Tal och svar av Rysslands ständiga representant till FN V. I. Churkin, 28 maj 2014

24
Uttalande och svar från Rysslands ständiga representant till FN V. I. Churkin vid ett öppet möte i FN:s säkerhetsråd om situationen i Ukraina, New York, 28 maj 2014

Tal och svar av Rysslands ständiga representant till FN V. I. Churkin, 28 maj 2014


Herr ordförande,

Valet den 25 maj är ett steg i rätt riktning. Som Rysslands president Vladimir Putin sa redan innan de hölls, "vi kommer att respektera det ukrainska folkets val." Vi vill dock varna för den eufori som har gripit våra västerländska kollegor. När allt kommer omkring är val inte ett universalmedel. När man utvärderar både själva valen och deras eventuella konsekvenser kan man inte bortse från händelserna som föregick dem och de förhållanden under vilka de hölls.

Vi får inte glömma de illdåd som begicks av motståndarna till den lagligt valda presidenten, som var ivriga efter makten, och statskuppen, som genomfördes med stöd utifrån och förlitade sig på nationellt radikala krafter. Vi får inte glömma tragedin i Odessa den 2 maj och Mariupol den 9 maj. Det är omöjligt att inte höra explosionerna av granater i sydöstra delen, där straffoperationen fortsätter även nu.

Det måste erkännas att de gångna valen inte var fria och demokratiska i full mening. Ett antal kandidater utsattes för stark press, bl.a. och hot om fysiskt våld, vilket tvingar några av dem att dra sig ur valloppet. Valen hölls under stränga restriktioner för medias verksamhet. Befolkningens konsolidering uppnåddes till stor del genom förtal och terrorisering av hela regioner i landet och otyglad antirysk propaganda.

Men idag har vi inte råd att bara diskutera valprocesser i ett enda land. Säkerhetsrådet har ett helt annat mandat – det bär huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Och när ett krig i huvudsak rasar på en del av Ukrainas territorium, är uppgiften för dem som samlats i denna sal att leta efter sätt att få slut på våldet och översätta situationen till ett fredligt förhandlingsfält med inblandning av alla ukrainare. partier. För Ryssland är denna uppgift av särskild vikt, med tanke på att fientligheterna äger rum i närheten av våra gränser.

Säkerhetsrådets medlemmar bör uppmana Kiev att äntligen inse behovet av att ta hänsyn till alla medborgares intressen i landet, att omedelbart stoppa den militära operationen i sydost - detta är vad dess invånare förväntar sig, detta krävs av Kiev i i enlighet med sina skyldigheter enligt Genèveförklaringen och OSSE:s färdplan.

Detta skulle göra det möjligt att gå vidare till en verklig nationell dialog, att enas om en allmänt godtagbar konstitutionell reform. Genuin dialog, och inte "rundbordssamtal" som täcker bestraffningsoperationen, hölls utan deltagande av representanter för proteströrelsen i sydost.
Vi noterar att efter valet glömdes "memorandumet om fred och harmoni" som nyligen antogs av Verkhovna Rada på något sätt med stor fanfar.

Istället för att söka enighet med sina egna medborgare hängs förolämpande etiketter på dem. De försöker skylla på Ryssland för alla befintliga problem. Man uppmanar till att så snart som möjligt avsluta straffoperationen genom att intensifiera den, folk drivs in i armén och det så kallade nationalgardet, de som inte vill skjuta på sitt eget folk behandlas, mer och mer urskillningslöst. Begagnade luftfart, танки, pansarvagnar, mortlar. Civila föremål, inklusive skolor, dagis och sjukhus, utsätts för kaotisk luft- och artilleribeskjutning. Civilbefolkningen, trots uppmaningar från ledningen för de belägrade städerna, tillåts inte lämna stridszonerna, humanitära säkerhetskorridorer skapas inte, de ukrainska myndigheterna vidtar inga åtgärder för att evakuera barn och främja återförening av separerade familjer . Bestämmelserna i 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter, liksom de grundläggande garantierna enligt del 3 i artikel 1 i tilläggsprotokollet nr 2 till Genèvekonventionerna, kränks.

