sanningsenlighet, där lönsamt.
     2. +3
      28 april 2014 15:22
      förvräng inte inloggningen ... inte kistan, utan Sundiken! för säkerhets skull...
 25. sova8
  0
  27 april 2014 09:57
  En hel del bukf ,,, kort sagt, innebörden är klar .. Nu måste vi skriva som svar till ryssarna om fascism ... I samma Ukraina, Vitryssland och andra länder,,, titta i den allmänna armén. judar som led. ,,, vidare enligt schemat
 26. +2
  27 april 2014 10:00
  Citat från Zimran
  Citat: MIKHAN
  norra Kazakstan är i allmänhet övergivet..)) De som vill ha mycket för denna godbit..


  Det finns bara en person för detta stycke. skrattar

  Kina... översittare
  1. +5
   27 april 2014 10:06
   Varför inte Nato? Förresten, i går kunde inte en enda patriot förklara var Nato skulle kunna utföra militär aggression mot Kazakstan.
   1. +4
    27 april 2014 10:26
    Sus har problem i allmänhet. Han plågar ibland ut vad andra säger och skriver, och när man börjar fråga om hans personliga åsikt om situationen går han genast i dvala. Kort sagt, han påminner mig inte mer om representanter för arten homo sapiens, utan om något som liknar en konstgjord varelse skrattar
    1. sus
     sus
     -2
     27 april 2014 12:22
     Citat från: romb
     Sus har problem i allmänhet. Han plågar ibland ut vad andra säger och skriver, och när man börjar fråga om hans personliga åsikt om situationen går han genast i dvala. Kort sagt, han påminner mig inte mer om representanter för arten homo sapiens, utan om något som liknar en konstgjord varelse skrattar


     Så vad handlar den här diskussionen om mig? Försöker du misskreditera mig i läsarnas ögon med ditt budskap och skada mig? Varför fråga? Jag tror att alla som är intresserade av varför du gör detta bara kommer att titta på historiken för mina meddelanden och förstå vad som är anledningen till ditt inte så vackra beteende.

     Jag uttryckte min åsikt, jag svarar inte för att jag inte följer svaren, nu uppmärksammade jag och blev återigen övertygad om min version.
     1. +3
      27 april 2014 12:25
      Och vad svarade du. Jag såg inget svar? skrattar
      1. sus
       sus
       -2
       27 april 2014 13:55
       Jag svarade dig precis, och vem sa att jag skulle svara dig? :) Tänk själv, ingen är skyldig dig något.

       Med tanke på att du har ett israeliskt namn i allmänhet, kazakiska ombud ... Och genom ditt beteende avslöjar du dig själv helt. Det är ingen skillnad mellan atalef och andra israeler.
      2. Kommentaren har tagits bort.
       1. +2
        28 april 2014 15:24
        skrattar klass ... respekt
   2. -1
    27 april 2014 10:33
    Citat från Zimran
    Varför inte Nato? Förresten, i går kunde inte en enda patriot förklara var Nato skulle kunna utföra militär aggression mot Kazakstan.

    Jag kan förklara i smyg... Du har inga gränser och ingen bevakar dem..! Ett litet mobilt gäng kommer att passera genom ditt stora territorium som en kniv i smör ..( översittare Vi skyddar ditt luftrum.. (nåja, missilerna är i gruvorna.) (ingen anstöt, men det är så det är..) Du har en armé för parader.. skrattar Och i vår armé tjänar kazakerna som förväntat ..
    1. +6
     27 april 2014 10:54
     Citat: MIKHAN

     Jag kan förklara i smyg... Du har inga gränser och ingen bevakar dem..! Ett litet mobilt gäng kommer att passera genom ditt stora territorium som en kniv i smör


     Men ja. I stäppen blir det inte svårt att täcka ett gäng.
     1. +12
      27 april 2014 11:15
      Polackerna och andra NATO-medlemmar tyckte också att det borde göras: "som två fingrar på ..." - när de först anlände till övningarna på en av de kazakiska övningsfälten. Efter värmeslag och allmän uttorkning av kroppen, och som ett resultat av ett stort antal svimningar bland de modiga krigarna, tvingades de ärligt erkänna att deras chans att överleva i öken-stäppzonen i Kazakstan är extremt låg.
      1. +3
       28 april 2014 15:26
       Det är rätt! De kom inte på vintern, annars skulle de ha frostbitats ...
     2. ekzorsist
      -5
      27 april 2014 23:23
      Uh-huh, minns hur nära Alma-ata i tre hela månader de letade efter hela skaran för inte så länge sedan... och? Och här tittar du - vi täcker hela territoriet med en hatt! Ja, under unionen var det inte så lätt.
      1. +3
       28 april 2014 00:02
       Vad har detta med Natos aggression att göra?
       1. ekzorsist
        -3
        29 april 2014 20:22
        Citat från ekzorsist
        Uh-huh, minns hur nära Alma-ata i tre hela månader de letade efter hela skaran för inte så länge sedan... och? Och här tittar du - vi täcker hela territoriet med en hatt! Ja, under unionen var det inte så lätt.

        Citat från Zimran
        Vad har detta med Natos aggression att göra?

        Så ungefär hur nära Alma-ata de letade efter ett gäng på ett dussin av deras folk i mer än tre månader - eller hur ??? Vad har det att göra med ganska stora styrkor, med deltagande av även militära enheter !!!
        Och här vill du täcka HELA territoriet i Kazakstan med en kazbat!!! Var inte löjlig ... och så rolig. Ja, i samma stäpp kan de i tio år inte hitta personer som står på efterlysningslistan, förrän de själva av misstag dyker upp.
        1. +2
         1 maj 2014 11:33
         Citat från ekzorsist

         Så ungefär hur nära Alma-ata de letade efter ett gäng på ett dussin av deras folk i mer än tre månader - eller hur ???


         Ett gäng på tio personer kan eftersökas länge och hårt både i stan och i fjällen.

         Återigen, vad har detta med Natos aggression att göra?
    2. +4
     27 april 2014 11:06
     Citat: MIKHAN
     Du har en armé för parader .. skrattar

     om grannarna tycker det ska vi också tänka på det, om så verkligen är fallet så är detta en direkt inbjudan till aggression, om vi har en militär, som i Ukraina, varannan "förrädare i potential" är det värt att tänka på ungefär samma. Om det kriget är möjligt med oss ​​antingen med grannar eller som en intern konflikt, och båda dessa alternativ är möjliga med en svag armé.
    3. Kommentaren har tagits bort.
     1. +7
      27 april 2014 11:08
      Tja, i princip är detta sant - urgammal sovjetisk teknik och samma urgamla stadgar. Du ger Leopards-2, Rafali, Patriots och Rollands, samt Spikes, Javelins, Milans, Exocets, Apaches och Boxers! översittare
      1. +3
       27 april 2014 11:16
       Citat från Zimran
       Tja, i princip är detta sant - urgammal sovjetisk teknik och samma urgamla stadgar. Du ger Leopards-2, Rafali, Patriots och Rollands, samt Spikes, Javelins, Milans, Exocets, Apaches och Boxers! översittare

       vapen är viktiga, men det viktigaste är hjärnan hos en krigare (i Ukraina går krigare i allmänhet obeväpnade eller lätt beväpnade). Först och främst skulle det vara nödvändigt att rengöra och sålla de väpnade styrkorna väl för dem som kommer att slå samman i morgon med "utomjordingar" (i Ukraina hade nästan hälften av generalerna dubbelt medborgarskap, det gavs till dem för deras vackra ögon skrattar )
       1. +3
        27 april 2014 11:18
        För att vara ärlig, om avloppet, måste "utomjordingar" först och främst sålla regeringen, börja med ... skrattar
        1. +2
         27 april 2014 12:46
         Citat från Zimran
         För att vara ärlig, om avloppet, måste "utomjordingar" först och främst sålla regeringen, börja med ... skrattar

         regeringspresidenten, om pressad, ersätts till och med mycket snabbt, men armén kan inte ersättas så snabbt. Och som ni kan se i Ukraina just nu kommer skiftningarna att bryta ner. Det kirgiziska folket sparkade ut härskaren två gånger och till och med med massakern på den nationella minoriteten som ville flytta tillsammans med landet, men de hade tur att staterna runt dem sa att detta är deras interna angelägenhet och de bestämmer själva och klättrade inte att skydda sina landsmän eller återlämna historisk rättvisa eller ge lektioner i folklig demokrati.
       2. 11111mail.ru
        -5
        27 april 2014 14:45
        Citat: semurg
        Först och främst skulle det vara nödvändigt att rengöra flygplanet väl och sålla för dem som kommer att slå samman med "utomjordingarna" i morgon (

        Så vad var problemet? Rapportera till Kiov, låt mig inte stinka och kasta dig en hryvnia för ratsuha.
        1. Argyn-Suindyk
         +2
         27 april 2014 17:59
         Är du en sådan skurk brorsan?
    4. +6
     27 april 2014 17:05
     Gränser är. Och de är bevakade. Försök att flytta dem (gränser) längs hemliga stigar hi . Och Kazakstans armé är inte bara för parader, även om den inte ser mycket värre ut än vår i parader. Kazakstan är inte den mest misslyckade statsbildningen. hi
    5. optimist
     +2
     27 april 2014 23:19
     Tja, du är en kille!!!! Jag har aldrig hört ett sådant kätteri om mitt forna land!!!
     Har du någon information om Kz? Eller så, samlar du rykten och fördomar på toppar och hyllor?
   3. Kommentaren har tagits bort.
   4. -2
    27 april 2014 19:33
    Från luften. Det är okej?
  2. Kommentaren har tagits bort.
   1. -2
    27 april 2014 10:59
    Citat från: romb
    Ärligt talat - kvävs. översittare

    Norra Kazakstan är nu ödeläggelse (efter Sovjetunionens kollaps) Huvudbefolkningen är koncentrerad där olja och gas .... (resten av territoriet är övergivet ..) Du kommer inte att återställa det explicit .. (vänta på oss att börja utveckla ..))
    1. +2
     27 april 2014 11:09
     Citat: MIKHAN
     Citat från: romb
     Ärligt talat - kvävs. översittare

     Norra Kazakstan är nu ödeläggelse (efter Sovjetunionens kollaps) Huvudbefolkningen är koncentrerad där olja och gas .... (resten av territoriet är övergivet ..) Du kommer inte att återställa det explicit .. (vänta på oss att börja utveckla ..))

