Tung tank Henschel VK 6501(H), Tyskland

13
Sedan 1937 har tysk industri arbetat med att skapa en lovande tung tank. Inom ramen för detta program skapades flera projekt, som dock inte nådde massproduktion, och stannade vid teststadiet av experimentell utrustning. Den konsekventa utvecklingen av flera projekt gjorde det så småningom möjligt att skapa pansarfordonet Tiger, som gick i serie och hamnade i trupperna. Samtidigt har några lovande utvecklingar inte utvecklats. Ett slående exempel på ett sådant slutförande av arbetet var VK 6501(H)-projektet.

I september 1939 fick Henschel en order om att utveckla en tung stridsvagn med en stridsvikt på cirka 30 ton, som fick beteckningen VK 3001 (H). I slutet av året kom kommandot, som observerade utvecklingen av ett nytt projekt, till slutsatsen att det var nödvändigt att skapa en ny version av den tunga tanken. VK 3001(H) uppfyllde inte helt de befintliga kraven varför man beslutade att beordra utveckling av ett alternativt projekt med olika egenskaper. Det föreslogs att ändra kraven på skydd, eldkraft och vikt på maskinen.

En alternativ tung stridsvagn var att ha pansar upp till 80 mm tjock, bära en 75 mm pistol och väga upp till 65 ton.Beräkningar visade att med en sådan uppmjukning av kraven skulle det vara mycket lättare för författarna till projektet att lösa uppgifterna. Dessutom, trots ökningen av totalvikten, kan den nya tanken skilja sig från befintliga och framtida pansarfordon och ha vissa fördelar över det. Enligt den beräknade stridsvikten fick projektet beteckningen VK 6501 (H). Dessutom använde utvecklarföretaget SW-projektets fabriksnamn - enligt olika källor, Schwerewagen ("Heavy Tank") eller Sturmwagen ("Assault Tank").

Tung tank Henschel VK 6501(H), Tyskland
Schematisk beskrivning av VK 6501(H)-tanken. Figur Chamberlain P., Doyle H. "The Complete Guide to German Tanks and Self-Propelled Guns of World War II"


Av olika anledningar beslöts att utveckla en ny tung tank baserat på befintlig utveckling från tidigare projekt. Samtidigt var det meningen att idéer inte bara skulle lånas från DW- och VK 3001 (H)-projekten. En av källorna till tekniska lösningar skulle vara mellantanken Pz.Kpfw.IV, som kort dessförinnan kommit in i serieproduktion. Med vissa reservationer och ur vissa synpunkter såg den tunga stridsvagnen VK 6501(H) ut som en förstorad och reviderad version av Pz.Kpfw.IV.

Nya krav på stridsvagnsskydd, såväl som förslag angående vapensammansättning, ledde till uppkomsten av en original skrovdesign med kraftfull anti-ballistisk rustning. Den främre delen av maskinen skulle bestå av två huvuddelar med en tjocklek på 80 mm. Den nedre monterades i en viss vinkel mot vertikalen, och den övre installerades med en stor lutning. Bakom den övre frontallutande delen av skrovet föreslogs det att installera system av ovanlig design. På styrbords sida föreslogs att montera en styrhytt med visningsanordningar för föraren. Till höger om den fanns en axelrem med liten diameter för att installera ytterligare ett kulsprutetorn. Skrovet fick 80 mm sidor och en tunnare akter.

Ett pansartorn skulle placeras på skrovets tak, vars skyddsparametrar liknade skrovet. Utformningen av tornet baserades på utvecklingen av Pz.Kpfw.IV-projektet och utvecklingen av Durchbruchswagen-familjen, vilket ledde till utseendet på ett karakteristiskt utseende bildat av flera jämna paneler av olika former och storlekar. Den maximala tjockleken på tornets ark nådde 80 mm.

Skrovet på en tung stridsvagn var tänkt att ha en standardlayout för tyska pansarfordon. Framför maskinen bör transmissionsenheter och ett kontrollrum med ett extra torn placeras. Skrovets mitt gavs över till stridsavdelningen med huvudtornet, och aktern innehöll kraftverket. Den preliminära studien av projektet visade att driften av en 65-tons tank kunde vara förenad med allvarliga svårigheter. I synnerhet förväntades transportproblem. På grund av detta föreslogs en original skrovkonstruktion som i viss mån skulle kunna förenkla överföringen av tankenheter.