Vi noterar med bitterhet att vissa medlemmar av rådet fortsätter att motivera användningen av våld från myndigheterna i Kiev på alla möjliga sätt. Idag beskrev en kollega dem till och med som "beundransvärda för deras återhållsamhet". Jag vill bara säga: Frukta Gud, mina herrar!

Herr ordförande,

Det finns många rapporter i media och videomaterial om det ukrainska flygvapnets användning av helikoptrar med FN-symboler. Det sista fallet av detta slag registrerades senast den 26 maj på himlen över Luhansk-regionen. Vi uppmanar FN-sekretariatet att inte vara en passiv observatör av ett så grovt brott mot FN:s regler, att undersöka frågan och vidta effektiva åtgärder för att stoppa sådan praxis som misskrediterar FN. Ett enkelt förnekande av dessa fakta från myndigheterna i Kiev är uppenbarligen inte tillräckligt.

OSSE:s färdplan gör det möjligt att utreda alla fall av massförlust av människoliv. Men det finns noll framsteg i denna riktning. Utredningen av händelserna den 18-20 februari på "Maidan" håller på att avslutas, inklusive det resonanta "fallet med krypskyttar". Våra brådskande krav på en internationell utredning av de tragiska händelserna den 2 maj i Odessa, där det är känt att oidentifierade dödliga kemikalier har använts, och den 9 maj i Mariupol, har inte hörsammats. Den ukrainska sidan går bort från seriös interaktion med internationella strukturer i dessa frågor.

Representanter för media, som inte tillåts av de ukrainska myndigheterna att fullgöra sin yrkesplikt och objektivt täcka den laglöshet som råder i Ukraina, utsätts för förföljelse och hot mot sina liv. Idag känner alla till den fula händelsen med frihetsberövande av journalister från den ryska tv-kanalen Life News och deras misshandel i ukrainska fängelsehålor. Det finns otaliga fall av journalister som förbjudits att komma in på ukrainskt territorium eller utvisats under långsökta förevändningar. Vi uttrycker våra kondoleanser till familjerna till den italienska journalisten och den ryska medborgaren som följde med honom, som dog till följd av en bombattack av ukrainska säkerhetsstyrkor.

Vi är allvarligt oroade över de incidenter som har ägt rum med två grupper av OSSE-observatörer. En av dem var en rysk medborgare. Efter bästa förmåga vidtar vi åtgärder för att söka efter och släppa de observatörer som ännu inte släppts.

Samtidigt bör man uppmärksamma det faktum att huvudansvaret för observatörernas säkerhet ligger på den ukrainska sida som är värd för uppdraget. Emellertid har Kiev ännu inte slutfört de inhemska förfarandena för att ratificera samförståndsavtalet med OSSE, som garanterar medlemmarna i den internationella beskickningens okränkbarhet. Osäkerheten om status för OSSE-observatörerna, som har arbetat i Ukraina i mer än två månader, utgör ett direkt hot mot deras säkerhet.

Herr ordförande,

Sammanfattningsvis. Vi hoppas innerligt att presidentvalet som hölls den 25 maj ändå kommer att bli början på en ny, mer konstruktiv period i den ukrainska statens interna politiska liv. Men för detta måste de stödjas av konkreta handlingar för att uppnå en bred nationell konsensus. Ukrainska politiker har mer än en gång grymt lurat sitt folks förväntningar. Vi hoppas att detta inte kommer att ske under den nuvarande extremt ansvarsfulla perioden för landet.