     Nej, det är en fond för framtida generationer. skrattar faktiskt.
     1. 0
      27 april 2014 11:13
      Citat: semurg
      Citat: MIKHAN
      Citat från: romb
      Ärligt talat - kvävs. översittare

      Norra Kazakstan är nu ödeläggelse (efter Sovjetunionens kollaps) Huvudbefolkningen är koncentrerad där olja och gas .... (resten av territoriet är övergivet ..) Du kommer inte att återställa det explicit .. (vänta på oss att börja utveckla ..))

      Nej, det är en fond för framtida generationer. skrattar faktiskt.

      De lanserade sin fond.. (gräshoppor och all sorts smuts. Det kommer från dig..))) Verkligen!
     2. Kommentaren har tagits bort.
      1. +4
       27 april 2014 11:16
       Citat: MIKHAN
       De lanserade sin fond.. (gräshoppor och all sorts smuts. Det kommer från dig..))) Verkligen!


       Du tvekade med gräshoppan, den vandrar alltid till oss från dig och inte vice versa.

       2012 http://total.kz/society/2012/07/16/sarancha_iz_rossii_gubit_posevy

       2013 http://www.inform.kz/rus/article/2566412

       I år flyger kampanjen igen.
    2. Kommentaren har tagits bort.
    3. +1
     27 april 2014 11:18
     Ha barmhärtighet. Du kan inte räkna ut det själv: "de satte upp en gigantisk Muhosk för halva landet." Och alla andra du klättrar på för att hjälpa.
     Ryssland är en generös själ varsat
     1. 0
      27 april 2014 11:40
      Citat från: romb
      Ha barmhärtighet. Du kan inte räkna ut det själv: "de satte upp en gigantisk Muhosk för halva landet." Och alla andra du klättrar på för att hjälpa.
      Ryssland är en generös själ varsat

      Var inte så arg.. Nåväl, lite kritik.. hi Vi har också många problem hehe Och fortfarande gör armén (man vet aldrig..) översittare
      1. +4
       27 april 2014 11:43
       Och jag är inte arg! Så - den vanliga ironin över ryska ryssar och deras idé om KazakstanKompis
       1. -2
        27 april 2014 11:53
        Citat från: romb
        Och jag är inte arg! Så - den vanliga ironin över ryska ryssar och deras idé om KazakstanKompis

        Jag tittar bara på en frisk resektion ..))) det är intressant att hålla fast vid dig (för nervändar)) skrattar Håller med om att du inte har en armé..!
        1. +7
         27 april 2014 14:27
         Citat: MIKHAN
         Jag tittar bara på en frisk resektion ..))) det är intressant att hålla fast vid dig (för nervändar)) Håller med om att du inte har en armé ..!


         Vad är poängen med att koppla ihop oss? Eller finns det ett annat mål som inte annonseras?
         Vi har en armé. För skydd och lugn vid gränserna mot Centralasien. Tillräckligt. Och att skapa en armé för att konkurrera med två grannar - Kina och Ryssland, tack, det finns inga dårar.
         Ja, och om anmärkningen "idén om Kazakstan bland ryska ryssar" är den sanna sanningen. Jag besöker Ryssland och ser hur ryska ryssar skiljer sig från kazakiska ryssar. Jag säger inte att det är bättre eller sämre, men sanningen är en annan.
        2. Argyn-Suindyk
         +3
         27 april 2014 18:00
         Allt såklart i jämförelse, för dig inte! För någon finns det!
        3. +5
         27 april 2014 22:25
         Eh, Mikhan, Marek räcker inte för dig här - han "komponerar" förmodligen de tekniska föreskrifterna för det nya unionen (nyligen kom Khristenko, ser du, han värmde upp dem).
         Jag kommer att svara så här. För stridsvagnar - 1000 enheter är stridsklara T-72B. Det är fler än i Tyskland och England tillsammans. Omkring 4 000 fler finns i reserv (T-62, T-72). BMP och pansarvagnar i överflöd. Det sades att pansarvagnen till och med levererades till gränsbevakningen. Faktum är att allt är i sin ordning med pansarfordon tack vare Semipalptinsky-anläggningen för reparation av pansarfordon. Våra specialister, när de kom dit efter Sovjetunionens kollaps, fanns det bara väggar kvar. Så de återställde det själva - sedan tillhandahöll Ukraina (Kharkov) teknisk dokumentation och assistans, naturligtvis, inte gratis. Jag känner människorna som var inblandade i den här anläggningen.
         Flyg. 2:a när det gäller antal och beredskap efter Ryska federationen. Enligt myndigheterna är piloternas flygtid cirka 150 timmar (en av de största i OSS). I tjänst med Su-25,27,24; MiG-23,27,29,31; Mi-8,24,6. Det råder en akut brist på transportarbetare, under händelserna i Zhanaozen överfördes krigarna till civila. sidor. Därför, på grund av oförmågan att köpa i Ukraina och Ryssland, köpte de S-295 (kontraktet, enligt min mening, är 8 sidor, några har redan mottagits). Det finns 20 Mi-6 (26), men Ryska federationen reparerar ... 1 enhet per år, An-12 är upplagd på grund av omöjligheten att reparera. Generellt sett började flyget att moderniseras sedan 2007. Till exempel, i början av året fick de 3 moderniserade (reparerade) Su-27 från Vitryssland (om jag inte har fel), det finns ett MiG-31-program. Inte ens MiG-23 (27) kastades ut som i Ryska federationen, men allt de kunde reparerades. Vi har bekräftat intresse för upp till 98 MiG-35-enheter, men det finns inget ännu. Och i allmänhet, allt som intresserar Kazakstan inom luftfartsområdet, kan Ryska federationen inte tillhandahålla oss för tillfället. Antingen ha tålamod eller i utveckling.
         Luftförsvar. Det går från Tunguska till S-300. Nyligen överlämnade Ryska federationen flera S-300-divisioner till oss gratis. Det behöver verkligen moderniseras. Inte tillräckligt medeldistans Buk, Thor. Eftersom vi skapar ett enda luftförsvarsutrymme tror jag att den här typen av trupper kommer att prioriteras.
         Artilleri. Det finns tulpaner och pioner, akacior och hyacinter etc. I Petropavlovsk (Norra Kaz.) monterades Tochka-U, som är i bruk.
         Marinen är svag, men mycket uppmärksamhet ägnas åt den.
         De väpnade styrkorna i Republiken Kazakstan har en styrka på upp till 70-80 tusen människor. Det finns berggevärsenheter som nyligen har restaurerats i Ryssland efter Tjetjenien. Vi hade en reform – nu pågår brigadrekrytering, du har först nyligen börjat göra detta. Luftmobila trupper dök upp. Allt finns på internet, Meehan.
         Jag vet inte hur det kommer att bli i år, men förr var det en parad med en demonstration av liveskjutning (titta, det finns på internet). Det är svårt att prata om stridsförmågan hos Kazakstans armé. Men övningarna pågår regelbundet. Kanske inte i en sådan skala som i Ryssland, men ofta på bataljonsnivå. Vår mat har varit civil under lång tid (tidigare än i Ryska federationen), golven tvättas inte. Entreprenörer ungefär hälften. För att klara terminen - föräldrar ger mutor i militära registrerings- och mönstringskontor - ett problem, på grund av den större konkurrensen. Utan tjänst, befordran enligt staten. service blir ett problem.
         Enligt myndigheterna uppgraderas militär utrustning upp till 10 % per år. I regionen Centralasien anses den vara den mest förberedda och moderniserade. Alla slagvapen är av sovjetiskt (ryskt) ursprung. De västerländska har Hummers (donerade och mycket dyra att använda), Huey-helikoptrar (flera stycken, donerade), kommunikationssystem, transport S-295, och vår fredsbevarande kontingent (som använder Humvees och Hueys) har västerländska vapen.
         1. +5
          27 april 2014 22:35
          Mycket uppmärksamhet ägnas åt det militärindustriella komplexet. En optikfabrik öppnades nyligen med turkarna (värmekamera och allt det där). Det finns kontakter med Israel, Turkiet, Frankrike etc. Helikoptrar har börjat monteras. Det verkar som att Ryska federationen har vaknat, låt oss se vad det blir av det. Snart har vi en militärutställning - låt oss se vilka nya föremål som hotar oss. De sista var Terminators - BMPT. Vi tog 4 st. , kontrollerat, och nu kommer vi att ta det i bruk, baserat på våra T-72:or, kommer de att göra det från lager. Enligt min åsikt är Terminators inte ens accepterade av dig, men vår har redan gett klartecken. hi
          1. ekzorsist
           -6
           27 april 2014 23:30
           Citat: Kasym
           baserat på våra T-72 aktier kommer att göra.