Tankens skrov var uppdelat i tre huvudsektioner: den främre med växellådan och kontrollavdelningen, den centrala med stridsavdelningen och tornet och den bakre med motorn. Om det var nödvändigt att överföra stridsvagnar över en lång sträcka, föreslogs att demontera pansarfordonen i tre delar och lasta dem på lämpliga fordon. Efter att ha anlänt till önskat område borde pansarfordonen ha monterats tillbaka, kopplat ihop alla system ombord och förberetts för stridsarbete.

I aktern på VK 6501 (H)-tanken föreslogs det att installera en Maybach HL 224-förgasarmotor med en HP 600-effekt. Med hjälp av en kardanaxel som gick genom den centrala delen av karossen fick motorn kopplas till den främre transmissionen. Den manuella växellådan inkluderade en sexväxlad manuell växellåda, slutväxlar och bromsar. Denna utrustning användes för att överföra vridmoment till de främre drivhjulen.

SW-tankens underrede utvecklades med hjälp av befintliga utvecklingar. På varje sida av tanken föreslogs det att montera tio väghjul med liten diameter, utrustade med en individuell torsionsstångsupphängning. Rullarna placerades i ett rutmönster, den yttre raden flyttades framåt i förhållande till den inre. Drivhjulen på larvflyttaren placerades framför skrovet, styrningarna - i aktern. Som med vissa andra tankar på den tiden, var drivhjulen monterade med ett betydande överskott ovanför stödytan, och styrningarna var placerade under. Det fanns tre par stödrullar för att hålla larvens övre gren i normalläget. En karakteristisk egenskap hos underredet var användningen av spår med en bredd på 800 mm. Endast den unikt stora spårvidden gjorde det möjligt att kompensera för maskinens befintliga vikt.


Modern rekonstruktion av tankens utseende. Figur Wot-news.com


Ett märkligt inslag i skrovet och chassit på den nya tunga tanken var utformningen av vingarna och stänkskärmarna. Av någon anledning, förmodligen på grund av behovet av att minska maskinens dimensioner i transporttillstånd, beslutades det att överge de centrala delarna av hyllorna. Skrovets främre block hade ett par vingar och relativt korta hyllplan, liknande enheter fanns i akterfacket. Samtidigt hade det centrala stridsfacket inte yttre delar som täckte larven ovanifrån.

Huvudbeväpningen av VK 6501 (H)-stridsvagnen skulle placeras i ett relativt stort torn på skrovtaket. Tornet var en vidareutveckling av de befintliga enheterna med vissa modifieringar relaterade till skydd och placering av intern utrustning. Torndrifterna gjorde det möjligt att rikta vapen i vilken riktning som helst horisontellt. Det fanns även system för vertikal siktning. På grund av tornets stora massa borde horisontell styrning ha utförts med en hydraulisk drivning.

chef vapen För en lovande stridsvagn föreslogs att göra en 7,5 cm KwK 37 kanon med en pipalängd på 24 kalibrar. På grund av den relativt korta pipan kunde en sådan pistol bara accelerera projektilen till hastigheter av storleksordningen 450 m/s. Vid användning av en pansargenomträngande projektil var det möjligt att penetrera 35 mm homogen pansar från ett avstånd av 1 km. Kumulativ ammunition, beroende på deras typ, kan penetrera skydd upp till 70-75 eller upp till 100 mm.

En 7,92 mm MG 34 maskingevär skulle placeras på samma installation med en pistol.Det föreslogs att installera en andra maskingevär i ett litet torn framför skrovet. Designen av detta torn gjorde det möjligt att skjuta inom en viss sektor av den främre halvklotet. Pickup-vinklarna begränsades av förarhytten till höger och ergonomin i kontrollutrymmet till vänster.

Besättningen på den nya tunga stridsvagnen skulle bestå av fem personer. Förarens arbetsplats var placerad längst fram till höger i skrovet. I front- och sidodukarna i hans hytt fanns övervakningsanordningar för att spåra vägen. Hytttaket var försett med en lucka för åtkomst till bilens insida. Till höger om föraren fanns en skytt som kontrollerade det främre tornet. I den främre delen av dess torn fanns betraktningsanordningar och ett sikte, och taket var försett med en lucka.