***

Jag vet inte hur du ska dansa (till förslaget från Ukrainas ständige representant till FN, Y. Sergeyev, att "återvända" Krim och "dansa" från den), men våra förhandlingar kommer att genomföras, som det verkar vara på den breda agendan för våra förbindelser. De kommer inte att dikteras av Kiev punkt för punkt. Våra länder har verkligen stora utsikter till ömsesidiga förbindelser. Låt oss försöka utveckla dem konstruktivt och låt oss försöka ta oss ur denna svåraste period av våra relationer, den svåraste perioden så snart som möjligt. historia Ukraina. Som ni vet var det inte Ryssland som startade det som hände i ert land, men Ryssland fortsätter att vara redo att hjälpa er ta er ur den här verksamheten om ni fattar rätt beslut. Du har nu en mycket intressant och bra möjlighet: du har valt en president som snart tillträder. Han måste fatta de rätta besluten och inte vidta åtgärder som bara kommer att driva den situation som finns i ditt land längre in i en återvändsgränd.

Naturligtvis kommer jag inte att svara på denna uppsättning vare sig fakta eller pseudo-fakta som min ukrainska kollega citerade. Jag vill bara påstå att Ukrainas representant för femtende gången talar utan att lägga märke till sitt folk. Han vänder alla anspråk på Ryssland, och den situation som nu råder i östra Ukraina, trots allt, höll på att mogna åtminstone efter kuppen som ägde rum i Kiev den 22 februari. Alla är väl medvetna om detta, och våra ukrainska kollegor är också medvetna, men de föredrar att inte lägga märke till det, eftersom de inte vet vad de ska säga till det ukrainska folket. Nu igen om det enhetliga Ukraina började upprepa teser. Vi uttryckte vår oro i vårt uttalande, jag kommer inte att upprepa dem. Men enbart anklagelser mot Ryssland kommer inte att lösa problemet med ditt folk.

Jag gillade det faktum att ni i slutet av era kommentarer ändå gav en objektiv bedömning av vad som händer i östra Ukraina och talade om depressiviteten i dessa områden. Det här är vad vi behöver prata om. Men du måste erkänna att du inte kan lösa problemet med depression med artillerianfall eller bombardement. Och du kommer att hålla med (jag vet inte om ukrainsk tv visade detta eller inte), när folk kom ut den 11 maj i Donetsk och Lugansk för en folkomröstning, var de inte två och en halv person. Det här är trots allt en region med 7 miljoner invånare, och absolut ingenting har gjorts för att skapa en positiv dialog med dem. Ovanliga händelser har lockat er uppmärksamhet till dessa regioner, men jag skulle vilja att denna uppmärksamhet resulterade i några konstruktiva åtgärder, och inte vad vi har sett på sistone. Stoppa den här militära operationen, så hjälper vi dig att upprätta en dialog. Vi pratade om detta hela tiden. Ryssland kom till Genève, upprättade ett dokument, men vad såg vi från de ukrainska myndigheterna? Vi såg en straffoperation och inte alls genomförandet av Genèvedokumentet. Så när det gäller dialogen har vi alltid varit redo att hjälpa dig att etablera den, och vi är redo nu. Låt oss hoppas att denna militära operation stoppas så snart som möjligt. Medan det pågår, hur kan vi hjälpa er att upprätta någon form av dialog med de östliga regionerna? Vi, du vet, har mycket gemensamt. Det finns 3 miljoner ukrainare i Ryssland. Om någon har ett ryskt pass och till och med ett uppehållstillstånd i Moskva betyder det inte alls att han har 30 släktingar som inte bor i Ukraina osv. Jag säger inte att det är väldigt svårt att räkna ut vem som är ukrainare och vem som är ryss (hälften ryss, hälften ukrainare). Du är väl medveten om allt detta.