           Är detta en av dem som "begravdes" nära Otar för att behaga amererna?
           Så desamma kan bli förolämpade.
           1. +6
            28 april 2014 16:30
            Vid tiden för Sovjetunionens kollaps fanns det cirka 10 000 pansarfordon enbart vid Semipalatinsk pansarfordon. hi
           2. ekzorsist
            -2
            28 april 2014 21:55
            Och det fanns också en inramad motoriserad gevärsdivision ... i närheten av Temirtau, Tselinograd, Karaganda, etc.
            Men här är det faktum att de, för amers skull, vid gryningen av Kazakstans självständighet, under flocken, begravde de i enorma diken ... de grävde inte ens ner, utan helt enkelt dumpade och dumpade pansarfordon, ofta utan att riktigt demontera dem (de hade bråttom att behaga den här farbrorn) ... och vittnen där var - MÖRKER, internationella representanter från de randiga staterna var också där och applåderade till och med.
    4. +13
     27 april 2014 12:27
     Kusk, kör inte, du kör, kusk! Var såg du ödeläggelse i norra Kazakstan? Något jag inte ser någon ödslighet i vår Kostanay-region.
    5. +2
     27 april 2014 17:10
     Ärligt talat, det finns en gräns, det finns en armé. Det finns också norra Kazakstan. Allt detta är och samexisterar under en enda tidsperiod. hi Åtminstone i tillståndet "nu".
   2. Kommentaren har tagits bort.
 27. 0
  27 april 2014 10:01
  Citat från: sem-yak
  Och vi måste komma ihåg och överösa allmänheten med en pest av indianerna i Nordamerika med priserna på hårbotten och utrotningen av ursprungsbefolkningar under utvecklingen av nya territorier i det nuvarande USA! Liksom massinkvisitionerna i Europa av bröllopsnattens rättigheter att bränna på bål med en absurd anklagelse om häxkonst! Och så är de vita och fluffiga, och vi är ett fullständigt folkmord! Än att döma skvaller för att klä ut sig, det är inte bättre att vända på sig själv! Vi får inte vara blyga för att tillämpa fiendens teknik på honom! Så att säga - ditt fett och din musal!

  +100000, och glöm inte Afrika.
 28. pakconsi
  +1
  27 april 2014 10:03
  Kineserna får en karta, kazakerna pratar med tänderna:
  Det hela ser ut som dödskramper!
  Det värsta är att allt kan förväntas av dessa schakaler ...
  1. sova8
   +2
   27 april 2014 10:37
   Först ansträngde det mig också ,,,))) när man tittar på kartan där, inkluderar många och andra territorier inte bara i Ryssland, och plus att det inte finns några de territorier som Kina nu har ,,, så om han först måste returnera sin egen sedan börja innan än att titta på andra territorier.. Och. I allmänhet. Vad som hände för 1000 år sedan eller när det var ... man kan generellt skissera hela jordklotet och säga att slaver brukade leva överallt. Eller allt tillhör afrikanerna som de första människorna på jorden,,, kort sagt. De fick allt med all denna uppdelning av land ,,,
 29. sova8
  0
  27 april 2014 10:08
  Och som man säger, den som minns det förflutna är ute ur bilden, låt oss gå då. Och en annan artikel. Låt oss skriva om folkmordet på indianerna. Och vi kommer med ett bra uppdrag till Amerika. Låt dem lämna tillbaka dem till sina platser från ädel mark, betala varje enskilt offer ersättning för livet, eller ska vi göra osämja och stödja idéerna i detta? Hm,,
  1. +3
   27 april 2014 10:17
   Citat från: sova8
   Och som man säger, den som minns det förflutna är ute ur bilden, låt oss gå då. Och en annan artikel. Låt oss skriva om folkmordet på indianerna. Och vi kommer med ett bra uppdrag till Amerika. Låt dem lämna tillbaka dem till sina platser från ädel mark, betala varje enskilt offer ersättning för livet, eller ska vi göra osämja och stödja idéerna i detta? Hm,,

   skriva. bara de bryr sig inte ett dugg om det, och ämnet hunger i Republiken Kazakstan har länge undersökts och beskrivits av oss, och om du har tid och lust kan du hitta mycket material. Både att anklaga och rättfärdiga den sovjetiska regeringen i detta, och du måste redan själv dra slutsatsen vem som ljuger och vem som skriver sanningen.
   1. sova8
    -2
    27 april 2014 10:38
    Vem bryr sig om indianer eller amerikaner?
    1. +3
     27 april 2014 10:53
     Indianer är inte amerikaner?
    2. Kommentaren har tagits bort.
  2. +3
   28 april 2014 15:32
   Amerikanska indianer är inte för det mesta medborgare i detta land ... bara av princip.
   1. ekzorsist
    -4
    28 april 2014 21:58
    Citat från foxxi
    Amerikanska indianer är inte för det mesta medborgare i detta land ... bara av princip.

    Det är som ryssar i Kazakstan eller vad?!?
    1. +5
     29 april 2014 06:57
     vi är alla medborgare ... överdriv inte!
     1. ekzorsist
      -3
      29 april 2014 20:28
      Citat från foxxi
      vi är alla medborgare ... överdriv inte!

      Ja, självklart, MEN INTE "TITEL" !!!!!
      Ja, och de talar inte den "korrekta" dialekten, och i allmänhet är de skyldiga till allt - de "arrangerade en hungersnöd", de byggde städer, alla möjliga fabriker ... kort sagt, naturligtvis, medborgare, men som de förklarade för mig för inte så länge sedan någonstans här på sajten - "... för nu ..." medborgare.
      1. ekzorsist
       -2
       1 maj 2014 23:21
       Citat från ekzorsist
       Citat från foxxi
       vi är alla medborgare ... överdriv inte!

       Ja, självklart, MEN INTE "TITEL" !!!!!
       Ja, och de talar inte den "korrekta" dialekten, och i allmänhet är de skyldiga till allt - de "arrangerade en hungersnöd", de byggde städer, alla möjliga fabriker ... kort sagt, naturligtvis, medborgare, men som de förklarade för mig för inte så länge sedan någonstans här på sajten - "... för nu ..." medborgare.

       Varför minus ettan? Eller har ryssar i Kazakstan blivit "TITEL"!?!? Va, jag börjar bli gammal helt, jag lyssnade på de senaste nyheterna från maslikhat.
       Det kommer att vara nödvändigt att berätta för bekanta att låta dem springa snabbare för att sätta en "titulär" stämpel.
 30. +8
  27 april 2014 10:17
  Kazakiska människor är smartare än presidenten med Janukovitj, därför kan upprepningen av det ukrainska scenariot i Kazakstan anses vara praktiskt taget omöjligt; Kazakstan som sådant under moderna förhållanden kan hypotetiskt endast hotas av öppen intervention, men detta är från kategorin fantasi , och ännu mer, Ryssland kommer aldrig att lämna sina kazakiska bröder i trubbel och med den femte kolumnen kommer kazakerna perfekt att kunna lista ut det själva
  1. +7
   27 april 2014 14:44
   Citat från: sv68
   Kazakerna är smartare än presidenten med Janukovitj kan inte jämföras


   Du kan behandla vår president annorlunda.
   Men att jämföra med Janukovitj (och med de tidigare tre kombinerade) är inte korrekt.
   olika viktkategorier. skrattar

   Citat från: sv68
   Dessutom kommer Ryssland aldrig att lämna sina kazakiska bröder i trubbel, och kazakerna kommer perfekt att kunna hantera den femte kolumnen på egen hand


   Tack, vi vet säkert att du inte slutar. När det gäller den femte kolumnen - oroa dig inte, vi kommer att reda ut det. Munkorg har redan slagit pederaster som försökte vittja arrangörerna av "Turkestan Legion".
 31. -3
  27 april 2014 10:24
  Och varför började alla plötsligt svälta? Naturligtvis sköt Stalin personligen ett par miljarder människor och flera biljoner till tillsammans med Beria. Var det ett infall att se människor dö av hunger? Han tog allt från dem och vad han tog till hans lada? alla jordbruksprodukter? Kanske för att västvärlden gick med på att sälja teknik endast för jordbruksprodukter? Ja, och den unga sovjetstaten hade inte så mycket guld att betala för allt. Redan kulturella värden såldes till Västerut och märk inte villor med intäkterna de byggt själva på Kanarieöarna, utan fabriker. Eller så var det kanske inte nödvändigt, varför behöver vi det, de skulle ha slukt det. Och då skulle de ha mött tyska stridsvagnar med käppar och stenar. Japaner. Här skulle japanerna ha vänt sig om. Japanerna tog inte kineserna för människor, så pratande boskap. Jag gillade det särskilt, eftersom en japansk samuraj kunde skära av huvudet på vilken kazakisk, kines eller någon annan "talande boskap" bara för att det verkade för honom att de såg respektlöst på honom. Det skulle vara kul.
  1. +1
   27 april 2014 10:33
   Har du testat att skriva något smartare? wink
   1. 11111mail.ru
    -1
    27 april 2014 14:57
    Citat från: romb
    Har du testat att skriva något smartare?