Tankens huvudtorn gjordes till tre man, den inhyste skytten, befälhavaren och lastaren. Tornet hade luckor i taket och i en liten befälhavares kupol. Dessutom lånades sidoluckorna från den befintliga mellantanken. Betraktningsanordningar placerades på sidorna, såväl som på befälhavarens torn, vilket gav observation av hela miljön. Vid behov kunde stridsavdelningen lämnas genom runda evakueringsluckor i sidorna av skrovet, placerade mellan väghjulen och larvens övre gren.

Ökningen av pansartjocklek och andra nödvändiga innovationer ledde till en betydande ökning av tankens dimensioner och vikt i jämförelse med andra liknande utvecklingar. Fordonets längd nådde 7 m (pistolens pipa stack inte ut utanför skrovet), bredden var 3,2 m, höjden var 2,92 m. Stridsvikten uppfyllde kraven och uppgick till 65 ton. ca 600 hk per ton. Detta gjorde det möjligt att nå hastigheter på upp till 9,3 km/h på motorvägen. Effektreserven översteg inte 20 km.


Målningsalternativet är en hypotetisk produktionsbil. Ritning Billy2345.deviantart.com


Enligt kundens krav var den nya tanken tvungen att övervinna olika hinder, både land och vatten. Framför allt kunde han vada genom grunt vatten, men det var förenat med vissa problem. Skrovets hopfällbara arkitektur, som underlättade transporten, hade en negativ inverkan på strukturens täthet. På grund av detta krävde även en liten vattenbarriär en del förberedelser av maskinen med kontroll och tätning av alla skarvar i skrovet. Möjligheten att forska vattendrag utan dessa operationer var praktiskt taget utesluten.

Den hopfällbara utformningen av skrovet krävde att vissa relaterade företag var involverade i ytterligare arbete. Så Faun fick i uppdrag att utveckla en speciell lastbil utrustad med en kran. Ett sådant fordon var tänkt att demontera, transportera och montera stridsfordon.

Grunden för hjälpfordonet var Faun L900D/567 treaxlad tung lastbil. På detta chassi bör en Demag LK-5S-kran installeras, som kan lyfta upp till 20 ton, samt en plattform för att transportera enskilda delar av en tung tank. Enligt beräkningarna av författarna till de två projekten krävdes två specialfordon med kranar för att demontera eller montera en maskin av SW-typ.

Utvecklingen av en speciell semitrailer med en bärkraft på cirka 60 ton inleddes också, med hjälp av vilken man planerade att transportera tankar på vägar. Skapandet av en sådan maskin anförtroddes Karl Kassbohrer. I framtiden ledde detta projekt till uppkomsten av fordon för seriella tankar av nya modeller.

Utvecklingen av VK 6501(H)-projektet startade i slutet av 1939. En del av nästa år gick åt till att utveckla projektet. I mitten av våren förbereddes dokumentationen som gjorde det möjligt att börja montera en demonstrationsmodell av trä. Denna produkt och en uppsättning ritningar presenterades för kunden, varefter han gav klartecken för montering av experimentell utrustning. Med tanke på utvecklarbolagets begränsade möjligheter beslutades det att involvera flera närstående företag i arbetet. Prototyptanken SW / VK 6501 (H) var tänkt att vara resultatet av gemensamt arbete.

Efter att ha godkänt projektet, utfärdade armén en order till Krupp och Henschel. Det första var att montera ett nytt vapentorn som skulle användas i konstruktionen av den första prototypen. Dessutom var det nödvändigt att förbereda sig för eventuell serieproduktion av sådana produkter för masskonstruktionen av tunga tankar. Henschels uppgift var att montera ett experimentchassi. För att påskynda och minska kostnaderna för konstruktionen, måste kroppen på denna maskin vara gjord av konstruktionsstål.