Men låt oss försöka avsluta med en konstruktiv ton. Du höll med om att det (i sydost) är en riktigt svår socioekonomisk situation. Du nämnde också Krim. Om du bryr dig så mycket om Krim, varför stängde du av vattenförsörjningen? Och så, efter 25 år av att ha varit en del av det oberoende Ukraina, är det ekonomiskt dåligt där, och du stänger fortfarande av vattentillförseln. Eftersom du medger att den socioekonomiska situationen är dålig i de östra regionerna, låt oss försöka lösa detta problem tillsammans, låt oss samarbeta. Ni minns vilka seriösa förslag vi lade fram hela tiden och till och med i sista stund före statskuppen som ägde rum i ert land den 22 februari. Du strök bort allt detta. Nu säger du: låt oss stänga gränsen till Ryssland, lämna OSS, och så vidare. Förmodligen kan du göra det. Det blir ingen frihandel då hos oss. Men detta är ämnet för våra bilaterala förbindelser eller regionalt samarbete. Hittills är det vi ser en militär operation nära Rysslands gränser, och upptrappningen av retorik och politik mot Ryssland. Detta är naturligtvis inte konstruktivt. Men jag hoppas att du noga läser de uttalanden som vårt ledarskap gör, det är ganska konstruktiva uttalanden. Jag hoppas att ni noga har lyssnat på vårt tal i dag, som tillsammans med kritiska kommentarer och debriefing också innehåller en konstruktiv anklagelse. Jag skulle vilja att vi vänder denna sida så snart som möjligt, men mycket beror på dig. Det första man ska göra är att stoppa det militära galenskap som nu sker i östra delen av landet.

Kära kollegor, det var svårt att lyssna på era tal. Representanten för Litauen nämner till exempel att en italiensk journalist dödades, men säger inte vem som dödade honom. Till och med den framstående representanten för Luxemburg, som, som ni vet, pratar mycket om humanitära saker, sa lite om detta. Jag minns att vi hade ett möte på Krim, när en ukrainsk soldat dödades där. Några medlemmar av rådet trodde att han hade dött av en rysk kula och uttryckte omedelbart sina kondoleanser (senare visade det sig att han blev skjuten av en prickskytteprovokatör). Och här, i östra delen av landet, dör dussintals människor, inklusive civila, och några medlemmar av rådet säger att de ukrainska myndigheterna visar en viss ovanlig återhållsamhet. Varför är vi här? Om vi ​​är här för att säkerhetsrådet ska fylla sin politiska funktion, låt oss se hur våldet ska få ett slut så snart som möjligt. En annan användbar sak sa den ukrainska kollegan - att han välkomnar generalsekreterarens medlingsinsatser. Kanske kommer generalsekreteraren att gå med för att stoppa våldet i östra Ukraina, så snart generalsekreterarens roll välkomnas av Ukrainas representant. Låt oss verkligen göra något för att stoppa detta.

Tack, herr ordförande.
Våra nyhetskanaler

Prenumerera och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och dagens viktigaste händelser.

24 kommentarer
informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. +8
  30 maj 2014 05:37
  Respekt för Churkin, det här är vilken typ av järnkulor du behöver ha för att prata med dessa ni ... mi. hi
  1. +3
   30 maj 2014 06:13
   Järnuthållighet och järnnerver. Jag beundrar Churkin.
   1. +4
    30 maj 2014 06:35
    Ibland är det bättre att lyssna! Här är en video! God morgon alla!hi
 2. +4
  30 maj 2014 05:40
  Samtal med döva och blinda. Och Ukraina vill fortfarande dansa och hoppa, dansare x ....
  1. +4
   30 maj 2014 05:45
   Citat från AleksPol
   Samtal med döva och blinda. Och Ukraina dansar och hoppar fortfarande, dansare x ....


   Låt dem åka till hösten. Och sedan, som klassikern sa: "Ni sjöng allihop - det här är fallet. Så gå och dansa."
   1. +1
    30 maj 2014 05:50
    Citat från: mamont5
    "Ni sjöng allihop - det här är fallet. Så gå och dansa."

    Här är mitt hedersord, jag är vit och fluffig i livet. Men jag tror att för upplysning i den övre delen av det ukrainska ledarskapets organismer (nåja, eller vad tror de?), samt för att öka smidigheten, sabotage vid gaslagringsanläggningar i vilka gas redan har pumpats in (av sätt, fortfarande inte betalt) skulle inte skada alls.
    1. 11111mail.ru
     0
     30 maj 2014 17:44
     Citat från: igor_m_p
     sabotage vid gaslagringsanläggningar där gas redan har pumpats in skulle inte skada alls

     Grymt bra! Nåväl, dela då med dig av sabotageteknikerna du har utvecklat!
  2. 0
   30 maj 2014 06:01
   Citat från AleksPol
   Och Ukraina vill fortfarande dansa och hoppa, dansare x ....