    Kära, jag hoppas att du inte anser dig vara smartare än L.N. Gumilyov? Läs av honom hur det var föreskrivet för inkafolket att skicka in framställningar till överordnade: på knäna, utan att höja huvudet och med RYGGEN mot personen som tillfrågas. Så din motståndare har helt rätt när det gäller den japanska sekim noggin.
    1. +1
     27 april 2014 17:29
     Om du pratar om allmän kunskap, så har jag inga frågor. Iiken heisatsu är också möjlig, på grund av försökspersonens ovilja att utföra frivillig dödshjälp genom att utföra hara-kiri.
     Frågan handlade om några andra saker.
  2. Argyn-Suindyk
   +1
   27 april 2014 18:02
   Har du en temperatur?
 32. +2
  27 april 2014 10:35
  Zadolbali med liknande artiklar, varför bor de inte tyst där,!
  Jag läste inte ens!
  Det är synd att det finns ett filter här.
 33. +1
  27 april 2014 10:45
  Det är dags att förbrylla Amerika och Europa med deras interna problem, såsom rasism i Amerika, islamism i Europa, annars kommer dessa inte att lämna Ryssland bakom sig
 34. Kommentaren har tagits bort.
 35. -2
  27 april 2014 11:12
  Och jag bryr mig inte ett dugg
 36. Kommentaren har tagits bort.
 37. +1
  27 april 2014 11:20
  Citat från bubla5
  Och jag bryr mig inte ett dugg

  Bra gjort! )) kort och rakt på sak!
 38. -6
  27 april 2014 11:22
  Citat från bubla5
  Och jag bryr mig inte ett dugg


  Hur så? Och Pavlodar? och Baikonur? Hur är det med vårt folk?
  1. Argyn-Suindyk
   +2
   27 april 2014 19:12
   Kineserna kommer att äta dem!
 39. 0
  27 april 2014 11:58
  Ja, de har redan fallit för denna hunger, jag har inte ätit middag än.
 40. +5
  27 april 2014 11:58
  Liksom dem var dessa tyska "historiker" oroade.
  De började läsa böcker, som för att gräla oss med någon annan. Det var bara så de dödade oss, kazaker och ryssar, ukrainare och vitryssar, ja, de vill inte komma ihåg. Hur de hängde barn, kvinnor, sjuksköterskor och fångar. De minns ingenting.
  Sådana humanister, det blir helt enkelt läskigt.
  1. 11111mail.ru
   -1
   27 april 2014 15:01
   Citat från Turkir
   De minns ingenting

   Tyvärr är minnet selektivt, och med lämpligt "fett" av onanisten blir det selektivt (escheat).
 41. +1
  27 april 2014 12:07
  Kazaker när ska vi plöja jungfruland..? Vete kommer att bli jättebra! Och vad det är för krukor du har där är tjocka .. kräftor .. gässankor .. Åh fan ..
  1. +5
   27 april 2014 12:40
   Gillar du trolling, kära Leonid. skrattar
  2. +2
   27 april 2014 12:50
   Citat: MIKHAN
   Kazaker när ska vi plöja jungfruland..? Vete kommer att bli jättebra! Och vad det är för krukor du har där är tjocka .. kräftor .. gässankor .. Åh fan ..

   provade ukrainsk salsa skrattar nu tittar du på ankgässen i Kazakstan wink
   1. -1
    27 april 2014 13:30
    Citat: semurg
    vi provade ukrainskt ister och skrattade nu tittar du på kazakiska ankgäss

    Saltso är ukrainsk (det finns militärindustriella komplexa fabriker där ..) Och du har en vild stäpp och Baikanur .. Under den socialistiska sovjetrepubliken byggdes städer städer .. (de försökte bryta och odla något ..)) Sovjetunionen gjorde det inte, allt föll isär .. (yurts ensam väl 100 km ..)) Jag kollade det själv utan anstöt .. skrattar
    1. +5
     27 april 2014 14:57
     vilket brott? varför har vi plats? Kineserna kom till mig ganska avundsjuka och sa - det finns mycket land, grönt gräs är bra. Och det mest levande intrycket från barndomen är sommarlovet tillbringade med min farfar i jurtan. Och en polis per 100 km kan äntligen bli hög, annars åkte han på något sätt till Moskva och åt polisen för fullt.
     1. -5
      27 april 2014 20:26
      Var försiktig där, annars kommer kineserna tillbaka igen och skickar tillbaka dig till din farfars jurta, den här gången för alltid.
    2. +7
     27 april 2014 15:08
     Och GASShoppa, gräshoppa!! skrattar skrattar
   2. 11111mail.ru
    0
    27 april 2014 15:03
    Citat: semurg
    Ukrainskt ister har nu prövats på kazakiska ankgäss

    Konsumera din salmonellos själv.
    1. 0
     27 april 2014 19:39
     Citat: 11111mail.ru
     Citat: semurg
     Ukrainskt ister har nu prövats på kazakiska ankgäss

     Konsumera din salmonellos själv.

     Tack. Efter ukrainskt fett har du redan fläskbandmask, utan att räkna dina naturliga maskar.
     1. 11111mail.ru
      -4
      27 april 2014 21:12
      Citat: semurg
      Efter ukrainskt fett har du redan fläskbandmask, utan att räkna dina naturliga maskar.

      Salo, som fäderneslandets dollar inte har! Jag har aldrig ätit en enda bit fett i hela mitt liv! Ärlig pionjär!!! Enligt dina naturliga maskar: Jag är ingen proktolog, men jag tittade inte in i din håla, jag klippte mina naglar regelbundet och tvättade händerna med tvål. I Ryssland var det länge vanligt att gå till badet minst en gång i veckan och inte äta pilaff och andra kulinariska läckerheter med smutsiga händer (förresten, kommer du ihåg översättningen till ryska av ordet "beshbarmak"? ).
      1. +3
       28 april 2014 09:23
       Citat: 11111mail.ru

       Jag har aldrig ätit en enda bit fett i hela mitt liv! Ärlig pionjär!!! I Ryssland var det länge vanligt att gå till badet minst en gång i veckan och inte äta pilaff och andra kulinariska läckerheter med smutsiga händer (förresten, kommer du ihåg översättningen till ryska av ordet "beshbarmak"? ).

       de åt inte fett hmm ..... kanske inte ryska. Ja, vi äter en traditionell kazakisk rätt med händerna, varför vara blyga (även om vissa ber om skedar och gafflar). Smutsiga händer - döm förmodligen själv.
      2. Kommentaren har tagits bort.
    2. Kommentaren har tagits bort.
  3. Kommentaren har tagits bort.
  4. +4
   27 april 2014 16:30
   Intressant nog, varför plöja det då? Så att vinden igen skulle blåsa bort det hela som under Chrusjtjov?
  5. +3
   27 april 2014 18:05
   Du glömde att nämna ormhuvudet (ormhuvudet) hi Från trots allt är saken inte som "karasikerna".
 42. 0
  27 april 2014 12:18
  OOO, förberedelserna inför VM har börjat
 43. sanek0207
  +1
  27 april 2014 12:25
  Det är tråkigt att som Ukraina "kastade" in i alla möjliga "Kuchma" och så började det!
 44. +3
  27 april 2014 12:51
  Om du bara skriver "Holodomor of 1930" på Internet kommer du att se många intressanta saker.
  Hunger täckte hela världen!!! Och det avancerade USA och det civiliserade Europa ... alla svalt!!!
  Och ryssarna är skyldiga till detta ???
  1. +5
   27 april 2014 13:05
   Citat från Strashila
   Om du bara skriver "Holodomor of 1930" på Internet kommer du att se många intressanta saker.
   Hunger täckte hela världen!!! Och det avancerade USA och det civiliserade Europa ... alla svalt!!!
   Och ryssarna är skyldiga till detta ???

   I Kazakstan är det de sovjetiska myndigheterna som bär skulden för svälten. Eller har du sovjetmakt och det ryska folket (ryssarna) samma sak?
   1. -4
    27 april 2014 13:43
    Detta är från författaren till sådana artiklar.
    Jag upprepar mig själv på allas vingar ... och svält i Kazakstan skulle inte vara ett undantag, detta är en global trend på den tiden, bara tack vare den sovjetiska regeringen gjorde de allt för att förhindra det.
    Det finns ingen anledning att hoppas på exklusiviteten för en nation i världssamfundet ... det kommer att påverka alla, men inte oss.
    Bara att säga att det inte skulle vara någon.
    Och på tal om fåglar ... i Ukraina vill de tillskriva sovjetregimen svälten ... men bara samtidigt hände samma sak i det så kallade västra Ukraina (Polens, Rumäniens, Ungerns territorium) på en inte mindre skala ... exakt samma hungersnöd ... men det var i det civiliserade Europa ... varför prata om det.
  2. Kommentaren har tagits bort.
  3. +5
   27 april 2014 13:10
   Och om du tittar noga kommer du lätt förstå att hungersnöden i Kazakstan inte var ett resultat av några valutafluktuationer på Londonbörsen eller Rothschild-manipulationer, utan var en direkt följd av den kriminella politik som fördes av myndigheterna för att utrota institution för nomadpastoralism för genom påtvingad kollektivisering.
   1. -1
    27 april 2014 13:50
    Citat från: romb
    genomfördes av myndigheterna för att utrota institutionen nomadpastoralism genom tvångskollektivisering.