På grund av krigsutbrottet laddades industriföretag med nuvarande order, vilket påverkade förloppet av nya projekt negativt. VK 6501(H) tunga tankprogrammet var inget undantag. I mitten av hösten 1940 visade det sig att Krupp ännu inte hade monterat det erforderliga tornet och inte kunde påbörja massproduktion av sådana produkter. Efter att ha identifierat detta problem beslutades det att slutföra konstruktionen av en experimenttank och släppa den för testning i sin nuvarande form, i en ofullständig konfiguration.


Tankmodell VK 6501(H) i ett modernt datorspel. Skärmdump av Wot-news.com


Henschel stötte också på problem, på grund av vilka prototypen av tunga tankchassit inte var redo för testning förrän i mitten av 1941. En pansarvagn utan torn och vapen levererades till träningsplatsen. I den här formen var hon tvungen att visa sina förmågor. Snart genomförde industri- och arméexperter sjöförsök av detta prov och drog vissa slutsatser. Dessutom fanns planer på att utveckla ett befintligt projekt.

Det experimentella chassit kunde inte visa enastående prestanda på grund av den stora massan och otillräckligt kraftfulla motorn. Fordonets rörlighet lämnade mycket att önska, och efter att ha installerat ett tillräckligt tungt torn borde denna parameter ha försämrats ytterligare. Kunden, representerad av armékommissionen, uteslöt dock inte möjligheten att vidareutveckla projektet med efterföljande start av konstruktion av utrustning för armén.

Efter testerna dök ett förslag upp om att förfina det befintliga projektet för att ändra huvudegenskaperna. Så det föreslogs att ersätta de främre delarna av skrovet med ark 100 mm tjocka. Andra komponenter och sammansättningar av stridsfordonet borde ha genomgått vissa modifieringar. Arbetet med att modernisera tanken SW / VK 6501 (H) kan börja inom en mycket snar framtid.

Det beslutades dock att överge utvecklingen av det befintliga projektet. Dess förbättring krävde ytterligare utgifter för tid, ansträngning och pengar. I närvaro av flera alternativa projekt såg ytterligare arbete på VK 6501 (H)-tanken olämpligt ut. Dessutom, i mitten av 1941, avvisade kommandot flera andra utvecklingar inom området för tunga stridsvagnar och föredrog andra projekt framför dem.

I slutet av maj 1941 beslutade det tyska kommandot att stoppa arbetet med VK 3001 (H)-projektet, vars brister vid en tidpunkt ledde till starten av skapandet av VK 6501 (H). Istället var det meningen att Henschel skulle skapa en maskin med symbolen VK 3601(H). Senare "växte detta projekt ur" till den tunga tanken VK 4501(H), som nådde serieproduktion under namnet Pz.Kpfw.VI Tiger. På grund av sådana förändringar i planerna avbröts utvecklingen av VK 6501 (H)-projektet hösten 1941.

Prototypen av chassit till en tung tank som väger 65 ton, som inte längre behövdes, återlämnades till utvecklingsföretaget. Under en tid gick bilen på tomgång, varefter den demonterades för reservdelar. Vissa chassielement användes sannolikt vid konstruktion av annan utrustning, medan andra i sin tur smälts ned. Den exakta tidpunkten för bortskaffandet av prototypen har inte fastställts, men det är känt att dessa arbeten slutfördes före krigets slut.

Målet med VK 6501(H)-projektet var att utveckla en lovande tung tank, utan bristerna hos befintliga fordon. Huvudmålet med detta projekt var att öka reservationen inför mindre stränga krav på stridsvikt. Konstruktionsuppgifter löstes framgångsrikt, men den färdiga maskinen passade inte kunden. Dessutom, när en ny typ av experimenttank dök upp, hade flera alternativa versioner av sådan utrustning utvecklats. Som ett resultat behövdes inte längre pansarfordonet VK 6501 (H) / SW, och utvecklingen av tunga stridsvagnar fortsatte med hjälp av andra projekt.


Enligt materialen:
http://aviarmor.net/
http://pancerium.pl/
http://ftr.wot-news.com/
Chamberlain P., Doyle H. En komplett guide till tyska stridsvagnar och självgående vapen från andra världskriget. – M.: AST: Astrel, 2008.
Baryatinsky M.B. Tung stridsvagn "Tiger" // Pansarsamling. 1998. Nr 6.
Våra nyhetskanaler

Prenumerera och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och dagens viktigaste händelser.