   Så du vet vad som förhindrar en dålig dansare. Kan den amputeras?
  3. +2
   30 maj 2014 06:49
   Citat från AleksPol
   Samtal med döva och blinda. Och Ukraina vill fortfarande dansa och hoppa, dansare x ....

   Tja, det är ett mästerverk! varsat
 3. +5
  30 maj 2014 05:44
  Churkin bra gjort, som alltid. Det är bara så han har tålamod att kommunicera med dessa får?
 4. +3
  30 maj 2014 05:44
  Churkin är en bra kille. Men alla hans tal för företrädare för andra länder är en röst som gråter i vildmarken. Vanliga medborgare i Europeiska unionen reagerar otroligt snabbare.
 5. +4
  30 maj 2014 05:49
  Churkin och Lavrov gör hela världen, jag är glad att det finns sådana proffs, uthållighet och tålamod i deras svåra arbete för landets bästa.
 6. +1
  30 maj 2014 05:50
  Sådana människor behöver resa monument under sin livstid, den stora hjälten i det ryska ordet!
 7. +1
  30 maj 2014 05:52
  Churkin är förmodligen den mest tålmodiga personen i världen. Under hans livstid kan du sätta ett monument över honom. Och ordern att gå in för tålamod och belöning. Och det gör Lavrov också.
 8. 0
  30 maj 2014 05:58
  Förmågan att kulturellt skicka in fikon, och samtidigt förbli lugn-TALANT!
 9. +3
  30 maj 2014 06:18
  "Människor är olika, som ljus: vissa för ljus och värme, och andra i rumpan ..." F. Ranevskaya
 10. ASSARU
  +6
  30 maj 2014 06:19
  Detta är ett bra exempel på hur och varför Ryssland förlorar informationskrig.
  Låt oss titta på situationen med FN-symboler från en annan vinkel.
  FN skickade trupper till Donbass territorium.
  FN-helikoptrar skjuter civila.
  FN-trupper deltar i stormningen av byarna i Donbass.
  Och här förresten...
  Ministeriet för de väpnade styrkorna i Ukraina uppgav att dessa inte var deras helikoptrar, vilket betyder att FN:s fredsbevarande styrkor är jävligt dåliga.
  Har du sett ukrainska piloter i helikoptrar, nej.
  Exakt FN.
  Var-Varför Och visa FN:s beslut om användning av trupper på sidan av den olagliga regeringen i Ukraina.
  Var är Ban GE Moon Till hans domstol. I Gagsky krävde.
  Och låt dem bevisa det. Låt dem försöka tvätta sig. Det finns ett foto. Det finns vittnen.
  Ja, en artikel med sådant innehåll i någon betydande tidning, och de kommer aldrig att se KAKAVA på ett sekel.
  Vi gjorde samma sak som alltid.
  De började försvara FN från orättvisor. Det är inte bra att förolämpa ett respekterat kontor.
  Var är FN - Och var är rättvisa.
  Ah, den breda ryska själen.
 11. 0
  30 maj 2014 06:20
  Vårt land har inte blivit utarmat på talanger! Naglar skulle göras av dessa människor!
 12. 0
  30 maj 2014 06:24
  Jag böjer mig för uthållighet, tålamod och förmågan att förbli på topp i alla situationer. Vi önskar att vi hade fler sådana personer i betydande positioner i staten. hi
 13. 0
  30 maj 2014 06:40
  Och vad är poängen? De lyssnade, ignorerade dem och började diskutera nya sanktioner mot Ryssland...
 14. +1
  30 maj 2014 06:42
  Jag uttrycker min respekt för Vitaly Ivanovich! Han måste kommunicera med alla möjliga skurkar som kallar sig diplomater. Gud välsigne honom!
 15. yulka2980
  +1
  30 maj 2014 06:45
  Churkin man! Mitt nervsystem tålde inte att lyssna på transfusionen från tom till tom varje dag varsat Allt talar fallet, inte som resten
 16. +3
  30 maj 2014 07:17
  Vitaly Ivanovich - stor respekt och respekt, jag önskar dig hälsa och uthållighet när du hanterar dessa ...
  I går visade tidsprogrammet en del av detta tal: "...det sista ordet lämnades till Ryssland...representanten för Ukraina nickade bara instämmande, det är synd att kameran inte hann fånga detta ögonblick ..." Något sådant. Vi för en fast utrikespolitik gentemot Ukraina, håll ut, Vitaly Ivanovich!!!
 17. 0
  30 maj 2014 07:57
  från Don.
  Det finns inga ord! Kära V.I. Churkin-HAMMER!
 18. 0
  30 maj 2014 07:59
  Vitaly Ivanovich är en sann patriot av sitt fosterland! Om alla tjänstemän varit så, skulle Ryssland ha haft framgång under lång tid.
 19. Morfar Vitya
  0
  30 maj 2014 08:22
  Och Vaska lyssnar, men äter ... Den nazistiska ideologin rusar från västerländska politiker. Nuland, Psaki - värdiga barn till Dr. Goebbels. Västerländska stater, ledda av USA, är inte bara inte vänliga mot Ryssland, och inte ens fientliga, utan direkt fiendestater. Vi måste bevara och öka möjligheterna för deras totala förstörelse. Vid direkt militär aggression mot Ryssland ska de inte ha en enda chans att överleva. Vad det än kostar oss...
 20. 0
  30 maj 2014 10:00
  Churkin är bara en bra kille! Hur mycket tålamod behöver du för att lyssna på alla dumheter som framförs av amerikanska och dillrepresentanter?
 21. 0
  30 maj 2014 13:10
  Vet du vad ukrofiler kommer att dö av? från nedbrytning av grå substans. Och de vars grå substans fortfarande kan arbeta kommer att dö av avund. Avund, baderlogs, HUR CHURKINS kan tänka och tala. Dina Kolomoisky "genier" kan inte köpa detta för några banditpengar. Sanning plus intellekt är solen, den är ljus. Banderlogarnas öde är farionismen, en avloppsbrunn. I toaletten av degenererade. I toaletten. Deras plats är där.
 22. 0
  30 maj 2014 15:49
  buggare på högkvarteret ... churkin respekt