    Tja, utrotad .. så vad? "20 år utan yrke) och boskapsuppfödare syns inte vid horisonten..)) skrattar
    1. -2
     28 april 2014 07:17
     Naturligtvis observeras det inte ... de kazakiska statliga gårdarna-miljonärer kollapsade efter att ha kommit till lokalbefolkningens ledning med väckt självmedvetenhet ... så vidare bagateller ... tyskarna som bearbetade allt detta lämnade till fäderneslandet.
   2. 11111mail.ru
    0
    27 april 2014 15:10
    Citat från: romb
    institutet för nomadpastoralism

    Ange plats (utbyggnad), ungefärligt antal anställda, antal doktorander, doktorander, doktorander, lista över institutioner, lediga platser..., forskningsämnen... -ra Soros. Men om uppgifterna är hemliga i den del som gäller, så åtminstone ett öppet namn.
    1. +5
     27 april 2014 17:26
     Vilken institution är du intresserad av: inom ramen för ekonomisk analys; en uppsättning juridiska normer som reglerar vissa typer av rättsliga förhållanden inom rättsgrenarna; som ett koncept för utvecklingen av civilisationen; relaterat till samhällsbildningen? wink
     Tja, om du vill ta en högre utbildning - tyvärr måste jag göra dig upprörd - jag har inga bekanta i urvalskommittén.
     1. 11111mail.ru
      -2
      27 april 2014 21:24
      Citat från: romb
      inom ramen för ekonomisk analys;

      Gärna med ekonomisk profil.
      Citat från: romb
      som ett koncept för utvecklingen av civilisationen;

      Som ett koncept för utvecklingen av civilisationen es ist PHANTASTISCH.
      Citat från: romb
      hänför sig till en social formation

      Feodalismen har redan passerat scenen.
      Citat från: romb
      tyvärr måste jag uppröra - jag har inga bekanta i urvalskommittén.

      Tja, fan, det verkade också som en solid Maine ...
      1. ekzorsist
       -2
       28 april 2014 22:07
       Citat: 11111mail.ru
       Citat från: romb
       inom ramen för ekonomisk analys;

       Gärna med ekonomisk profil.
       Citat från: romb
       som ett koncept för utvecklingen av civilisationen;

       Som ett koncept för utvecklingen av civilisationen es ist PHANTASTISCH.
       Citat från: romb
       hänför sig till en social formation

       Feodalismen har redan passerat scenen.
       Citat från: romb
       tyvärr måste jag uppröra - jag har inga bekanta i urvalskommittén.

       Tja, fan, det verkade också som en solid Maine ...

       Nej, troligtvis är han så bråttom inte som ett barn ...
       I allmänhet, om utbildning i Kazakstan - förresten, utbildning har förvandlats till en baaaalshushchy basar, men som många andra saker.
      2. +2
       29 april 2014 18:38
       Som ett koncept för utvecklingen av civilisationen es ist PHANTASTISCH.

       Som jag förstår det behöver jag skriva lite enklare – alla fattar inte. Skalan av moraliska värderingar och de befintliga sociala och sociala institutionerna som nomaderna förlitade sig på var tillräckligt olika de som jordbruks-urbana civilisationerna bildades på. Det vill säga, det som värderades och det som vägledde nomaderna var inte alltid allmänt accepterat och fann inte nödvändigtvis godkännande bland urbana bönder. Varje civilisation hade ett slags "attribut", som som särdrag innefattade olika (sociala, socioekonomiska, politiska, etc.) institutioner som gör den annorlunda - unik i jämförelse med andra.
       Feodalismen har redan passerat scenen.

       Jag talar inte om det. Institutet för familj, klan, stam; skydd av gruppens (politiska institutionens) intressen hushållning, former och slag av utvinning av försörjningsmedel (socioekonomiska institutioner) m.m.
       Och det du har antytt är mer relaterat till typen av socioekonomisk bildning: primitivt kommunalt system; slavinnehav, feodalt etc. och så vidare.
       Tja, fan, det verkade också som en solid Maine ...

       Lider du av fobier igen?wink
       1. ekzorsist
        -2
        29 april 2014 20:31
        Citat från: romb
        Lider du av fobier igen?

        Inte riktigt ...
        Bara om du tänker ur synvinkeln av banal lärdom, så har varje lokal individ sin egen punkt med paradoxala känslor.
        Något som det här .
        1. +3
         29 april 2014 20:51
         skrattar
         Hur förutsägbar du är i din underlägsenhet. Av någon anledning var jag nittio procent säker på att du skulle svara mig, och dessutom i den här formen.
         Bravo! Kompis
         1. ekzorsist
          -2
          30 april 2014 21:29
          Jag vill bara svara dig, din: "... varför kasta pärlor framför grisar?!?"
          Du har din egen historia uppfunnen av dig, och jag har min som var.
          1. Kommentaren har tagits bort.
           1. ekzorsist
            -2
            1 maj 2014 23:29
            Citat från: romb
            Kom igen, sluta höja temperaturen - jag insåg att du: "du sover med din mormor, och jag såg ett ånglok två gånger."

            Nej, jag träffade en shaitan-arba, men jag såg inte ett ånglok.
            Det är bara det att dina barnsliga slutsatser om "stort jordbruk" som kommer att föda och berika hela världen bara är utopi och nonsens.
            Varje privat företag kan bara arbeta för vinst och endast för vinst, och välgörenhet i det är endast möjligt på nivån - "det är inte synd att kasta bort det, och det är inte en jävel att donera" ... Men att ta hand om välbefinnandet för alla människor i landet ... detta är för privat näringsidkare - förlåt - flytta över, han bryr sig inte. För honom är det enda incitamentet HANS välfärd, på andras bekostnad och till varje pris.
   3. -1
    28 april 2014 07:07
    Jag repeterar... "Man ska inte hoppas på exklusiviteten för en nation i världssamfundet ... det kommer att påverka alla, men inte oss."
    Västra Ukraina (8 regioner) var en del av Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien och Österrike-Ungern Kronologi för pressrapporter. Berlin. 09.01.32/XNUMX/XNUMX Tidningen Deutsche Allgemeine Zeitung: "Den treåriga ekonomiska krisen i landet och böndernas förslavande ställning ledde till ruin och kollaps av det polska jordbruket, redan svagt och efterblivet. Särskilt våldsamma rekvisitioner faller på ukrainare och vitryssar. Fogdens ankomst kastar panik i byn. Han dyker upp, åtföljd av vakter och maklaks, beskriver allt mer eller mindre värdefullt, det beskrivna säljs genast för nästan ingenting.
    Den polska tidningen "New Chas": "I Hutsul-regionen nådde antalet svältande hushåll 1932 88,6%. De polska markägarnas egendom nådde under dessa år 37 % i Stanislav Voivodeship, 49 % i Polissya. Tidningen noterar: ”Människor sväller av hunger och dör på språng. Hungern är särskilt hård i byarna - Perekhresny, Old Gvizdtsy, Ostrovtsy. Tillsammans med hungersnöden spred sig tyfoidfeber och tuberkulos snabbt.”
    Lvivs tidningar rapporterade att i Karpaterna lever befolkningen i västra Ukraina i fruktansvärd fattigdom. Det finns byar i Kalush Voivodeship där hela familjer dör av svält. Efter att den polska regeringen förbjöd träbearbetning under ett magert år, hade hutsulerna ingen möjlighet att försörja sig. Regeringen gav ingen hjälp till de svältande. Människor dog i familjer.
    Den amerikanska tidningen "Ukrainian Good News" beskriver i detalj svältens fasor i västra Ukraina. Här är bara några: "Fruktansvärd svält bland bergsbefolkningen i västra Ukraina" (Zahlivy-svält bland bergsbefolkningen. "USCHV", 10.04.32). Tidningen beskriver svältens fasor och nämner orsakerna: "För tre år sedan tjänade en skogshuggare 6 guld på att hugga ner en skog, 8 guld på forsränning, och i staden uppskattades denna skog till 70 guld, nu är den 2 guld från nedhuggning och 18 guld i staden.” arg Sådana pengar räcker inte för att föda inte bara familjen utan även skogshuggaren själv. I artikeln "What they write from Galychyna" (What to write from Galychyna. "USCHV", 05.04.32) skriver brevförfattaren om alltför höga skatter och, på grund av befolkningens låga köpkraft, säljer hungriga bönder en häst för 5 eller 10 onda, t e., för en halv dollar. Författaren skriver att han ville köpa en gris till sig själv, men privat slakt är inte tillåten och för att slakta, betala skatt, få tillstånd etc. behöver man ha mycket pengar, men det finns inga. 04. 05. 31 "Ukrainska barn i västra Ukraina är förbjudna att prata ukrainska" syftar på den polska läraren Maria Wojciszalskaya, som bötfäller ukrainska skolbarn med 3 grosz för att de använder sitt modersmål ukrainska i skolan. 04.04.32 "Polen och Rumänien väntar på ett tillfälle att attackera det sovjetiska Ukraina." Artikeln "15000 05.04.32 barn i Transcarpathia hotas av svält" ("USCHV" 12.5, f.50.) innehåller uttalanden från deputerade för oppositionspartier i det tjeckiska parlamentet. ”Det finns många byar i fjälltrakterna där barnmaten består av en liten mängd havregrynsbröd och några halvruttna potatisar. Priserna på husdjur och fastigheter är ovanligt låga på grund av höga skatter. Den tjeckiska regeringen bär skulden inför ukrainska Transcarpathia för det faktum att XNUMX XNUMX tjeckiska kolonister, mestadels före detta militärer och tjänstemän, som med medeltida erövrares grymhet genomförde tjeckiseringspolitiken och ekonomisk exploatering, bosatte sig i denna fattiga provins, där det finns inte tillräckligt med bröd för en halv miljon människor.
   4. -3
    28 april 2014 09:07
    Inget behov av att skylla på kollektivisering ... då var det i sin linda.
    Problemet med privatekonomi är ... att en privat handlare säljer till den som betalar mer, och inte till den som behöver det mer.
    Hunger är inte bara resultatet av myndigheternas agerande, som alla vill och försöker hänga sig på ... det är i högre grad agerande från privata producenter som utnyttjade stunden och försökte bli rika.
    1. -2
     28 april 2014 19:47
     Jag förstår minusen ... JAG UPPSKATERAR!!!
     Förnekande av bevis... COOLT!!!
     Jag upprepar för tionde gången ... en privat handlare är bara intresserad av pengar, axiomet "pengar luktar inte."
     Vad har förändrats i den här världen... du såg en privat handlare dela ut överskottsproduktion... eller hur!!! förstöra istället för att låta priserna sjunka.
     Är priset överkomligt för alla???
    2. ekzorsist
     -4
     28 april 2014 22:25
     Citat från Strashila
     Inget behov av att skylla på kollektivisering ... då var det i sin linda.
     Problemet med privatekonomi är ... att en privat handlare säljer till den som betalar mer, och inte till den som behöver det mer.
     Hunger är inte bara resultatet av myndigheternas agerande, som alla vill och försöker hänga sig på ... det är i högre grad agerande från privata producenter som utnyttjade stunden och försökte bli rika.