13 kommentarer
informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. +3
  Juli 11 2016
  Om det var nödvändigt att överföra stridsvagnar över en lång sträcka, föreslogs att demontera pansarfordonen i tre delar och lasta dem på lämpliga fordon. Efter att ha anlänt till önskat område borde pansarfordonen ha monterats tillbaka, kopplat ihop alla system ombord och förberetts för stridsarbete.
  De är seriösa eller så, i storleksordningen tekniska nonsens.

  Framför allt kunde han vada genom grunt vatten, men det var förenat med vissa problem. Skrovets hopfällbara arkitektur, som underlättade transporten, hade en negativ inverkan på strukturens täthet. På grund av detta krävde även en liten vattenbarriär en del förberedelser av maskinen med kontroll och tätning av alla skarvar i skrovet. Möjligheten att forska vattendrag utan dessa operationer var praktiskt taget utesluten.
  Och det var så här, också på fullaste allvar, föreslogs det till armén?

  Enligt beräkningarna av författarna till de två projekten krävdes två specialfordon med kranar för att demontera eller montera en maskin av SW-typ.
  Jag föreställer mig den här tankenheten, till exempel en division ...

  I allmänhet skulle det vara förvånande om detta mirakel Yudo dök upp i trupperna.
  1. +1
   Juli 11 2016
   Citat: Alex
   I allmänhet skulle det vara förvånande om detta mirakel Yudo dök upp i trupperna.

   Dystert germanskt geni! varsat De gissade också att de skulle byta sina Tigers skor för att transportera spår. Även om det är möjligt att ett sådant beslut fattades på grund av begränsningarna av belastningen på broar och järnvägsspår.
   1. +3
    Juli 11 2016
    Citat från kugelblitz
    Dystert germanskt geni!

    ja, ett normalt geni, det vanliga sökandet efter lösningar, något kommer att skjuta, något kommer inte, om du tror att vi hade något fel, råder jag dig att hitta och läsa
   2. +1
    Juli 11 2016
    ett exempel på ett ryskt dystert geni på omslaget, ett annat här
  2. +1
   Juli 11 2016
   Alex

   Du, om du inte vet något, använd inte ordet nonsens.
   1. +4
    Juli 11 2016
    Citat från gladcu2
    Du, om du inte vet något, använd inte ordet nonsens.

    Och du, om du vet något, argumentera.
 2. +5
  Juli 11 2016
  Nu kommer det illustrationer av militär utrustning från spel? Har kommit...
  1. +4
   Juli 11 2016
   Jag håller med. En seriös sida förvandlas till en forumtråd HÄR hi
   1. +5
    Juli 11 2016
    dessa HÄR sysslar med att återskapa den tidens teknik i 3D, både i tjänst och existerande i ritningar och layouter, och ganska kvalitativt, vad är problemet?
    1. +2
     Juli 11 2016
     Citat från Kooss
     dessa HÄR sysslar med att återskapa den tidens teknik i 3D, både i tjänst och existerande i ritningar och layouter, och ganska kvalitativt, vad är problemet?

     I det faktum att de här skriver och diskuterar information om VERKLIGEN existerande stridsfordon och projekt, framgångsrika och inte särskilt framgångsrika. Utan pumpning, highlights, premium och annat skit. Och det enda jag håller med dig om är kvaliteten på grafiken
     1. +3
      Juli 12 2016
      Antingen det, eller ritningar som liknar den första. Personligen hittade jag inga bilder på VK 6501 (H) alls. Det är bra att man åtminstone på detta sätt kan bekanta läsarna med bilens utseende (författaren tolererar inte potatissnacket om "reduktion" och "ljus" i artikeln). Stärkelse utför det grundläggande utseendet ganska kvalitativt (jag kommer att hålla tyst om prestandaegenskaperna). Så vad är problemet?
 3. +1
  Juli 11 2016
  Tyskarna antog ett system för att bestämma klassen av stridsvagnar eller pistolens kraft.

  I Sovjetunionen, enligt tankens säkerhet, vikt.

  Därför är "Panther" en medelstor tank, även om dess säkerhet är tung.