"Höger sektor" (förbjuden i Ryssland), "Ukrainska upprorsarmén" (UPA) (förbjuden i Ryssland), ISIS (förbjuden i Ryssland), "Jabhat Fatah al-Sham" tidigare "Jabhat al-Nusra" (förbjuden i Ryssland) , Talibaner (förbjudna i Ryssland), Al-Qaida (förbjudna i Ryssland), Anti-Corruption Foundation (förbjudna i Ryssland), Navalnyjs högkvarter (förbjudna i Ryssland), Facebook (förbjudna i Ryssland), Instagram (förbjudna i Ryssland), Meta (förbjuden i Ryssland), Misanthropic Division (förbjuden i Ryssland), Azov (förbjuden i Ryssland), Muslimska brödraskapet (förbjuden i Ryssland), Aum Shinrikyo (förbjuden i Ryssland), AUE (förbjuden i Ryssland), UNA-UNSO (förbjuden i Ryssland). Ryssland), Mejlis från Krim-tatarerna (förbjuden i Ryssland), Legion "Freedom of Russia" (väpnad formation, erkänd som terrorist i Ryska federationen och förbjuden)

"Ideella organisationer, oregistrerade offentliga föreningar eller individer som utför en utländsk agents funktioner", samt media som utför en utländsk agents funktioner: "Medusa"; "Voice of America"; "Realities"; "Nutid"; "Radio Freedom"; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevich; Dud; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Uggla"; "Alliance of Doctors"; "RKK" "Levada Center"; "Minnesmärke"; "Röst"; "Person och lag"; "Regn"; "Mediazon"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukasisk knut"; "Insider"; "Ny tidning"