     Fullständigt rätt!!!
     Inte ens den mest överklädda och förgyllda privata handlaren kommer ALDRIG att föda landets befolkning. Av denna anledning genomfördes kollektivisering ...
     I princip tillämpar finnarna, till skillnad från otacksamma ättlingar, socialismens och det kollektiva jordbrukets lagar perfekt, och låter någon säga att de har det dåligt ... Men vi hade en enorm jordbruksbas förut ... nu har vi tomater från Kina , skor därifrån (även om det fanns en underbar skofabrik i närheten av Alma-ata, åtminstone på den tiden, ja, de stämplade definitivt inte illaluktande ala-Turkey sneakers där!), kläder från ala Versace-Urumchi, pasta och de där är gjutna i turkiska fabriker, men begravde sina HBC.
     Ja, inte när en privat näringsidkare kommer att göra något utan personlig nytta ... även om landet kommer att få kranty ... och exemplen på alla hungersnöd har visat detta perfekt. När hundratals dog av hunger i närheten, och för att inte få ner priset, grävdes säden ner och ruttnade, men så länge ingen fick det.
     Amererna hade samma sak, när apelsiner och kött dränktes i vagnar i havet var det inte lönsamt att sälja priset var lågt.
     1. Kommentaren har tagits bort.
      1. ekzorsist
       -3
       29 april 2014 20:38
       Citat från: romb
       Tre miljoner bönder förser inte bara befolkningen i sitt land (314 miljoner människor) med jordbruksprodukter, de lyckas också exportera sina produkter till hälften av världens länder.

       Har du personligen sett dessa gårdar ??? Antal arbetare på en gård? Har du också studerat den ekonomiska delen av amerikanskt jordbruk?
       Jämför sedan med den finska modellen så ser du en enorm skillnad.
       Och titta sedan tillbaka på det så kallade "jordbruket" på ruinerna av jordbrukskomplexet i Sovjetunionen, åtminstone i Kazakstan ... ja, och ??? DETTA kommer att mata någon???
       1. +3
        29 april 2014 21:01
        Jaha...? Är dessa mina ord: om omöjligheten att föda landet med hjälp av privata handlare?
        Behöver du fakta? Vänligen, information i bulk på internet. Vad mer behöver du "äldre"?
 45. nnnnnn
  +5
  27 april 2014 13:02
  X????? VÄNTA!!!!!!!!!
 46. -5
  27 april 2014 13:56
  Citat från: svp67
  – och de upprepas... Fungerar ungefär.

  Det fungerade i Ukraina - varför fungerar det inte här. (((
  1. ekzorsist
   -2
   28 april 2014 22:30
   Hur tråkigt det än är att erkänna, det skulle kunna fungera utmärkt...
   Och National Patriots själva hjälper ständigt till med detta, eftersom slagorden är samma Maidan, bara det finns kakor kvar att ta med dop ... fastän det redan finns tillräckligt med dop.
 47. Polarfox
  0
  27 april 2014 14:02
  Här: http://rusarchives.ru/publication/famine/famine-ussr.pdf
  139 megabyte PDF-kopior av arkivdokument från 1930-1934 om svälten i Sovjetunionen. För den som är van att tänka med sitt eget sinne och förstå allt på egen hand, en ovärderlig sak. Dokument var hemligstämplade under lång tid, samlingen släpptes 2008. Kommentarerna är på engelska, men dokumenten är naturligtvis på ryska. Så det blir inte svårt att ta reda på det. Om det finns en lust att fördjupa sig i och ha tålamod att rota i arkivhandlingar. Det finns också dokument om Ukraina och Kazakstan, Volga-regionen, i allmänhet, i hela Sovjetunionen.
 48. +2
  27 april 2014 14:03
  Nationalism fungerar överallt och alltid ... man kan alltid hitta något att spela på ... och den underbara principen MOT VEM VI ÄR VÄNNER är väldigt efterfrågad.
  Jag hoppas att Nazarbayev och hans anhängare kommer att ha tillräckligt med visdom när det gäller att styra landet och förstå de många oppositionsfaktorerna. I en atmosfär av motstånd från de gamla eliterna och klanerna styr Nazarbayev och han har lyckats mycket.
 49. +4
  27 april 2014 14:06
  Jag förstår inte varför kazakerna ska skylla på ryssarna för "Holodomor". Så vitt jag vet var offren uigurer, tatarer, uzbeker, kazaker och ryssar. Anledning: misskötseln av de "sovjetiska" myndigheterna i denna region i allmänhet, så vitt jag vet, upplevde alla stater i Sovjetunionen konsekvenserna av kollektiviseringen.
  1. +5
   27 april 2014 16:34
   Vilka andra uigurer fanns i KZ på 30-talet? De dök upp där från Kina först efter 50-talet. Det var bara kazakerna som led, eftersom boskapen på 30-talet togs från de nomadiska kazakiska boskapsuppfödarna, under kampen mot nomadismen. Eller var ryssarna och tatarerna också engagerade i transhumance i KZ?! skrattar
 50. 0
  27 april 2014 14:14
  Kampanj beslutade de där att norra Kazakstan inte heller skulle skada Ryssland varsat
  1. sus
   sus
   -4
   27 april 2014 14:22
   Det är redan nu möjligt för Akims i de norra och östra regionerna i KZ att gräva ett dike 4 meter långt och 2 brett, 3000 km - du kan fortfarande såga det till en dikesarak och en besparmak, kanske ett par leksaker kommer att vara kvar på Camry.
   1. Kommentaren har tagits bort.
   2. Argyn-Suindyk
    +1
    27 april 2014 19:21
    Det är dags för de kazakiska tjetjenerna och ingusherna att viska om norra Kaukasus självständighet!
   3. ekzorsist
    -3
    28 april 2014 22:33
    Citat från sus
    Det är redan nu möjligt för Akims i de norra och östra regionerna i KZ att gräva ett dike 4 meter långt och 2 brett, 3000 km - du kan fortfarande såga det till en dikesarak och en besparmak, kanske ett par leksaker kommer att vara kvar på Camry.

    Arak-pajero-beshparmak-grandmothers-drank detta är den nationella matchen i Kazakstan, som curling i England, eller amers har baseball ...
    1. ekzorsist
     -3
     29 april 2014 20:41
     Citat från ekzorsist
     Citat från sus
     Det är redan nu möjligt för Akims i de norra och östra regionerna i KZ att gräva ett dike 4 meter långt och 2 brett, 3000 km - du kan fortfarande såga det till en dikesarak och en besparmak, kanske ett par leksaker kommer att vara kvar på Camry.

     Arak-pajero-beshparmak-grandmothers-drank detta är den nationella matchen i Kazakstan, som curling i England, eller amers har baseball ...

     Tja, varför reagerar du så otillräckligt på en gång??? Tja, DET HÄR ÄR SANNINGEN!!!
     Ursäkta mig, vad det är ... "det finns inget att skylla på spegeln, om ansiktet är snett."
 51. Polarfox
  0
  27 april 2014 14:48
  Citat: nae76
  Kampanj beslutade de där att norra Kazakstan inte heller skulle skada Ryssland

  Кто решил - немец из "Ди Вельта"?
 52. +10
  27 april 2014 15:31
  Голод,голод,страшные вещи творит голод с людьми.Все обвиняют Россию в том,что это она спровоцировала голод 1933года.А нам Русским кого винить,самих себя,мы сами себя уничтожали? Половина моего рода окончили свою жизнь в гражданскую.У моих,деда с бабкой было три сыночка да лапочка дочка,моя мать,двух старших сыновей забрали на первую мировую в 14 году,они вернулись домой в 22году из плена.Третий сын пропал в 18 г.на Украине,бабка не дождалась сыновей с войны,умерла в 19 году,спасаясь от голода 21года дед с моей матерью поехали в Сибирь,в Новосибирске дед умер.Во вторую мировую еще четверо мужчин из рода не вернулись домой,два дяди выжили на первой, не повезло на второй и с ними ихи сыновья.И кого же мне винить,Ленина,Гитлера,Ленин развязал гражданскую,Гитлер вторую мировую.Виновные известны,Америка,Англия,это они испокон веков натравливали всех на Россию.Пока мы не уничтожим этот рассадник зла,не будет нам покоя.
 53. 0
  27 april 2014 17:44
  Все революционныенастрои следует предупреждать, возможно даже крайними мерами. тогда ворошащих старое бельё станет значительно меньше.
 54. Argyn-Suindyk
  +3
  27 april 2014 18:08
  До конца ветки дошел и удивляюсь, как мы еще не поругались?
  1. +7
   27 april 2014 18:24
   Аппетит приходит во время еды.Вот и начались разговоры о Северном Казахстане.Многие тут утверждают что Северный Казахстан запущенном состоянии,нужна хозяйственная рука,чтоб поднять регион и т.д.Советую этим горлопанам хорошенько изучить состояние российских провинций.Если у Вас есть такая сильная хозяйственная рука,что мешает этой руке ,поднять провинции России?
 55. -5
  27 april 2014 18:27
  kazakiskaские и украинские учебники по истории написаны по одной методичке.
  1. Argyn-Suindyk
   +1
   27 april 2014 19:06
   Ну да, а бежавшие из Казахстана от голода в 1931-1932 годах в Китай и Монголию и возвращающиеся в наши дни на свою историческую родину это инопланетяне выдающие себя за казахов с целью любое событие или ситуацию в внутренней или внешней политике выдать как обязательный и непременный предвестник майдана!
  2. ekzorsist
   -3
   28 april 2014 22:36
   Citat från assam4
   kazakiskaские и украинские учебники по истории написаны по одной методичке.