  På grund av så olika tillvägagångssätt vid klassificering uppstår missförstånd.
  1. +1
   Juli 11 2016
   Citat från gladcu2
   Tyskarna antog ett system för att bestämma klassen av stridsvagnar eller pistolens kraft.

   Wow. Inte redan i kaliber? Annars, överallt i Runet, är tyska stridsvagnar uppdelade efter kalibern på sina vapen (den välkända Runet-tecknade filmen). När du erbjuder dem tyska "klasskamrater" - Panther, Pz.Kpfw.IV och Pz.Kpfw.III Ausf.N (75 mm vapen fanns överallt) börjar de argt och tyst minus.
   "The power of the gun" fungerar dock inte här heller. Tyskarna, med början 1942, delade upp stridsvagnar efter vikt. Även om stridsvagnar för deras avsedda ändamål, såsom infanteri, tillverkades av dem fram till augusti 1943. (Pz.Kpfw.III Ausf.N). Och spaning, till slutet av kriget (Pz.KpfW.II Ausf.L).
   Citat från gladcu2
   Därför är "Panther" en medelstor tank, även om dess säkerhet är tung.

   Det spelar ingen roll vad Pantern drog i andra länders arméer. I Tyskland var det en vanlig medium (dvs huvud) tank. Och han kom för att ersätta mellantanken Pz.KpfW.IV Ausf.G.
   När det gäller stridsvagnen Pz.KpfW.IV Ausf.H var tyskarna inte längre medelstora, utan lätta. Och han ersatte den tyska lätta stridsvagnen Pz.Kpfw.III Ausf.M.
   Enkelt uttryckt skiftade viktkategorierna för tyska stridsvagnar uppåt under krigets gång. Vilket i allmänhet är ganska naturligt.
   Förresten, inte bara säkerheten utan även Panterns kanon var också helt freaky. Dess pansarpenetration är märkbart större än Tiger 1-pistolens (88 mm KwK36) och är ungefär lika med pansarpenetrationen för den sovjetiska 152 mm ML-20S-pistolen. Den sovjetiska 85 mm-pistolen T-34/85 låg inte ens bredvid Panther-pistolen. Och den "legendariska tretumspistolen" (stridsvagnar med den tillverkades fram till mitten av 1944) på ​​ett avstånd av 1000 m i tjocklek träffade mindre än hälften av Panterns kanon.
   Citat från: loft79
   Allvarliga sajtvändningar

   Seriös sida?
   1. 0
    Juli 14 2018
    Citat från ok
    Seriös sida?

    Vad är problemet? Välkommen till WOT/

"Höger sektor" (förbjuden i Ryssland), "Ukrainska upprorsarmén" (UPA) (förbjuden i Ryssland), ISIS (förbjuden i Ryssland), "Jabhat Fatah al-Sham" tidigare "Jabhat al-Nusra" (förbjuden i Ryssland) , Talibaner (förbjudna i Ryssland), Al-Qaida (förbjudna i Ryssland), Anti-Corruption Foundation (förbjudna i Ryssland), Navalnyjs högkvarter (förbjudna i Ryssland), Facebook (förbjudna i Ryssland), Instagram (förbjudna i Ryssland), Meta (förbjuden i Ryssland), Misanthropic Division (förbjuden i Ryssland), Azov (förbjuden i Ryssland), Muslimska brödraskapet (förbjuden i Ryssland), Aum Shinrikyo (förbjuden i Ryssland), AUE (förbjuden i Ryssland), UNA-UNSO (förbjuden i Ryssland). Ryssland), Mejlis från Krim-tatarerna (förbjuden i Ryssland), Legion "Freedom of Russia" (väpnad formation, erkänd som terrorist i Ryska federationen och förbjuden)

"Ideella organisationer, oregistrerade offentliga föreningar eller individer som utför en utländsk agents funktioner", samt media som utför en utländsk agents funktioner: "Medusa"; "Voice of America"; "Realities"; "Nutid"; "Radio Freedom"; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevich; Dud; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Uggla"; "Alliance of Doctors"; "RKK" "Levada Center"; "Minnesmärke"; "Röst"; "Person och lag"; "Regn"; "Mediazon"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukasisk knut"; "Insider"; "Ny tidning"