   Нет , просто один автор-->автор-->автор и на одном печатном станке штамповали без предварительной дезинфекции .
 56. +2
  27 april 2014 18:54
  ещё чуть чуть и стравят очередных братских народов
  1. Argyn-Suindyk
   +1
   27 april 2014 19:18
   Им то ничего не будет, они далеко и кровавую кашу хуже чем в Сирии, будут по телеку смотреть ис умным видом на диване приговаривать " ну мы же предупреждали"! Не дождутся казахи по природе не конфликтные и не кровожадные!
   1. ekzorsist
    -3
    28 april 2014 22:40
    Citat: Argyn-Suindyk
    Им то ничего не будет, они далеко и кровавую кашу хуже чем в Сирии, будут по телеку смотреть ис умным видом на диване приговаривать " ну мы же предупреждали"! Не дождутся казахи по природе не конфликтные и не кровожадные!

    ????? Ой ли , буквально с два-три десятка заметок совсем по другому заявлялось ( возможно не Вами лично , НО !!! однако ...было ) , и вдруг резкий переворот с креном ...
 57. +4
  27 april 2014 19:27
  Citat: MIKHAN
  Казахи когда целину пахать будем..?


  Эх Виталий,Виталий,а ты знаешь как пашут целину? Пахать то ты хоть умеешь или для красного словца высказался.Прежде чем у казахов целину второй раз поднимать,надо у себя в России поднять.Половина полей в хозяйствах не возделывается,это ещё хорошо,людям есть где работать,в хозяйстве где я живу,из шести тысяч гектар которые имело хозяйство обрабатывается только три,в соседнем селе из пяти тысяч,ни одного гектара не пашется.Такой разрухи в сельском хозяйстве,в истории России не было.Вот так поработали перестроечник,который все консенсус искал и тот который себе ни чего не брал,а все в семью.Только за одно сельское хозяйство их по десять раз надо растрелять.ЕБН во время слинял,а Горбатый жив ещё сволочь.Вот такие пироги Виталий,А у казахов второй раз такую гору не свернуть,я знаю,что говорю,пришлось мне по молодости пять лет пахать эту целину в Оренбургской области,не знаю что там сейчас происходит,давно уехал оттуда,сорок пять лет прошло.
  1. +4
   27 april 2014 22:03
   Citat från: A1L9E4K9S
   Эх Виталий,Виталий,а ты знаешь как пашут целину? Пахать то ты хоть умеешь или для красного словца высказался.Прежде чем у казахов целину второй раз поднимать,надо у себя в России поднять.

   Пахать землю-это не звездеть по интернету.Виталий обыкновенный интернетный вояка,ярко выраженный ура-патриот и горлопан,девиз которого " Всегда!" skrattar
 58. -2
  27 april 2014 19:35
  У меня Казахстан связан по истории только с двумя случаями. Тетка родная там десять лет сидела. И когда приехал её отец, прошедший несколько сот километров, что для него характерно, и нашедший её помер от заворота кишок, когда наелся с голодухи. Вот чем мне памятен Казахстан в те далекие 40-е годы. А в 70-е сам там оказался -в стройотряде МГУ. Джалтыр, Мариинская-наш участок был. В Целиногдад на слет ездили. Честно- деревня деревней был. Не знаю как сейчас. Думаю вокруг та жа деревня-однако Ак-Малу нормально отстроили. Хотя спорить не буду. Короче-там еще море дел. Степи бескрайние-это точно. Об остальном не скажу. Ну немцев, в 70-е море было. Они и за порядком приглядывали. Сейчас наверное море в ФРГ уехали.
  1. +3
   28 april 2014 00:35
   А Форт Шевченко. Город-красавец на пустынных песках и опреснённой воде. Живут люди и не плохо живут. ja
  2. +4
   28 april 2014 15:39
   про что говорит сам не знает...Астана и есть Целиноград в бытности и море ваших дел ...уже устаревшая лет на 30 информация...расслабьтесь, все уже сделано без вас...
 59. ASSARU
  -7
  27 april 2014 20:30
  Citat: Namn
  То что украинский сценарий американцы постараются применить в Казахстане нужно ожидать и предпринимать превентивные меры


  Правильно Обьединится надо.Нето Казахстан погрязнет в войне ждузов и родов.Это Назарбаев-нынешний президент -воспитанник концепции-Все люди братья.Он смог перешагнуть через то что ни один из других азиатских президентов не смог.
  1. +5
   27 april 2014 21:46
   С чего бы это? Если не соображаете в казахской племенной структуре, то зачем писать об этом? Колуном что ли себя показать? Не было еще в истории не одной войны между Жузами у казахов, так как это просто по определению не возможно! Kompis
 60. +4
  27 april 2014 21:26
  Citat: Signalman
  Степи бескрайние-это точно.


  В совхозе Уральский где пришлось мне работать было сорок три тысячи гектар пахотной земли,не считая пастбищ вдоль Чагана,вот и представте себе какая это площадь.Один совхоз,по площади равен маленькой стране в Европе.И они ещё мечтают нас завоевать ид...ы.
 61. +5
  27 april 2014 21:55
  У каждого народа был голодомор. Но вы мне назовите хотя бы один народ из СССР, кого он не коснулся. Копаться в этом конечно надо, особенно западным исследователям. Как же без них. Если бы советские войска не кормили Западную Европу после победы над на фашизмом, то и тут мы были бы виноваты, что морили их голодом. Жаль что американцы за океаном, а то и мы там были виноваты за их 30-е годы депрессии.
 62. +2
  27 april 2014 22:41
  Citat från polarfox
  Кто решил - немец из "Ди Вельта"?

  Ну не знаю, просто натравили они на Россию Грузию, Россия приросла Осетией, устроили анти русский путч на Украине - Крым вернулся в состав России, тенденция, же налицо, вот я и не пойму, или они там все долбодятлы, что еще у одного соседа России антирусские настроения разжигают, или всерьез "мечтают" о дальнейшем укрупнении России
 63. ежевика
  +9
  27 april 2014 22:47
  Citat från avt
  Все новые нацгосударства изначально строились на основе ненависти к СССР и России в частности , разница только в накале градуса данной ненависти ,

  В отношении Казахстана - это на 100% неправда. Уж кто-кто, а Назарбаев был против развала Союза, за что его все "рожденные в СССР" уважают безмерно. Надо помнить, что под Беловежским Соглашением стоят подписи только троих человек (да будет проклята их память), а остальным пришлось, что называется, исходить из реалий, когда тебя ставят перед фактом.

  Что же касается голодомора - однозначно не приемлю этих обвинений, потому что голодали все жившие тогда, ну, может, кроме каких-нибудь барыг и начальников. Нечестно обвинять хоть русских, хоть евреев, хоть грузинов (если кто-нибудь надумает вспомнить национальность Сталина). Вообще национальность никогда не имела значения в конфликтах, любых. Всегда только экономика, желание перекроить очередь к тарелке.
 64. 0
  28 april 2014 03:36
  и все таки бурное развитие принципов пидерастии (ну гомосексуализма) в Гейропе и США все таки приводят их не только к физической но и к политической, и к стратегической импотенции.....одно и то же, на большее старички-геи из Гейропы уже не способны....эта карта, с голодомором, уже была бита на Украине. В Голодоморе тех годов, по мимо "исхудавших" украинцев на самом деле пострадало много казахов, а еще пострадало НЕ МЕНЬШЕ РУССКИХ юго-восточных областей России...кстати во время того самого голодомора правительство СССР состояло по большей части из выходцев с УКРАИНЫ))) так что уважаемые господа "потомки фашистов" все претензии к нынешней ХУНТЕ КИЕВА, как к наследникам "ВЕЛИКИХ УКРОВ")))) ахха...вобще фрицам вместо того что бы отрабатывать "русскую тему" лучше бы в своей помойке разобрались. НАселение Германии уже более чем на 75 % состоит из этнических турков, фрицы как нация уже выродились по факту. Пусть лучше бросают свои гей-парады и нападки на России и дрючат своих фройлен-бройлен, пока есть с кем еще немцу сделать немца, а то скоро 100% населения Германии будет состоять из турков. А оставшиеся "малочисленные коренные народы германии" буду загнаны в ГЕТО и споены шнапсом))
 65. Polarfox
  +1
  28 april 2014 05:00
  Citat: MIKHAN
  Norra Kazakstan är nu ödeläggelse (efter Sovjetunionens kollaps) Huvudbefolkningen är koncentrerad där olja och gas .... (resten av territoriet är övergivet ..) Du kommer inte att återställa det explicit .. (vänta på oss att börja utveckla ..))

  Это кто вам сказал? Не знаю, как чисто Север, а на Северо-Востоке люди работают, предприятия новые открываются. На селе похуже будет, но, опять же, во многом из-за того, что люди развращены вынужденным бездельем в девяностые, когда всё рушилось. Опять же, работает "савецкая" психология: "А чего это я на NN буду работать? Я не батрак!". Сидят дома, некоторые спились и деградировали, есть такое. Тем не менее, большинство живёт. Конечно, в значительной мере вредит коррумпированность чиновников, но, думается мне, в России с этим не лучше.

  На Северо-Востоке Казахстана жить можно. Не так, чтобы уж совсем великолепно, но те, кто реально ищет работу, её находит. Ну да, зарплата часто бывает "дутой", то есть, реально меньше декларируемой, а собственники крупных предприятий устанавливают едва ли не военную дисциплину. Но, опять же, никто никого на таких предприятиях не держит, люди уходят, находят другую работу. Или терпят военную дисциплину, если зарплата того стоит. Вот, как-то так.

  По теме же скажу: не считая бытового национализма, который был всегда и всюду, а не только в Казахстане, в последнее время активизировались националисты разных мастей. В большинстве своём различные неправительственные организации-грантобратели. Но эти понятно из чьих рук хлеб едят. Так что, считаю допустимым полагать, что янки и сюда сунули свой нос.
 66. +5
  28 april 2014 05:59
  Громкое название, а содержание, как говорится, в огороде бузина, в Киеве дядька. Какая связь между голодом и майданом? У нас если кто и пойдет на майдан, то вовсе не из-за темы голода 30-х. Статье минус. Автор не учел, что не все параллели параллельны, если можно так выразиться.
 67. +2
  28 april 2014 07:45
  США и Гейропе сейчас надо раскачать всех союзников РФ, породить ненависть и отчуждение. Не надо на это вестись, ни русскому ни казахскому народу добра от этого не будет. Что касается голодомора, то она была и это была политика центра, которая сильно ударила по казахскому народу.
  1. Jet
   +3
   28 april 2014 15:36
   Видимо для этого они используют государственные Российские СМИ, с их пятиминутками ненависти ко всему нерусскому, прям как по-Оруэлу. Ощущение, что мы вернулись на восемьдесят лет назад в Германию. Риторика, пропаганда и идеи все оттуда. Как бы не называли новую евразийскую риторику, она национал-социалистская. Так кто же здесь настоящие фашисты?)
 68. Wolf Lonely
  0
  28 april 2014 07:57
  Даааа блин! Что то правда, то правда. Сидим и ждем когда такая бодяга как на Украине у нас в Казахстане за играет. Пока во власти Назрабев, все нормально, но когда он уйдет....
  Кстати первая картинка это пряма возле моего дома памятник стоит этот)))
  1. Jet
   +2
   30 april 2014 11:53
   Если придет кто-то, кто не устраивает Кремль, то все разыграют по уже обкатанному сценарию. Для этого ввели поправки о двойном гражданстве с ЕАЭС. В Осетии тоже было много Российских паспортов и результат всем известен. Будут защищать своих граждан на нашей территории и воевать с "фашистами" , в нашем случае с "басмачами"..
   1. 0
    1 maj 2014 10:00
    Jet. Смотрю опять появился. В принципе ничего не меняется ,все давно обкатано и испытано. Единственно РФ на сегодня это РИ в новой обертке , а не СССР как думают наши приверженцы советского строя ( правда когда интересы РФ отстаивают наши русские я еще могу их понять , но когда это начинают делать наши казахи мне не понятно, они наверно тв каналов и газет РФ насмотрелись и не видят что РФ сегодня это не продолжение вчерашнего РСФСР- это уже другая страна и другие люди , может что бы они это поняли отправлять их в Москву во время акций "Русский марш" и "Белый вагон")
    1. 0
     1 maj 2014 10:08
     Правда справедливости ради надо сказать что и РК это другая страна и другие люди чем в Каз.ССР. И людям застрявшим в СССР надо это понять и принять а не мучить ни себя ни окружающих фантомными болями. Лучшим вариантом для всех будет отъезд тех кто не принял независимость РК и грезит восстановлением .
    2. Kommentaren har tagits bort.
    3. Jet
     +2
     1 maj 2014 10:49
     зашел лишь потому, что увидел статью про Казахстан. а так сам видишь во что превратился этот ресурс. причем все грезят войной, как будто сами пойдут воевать или пошлют своих детей. воевать за справедливость в своей стране духа не хватает, так они хотят воевать за Украину с украинцами. в духе США, которые устанавливают демократию во всем мире)
 69. Wolf Lonely
  0
  28 april 2014 08:00
  «Сталинский голодомор стоил жизни полутора миллионам казахов». ну начнется.... При Сталине не только казахи же пострадали, а все народы в СССР. Сюда ссылали и немцев, и украинцев, и поляков, и русских.
 70. alex=111
  +2
  28 april 2014 09:16
  tokin1959 (1) RU  Вчера, 16:58 ↑
  som argumenterar - har lärt sig.
  och innan dess skylldes alla deras "jambs" på intrigerna från folkets fiender och engelska spioner.

  судя по российским сми - ничего не изменилось, также ищут виноватых.
 71. -2
  28 april 2014 12:48
  Теперь ждем еще одну статью, как "Сталин в Белоруссии испытывал новейший вид биологического оружия".
 72. Polarfox
  0
  28 april 2014 13:28
  Вот, на РИА Новости нашла: http://ria.ru/society/20140428/1005756145.html
  СпрОсите - зачем это здесь? Да затем, что в Казахстане Хизб-ут-Тахрир запрещена с 2005 года, поскольку признана деструктивной организацией, призывающей к экстремизму. А на Украине, оказывается, действовала без проблем. Помнится, где-то в 2005-2006 я работала судебным репортёром, присутствовала на процессе по делу хизб-ут-тахрировцев. Тогда листовки этой организации наводнили город, их рассовывали в почтовые ящики, как сейчас рекламу. Судили двух молодых людей, причём одному было всего 19 лет, другой чуть постарше. Им дали реальные сроки, не условно. Сейчас не упомню, сколько именно, но наказали серьёзно.

  Помнится, тогда имам главной мечети выступил с осуждением Хизб-ут-Тахрира и призвал верующих не поддаваться экстремистской пропаганде, ибо они присвоили себе право утверждать, что угодно Аллаху, не имея на то никакого права.
 73. Konrat83
  +2
  29 april 2014 10:15
  Зачем Голодомор Сталинским назвали. Голощекин - 100% троцкист.
  А вообще причина голода, такая же как и причина развала СССР. Когда все зависит от одного человека, стоит попасть во власть гнили, так все и рушится. А таких безграмотных садистов еврейской национальности с революцией попало во власть слишком много, пока у Сталина не набралось власти, чтобы их вычистить.
 74. 0
  30 april 2014 07:04
  Первые массовые выступления против России (тогда они назывались антисоветские) были именно в Казахстане. Не раз уже утверждал, как только не станет Назарбаева, то Украинские события покажутся детским утренником.
  1. +4
   30 april 2014 09:03
   А как их еще могли назвать то? И ведь никто не стал разбираться, что народ требовал поставить вместо спущенного Колбина, который ничего не понимал в местной специфике, а прилетел просто тупо отсидеться перед повышением, кого-нибудь хорошего хозяйственника типа Кунаева! Кто нибудь может показать фотографию с антисоветским лозунгом в 1986 году?

"Höger sektor" (förbjuden i Ryssland), "Ukrainska upprorsarmén" (UPA) (förbjuden i Ryssland), ISIS (förbjuden i Ryssland), "Jabhat Fatah al-Sham" tidigare "Jabhat al-Nusra" (förbjuden i Ryssland) , Talibaner (förbjudna i Ryssland), Al-Qaida (förbjudna i Ryssland), Anti-Corruption Foundation (förbjudna i Ryssland), Navalnyjs högkvarter (förbjudna i Ryssland), Facebook (förbjudna i Ryssland), Instagram (förbjudna i Ryssland), Meta (förbjuden i Ryssland), Misanthropic Division (förbjuden i Ryssland), Azov (förbjuden i Ryssland), Muslimska brödraskapet (förbjuden i Ryssland), Aum Shinrikyo (förbjuden i Ryssland), AUE (förbjuden i Ryssland), UNA-UNSO (förbjuden i Ryssland). Ryssland), Mejlis från Krim-tatarerna (förbjuden i Ryssland), Legion "Freedom of Russia" (väpnad formation, erkänd som terrorist i Ryska federationen och förbjuden)

"Ideella organisationer, oregistrerade offentliga föreningar eller individer som utför en utländsk agents funktioner", samt media som utför en utländsk agents funktioner: "Medusa"; "Voice of America"; "Realities"; "Nutid"; "Radio Freedom"; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevich; Dud; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Uggla"; "Alliance of Doctors"; "RKK" "Levada Center"; "Minnesmärke"; "Röst"; "Person och lag"; "Regn"; "Mediazon"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukasisk knut"; "Insider"; "Ny tidning"